Vuolijoen alakoulu, Otanmäen yläkoulu ja maauimala säilytettävä

Kajaanin kaupunki esittää talouden sopeuttamissuunnitelman päivityksessä 2023-2026 Vuolijoki-Otanmäki alueelle monia aluetta kurjistavia ja alueen lapsiin kohdistuvia säästötoimia. Sopeuttamisohjelmassa esitetään talouden sopeuttamistoimenpiteenä kouluverkon karsimista siten, että Vuolijoen koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen ja että Otanmäen koulun yläkoululaiset siirretään vuoteen 2030 mennessä keskikaupungin kouluihin. Lisäksi Otanmäen maauimalaa esitetään lakkautettavaksi.


Vuolijoelle on muuttanut viimeisimpien vuosien aikana useita lapsiperheitä ja lukuvuodelle 2024-2025 on tulossa ainakin 45 lasta. Vuolijoen koulukiinteistö on kyläkeskuksen keskeinen palvelu, jossa toimivat tehokkaasti päiväkoti, koulu, nuorisotila ja Vuolijokisali. Kiinteistö on kaupungin omistama ja vuodesta 2021 lähtien kiinteistöä on remontoitu ensin päiväkodin siirtyessä vuokratiloista kaupungin kiinteistöön ja sen jälkeen saneeraten koulun tiloja. Muut kiinteistössä toimivat palvelut: päiväkoti, nuorisotila ja Vuolijokisali, näiden toiminta jatkuu normaalisti. Mikäli Kajaanin kaupungin valtuusto päättäisi lakkauttaa Vuolijoen koulun ja Otanmäen yläasteen, toimisi se näillä päätöksillä kaupunkistrategian vastaisesti heikentäen lasten etua sekä vähentäen Vuolijoki-Otanmäen seudun houkuttelevuutta lapsiperheiden asuinpaikkana.


Vuolijoen kouluun pisimmät koulumatkat ovat Ojanperän Salmenrannalta n. 50 km yhteen suuntaan, koska koulukuljetus joutuu kiertämään Käkisaaren, Kallioperän ja Pentinpuron kautta hakeakseen kaikki koulukuljetukseen piiriin kuuluvat lapset. Jo nykyisellään lain sallima alakouluikäisen matka-aika, joka saa olla enintään 2,5 h/pvä, riittää Vuolijoen koululle juuri ja juuri. Osa alakoululaisista odottaa ns. odotustunnilla koulun alkua tai iltapäivällä koulukyytiä, mikä pidentää päivän matka- ja odotusajan äärimmilleen.


Mikäli valtuusto tekee päätöksen, että Vuolijoen koulu lakkautetaan, yhdensuuntainen koulumatka tulee olemaan Ojanperän Salmenrannalta Otanmäkeen yli 60 km ja matka-aika 1h 45 min.
Mikäli yläkoulu siirrettäisiin Kajaaniin, se tarkoittaisi koulumatkojen pidentymistä ennestään. Kauimpien koululaisten kotoa Kajaaniin tulee matkaa suoraa reittiä jo 60 km. Ja kuten tiedämme, kuljetukset kiertävät kylältä kylälle, jolloin matka-aikaan ei riitä edes 3 h yhteensä.


Maauimala on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, joka tulee valjastaa laajempaan matkailukäyttöön sekä kuntalaisten ja lähialueen asukkaiden käyttöön. Ainutlaatuinen vierailukohde ei pääse oikeuksiinsa Kaukaveden markkinointikanavissa, vaan se pitäisi nostaa esiin myös VisitKajaanin ym. sisällöissä selvästi omana kohteenaan. Kajaanin kaupunki ja Otanmäen taajama pystyisivät hyödyntämään maauimalaa yhtenä vetovoimatekijänä, joka houkuttelee uusia asukkaita alueelle.


Me allekirjoittaneet emme hyväksy Vuolijoen alakoulun lakkautusta, Otanmäen yläkoulun lakkautusta ja maauimalan lakkautusta. Lasketut koulusäästöt eivät ole todellisia säästöjä, koska rakennuksia ei voi laittaa kylmilleen ja kuljetuskustannukset nousisivat huimasti.


Tilanne on kestämätön alueen asukkaiden, lasten ja vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta. Päätökset asettaisivat pienet, kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset maksamaan Kajaanin kaupungin säästötoimet. Kuka kantaa vastuun lasten ja nuorten väsymisestä ja pahoinvoinnista, jos lapsuus kuluu kouluautossa istuessa? Miten tasa-arvoisuus toteutuu, jos syrjäseudun lapsilla on 2,5-3 h pidemmät koulupäivät kuljetusten vuoksi, kuin keskustan lapsilla. Vuolijoen koulu oiheistoimintoineen on ainoa palvelu koko kirkonkylällä.
Meidän mielestä Vuolijoki-Otanmäen aluetta täytyy kehittää eikä alasajaa.


Adressi luovutetaan päättäjille 16.5.2024 säästötoimien kuulemistilaisuudessa kaupungintalolla.

 


Katariina Kalliokoski    Ota yhteyttä adressin tekijään