Yhdistysten toimintatilojen maksuttomuuden jatkuminen

Anna sinäkin äänesi adressiin, jolla toivomme päättäjien tekevän hyviä ratkaisuja yhdistystoiminnan tilakysymyksiin niin hyvinvointialueella kuin kunnissa. Kannustetaan päättäjiä säilyttämään yhdistysten käyttämät toimintatilat maksuttomina!

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue rakentavat tällä hetkellä yhteistyötään ja ovat ratkaisemassa monia tärkeitä asioita.  Yksi näistä asioista on yhdistystoiminnan tilakysymykset.

Yhdistykset ja niiden toiminta ovat yksi elinvoiman edellytys kunnissa ja hyvinvointialueella. Ne vahvistavat kansanterveyttä, hyvinvointia ja luovat yhteisöllisyyttä. Yhdistysten toiminta lisää yksilön osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Lisäksi yhdistyksillä on merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä.

Yhdistysten toiminta on moninaista. Se tarjoaa sinulle esimerkiksi:

 • yhteisöjä
 • vertaistukitoimintaa
 • kokemusasiantuntijuutta
 • ohjausta
 • tukea ja neuvontaa
 • järjestölähtöistä auttamistyötä
 • avoimia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja
 • ystävätoimintaa
 • erityisryhmien kerhoja
 • leirejä
 • liikunta- ja harrastusryhmiä
 • keskusteluryhmiä eri kohderyhmille
 • digitaitojen opetusta
 • demokratiakasvatusta
 • kotoutumis- ja monikulttuurisuustyötä

Tavoitteet yhdistystoiminnalle voivat olla moninaiset, mutta yhteinen tekijä on kohtaamiset, asian äärelle saapuminen ja ajatusten vaihto. Vaikka some-maailma ja etäyhteydet ovat tuoneet lisää mahdollisuuksia, ovat kasvotusten kohtaamiset edelleen hyvin merkityksellisiä ja monille jopa ainoa tapa kohdata muita. Lisäksi yhteiset kokoontumiset voivat olla ainoa mahdollinen tapa yhdistysten toiminnan toteutumiseen. Tähän tarvitaan maksuttomia tai edullisia tiloja. Ilman tiloja ei voi olla toimintaa!

Haluamme kutsua kaikki pohjoissavolaiset allekirjoittamaan tämän adressin. Allekirjoittamalla adressin tuet tärkeää yhdistystoimintaa Pohjois-Savossa. Adressilla ja sen allekirjoittajien viestin voimalla, kannustamme ja rohkaisemme päättäjiämme tekemään hyviä ratkaisuja yhdistystoiminnalle tärkeistä maksuttomista tiloista.  

Jätä nimesi adressiin! 

Adressi on auki 23.10. kello 23:59 asti.

Tähän adressiin kerätyt nimet luovutetaan kunta- ja/tai hyvinvointialueen päättäjille Tukipilarin ja paikallisten yhdistysten yhteistyönä loppuvuodesta 2022.

Tukipilari_logo.png