Kierikkikeskuksen puolesta

Kierikki_kylä.jpgYli-Iissä sijaitseva Kierikkikeskus on tullut kuntaliitoksen myötä osaksi Oulun kaupungin Museo- ja tiedekeskus Luuppi-organisaatiota, joka kattaa kaikki Oulun alueen museot ja tiedekeskus Tietomaan. Viimeisimmässä Oulun kaupungin palveluverkkojen kehittämisehdotuksessa on ehdotettu Kierikkikeskuksen museorakennuksen sulkemista. Tämän adressin tarkoituksena on esittää vastalause kyseiselle esitykselle sekä vaatia Kierikkikeskuksen kehittämistä alasajon sijaan. Adressin allekirjoitukset tullaan toimittamaan Oulun Kulttuuri- ja sivistyslautakunnalle sekä muille Oulun valtuutetuille ja päättäjille.

 

Asiasta päätetään vuoden 2018 tammikuun alussa. Parhaat tavat vaikuttaa ovat tämän adressin allekirjoittaminen ja henkilökohtainen yhteydenotto sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Voitte olla heihin yhteydessä henkilökohtaisesti linkin takaa löytyvien osoitteiden kautta: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/sivistys-ja-kulttuurilautakunta

 

See English summary below after the news links.

 

Kierikkikeskus

Kierikkikeskus koostuu muun muassa museorakennuksesta, vuosittaisista laajoista arkeologisista yleisökaivauksista sekä kivikauden kylästä arkeologiseen tukimukseen perustuvine asumusennallistuksineen. Museorakennuksessa sijaitsevat Suomen ainoa kivikauteen keskittyvä näyttely, auditorio, museokauppa, ravintola sekä työntekijöiden toimistotilat. Museorakennuksessa järjestetään ydintoiminnan ohella  konsertteja, tanssiesityksiä, konferensseja, sukutapaamisia sekä kokouksia.

Kierikki toimii kansainväisenä tukimus- ja opiskeluympäristönä jokavuotisille vaihto-opiskelijoille sekä suomalaisille asiantuntijoile ja toimii yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Kivikauden kylä koostuu viidestä kivikautisin menetelmin rakennetuista taloennallistuksesta, joiden avulla kävijöille esitellään millaisia kivikauden kylät olisivat mahdollisesti olleet noin 5500 vuotta sitten.  Kivikauden kylän merkittävin vuosittainen tapahtuma on Muinaismarkkinat, jossa käy noin tuhat kävijää viikonlopun aikana. Tällä hetkellä kivikauden kylä on saanut EU Leader-rahoituksen kivikauden kylän kehittämiseen ja rahoitus turvaa kohteen vuoden 2023 loppuun asti. Kylä ei kuitenkaan voi toimia ilman museorakennusta, josta nyt ollaan luopumassa.

Palveluverkkoesityksen vaikutukset

Kierikki on Luupin kohteista kansainvälisin ja laajimmin verkostoitunut kohde, ja sen toiminnan raju leikkaaminen on järjetöntä Oulun hakiessa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Vastaavat ulkomaiset keskukset ovat alueidensa tärkeitä matkailu- ja museokeskuksia joita ymmärretään arvostaa.

Yli-Iin entinen kunta, Euroopan komissio sekä muut yheistyökumppanit ovat käyttäneet yli 10 miljoonaa euroa tämän ainutlaatuisen kokonaisuuden luomiseksi. Kierikki on kuitenkin pystynyt merkittäviin omahankintatuloihin ja pysynyt elinvoimaisena erittäin pienillä toimintaresursseilla.

Kierikin päärakennuksen myyntiaie tulee toteutuessaan lopettamaan koko Kierikkikeskuksen 1990-luvulla alkaneen toiminnan. Päärakennus on lukuisia palkintoja saanut näyttelykeskus ja jo itsessään arkkitehtoninen nähtävyys, joka on Kierikin kivikausikeskuksen toiminnan ytimenä välttämätön.  Kierikin opetus- ja ohjelmapalvelut sekä filmiesitykset eivät onnistu ilman päärakennusta. Myös museoviraston luvanvaraiset kansainväliset yleisökaivaukset tulevat vääjäämättä loppumaan päärakennuksen alasajon myötä.  

Laajan ja kansainvälisesti tunnetun muinaisjäännösalueen keskellä sijaitsevan, Kierikkikeskuksen ylläpito edellyttää arkeologian ja museoalan ammattitaitoa.  Kierikki on autenttisine miljöineen ja elävöitettyine kivikauden kylineen houkutellut luokseen jo yli 250 000 kävijää ja yli 66 000 koululaista. Museon perusnäyttely koostuu Museoviraston Kierikkikeskukselle juuri tähän tarkoitukseen lainaamista esineistä ja se joudutaan purkamaan rakennuksen myynnin yhteydessä. Näyttelyn purkamisen myötä Kierikin omat kivikautiset arkeologiset löydöt sijoitetaan pois Oulun alueelta eivätkä keskeytyvät kaivaukset tuo enää uusia päivänvaloon.

Kierikki vaatii Oulun kaupungilta sille kuntaliitoksen yhteydessä luvattua tukea ja sitoutumista toiminnan kehittämiseen, sen saavutukset ja tulevaisuuden mahdollisuudet hyödyntäen ja museolain vaatimuksia noudattaen.

Kierikin päärakennus rakennettiin poikkeuksellisen näyttäväksi yhteiskunnan ja EU:n varoilla kansalaisten käyttöön, ei lakkautettavaksi Oulun kaupungin sisäisten rahansiirtojen takia. Järkevämpää olisi neuvotella tilavuokra, joka vastaa Yli-Iin kaupallista vuokratasoa.  

 

 

Uutisjuttuja ja mielipidekirjoituksia kootusti asiaa koskien:

- Oulun muutosohjelmassa haetaan säästöjä, Kierikin päärakennuksen ja Ainolan myynti esillä http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/oulun-muutoso.'hjelmassa-haetaan-saastoja-kierikin-paarakennuksen-ja-ainolan-myynti-esilla/779466/

- Kierikille kuolinisku Oulun kaupungilta? http://www.rantapohja.fi/yli-ii/kierikille-kuolinisku-oulun-kaupungilta/

- Näin Kierikki syntyi: Kaivettiin esiin suosta onnella ja kovalla työllä http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/nain-kierikki-syntyi-kaivettiin-esiin-suosta-onnella-ja-kovalla-tyolla/779393/

- Mikä on Kierikin merkitys? - "Se on yksi tärkeimpiä kivikautisia asuinpaikkakeskittymiä Suomessa" http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/mika-on-kierikin-merkitys-se-on-yksi-tarkeimpia-kivikautisia-asuinpaikkakeskittymia-suomessa/779604/

- Pentti Koivunen, Pelastetaan Kierikki - toiminta on ollut jopa kannattavaa veronmaksajille, harvinainen poikkeus museomaailmassamme

- Elli Maalismaa, Kierikkikeskuksen alasajo - Muhiva kulttuuriskandaali http://www.kaleva.fi/lukijalta/mielipiteet/kierikkikeskuksen-alasajo-muhiva-kulttuuriskandaali/779129/

- Hannu Kuivalainen & Viivi Hirvikoski, Oulun kaupunki museoita päivittämässä http://www.kaleva.fi/lukijalta/mielipiteet/oulun-kaupunki-museoita-paivittamassa/779429/

- Vesa-Pekka Herva, Visa Immonen & Mika Lavento, Ajatus myymisestä edesvastuuton - Kierikki on Suomen tärkeimpiä kivikautisia ympäristöjä http://www.kaleva.fi/lukijalta/mielipiteet/ajatus-myymisesta-edesvastuuton-kierikki-on-suomen-tarkeimpia-kivikautisia-ymparistoja/779428/

- Timo Saarela, Oulu kulttuuripääkaupungiksi ilman turhia museoita? http://www.kaleva.fi/lukijalta/mielipiteet/oulu-kulttuuripaakaupungiksi-ilman-turhia-museoita/779128/#.Wjdj73NyX7U.facebook

 

In English:

The city of Oulu has received a proposition to close down the main building of Kierikki Stone Age Centre, which houses the only archaeological exhibition concentrating on Stone Age in Finland. In addition to the museum, Kierikki has a reconstructed Stone Age village 400 metres from the main building. The museum itself is located right in the middle of a Stone Age dwelling site, which has been excavated every summer for the last ten years. This petition is against the proposition and all the signatures given to this petition will be delivered to the city of Oulu.

 

The proposition made to the city of Oulu suggests that the main building would be closed, but that the Stone Age village would continue. The suggestion is absurd, because the village cannot survive without the museum. For one, the main building has all the office rooms for the people working in the museum as well as a museum shop and a restaurant. Moreover, the main building is used for a variety of events from concerts to lectures and conferences.

 

Currently the Stone Age village is protected by EU Leader funding project, which obliges the city of Oulu to take of the village until 2023. After that it is impossible to say what happens. In the event that the museum will be closed, the Stone Age village cannot work properly and continue to strive for the same accomplishments as before.


TAI

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista sivustollamme. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Tarkasta sähköpostisi (myös roskapostikansio).
Facebook
Pitäisikö kesäajasta luopua?