Oulun mielenterveystoimiston palveluiden parantaminen

Mielenterveys ja henkinen hyvinvointi ovat meitä kaikkia lähellä ja hyvin tärkeitä mielekkään elämän osatekijöitä. Joskus mielenterveytemme ja henkinen hyvinvointimme voi olla jostain syystä uhattuna ja tarvitsemme tällöin ammattiapua selvitäksemme elämässämme eteenpäin. Kunnallista apua Oulussa tarjoaa Oulun mielenterveystoimisto, jossa on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Henkilökunnasta riippumattomista syistä mielenterveystoimiston (MTT) tilanne on ollut jo pitemmän aikaa huono. Tällä hetkellä on ihmisiä, jotka ovat odottaneet arviointiajan jälkeen lähes vuoden keskusteluhoidon alkamista ja jopa tähän arviointiaikaan, joka siis on ennen varsinaisen hoidon alkamista, voi joutua nykyisin jonottamaan. Ihmisten on kuitenkin selvittävä odotusajan yli oireidensa kanssa (esim. masennus, ahdistus, paniikkioireet, pakko-oireet) ja kyettävä elämään "normaalia" elämää esimerkiksi käymään töissä, opiskelemaan, kyettävä ja jaksettava hoitaa lapsiaan, valmistauduttava pääsykokeisiin. Odotusaikana ihmisen tilanne voi huonontua ja, kun keskusteluhoito vihdoin alkaa voidaankin tarvita pitempiaikainen hoito kuin, jos apu olisi voitu tarjota aikaisemmin.
Kaikilla, jotka hakevat apua MTT:stä, ei ole varaa yksityisen terapeutin palveluihin ja osa ihmisistä ei ole oikeutettuja KELA:n tukemaan terapiaan.
MTT:n nykyinen, todella huono tilanne, vaikuttaa asiakkaiden lisäksi toimiston työntekijöihin. He joutuvat työskentelemään jatkuvan paineen ja riittämättömyyden tunteen kanssa, koska eivät voi auttaa apua hakevia niin pian kuin haluaisivat.

Me allekirjoittaneet toivomme, että te oululaiset päättäjät tutustuisitte mielenterveystoimiston tilanteeseen ja toimisitte mahdollisimman pian nykyisen tilanteen korjaamiseksi.

Oulussa 15.tammikuuta 2008.