Kierikkikeskuksen puolesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Adressin luovutus kaupungin päättäjille 29.1. / Delivering the petition to the city council of Oulu 29.1.

2018-01-27 18:15:06

Hei,

Sain tällä viikolla sovittua Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Juha Hännisen kanssa, että menen luovuttamaan adressin maanantaina 29.1. hänelle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille. Otetaan nyt siis loppukiri allekirjoitusten keräämisessä ja tehdään kaikkemme, jotta saisimme 2000 allekirjoituksen rajan rikki!

Lisäksi valtuusto on aiemmin tässä kuussa tehnyt budjettikokouksessaan päätöksen, jonka mukaan Kierikkikeskuksen toimintaa tullaan kehittämään vahvasti ja siitä tehdään yksin Oulun kaupungin USP-kohteista (Unique Selling Point). Toivon mukaan tämä tarkoittaa Kierikkikeskuksen kehittämistä parempaan suuntaan.

Näiden päivitysten johdosta lisäsin alkuperäisen adressitekstin alkuun seuraavanlaisen tekstipätkän:

"Päivitys 27.1.2018

Oulun kaupunginvaltuusto on budjettikokouksessaan tammikuussa päättänyt, että keskuksen toimintaa tullaan kehittämään ja siitä tehdään yksi Oulun kaupungin USP-kohteita (Unique Selling Point). Se miten tämä kaikki tulee näkymään käytännön päätöksissä on vielä avoinna. Joka tapauksessa palveluverkkoselvityksen aiemmassa versiossa esitetty ehdotus myydä Kierikkikeskuksen päärakennus ei tule toteutumaan.

Tulen toimittaman adressin Oulun kaupunginjohtajalle, valtuuston puheenjohtajalle sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille maanantaina 29.1. Koska positiivinen lupaus Kierikkikeskuksen kehittämisestä on jo tehty, tämän adressin tarkoituksena on tukea tätä päätöstä ja velvoittaa Oulun kaupungin päättäjät pysymään sen takana lupauksen henkeä kunnioittaen. Tällöin kehittäminen ei tarkoita leikkauksia tai supistamista. Samalla tarkoitus on muistuttaa Kierikkikeskuksen nauttimasta laajasta tuesta."

Suuret kiitokset teille kaikille tuestanne! Nyt rikkomaan sitä 2000 allekirjoituksen rajaa!

Ystävällisin terveisin,

Joni Karjalainen

 

---

Hi all,

This week I managed to set up a meeting with the chairman (Juha Hänninen) of the city council of Oulu that I will deliver the signatures of this petition to him on Monday 29.1. Therefore, I challenge you all to get once more unto the breach and to break the limit of 2000 signatures!

In addition, the city council decided in their budget meeting that Kierikki would be developed strongly and that it would be made into a Unique Selling Point of Oulu. Hopefully all of this will mean brighter future for the Kierikki Stone Age Centre.

Due to the recent updates I have made the following addition to the original petition text:

"Update 27.1.2018

The city council of Oulu has decided in their buget meeting that Kierikki Stone Age Centre will be developed and it will become one Unique Selling Points of Oulu. How all of this will take place is still completely open. Nevertheless, the suggestion to sell the main building of Kierikki has been removed from the current version of the city development proposition.

I will be delivering this petition to the mayor of Oulu, the chairman of the city council and the chairmen of different interest groups of the city council on Monday 29.1. Because a positive decision about developing Kierikki has been made, this petition aims to support this decision and to oblige the city of Oulu to stay behind the spirit of this decision. This means that development should not take place in the form of budget cuts etc. At the same time the petition acts as a reminder on how wide the support for Kierikki actually is."

Thank you all for your support so far! Now let us break that limit of 2000 signatures!

Best wishes,

Joni Karjalainen


Joni Karjalainen

Kannatus nousussa / Our numbers are growing

2018-01-02 18:00:28

Hei!

Olemme jo päässeet yli 1500 allekirjoituksen rajan ja haluaisin kiittää teitä kaikkia tuestanne! Meillä on kuitenkin vielä aikaa jäljellä, joten kannustakaa kaikki tuntemianne ihmisiä allekirjoittamaan tämä adressi ja kertokaa sitä kautta terveisenne Oulun kaupungin päättäjille.

Kierikin ahdingosta on kuultu jo ympäri Eurooppaa ja nimiä tulee adressiin ympäri maailmaa. Myös Euroopan ulkoilmamuseoiden tukiorganisaatio EXARC on ottanut kantaa avoimella kirjeellä Oulun kaupungille. Voitte käydä lukemassa kirjeen tämän linkin takaa: https://exarc.net/history/kierikki-open-air-museum-fi-threatened

Kiitos vielä kerran ja jatkakaa adressin jakamista!

Terveisin,

Joni Karjalainen

---

Hi!

We are now over the 1500 limit and I would like to thank you all for your support! We still have time left so make sure to ask all the people you know to sign this petition.

I'm particularly amazed how much reactions this petition has had from around the world. Even EXARC, the organization for Europe's outdoor museums, has taken a stance and written an open letter to the city of Oulu. You can read the letter via his link https://exarc.net/history/kierikki-open-air-museum-fi-threatened

Thank you once more and keep sharing the petition!

Best wishes,

Joni Karjalainen


Joni Karjalainen

Pieni voitto Kierikille / A small victory for Kierikki

2017-12-21 09:41:22

Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta on linjannut, että Kierikkikeskus tulisi säilyttää entisellään ja että päärakennusta ei tulisi myydä. Taistelu ei kuitenkaan ole vielä ohi, sillä ehdotus menee kuitenkin myös valtuuston päätettäväksi. Eli jakakaa adressia eteenpäin ja houkutelkaa ystäviänne, tuttavianne ja perheenjäseniänne allekirjoittamaan. Kaleva uutisoi asiasta tänään: http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/lautakunta-sailyttaisi-koko-kierikin-kyseessa-on-ainutlaatuinen-markkinointivetonaula/779759/

Kiitos kaikille!

 

The board of education and culture has outlined that the main building of Kierikki should not be sold. The fight is not yet over though, because next the proposition will go forward to the city council. So keep signing and sharing the petition. Ask your friends and family members to sign.

Thank you all!


Joni KarjalainenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.