Utsjoen seurakunnan itsenäisyyden puolesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tiedoksi: Vetoomus Utsjoen kirkkovaltuustolle, Oulun tuomiokapitulille ja Kirkkohallitukselle/ Ávžžuhus Ohcejoga girkostivrii, Oulu duopmokapihttalii ja Girkoráđđehussii

2017-05-22 12:11:41

Utsjoen kunnan alueella ja netissä on ollut 1.4.–21.5.2017 nimien keräys Utsjoen seurakunnan itsenäisyyden puolesta. Allekirjoittamalla adressin ihmiset ovat osoittaneet evankelis-luterilaisen kirkon edustajille, etteivät he hyväksy Utsjoen seurakunnan yhdistämistä Inarin seurakuntaan.

Nettiadressiin kertyi allekirjoituksia yhteensä 174, joista 59 on ilmoittanut Utsjoen kotipaikakseen. Lisäksi monet nettiadressin allekirjoittajista ovat lähtöisin Utsjoen kunnasta. Nettiadressin lisäksi erillisiä nimenkeräyslistoja oli Utsjoen kunnan alueella kahdeksan kappaletta. Nuorgamin (2 kpl), Karigasniemen (1 kpl) ja Kirkonkylän (5 kpl) adresseihin kertyi allekirjoituksia yhteensä 357. Itsenäisyyttä puolustavia allekirjoituksia on siten kaikkiaan 531.

Utsjoen seurakunnan itsenäisyydestä keskusteltiin myös toukokuun 2017 kirkolliskokouksessa Ulla-Maarit Maggan tekemän aloitteen pohjalta. Kirkolliskokous myönsi kirkkohallitukselle luvan ylittää tarvittaessa vuoden 2017 talousarviossa avustuksiin varatut määrärahat tukiessaan Utsjoen seurakuntaa.

Pyydämme ottamaan huomioon Utsjoen seurakunnan itsenäisyyttä tukevien allekirjoittajien vahvan mielipiteen samoin kuin kirkolliskokouksen päätöksen, kun teette päätöstä Utsjoen seurakunnan tulevaisuudesta. 

Ohcejoga gielddas ja neahtas leamašan 1.4.–21.5.2017 namaid čoaggin Ohcejoga searvegotti iehčanasvuođa beales. Vuolláičállimiin olbmot leat čájehan evangelalaš-luteralaš girku ovddasteaddjiide, ahte sii eai dohkket Ohcejoga searvegotti ovttasteami Anára searvegoddái.

Neahttaadressii leat čoggon vuolláičállosat oktiibuot 174, main 59 čálli leat almmuhan iežaset ruovttubáikin Ohcejoga. Daid lassin máŋgasat vuolláičálliin leat eret Ohcejogas. Neahttaadreassa lassin leamašan gávcci sierra adreassalisttu Ohcejoga gielddas: Njuorggámis (2), Gáregasnjárggas (1) ja Girkosiiddas (5). Dáidda leat  357 olbmo čállán namaset. Oktiibuot 531 olbmo leat dorjon Ohcejoga searvegotti iehčanasvuođa.

Ohcejoga searvegotti iehčanasvuođa birra ságastallui maiddái miessemánu 2017 girkolaščoahkkimis Ulla-Maarit Magga álgaga vuođul. Girkolaščoahkkin attii girkoráđđehussii lobi geavahit dárbbu mielde eambbo doarjagiid go mat dál leat várrejuvvon jagi 2017 bušehttii, go veahkeha Ohcejoga searvegotti. Bivdit váldit vuhtii Ohcejoga searvegotti iehčanasvuođa doarjaleaddjiid nana oainnu ja nu maiddái girkolaščoahkkima mearrádusa, go mearridehpet Ohcejoga searvegotti iehčanasvuođas.

Allekirjoitusten keräys on nyt päättynyt. Kiitos tuestanne! Nammačoaggin lea dál nohkan. Giitu doarjagis!

Utsjoella / Ohcejogas 22.5.2017

Utsjoen seurakuntalaisten ja seurakunnan itsenäisyyttä tukevien puolesta / Ohcejoga searvegoddelahtuid ja searvegotti iehčanasvuođa doarjaleaddjiid beales  

Vuokko Hirvonen, Láidde Risten Vuokko


Vuokko HirvonenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.