Yksityisen perhepäivähoidon puolesta

Arvoisa päättäjä,

Me allekirjoittaneet vaadimme että yksityisenhoidon tuen kuntalisä palautetaan 1.8.2019 alkaen vähintään vuoden 2018 tasolle. Yksityisen hoidon kuntalisä antaa perheille mahdollisuuden valita heille sopivin hoitomuoto ilman että kustannukset nousevat kohtuuttomiksi. Kuntalisä on kunnalle ehdottomasti halvin tapa tukea varhaiskasvatusta. Viime vuonna tuki oli lapsen iästä ja hoitomuodosta (perhepäivähoito, hoitajan kotona tai ryhmäperhepäiväkodissa) 170,- - 600,-/lapsi kuukaudessa kun kunnallisen hoitopaikan hinta on keskimäärin 1000, - (josta vanhempien maksuosuus on tuloista riippuen 0-290,-/kk)

Yksityisen hoidon kuntalisällä tuetaan nimenomaan yksityistä perhepäivähoitoa ja kuntalisän poisto vaarantaa tämän hoitomuodon olemassaolon. Perhepäivähoito, hoitajan kotona sekä ryhmäperhepäivähoito ovat laadukasta varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä. Pysyvät aikuissuhteet tukevat lapsen luottamuksen ja turvallisuuden tunteen kasvamista. Pienen lapsen kehityksestä löytyy paljon tutkimustietoa ja monessa yhteydessä on todettu että lapsi tarvitsee kehittyäkseen aikaa ja rauhaa käsitellä asioita ikätasoisesti. Pienessä ryhmässä aikuisella on aikaa olla läsnä ja kuunnella lasta.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ilona Oranen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…