Ylimääräinen vuosikokous Australianterrierikerho rylle

Haluamme, että Australianterrierikerho ry:ssä pidetään ylimääräinen vuosikokous. Kerhon sääntöjen mukaan ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/l0 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Varsinaisen vuosikokouksen (23.4.2023) pöytäkirjat on lähetetty pöytäkirjantarkastajille vasta syyskuun lopussa eivätkä ne ole menneet tarkastuksesta läpi. Kerhon rahatilanne on kriittinen.

Haluamme, että saatetaan ne asiat käsittelyyn uudelleen, mistä pöytäkirjatarkastajat ovat antaneet huomautuksia, jotta vuosikokousasiat saadaan päätökseen. Haluamme, että vuoden 2022 tilikirjanpito avataan uudelleen. Samoin haluamme, että 1.1.2023-23.4.2023 välisen ajan tilitapahtumat käydään läpi.

Kerhossa on oletettavasti 470 jäsentä. Tarkkaa määrää emme tiedä viime vuodelta, koska vuosikokouspöytäkirjoja ei ole. Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumiseen riittänee 50 ääntä.Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Marjo Ahola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…