Y-juna Karjaalle ja Inkooseen säilytettävä

Vetoomus Karjaan ja Inkoon Y-junaliikenteen säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Y-junaliikenne Helsingistä Inkooseen ja Karjaalle jatkuu.

VR ehdottaa Y-junan uudeksi pääteasemaksi Siuntiota Karjaan sijaan.

Tämä tarkoittaa, että junaliikenne Inkooseen loppuisi kokonaan, ja lisäksi se aiheuttaisi hankaluuksia ja lisäkustannuksia Karjaalaisille junamatkustajille. Junayhteydet Siuntiosta Karjaan suuntaan lakkaisivat lähes kokonaan.

VR perustelee ehdotusta rantaradan liikenteen sujuvuuden parantamisella, reitin tappiollisuudella ja muutoksesta seuraavien haittojen vähäisyydellä.

VR on jo joutunut myöntämään että Y-juna ei ole syyllinen rantaradan kaukojunien myöhästymisiin. Y-junien myöhästymiset taas johtuvat suurelta osin Siuntiossa tapahtuvista kaukojunien kohtaamisista, joten pääteaseman siirtäminen Siuntioon ei ratkaisisi kyseistä ongelmaa.

Reitti ei ole VR:lle tappiollinen vähäisistä matkustajamääristä huolimatta, sillä se on LVM:n rahoittamaa ostoliikennettä.

Inkoo kuuluu Helsingin työssäkäyntialueeseen ja Tilastokeskus ennustaa alueelle tasaista väestönkasvua vuoteen 2040 ulottuvassa ennusteessaan. Mikäli junaliikenne kunnasta lakkautetaan, on selvää, että yhä useampi työmatka tehdään vaihtoehtojen puuttuessa henkilöautolla. Myös Karjaalla edullisen lähijunaliikenteen lakkauttaminen saisi yhä useamman työssäkävijän tarttumaan auton rattiin. Tällainen kehityssuunta on jyrkässä ristiriidassa hallituksen ilmastotavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteen kanssa.

Koko Länsi-Uudellamaalla tulisi joukkoliikennettä pikemminkin kehittää ja lisätä nykyisestä. Parempi ratkaisu rantaradan kapasiteettiongelmiin olisi palauttaa jo poistettuja junien ohituspaikkoja välille Kirkkonummi-Karjaa. Tällaisia ovat esimerkiksi Kela, Päivölä ja Tähtelä. Pidemmällä tähtäimellä tulisi koko rantarata muuttaa kaksiraiteiseksi.

 

Vädjan om att Y-tåget fortsättningsvis ska trafikera till Ingå och Karis

Vi undertecknade kräver att Y-tåget fortsätter att trafikera från Helsingfors till Ingå och Karis.

VR föreslår att Y-tågets nya ändstation framöver ska finnas i Sjundeå i stället för i Karis.

Det innebär att tågförbindelsen till Ingå helt skulle upphöra, medan tågresenärerna från Karis skulle få sämre förbindelser och dyrare resor. Förslaget innebär att tågförbindelsen från Sjundeå mot Karis närapå helt skulle upphöra.

VR motiverar sitt beslut med att trafiken längs kustbanan blir smidigare, den nuvarande rutten är olönsam och en nedläggning har inte nämndvärda negativa effekter.

VR har emellertid tvingats erkänna att Y-tåget inte är orsaken till förseningarna i fjärrtågstrafiken längs kustbanan. Y-tågens förseningar beror till stor del på att de väntar i Sjundeå på mötande fjärrtåg, med andra ord skulle en flytt av ändstationen till Sjundeå inte lösa problemet i fråga.

Oberoende av antalet passagerare är tågrutten inte förslustbringande för VR eftersom trafiken upprätthålls utifrån avtal om järnvägarnas köptrafik och finansieras av Trafik- och kommunikationsministeriet.

Ingå är en del av Helsingfors pendlingsregion.  Statistikcentralen uppskattar i sin prognos fram till år 2040 att det sker en jämn ökning av folkmängden i området. Om tågtrafiken upphör i Ingå är det klart att arbetsresorna i allt större utsträckning kommer att ske med personbilar. Det samma sker givetvis även i Karis om den förmånligare närtrafiken upphör. Den här utvecklingen strider i hög grad mot de klimatmål och principer om hållbar utveckling som finns inskrivet i regeringsprogrammet.

Kollektivtrafiken i hela Västra Nyland borde tvärtom utvecklas och utökas. En bättre lösning för att förbättra kapaciteten längs kustbanan vore att ta i bruk nedlagda sidospår mellan Kyrkslätt och Karis, så som i Käla, Solberg och Täkter. Sett ur ett långt perspektiv borde hela kustbanan bli dubbelspårig.

 

Pelastakaa Y-juna - Rädda Y-tåget blog

 


Pelastakaa Y-juna - Rädda Y-tåget    Ota yhteyttä adressin tekijään