Ympäristön puolesta Talvivaara Oy:n kaivostoimintaa vastaan.

Tämä addressi on vetoomus Sotkamon kauniin luonnon ja sen suojelun puolesta.

 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oy on jo nyt käyttänyt tehtaan ympäristössä sijaitsevia vesistöjä niin, että kaivoksen läheisten järvien vettä ei suositella käytettäväksi löyly- tai pesuvetenä. Kainuun ELY-keskus tiedotti asiasta aiemmin kevaalla 2011. Järvistä mitattiin poikkeuksellisen suuret määrät sulfaatteja, rautaa ja mangaania.

 

Nyt Talvivaaran kaivosyhtiö hakee päästörajojen korotuksia jätevesilleen. Kaivosyhtiö esittää, että se voisi johtaa seuraavan kolmen vuoden aikana vesistöön muun muassa yli 40 kertaa enemmän sulfaattia ja 20 kertaa enemmän natriumia kuin se arvioi vuoden 2006 ympäristölupahakemuksessaan.

 

Talvivaaran kaivoksen alapuolella olevat vesistöt kuljettavat päästöt laajalle alueelle ja niin ollen tullee vaikuttamaan haitallisesti tuhansiin ihmisiin ja heidän elinympäristöön.

 

Vetoan teihin allekirjoittamaan tämän addressin, jotta saisimme Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oy:n toiminnan täysin ympäristövastuulliseksi. Vetoan teihin, koska maamme luontoa täytyy suojella, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat elää puhtaassa luonnossa.

 

This is the petition for Sotkamo’s beautiful environment and its protection.

Talvivaara Mining Company Ltd. has already released polluted water in to the neighbouring lakes, making the lake water unsuitable for use in the sauna or her domestical purposes. Kainuu Regional Environment Centre, Centre previously announced this fact in spring 2011. Lakes water was measured with exceptionally large amounts of sulfates, iron and manganese.

Now the Talvivaara mining company is seeking to increase its wastewater discharge limits. The resulting affect on the water system would be to have more than 40 times more sulphate and 20 times more sodium than under its current the environmental permit, issued in 2006.

Talvivaara is connected to a watershed including many lakes and rivers that will result in the transport of emissions over a wide area which will adversely affect thousands of people and their environment.

I urge you to sign in this petition, to block the Talvivaara Mining Company Ltd's from increasing its polluting discharges into the water course. I appeal to you, because our natural environment must be protected so that we and our future generations can live in a clean and safe natural environment.