Utsjoen seurakunnan itsenäisyyden puolesta

TAUSTAA

Utsjoen seurakunnalla on 270-vuotinen historia itsenäisenä seurakuntana, sillä se perustettiin 1747 ja samalla siihen liitettiin Inari kappeliseurakuntana, joka itsenäistyi 1881. Nyt ollaan palaamassa entisiin aikoihin, sillä Utsjoen seurakuntaa ollaan yhdistämässä Inarin seurakuntaan kappeliseurakuntana. Syynä on seurakunnan heikentynyt talous, joka johtuu lähinnä Karigasniemen kappelin rakentamiskustannusten ylittymisestä. Kirkkovaltuusto oli varautunut siihen, että rakentaminen maksaa noin miljoona euroa. Muun muassa lisätöiden vuoksi kustannukset ylittyivät noin 140 000 eurolla, jolloin seurakunta haki kirkkohallitukselta harkinnanvaraista avustusta 100 000, ja josta saatiin 50 000. Kirkkohallituksen avustuksesta huolimatta kassa tyhjeni, minkä jälkeen seurakunta joutui ottamaan lyhytaikaista luottoa 80.000 euroa, joka tulee maksuun lokakuussa 2017. Nykyisillä tuloilla seurakunta ei selviydy tästä lainasta.

Kesällä 2016 seurakunta oli lähettänyt piispan ehdotuksesta kirkolliskokoukselle esityksen, että sille myönnettäisiin taloudellinen erityisasema ainoana saamelaisenemmistöisenä seurakuntana Suomessa. Esitys pysähtyi kuitenkin kirkkohallitukseen ja tuloksena oli, että kirkkoneuvos Pekka Huokuna tuli kertomaan Utsjoen kirkkovaltuustolle, ettei se voi jatkaa enää itsenäisenä seurakuntana vaan sen on yhdistyttävä joko vapaaehtoisesti tai pakolla Inarin seurakuntaan. Tämä kaikki tapahtui niin nopeasti, että kirkkovaltuusto joutui tekemään pakon edessä myönteisen yhdistymispäätöksen. Koko tapahtumakulusta seurakuntalaiset saivat tietää vasta sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto oli tehnyt päätöksensä. Siten seurakuntalaisia ei ole kuultu ajoissa, eivätkä he ole voineet aidosti vaikuttaa asiaan.

Utsjoen kirkkovaltuuston ja seurakuntalaisten on annettu ymmärtää, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin aloittaa yhdistymisneuvottelut Inarin seurakunnan kanssa. Kirkkolaki antaa kuitenkin tukea itsenäisenä pysymiselle: 3. luvun 3 §:n mukaan seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa ja toisaalta seurakuntajakoa ei saa tehdä ilman erityisen painavaa syytä, jos kaksikielisen seurakunnan kielelliseen enemmistöön kuuluvat jäsenet tulevat uudessa seurakunnassa kielelliseksi vähemmistöksi. Yhdistymisen myötä Utsjoen seurakunnan  saamenkieliset jäsenet tulisivat uudessa seurakunnassa kielelliseksi vähemmistöksi eikä kuntajakoperiaate toteutuisi. Kirkolliskokouksella on myös mahdollisuus päättää seurakuntien taloudellisesta tukemisesta. Tällaisen aloitteenhan seurakunta oli tehnyt kesällä 2016, ja asia tulee uudestaan esille toukokuussa saamelaisedustajan tekemänä kirkolliskokousaloitteena.  

MITÄ ITSENÄISYYDEN MENETTÄMINEN TARKOITTAA?

Seurakuntien yhdistämisen myötä Utsjoen seurakuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua kirkolliseen päätöksentekoon kaventuisi, sillä seurakunta menettäisi taloudellisen riippumattomuutensa, kirkkoherran, kirkkoneuvoston ja -valtuuston. Näiden tilalle saisimme kappalaisen ja kappelineuvoston, joiden päätösvalta on huomattavasti kapeampi. Muutokset kaventaisivat ja heikentäisivät saamelaisten kielellisiä oikeuksia ja mitä todennäköisimmin aiheuttaisivat myös omaleimaisen seurakuntaelämämme taantumisen. Yhdistymisen myötä seurakuntamme omaisuus siirtyisi emäseurakunnalle eli Utsjoen pappila kirkkoineen, seurakuntatalo, Karigasniemen uusi kappeli, rukoushuoneet ja hautausmaat vaihtaisivat omistajaa. Utsjoen pappila kirkkoineen on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, joka on osa kansallismaisemaa ja valtakunnallista maisema-aluetta. Sen arvo on rahassa mittaamaton ja samalla se on keskeinen osa Utsjoen kunnan kulttuurihistoriallista, saamelaista hengellistä ja sukupolvien yhteistä identiteettiä ja sielun maisemaa. Kaiken tämän kielellisen, kulttuurisen ja hengellisen perinnön emme halua siirtyvän muiden haltuun, vaan haluamme säilyttää ja edelleen kehittää oman seurakuntamme toimintoja itsenäisenä saamelaisenemmistöisenä seurakuntana.

 

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ SEURAKUNNAN ITSENÄISYYDEN SÄILYTTÄMISEKSI?

Utsjoen seurakunta on saanut varteenotettavia lupauksia rahalahjoituksista, mikäli seurakunta säilyy itsenäisenä. Sinäkin voit auttaa Utsjoen seurakuntaa rahalahjoituksella. Tässä vaiheessa se tapahtuu siten, että lahjoittaja toimittaa Utsjoen seurakunnalle kirjallisen lahjoitussitoumuksen, joka astuu voimaan ehdolla, että Utsjoen seurakunta säilyy itsenäisenä.

Allekirjoitta adressi, jolla osoitat evankelis-luterilaisen kirkon edustajille, ettet hyväksy Utsjoen seurakunnan yhdistämistä Inarin seurakuntaan. Näin saamme yhdessä äänemme kuuluville ja voimme vaikuttaa siihen, että Utsjoen seurakunta pysyy itsenäisenä.