Presidentti Kyösti Kallion rukous talvisodan aikana 1939-1940!

Ota yhteyttä adressin tekijään

 Kysymys juutalaisille: Kysymys 10 Käskystä?

2021-10-12 09:55:36

 Kysymys juutalaisille: Kysymys 10 Käskystä?

6.+Miten+kristittyjen+käyttämät+10+käskyä+eroavat+sivulla+83+luetelluista+käskyistä_.jpg

Lähettäjä: Samuel Beniard <samuel.beniard@jchelsinki.fi>
Lähetetty: tiistai 12. lokakuuta 2021 12.04
Vastaanottaja: Helsingin Juutalainen Seurakunta <srk@jchelsinki.fi>
Aihe: RE:

Hei,
Jälkimmäinen versio, joka on suoraan Toorasta, on se mitä me käytämme. Toora on kirjaimesta kirjaimeen Jlan sana, emmekä me muuta siitä yhtäkään kirjainta. Se miksi kristityt ovat tehneet siihen muutoksia, on kysymys joka sinun pitää kysyä kirkon edustajilta.
Parhain terveisin,
Rabbi Samuel Beniard

From: Helsingin Juutalainen Seurakunta <srk@jchelsinki.fi>
Sent: Tuesday, 12 October 2021 9.22
To: Samuel Beniard <samuel.beniard@jchelsinki.fi>
Subject: VL: Kysymys 10 Käskystä?

 

Lähettäjä: Juhani Starczewski <juhani.starczewski@gmail.com>
Lähetetty: maanantai 11. lokakuuta 2021 20.49
Vastaanottaja: Helsingin Juutalainen Seurakunta <srk@jchelsinki.fi>
Aihe: Kysymys 10 Käskystä?

Shalom!

Minun täytyy kysyä seuraavaa asiaa.
Onko nämä 10 käskyä käytössä juutalaisissa seurakunnissa:

1. KÄSKY
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

2. KÄSKY
Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. KÄSKY
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. KÄSKY
Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

5. KÄSKY
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. KÄSKY
Älä tapa.

7. KÄSKY
Älä tee huorin.

8. KÄSKY
Älä varasta.

9. KÄSKY
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. KÄSKY
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

+

Mikä ero on näihin käskyihin kristillisissä piireissä käytettäviin 10 käskyyn, ainakin 1. ja 2. käsky eroaa:
.

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

1. KÄSKY
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

2. KÄSKY
Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa tai patsasta, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. KÄSKY
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. KÄSKY
Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

5. KÄSKY
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. KÄSKY
Älä tapa.

7. KÄSKY
Älä tee huorin.

8. KÄSKY
Älä varasta.

9. KÄSKY
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. KÄSKY
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

Pyhä Raamattu;
2 Mooseksen 20:1-17

Kysyy
Juhani Starczewski
Jyväskylä

Shalom,

Tässä rabbi Simon Livsonin vastaus.

Yt. Ethel
---------- Forwarded message ---------
Lähettäjä: Simon Livson <simon.livson@jchelsinki.fi>
Date: ti 12. lokak. 2021 klo 8.20
Subject: RE: Kysymys 10 Käskystä?
To: Ethel Salutskij <ethel.salutskij@gmail.com>

Hei,

Rabbi Google on aika hyvä näissä kysymyksissä. Juhani osaa varmasti englantia.

The Commandments (in Jewish Tradition)

First Commandment (Exodus 20:2)
I am the Lord Your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

Second Commandment (Exodus 20:3-6)
You shall have no other gods beside Me. You shall not make for yourself any graven image, nor any manner of likeness, of any thing that is heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord Your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation.

Third Commandment (Exodus 20:7)
You shall not take the name of the Lord Your God in vain; for the Lord will not hold him guiltless that takes His name in vain.

Fourth Commandment (Exodus 20:8-11)
Remember the Sabbath, to keep it holy. Six days you shall labor, and do all your work; but the seventh day is a Sabbath unto the Lord Your God, in it you shall not do any manner of work, you, nor your son, nor your daughter, nor your man-servant, nor your maid-servant, nor your cattle, nor your stranger that is within your gates; for in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested on the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day, and made it holy.

Fifth Commandment (Exodus 20:12)
Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord God gives you.

Sixth Commandment (Exodus 20:13)
You shall not murder.

Seventh Commandment (Exodus 20:13)
You shall not commit adultery.

Eighth Commandment (Exodus 20:13)
You shall not steal.

Ninth Commandment (Exodus 20:13)
You shall not bear false witness against your neighbor.

Tenth Commandment (Exodus 20:14)
You shall not covet your neighbor’s house, nor his wife, his man-servant, his maid-servant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is your neighbor’s.

Non-Jewish Ordering of the Commandments
The above are the Jewish division of the Ten Commandments. However, such writers as [the ancient philosopher] Philo, as well as the Jewish Publication Society’s translation of the Bible, the Greek Church Fathers, and most Protestant churches (except the Lutherans), consider the first of the Ten Commandments to be, “I am the Lord Your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before Me” (verses 2 and 3). That is to say, God’s very existence and God’s relation to Israel in addition to the prohibition of worshiping other gods are seen as belonging together, while the prohibition of idolatry forms the second commandment.
Yet another division is used in the Roman Catholic and Lutheran churches. This follows the written text of Torah scrolls and combines verses 2 through 6 into one commandment; that is, it includes the prohibitions of idolatry in the first commandment. And further, it divides the last phrase (verse 14 in Jewish, verse 17 in Christian versions) into two parts:
Ninth Commandment: “You shall not covet your neighbor’s house…”
Tenth Commandment: “You shall not covet your neighbor’s wife…”

Edellisen googlekäännös:
Ei-juutalainen käskyjen järjestys
Edellä on kymmenen käskyn juutalainen jako. Kuitenkin sellaiset kirjoittajat kuin [muinainen filosofi] Philo, samoin kuin Juutalaisten julkaisujärjestön Raamatun käännös, kreikkalaiset kirkonisät ja useimmat protestanttiset kirkot (paitsi luterilaiset) pitävät ensimmäistä kymmenestä käskystä " Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta, orjuuden huoneesta. Sinulla ei saa olla muita jumalia minun edessäni "(jakeet 2 ja 3). Toisin sanoen Jumalan olemassaolo ja Jumalan suhde Israeliin muiden jumalien palvonnan kieltämisen lisäksi nähdään kuuluvina yhteen, kun taas epäjumalanpalveluksen kielto muodostaa toisen käskyn.
Vielä toista jakoa käytetään roomalaiskatolisessa ja luterilaisessa kirkossa. Tämä seuraa Toora -kirjakääröjen kirjoitettua tekstiä ja yhdistää jakeet 2-6 yhteen käskyyn; eli se sisältää epäjumalanpalveluksen kiellot ensimmäiseen käskyyn. Lisäksi se jakaa viimeisen lauseen (jae 14 juutalaisessa, jae 17 kristillisessä versiossa) kahteen osaan:
Yhdeksäs käsky: "Älä himoitse lähimmäisesi taloa ..."
Kymmenes käsky: "Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa ..."


Juhani ja Terttu Starczewski

LEVITÄ TIETOA JA ALLEKIRJOITA: https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya

2021-10-11 10:53:29

LEVITÄ TIETOA JA ALLEKIRJOITA
JUMALAN/JEESUKSEN SORMELLA KIRJOITETUT 10 KÄSKYÄ!
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya

-Jumalan_kymmenen_käskyä_A4_muokattu.pdf_-_Adobe_Acrobat_Pro_1.png


Juhani ja Terttu Starczewski

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ!

2021-10-05 21:15:44

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ!

Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 1.Johanneksen kirje 5:3-4

-Jumalan_kymmenen_käskyä_A4_muokattu.pdf_-_Adobe_Acrobat_Pro_.png

Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: “Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: “Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”; ja: “heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista.” Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Hebrealaiskirje 10: 15-18

Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Roomalaiskirje 7:14

RAAMATTU+SINIRISTIMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2021 ->
JEESUKSEN SIUNAUSTA SYKSYYN 2021!
https://www.adressit.com/raamattumarssi#form

JEESUS: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Matteus 5:17-18

TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 31
18. Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella,
antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli JUMALAN SORMELLA KIRJOITETTU.

TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 32
15. Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua.
Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu.
16. Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja KIRJOITUS OLI JUMALAAN KIRJOITUSTA, joka oli tauluihin kaiverrettu.

TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 34
1. Ja Herra sanoi Moosekselle: “Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, niin MINÄ KIRJOITANA NIIHIN TAULUIHIN NE SANAT, jotka olivat entisissä tauluissa, jotka sinä murskasit.
27. Ja Herra sanoi Moosekselle: “Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa”.
28. Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.
29. Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.

Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
Roomalaiskirje 2:28-29


Juhani ja Terttu Starczewski

ISRAELIN SUURLÄHETYSTÖ EI OSALLISTU ELÄMÄN MARSSEILLE!

2021-09-20 09:46:54

ISRAELIN SUURLÄHETYSTÖ EI OSALLISTU ELÄMÄN MARSSEILLE, EIKÄ TAPAHTUMAA TAI ELÄMÄN MARSSI RY EDISTÄ ENÄÄ MILLÄÄN TAVOIN PRIDE-LIIKETTÄ!

242082092_177185064554695_8016248354084191996_n.jpg

ON SIUNATTUA JA MAHTAVAA, ETTÄ ELÄMÄN MARSSI RY ON TEHNYT PARANNUKSEN!

KUVA 1: Suurin Suomessa järjestetty Elämän marssi keräsi yli 1500 osallistujaa Helsinkiin 2.6.2019, johon osallistui mm. Israelin entinen Suomen- ja Viron-suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg kuten Elämän Marssin kuvasta näkyy... Hän myös puhui tilaisuudessa.
https://www.elamanmarssi.fi/elaman-marssi-2-6-2019/

TOIVOTTAVASTI MARSSI VAIHTAA KUVAN SIVULLAAN, KOSKA ISRAELIN SUURLÄHETTILÄS DOV SEGEV-STEINBERG JA SUURLÄHETYSTÖN HENKILÖKUNTA OSALLISTUI HELSINKIPRIDEKAPINAMARSSIN 29.06.2019!

65565381_2395016253892931_7690199579836284928_o1.jpg

KUVA 2: Kesäkuussa 29.06.2019 Israelin suurlähetystö osallistui suurlähettilään johdolla Helsinkipridekapinamarssiin Israelin ulkoministeriön määräyksestä. Ulkoministeriön määräys: jokaisessa maassa, joissa järjestetään pridekapinamarsseja Israelin suurlähetystöjen on niihin osallistuttava!

120656274_10157841244653262_6768845055719691745_n1.jpg

KUVA 3: Israelin Suomen suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov aloitti tehtävässään 27.8.2020. Syyskuun alussa hän jo osallistui Helsinkiprideen.

209462853_4277272322333972_3769243290544818225_n.jpg

KUVA 4: Heinäkuussa 2021 edustuston päällikön sijainen Iris Malka osallistui Diplomats for LGBT+ Rights -tapahtumaan osana Helsinki Pride-viikkoa.

242273009_178828121057056_7914996812367538156_n.jpg

KUVA 5: Elämän marssi 2.6.2019, johon osallistui mm. Israelin entinen Suomen- ja Viron-suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg. Hän myös puhui tilaisuudessa. 29.6.2021 hän osallistui Helsinkipridekapinamarssiin!
-------
Elämän marssi
11. syyskuuta kello 20.34 ·
TÄRKEÄ TIEDOTUS
Juhani Starczewski -niminen henkilö jakaa tietoisesti ja kiusaamistarkoituksessa valheellista tietoa Tampereella lauantaina 18.9. klo 15 järjestettävästä Elämän marssista.
Korjauksena hänen laajasti lähettämiinsä sähköposti- ym. viesteihin: Israelin suurlähetystö ei osallistu marssille, eikä tapahtuma tai Elämän marssi ry edistä millään tavoin pride-liikettä.
Elämän marssi ry:n missiona on toimia antisemitismiä vastaan ja Israelin puolesta ja toivomme marssille vain sellaisia henkilöitä, jotka tätä tavoitetta kunnioittavat.
Ajantasainen tieto 18.9. tapahtumasta löytyy os.
https://www.elamanmarssi.fi/tule-marssimaan-tampereelle-18-9/?fbclid=IwAR0r-uHjJopxwQSf_7Nis63XMqCITJjgUTVU43N6gAf42_QAZI_vwoNMrlQ

Elämän marssi ry:n hallitus

-------

Juhani Starczewski vastaa

TÄRKEÄ TIEDOTUS
Juhani Starczewski -niminen henkilö jakaa tietoisesti ja kiusaamistarkoituksessa valheellista tietoa Tampereella lauantaina 18.9. klo 15 järjestettävästä Elämän marssista.

Juhani Starczewski vastaa:

Anteeksi vaan, mutta en kyllä ketään kiusaa!
Kiusaaja on ihan toinen persoona.

En ihan tarkkaan nyt tiedä, mitä valheellista tietoa olen levittänyt?
Jos Israelin suurlähetystö ei millään tavalla, eikä Israelin pridekapinavaltio millään tavalla ole mukana marssissanne, niin sehän on todella hieno asia.

Kyllä tämä tieto on ihan faktaa:
Israelin ulkoministeriö heiluttaa LGBTQ Pride -lippua ensimmäistä kertaa - Israelin ulkoministeriö on määrännyt suurlähetystönsä eri maissa osallistumaan pridekapinamarsseihin
https://www.jpost.com/israel-news/israels-foreign-ministry-waves-lgbtq-pride-flag-for-first-time-671611

Varmaankin sitten marssitte sen Israelin puolesta, joka on ylhäällä: Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.

Tämä nykyinen Jerusalem elää synnin orjuudessa, joten hienoa, jos todellista parannusta sen puolesta marssitte!
Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin. Ilmestyskirja

Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.

_

Ystäväni kysyi: Itse en ole Facebookissa, mutta sain tiedon, jossa mainittiin, että jaat Elämän marssi -tapahtumasta väärää tietoa. Onko niin? Juhani Starczewski vastaa: Kyllä tämä tieto on ihan faktaa: https://www.jpost.com/israel-news/israels-foreign-ministry-waves-lgbtq-pride-flag-for-first-time-671611

Tervetuloa mukaan Elämän marssille antisemitismiä vastaan ja Israelin puolesta Tampereelle lauantaina 18.9. klo 15.
Marssi lähtee liikkeelle Koskipuistosta klo 15 ja päättyy Tammelan torille, jossa alkaa puhetilaisuus n. klo 15:30.
Puhujina ovat mm. kansanedustaja Sari Tanus, Keren Kajemet Finland ry:n puheenjohtaja Ethel Salutskij, YAPS Finland ry:n koordinaattori Varpu Haavisto, Elämän marssi ry:n puheenjohtaja kirurgi Kari Teittinen sekä marssin tamperelainen kordinaattori Olavi Rajahalme. Tilaisuutta isännöi Elämän marssi ry:n varapuheenjohtaja Risto Huvila.
Tule mukaan yhdessä ystäviesi kanssa. Otetaan Suomen ja Israelin liput mukaan ja pukeudutaan sini-valkoisiin väreihin.
--------
Israelin suurlähetystö esiintyy sateenkaaren väreissä pridekapinamarsseissa:
https://www.facebook.com/IsraelinFinland/posts/4277308858996985

Kyllä tämä tieto on ihan faktaa:

Israel Suomessa - Israel in Finland
4. heinäkuuta ·
Edustuston päällikön sijainen Iris Malka osallistui Diplomats for LGBT+ Rights -tapahtumaan osana Helsinki Pride-viikkoa. Kuvissa myös mm. Yhdysvaltain suurlähetystön asianhoitaja
Ian Campbell ja ministerineuvos Gerd Pettersen Norjan suurlähetystöstä.
Helsinki Pride Week
Helsinki Pride -yhteisö

Kaikki 81 surullisia 39 tykkää 23 ihastunut 11 vihainen 7 läheisyys 1
54 kommenttia 64 jakoa

Olen osallistunut Israelin suurlähetystön keskusteluun seuraavat:
44 kommenttia
-
Juhani Starczewski
Juutalaiset ja laki

Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Kuinka siis on? Sinä sanot itseäsi juutalaiseksi, sinä luotat lakiin ja ylpeilet Jumalastasi. Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää. Sinä uskot olevasi sokeiden opastaja ja pimeydessä elävien valo, ymmärtämättömien kasvattaja ja kokemattomien opettaja, kun sinulla on tieto ja totuus hallussasi lakiin kirjoitettuna. Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Anastatko itsellesi temppelien aarteita, vaikka inhoat epäjumalia? Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia? On kirjoitettu: »Teidän vuoksenne pakanakansat pilkkaavat Jumalan nimeä.»
Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä. Room 2

-
Juhani Starczewski
Israelin ulkoministeriö heiluttaa LGBTQ Pride -lippua ensimmäistä kertaa - Israelin ulkoministeriö on määrännyt suurlähetystönsä eri maissa osallistumaan pridekapinamarsseihin
https://www.jpost.com/israel-news/israels-foreign-ministry-waves-lgbtq-pride-flag-for-first-time-671611
· Vastaa · Poista esikatselu · 1 min
-
Leif Norrgård
TODELLA JÄRKYTTÄVÄÄ MOOSEKSEN LAIN RIKKOMSTA!
Toisaalta se osoittaa osaltaan sen, miksi Israelia tulee kansana kohtaamaan Sakarjan luvuissa 12-13 kohtaamat sota, jonka seurauksena 2/3-osaa israelilaisista tuhoutuu! 😱
· Vastaa · 54 min
-
Juhani Starczewski
Leif Norrgård Näin se menee -> IKÄVÄ KYLLÄ!🏳️‍🌈+🇮🇱 = SODOMAN PAHUUS:
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Moos.+19%3A1&rnd=1631701691808
2.Pietarin kirje:
2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.
Juudaan kirje:
1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.
· Vastaa · Poista esikatselu · 2 min
-
⁠Juhani Starczewski
Pride goeth before destruction - When pride cometh, then cometh shame:
Sananlaskut 16
18 Kopeus käy kukistumisen edellä,ylpeys lankeemuksen edellä.
18 Pöyhkeys vie perikatoon,ylpeys käy lankeemuksen edellä.
18 Pride goeth before destruction,and an haughty spirit before a fall.
Sananlaskut 11
2 Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin,mutta nöyräin tykönä on viisaus.
2 Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä,nöyrien kumppani on viisaus.
2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Sananlaskut 18
12 Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.
12 Ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
12 Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
· Vastaa · 3 pv
-
Juhani Starczewski
Henkilökohtaisesti Uskon Tooraan!
5. Mooseksen kirja 12
Epäjumalien suosijoita ei tule suvaita
32 Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois."
32 Kaikki mitä minä käsken teille, pitää teidän pitämän, tehdäksenne sen jälkeen: ei teidän pidä siihen mitään lisäämän, eikä myös siitä mitään vähentämän.
32 (13:1) "Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä, jotka minä annan teille. Älkää lisätkö niihin mitään älkääkä poistako niistä mitään.
· Vastaa · 4 pv
-
Juhani Starczewski
3. Mooseksen kirja 20 He ovat itse ansainneet kuolemansa.
13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.
13 Jos joku miehenpuolen kanssa makaa, niinkuin jonkun vaimon kanssa, he ovat kauhistuksen tehneet, heidän pitää molemmat totisesti kuoleman: heidän verensä olkoon heidän päällänsä.
13 Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa.

https://yle.fi/uutiset/3-7025723

· Vastaa · 4 pv · Muokattu
-
Juhani Starczewski
Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.
3. Mooseksen kirja 18
22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.
22 Ei sinun pidä miehenpuolen kanssa makaaman, niinkuin vaimon kanssa; sillä se on kauhistus.
22 Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. [1. Moos. 19:7+]
· Vastaa · 4 pv
-
Juhani Starczewski
Jumalan sateenkaari > < Pride-lippu
Jumalan sateenkaaressa on seitsemän väriä - 7 on täydellisyyden luku!
Pride- eli kapinalipussa on kuusi väriä = 6 ihmisen ja synnin luku!⁠
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Jumalan_sateenkaari_ja%20_Pride-lippu.htm⁠
Peruuta
-
Juhani Starczewski
NYKYINEN JERUSALEM!
Johanneksen ilmestys 11
8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.
8 Ja heidän ruumiinsa pitää makaavan sen suuren kaupungin kaduilla, joka hengellisesti kutsutaan Sodoma ja Egypti, kussa myös meidän Herramme ristiinnaulittu on.
8 Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. [Jes. 1:9,10 | Mark. 10:33,34; Luuk. 13:33,34]
· Vastaa · 6 pv
-
Juhani Starczewski
Sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää SYNNIN orjuudessa lapsineen.
Galatalaiskirje
4:21 Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
4:22 Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.
4:23 Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.
4:24 Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;
4:25 sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.
4:26 Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
4:27 Sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies."
4:28 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli.
4:29 Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.
4:30 Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa."
4:31 Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.
· Vastaa · 6 pv
_

Leif Norrgård
23 t ·
GLBTQ+ agendan hengellisen saastan levittäminen on loputtava!
Kirjoitin seuraavan perustelun tämän alla olevalle sivustolle johtuen siitä, että he levittävät Suomessa turmelusta suosien GLBTQ+ agendan levitystä ja osallistumalla Pride-marsseihin ja liputtaen suurlähetystöissään kyseisen agendan sateenkaarilippua:
Israel Suomessa - Israel in Finland
@IsraelinFinland · Julkishallinnollinen organisaatio
https://www.facebook.com/IsraelinFinland/posts/4277308858996985?comment_id=4498851013509434&notif_id

TÄSSÄ KOMMENTTINI:
""" Samuel Joshua Mitzman : Tässä ei ole lainkaan kyse toimimisesta seksuaalivähemmistöjä vastaan, vaan siitä, ettei Setan agendaa levitettäisi kouluissa lapsille, jotka ovat vasta seksuaalisen kehityksensä vaiheessa ja kehoiteta heitä turmelemaan Luojansa kuvaa itsessään menemällä muka ns. "sukupuolen korjausleikkaukseen", mikä on todellisuudessa Elohimin luomisen ihmisen PILALLE LEIKKAAMISTA ja Elohimin kuvan turmelemista hänessä!
Israelin suurlähetystön osallistuminen Setan GLBTQ+agendaan edistää moraalista rappeutumista Suomessa ja sitä minä vastustan kokosydämisesti!
Kyllä sinun pitäisi juutalaisena tarkoin tietää miksi Sodoman ja Gomorran kaksoiskaupungit tuhottiin silmänräpäyksessä!
Me aidot kristityt emme halveksi, paheksu emmekä vihaa ihmisiä, jotka on eksytetty luulemaan kuuluvansa johonkin noista GLBTQ+ ryhmistä. He tarvitsevat rakkautta, rukousapua ja tervettä opetusta. UT:ssa on maininta eräästä seurakunnasta, jonka jäsenistä osa oli ennen Yeshua Messiaan vastaan ottamista homoja. Heidät puhdistettiin ja parannettiin Pyhän Hengen voimasta noista synnillisistä taipumuksistaan eli HEIDÄT HOIDETTIIN TERVEIKSI! 1. Kor. 6:
"" 9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Elohimin kuningaskuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, eivätkä epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat,
10. eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät saa periä Elohimin kuningaskuntaa.
11. TUOLLAISIA JOTKUT TEISTÄKIN OLIVAT, mutta te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja meidän Adonai JYeshua HaMashiach'n nimessä ja meidän Elohimimme Hengessä. ""
Ei Pyhän Hengen voima ole mihinkään kadonnut, vaan Hän toimii vieläkin siellä missä syntinen kääntyy rukoillen Luojansa puoleen, armahtaen ja parantaen hänet! """
-
Leif Norrgård
Tässä vastaukseni:
Kaisu Marjatta Nivukoski : Tiedän kyllä sen, että useimmat juutalaiset antavat kaikille kristityille (enemmän tai vähemmän) saman leiman otsaan.
Siksi heidän kannattaisi tutustua paremmin Brit Chadashaan (Uuteen Liittoon), niin saisivat ymmärrystä siihen, mitä TODELLINEN kristinusko on: Se on Tanakh'issa luvatun Uuden Liiton toteuma. Se on siis Pyhien Kirjoitusten saumatonta jatkumoa.
Karl Marx oli juutalainen, kommunismin ja kansallissosialismin isä. Sen harhaopin jäljiltä löytyy satoja miljoonia uhreja ja nykykiina mukaan lukien luku hipoo jo kahta miljardia (siis lähes 2.000.000.000). Olisi silti typerää syyttää KAIKKIA juutalaisia kommunistisen ideologian uhreista.
"""Juutalainen Mordecai Levy luopui henkisestä perinnöstään ja omaksui juutalaisvihan, otti nimekseen Karl Marx ja kirjoitti kirjan "The World without Jews", joka tunnetaan myös nimellä "On the Jewish Question". Marxilaisen ideologian omaksuneet juutalaiset tulivat juutalaisten suurimmiksi vihollisiksi.
Hän sen aloitti. Karl Marx loi poliittisen opin kansanmurhasta, jolla yhteiskunnallisesti kelvottomien ainesten on hävittävä vallankumouksellisen muutoksen tieltä. Marxin oppeja lukivat paitsi Venäjän bolsheviikit myös Saksan tulevat johtajat kuten Hitler, Göbbels ja Rosenberg. Hitler ei koskaan salannut tätä asiaa."""
https://www.tiede.fi/keskustelu/33433/ketju/rasisti_karl_marx_linkki_natsismin_ja_kommunismin_valilla?fbclid=IwAR3TyQRl9yR4TQS-Kd3YsA7qJAPdE2k3CKPCnaYVJdoMUs1fP0cmK9-37yI
-
+

SUOMI & EUROOPPA JUHLII HERRAN PARANTUMISIHMEITÄ!
https://www.youtube.com/watch?v=8bUJaymfdY0

+


Juhani ja Terttu Starczewski

Marssi Elämän Puolesta!

2021-09-03 08:45:50

Marssi Elämän Puolesta -> Marssi Eduskuntatalolle, jossa puhujana toimii kansanedustaja Päivi Räsänen.
https://fides.katolinen.fi/marssi-elaman-puolesta-march-for-life-helsingissa-11-9-2021/

Järjestäjä
Helsingin ja Kouvolan katoliset Elämän puolesta -ryhmät
yhteistyössä
Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta
Patmos lähetyssäätiö

f0a247917fa44be2a15c7fd2ee00f674.jpg

Enkelin tervehdys eli Terve Maria
Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus.
PYHÄ MARIA, JUMALANÄITI, RUKOILE MEIDÄN SYNTISTEN PUOLESTA JA KUOLEMAMME HETKENÄ.
Aamen.

Regina caeli eli Taivaan kuningatar
Iloitse taivaan kuningatar, halleluja!
– Sillä hän, jonka synnytit, halleluja!
Nousi kuolleista sanansa mukaan, halleluja!
– Rukoile puolestamme Jumalaa, halleluja!

Iloitse ja riemuitse, Neitsyt Maria, halleluja!
– Sillä Herra on totisesti ylösnoussut, halleluja!

Rukoilkaamme: Kaikkivaltias Jumala, Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella olet täyttänyt maailman ilolla. Anna meidän päästä hänen äitinsä, Neitsyt Marian esirukousten tähden ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme kautta.

Aamen.

KATOLINEN RUKOUSKIRJA
kokoili MGRE A. CARLING
Toinen lisätty painos

Sivut 365-366 Hyperdulia: Pyhän Neitsyt Maarian kunnioitus

Vapahtajamme Äidille neitsyt Maarialle Jumala on suonut suuremman pyhyyden mitan kuin kenellekään muulle luodulle. Sitä vaati se ylevä tehtävä, johon Maaria oli kutsuttu: olemaan ihmiskunnan Lunastajan Äitinä. Jumala varjeli hänet perisynniltä: varusti hänet elämän ensi silmänräpäyksestä asti pyhittävällä armolla, jonka me saamme vasta p. Kasteessa. Maaria on vaimo, joka on käärmeen kanssa vihoissa. (Moos 3:15). Vähimmälläkään synnillä ei ole häneen pääsyä, hänen tahtonsa oli aina sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa ja valitsi sen, mikä oli täydellisempää. Hän on täydellisin Neitsyt ja samalla Jumalan Pojan todellinen Äiti, neitsyt ennen ja jälkeen, ainainen Neitsyt. Hän on Jumalan Äiti, sillä hänen lapsensa on iankaikkinen Jumala, Sana, joka oli alussa Jumalan tykönä. (Joh 1:1). Hän on toinen Eeva: kaikkein Jumalan lasten hengellinen Äiti, JOKA MEIDÄT RISTIN JUURELLA SUURIN KIVUIN JUMALAN LAPSIKSSI SYNNYTTI. Hän on Taivaan kuningatar, kirkkauden asuntoon otettu sieluinensa ja ruumiinensakin jo ennen yleistä ylösnousemista. Hänen rukouksensa on kaikkein voimallisin ja tehokkain, hänen palavin halunsa on, että ihmiset, joiden lunastukseksi hänen Poikansa veri vuoti, tulisivat kaikki autuaiksi. Sen tähden turvautukaamme nöyrinä ja luottavaisina Maarian puoltorukoukseen, varsinkin uskokaamme hänelle kuolinhetkemme, että silloin saisimme synnistä puhdistettuina siirtyä ajasta autuaaseen iankaikkisuuteen.

Mariologia
Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen

IKONOGRAFIA
Idän kirkolla on vain yksi ikonograafinen tyyppi 900-luvulta. Kuva esittää pyhien Joakimin ja Annan kohtaamista Jerusalemin Kultaisella portilla.
Itäisen tradition mukaan näet Marian sikiäminen tapahtui sillä hetkellä. Läntinen ikonografia on runsaampaa.
"Marian vanhemmat, Joakim ja Anna, eivät vanhoilla päivillään saaneet lasta. Joakim lähti Juudean erämaahan etsimään Jumalan tahtoa asiassa.
Kun Joakim oli palaamassa erämaasta, enkeli ilmoitti äiti-Annalle, että hänen on mentävä Joakimia vastaan Jerusalemin Kauniin portin luo.
Kun Anna tuli portin alle, Pyhä Henki siitti Marian Annan kohtuun samalla tavalla kuin Jeesuksen Marian kohtuun."
Varhaisimpiin Perisynnittömän tyyppeihin kuuluu Ilmestyskirjan aurinkoon puettu Nainen. Lourdesin ilmestysten aikaan syntyi uusi tyyppi.
Viime aikoina yleiseksi on tullut myös fatimalainen perisynnittömän kuva.
Perisynnittömän ympärille on usein sijoitettu raamatullisia symboleja: suljettu puutarha, lilja, tahraton peili, seetri, Nooan arkki.

Myös luterilaisen opin Maria on ikuinen neitsyt
http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kulttuuri/6988-myos-luterilaisen-opin-maria-on-ikuinen-neitsyt

Vuonna 381 alkoivat epäviralliset rukoukset neitsyt Marialle Jumalan äidille ja taivaan kuningattarelle.

Vuonna 431 Efeson kirkolliskokouksessa otettiin käyttöön Marian palvonta sekä käsite Jumalan äiti. Babyloniassa rukoiltiin taivaan kuningatarta, joka oli neitsyt. Taivaan kuningatar kuvattiin äitinä, jolla oli lapsi sylissään.

Vuonna 600 Rooman kirkko otti käyttöön Marian ja kuolleiden pyhimyksien rukoilemisen.

Vuonna 1287 keksittiin skapulaari, joka on palanen ruskeaa kangasta, jota käytetään Neitsyt Marian kuvan kanssa, koska sen otaksutaan sisältävän yliluonnollista voimaa. Skapulaari suojelee niitä kaikilta vaaroilta, jotka pitävät sitä paljaalla iholla. Esineiden palvonta tuli sisälle Rooman katoliseen kirkkoon.

Vuonna 1854 Paavi Pius IX julisti Neitsyt Marian siinneen saastattomasti.

Vuonna 1870 Paavi Pius IX julisti opin paavin erehtymättömyydestä.

Vuonna 1931 paavi Pius XI vahvisti uudelleen opin Neitsyt Mariasta, Jumalan äitinä.

Vuonna 1950 paavi Pius XII julisti dogmin Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta.

Rooman Kuningatar, Islamin Kuningatar, Kaikkien Kuningatar
Maria-ilmestykset ja kaikkien uskontojen yhdistyminen
https://www.kristitynfoorumi.fi/kaikkienkuningatar.htm

Taivaan kuningatar Raamatussa:
Jeremia 7: 18
Jeremia 44: 17-19 ja 25
Ilmestyskirja 18: 7


Juhani ja Terttu Starczewski

JUHLAKULKUE HERRALLE JEESUKSELLE JYVÄSKYLÄSSÄ!

2021-09-03 08:36:39

JUHLAKULKUE HERRALLE JEESUKSELLE JYVÄSKYLÄSSÄ!

Sydämellisesti tervetuloa aivan kaikki ympäri Suomen!

Aika: Lauantaina 11.9.2021, klo 13–16

Paikka: Jyväskylän keskusta / Sepänkeskus

Järjestämme Parannuksenteon kulkueen Jyväskylän kaduilla säkkivaatteessa. Julistamme Jyväskylälle ja Suomelle parannuksentekoa ja Messiaan tulemusta. Pysähdymme myös ylistämään ja evankelioimaan hetkeksi.

Tämän jälkeen teemme juhlakulkueen Herralle. Juhlimme niitä valtavia Jumalan ihmetekoja, monia rampoja, jotka ovat kävelleet Suomessa Herran Väkevimpien Profeettojen julistuksen kautta Jeesuksen Väkevässä Nimessä.

Lopuksi yhteinen lyhyt hengellinen kokous Sepänkeskuksessa. Puhumassa Skandinavian Arkkipiispa Bertil Ceder ja veteraanikansanedustaja kunnallisneuvos Marja-Liisa Tykkyläinen.

Lisätietoa: Piispa Anna Anttila 044 911 4737

Parannuksenteon & Pyhyyden palvelustyö / www.jeesusontulossa.fi


Juhani ja Terttu Starczewski

Elätkö ja toimitko terveen opin mukaan?

2021-07-29 19:59:08

127580286_375402320402043_1358573951222643894_n.jpg

Terveen opin mukainen elämä, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi ja etteivät teidän rukouksenne estyisi.
Elätkö ja toimitko terveen opin mukaan?

Katsokaat sen kaupungin parasta, johonka minä olen antanut teitä wietää, ja rukoilkaat sen edestä Heraa, sillä koska hän + JEESUS + menestyy, niin myös tekin menestytte. Jeremia 29:7

Kirje Titukselle 2 Terveen opin mukainen elämä
1 Mutta puhu sinä niitä, mitkä ovat terveelliseen oppiin soveliaat:
2 Että vanhat olisivat raittiit, kunnialliset, siivolliset, lujat uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä;
3 Vanhat vaimot myös käyttäisivät itsensä niin kuin pyhäin sopii, ei panetteliat, eikä juomarit, mutta hyvin opettavaiset:
4 Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät,
5 Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
6 Neuvo myös nuoria miehiä siviästi olemaan.
7 Aseta itses kaikissa hyväin töiden esikuvaksi, vilpittömällä opetuksella ja kunniallisuudella,
8 Terveellisellä ja nuhteettomalla sanalla, että se, joka itsensä vastaan panee, häpeäis eikä mitään löytäisi meistä pahoin puhuaksensa.
9 Neuvo palvelioita isännillensä alamaiset olemaan, ja kaikissa kelvolliseksi, ei vastaan sanojat,
10 Ei pettäväiset, vaan kaiken hyvän uskollisuuden näyttäväiset, että he Jumalan meidän Vapahtajamme opin kaikissa kaunistavat.
11 Sillä Jumalan armo, kaikille ihmisille terveellinen, on ilmestynyt.
12 Joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot, ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään,
13 Ja odottamaan autuaallista toivoa, ja suuren Jumalan ja meidän Lunastajamme Jesuksen Kristuksen ilmestystä,
14 Joka itsensä antoi meidän edestämme, että hän meitä kaikesta vääryydestä lunastais ja itsellensä erinomaiseksi kansaksi puhdistais, ahkeraksi hyviin töihin.
15 Näitä sinä puhu ja neuvo, ja kaikella todella nuhtele: ei myös kenenkään pidä sinun katsoman ylön.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Tit.+2%3A1&rnd=1626861626922
+

1.Pietarin kirje: ...etteivät teidän rukouksenne estyisi.
3:1 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
3:2 kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3:3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
3:4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
3:5 Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset;
3:6 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.
3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Piet.+3%3A1&rnd=1626966695789
+
Efesolaiskirje:
5:1 Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset,
5:2 ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi."
5:3 Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii -
5:4 älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.
5:5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.

Eläkää valon lapsina!

5:6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;
5:7 älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.
5:8 Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
5:9 - sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä -
5:10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
5:11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
5:12 Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
5:13 mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
5:14 Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!"
5:15 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,
5:16 ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
5:17 Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.
5:18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
5:19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
5:20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Aviomiehet ja aviovaimot

5:21 Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.
5:22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
5:23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
5:24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
5:26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
5:27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
5:28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
5:29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
5:30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
5:31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
5:32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
5:33 Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ef.+5%3A1&rnd=1626796867291

+
Että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat, jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia. Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä, vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen; hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Tit.+1%3A1&rnd=1626969919861
+

Seurakunnan johtajan ominaisuudet: Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Tim.+3%3A1&rnd=1626970103995
+

1.Timoteuksen kirje: Ohjeita jumalanpalvelusta varten
2:1 Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2:2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
2:3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
2:6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,
2:7 ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu - minä puhun totta, en valhettele - pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.
2:8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
2:9 niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,
2:10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
2:11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena;
2:12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
2:14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
2:15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Tim.+2%3A1&rnd=1626797365899

+

1. Korinttolaiskirje 11

Pään peittäminen jumalanpalveluksessa

1 Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. [1. Kor. 4:16+]
2 Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. [2. Tess. 2:15]
3 Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. [Ef. 5:23]
4 Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi*, hän häpäisee päänsä. [Profetoiminen ei ole tässä ennustamista vaan Hengen välittömästä vaikutuksesta syntyvää selväsanaista puhetta, vrt. 14:3.]
5 Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois.
6 Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.
7 Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. [1. Moos. 1:26, 1. Moos. 5:1, 1. Moos. 9:6]
8 Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, [1. Moos. 2:23; 1. Tim. 2:13]
9 eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. [1. Moos. 2:18]
10 Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.
11 Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista,
12 sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta. [Room. 11:36]
13 Päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin.
14 Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi
15 mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi.
16 Jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+11%3A1&rnd=1626797630860

+
SIUNATTUA KESÄÄ!
+
PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS JA PUHE TALVISODAN AIKANA!

Presidentin rukous
https://www.youtube.com/watch?v=158_Xp5Oyjs

Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua.
Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.
Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä.
Herra, Sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saa tanalliselta eksytykseltä. Herra armahda meitä.
Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta armostasi.
Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.
Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi. Siihen me uskomme.
Armahda meitä.

Kehoitamme kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat Isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhana päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudestiluovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset!
“Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä”.
Sananlaskut 14:34

Presidentti Kyösti Kallion rukous talvisodan aikana 1939-1940!
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939#form

RAAMATTU+SINIRISTIMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2021 ->
https://www.adressit.com/raamattumarssi
-
Apostolien teot - JEESUS - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.'

17:24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
17:25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
17:27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;
17:28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.'
17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.
17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+17%3A1&rnd=1626861537535
-
2.Korinttolaiskirje:
5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Kor.+5%3A1&rnd=1626861507799
-
Hebrealaiskirje:
10:10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
10:11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
10:12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
10:13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
10:14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
10:15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."
10:18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Hepr.+10%3A1&rnd=1626861442341
-

218204629_136855211921014_7483452829578158526_n.jpg


Juhani ja Terttu Starczewski

Lähetys eduskuntatalon edestä sunnuntaina 20.6.2021 klo 14-

2021-06-20 13:37:00
Lähetys eduskuntatalon edestä sunnuntaina 20.6.2021 klo 14-


Juhani ja Terttu Starczewski

TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE OIKEUSPROSESSISSA! - ADRESSI SULJETAAN!

2021-06-20 06:32:53

Päivi Räsänen kirjoitti 20.6.2021 klo 23:59:
: Hei Juhani! En ole toivonut tämän adressin luovutusta tällaisessa tilanteessa. Toivoisin, että korjaat tämän viestin. En missään nimessä toivo luovutusta tässä tilanteessa enkä muutenkaan ole toivonut mitään laajaa kristittyjen tapahtumaa tälle sinun adressillesi! Siunausta! Päivi
-
Juhani Starczewski vastaa Päiville 20.6.2021 klo 8:58:
Ok! Asia on selvä! Unohdetaan adressi. Suljen omani lähipäivinä! Varmaan USAn professorit auttavat SINUA ja kääntävät presidentti BIDENin politiikan Suomen kannalta edullisemmaksi Sinun tilanteesi johdosta ja laittavat valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen "käpälälautaan"! En enää levitä tietoa adressista! Kaikella aikansa! Siunaten Juhani Starczewski

204595162_125050419768160_6568850216368556657_n.jpg
-
Aihe: Tukiadressien nimien luovutus!
Päiväys: 19.6.2021 21:16
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: paivi.rasanen@eduskunta.fi, pasi.turunen@patmos.fi, leena.metsamaki@patmos.fi, skokkonen2021@gmx.com

Tervehdys!

Vuosina 2019/2020 keskustelin Susanna Koivulan kanssa adressiemme nimien luovuttamisesta Päivi Räsäselle.

Sananvapauden puolesta! Tuki Räsäselle
https://www.adressit.com/sananvapauden_puolesta_tki_rasaselle
Tämä adressi on saanut 5.625 allekirjoitusta.

TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE OIKEUSPROSESSISSA!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
Tämä adressi on saanut 16.105 allekirjoitusta.

YHTEENSÄ 21.370 NIMEÄ!

Juttelinn asiasta myös Päivi Räsäsen kanssa ja mahdollisen tapahtuman järjestämisestä Helsingissä nimien luovuttamiseksi. Päivin mielestä tapahtuman järjestämiseksi pitäisi saada mahdollisimman monet tahot mukaan. Tällaista ei silloin löytynyt... Sitten tuli korona ja sen rajoitukset.

Adressien allekirjoittajat ovat kysyneet kuuluuko adressien luovutukset sunnuntain 20.6.2021 klo 14-14.30 tapahtumaan. Olen joutunut sanomaan, ettei tällaisesta ole ollut järjestätahon kanssa minkäänlaista keskustelua.
Idea luovutuksesta olisi ollut nyt Päivin ajatusten mukainen eli laaja kristittyjen tapahtuma.

Siunausta tapahtumaanne!

Tiedoksenne asian laittoi
Juhani Starczewski
Jyväskylä

202617333_125050649768137_4188314526105201580_n.jpg


Juhani ja Terttu Starczewski

PRESIDENTTI BIDEN: USAN MORAALINEN MAAILMAN JOHTAJUUS

2021-06-16 20:27:18

USA:ssa kirje Päivi Räsäsen puolesta
Yhdysvalloissa kymmenen professoria on lähettänyt kirjeen Yhdysvaltain kansainväliselle uskonnonvapauskomissiolle (USCIR), jossa he vaativat pakotteita Suomen valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista vastaan.
Allekirjoittaneiden mukaan Toiviainen on rikkonut ihmisoikeuksia päättäessään nostaa syytteet kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) sekä Suomen Luther – säätiön dekaania Juhana Pohjolaa vastaan.
Valtakunnansyyttäjä nosti Huhtikuun lopussa syytteen Räsästä vastaan.

YK:n kautta tuleva synnin laittomuus
https://rumble.com/ve8oor-ykn-kautta-tuleva-synnin-laittomuus.html

PRESIDENTTI BIDEN: USAN MORAALINEN MAAILMAN JOHTAJUUS

Tämä on 4.2.2021 Valkoisessa Talossa presidentti Bidenin julkilausuma.

1615046_.jpgValkoinen Talo Washingtonissa pridekuosissa

Moraalisen johtajuutemme korjaamiseksi annan presidentillisen muistion virastolle johtajuutemme elvyttämiseksi seksuaalivähemmistöasioissa tekemällä sen myös kansainvälsesti.
Varmistamme, että diplomatia ja ulkomaan apu pyrkivät edistämään niiden oikeuksia,
sisältäen taistelun kriminalisointia vastaan ja suojelemalla seksuaalivähemmistöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Kun puolustamme maailmassa ihmisten tasa-arvoa - naisten, tyttöjen, seksuaalivähemmistöjen, alkuperäiskansojen ja vammaisten ja ihmisten kaikista etnisistä taistoista ja uskonnoista - me myös varmistamme, että näitä oikeuksia puolustetaan täällä Amerikassa omien lastemme puolesta.

Presidenttinä Biden seisoo yhdessä seksuaalivähemmistöjen kanssa varmistaakseen, että Amerikka vihdoin täyttää lupauksensa, jonka päälle se on perustettu.
Hän huolehtii moraalisesta johtajuudesta puolustaen tasa-arvoa kaikille seksuaalivähemmistöihmisille, taistelee ja varmistaa, että lakimme ja instituutiomme suojelee ja saattaa voimaan heidän oikeutensa ja edistää maailmanlaajuisesti seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa.

Bidenin hallinto käyttää aggressiivisesti painostustaktiikkaa, joka sisältää sanktioita
(kuten globaali Magnitsky ja VISA bannit - maahanmuuttobanni USA:an) vastauksena vastauksena ihmisoikeusrikkomuksille, sisältäen seksuuaalivähemmistöjen oikeudet.

Gloibal Magnitsky Sanctions

Executive Order määrittää lisää henkilöistä, jotka ovat mahdollisesti sanktion kohteina, esimerkiksi kuka eli kuka tahansa henkilö, joka on tai ollut johtajana, virkailijana (jäsen) organisaatiossa, joka on ollut mukana tai jonka jäsenet ovat olleet mukana vakavissa ihmisoikeuden väärinkäytössä tai korruptiossa.

USA:n ulkoministeriö evää maahantulo VISAn viisumin) Yhdysvaltoihin ulkomaisilta virkailijoilta ja heidän lähiperheen jäseniltään, joista ulkoministerillä on uskottavaa tietoa, että henkilö on osallistunut merkittävään korruptioon.

Biden aikoo:
Suojella seksuaalivähemmistöjä kriminalisointia vastaan
Tukea seksuaalivähemmistönuoria
Suojella seksuaalivähemmistöjä väkivallalta
Tekee työtään väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu transsukupuolisiin, erityisesti värillisiin naissukupuolisiin naisiin
Laajentaa korkealuokkaisia terveydenhuollon palveluja seksuaalivähemmistöille
Varmistaa seksuaalivähemmistöille reilu kohtelu rikosoikeusjärjestelmässä
Kerätä tarpeellista tietoa, joka täysin tukee seksuaalivähemmistöjä
Vahvistaa transsukupuolisten henköiden identiteetin tunnistamista asiakirjojen ja dokumenttien kera
Seksuaalivähemmistöjen käännyttämisterapian poistaminen ja bannaaminen (ei saa auttaa ja tukea heitä tulemaan heteroiksi)
Palauttaa liittovaltion tuen Planned Parenthoodille

PRESIDENT TRUMPIN PRIDE PERINTÖ BIDENILLE

Presidentti Donald J. Trump on ainoa presidentti, joka tukee avoimesti LGBT-yhteisöä ensimmäisestä virastaan. Presidentti Trump on solidaarinen LGBT-kansalaisten kanssa tukemalla ja toteuttamalla politiikkoja ja aloitteita, jotka suojelevat kaikkien homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten amerikkalaisten hyvinvointia ja vaurautta. TRUMP PRIDE on monipuolinen koalitio, joka on omistettu valitsemaan presidentti Trumpin, joka on ensimmäinen presidentti, joka aloittaa avioliiton tasa-arvon tukemisen. Presidentti Trump on osoittanut olevansa voimakas puoltaja LGBT-yhteisölle sekä kotimaassa että ulkomailla rohkealla suunnitelmallaan lopettaa HIV-epidemia maailmanlaajuisella kampanjallaan homoseksuaalisuuden
dekriminalisoimiseksi 69 maassa, joissa se on laitonta.

-------

Paavi: Kristittyjen pyydettävä anteeksi homoilta

Paavi Franciscus ilmaisi, että katolinen kirkko on anteeksipyynnön velkaa homoille ja muille, joita se on loukannut.
Eilen sunnuntaina katolisen kirkon paavi Franciscus totesi, että kirkon ja kristittyjen on hänen mielestään pyydettävä anteeksi homoilta ja muilta ihmisryhmiltä, joita se on loukannut.

– Toistan, että katolisen kirkon katekismuksessa sanotaan näin – heitä (homoja) ei saa syrjiä, heitä pitää kunnioittaa ja ohjata papillisesti, paavi sanoi lehdistötilaisuudessa palatessaan takaisin Armeniasta lentokoneella.

Paavin mukaan kirkon on pyydettävä anteeksi huonoa käytöstään.

– Kun sanon kirkko, tarkoitan kristittyjä. Kirkko on pyhä, mutta me olemme syntisiä, paavi jatkoi.

Paavin mukaan kirkon pitää homojen lisäksi pyytää anteeksi myös köyhiltä sekä riistetyiltä naisilta ja lapsilta.

Lähde: CNN

Ristin Voiton päätoimittaja pyysi anteeksi homoseksuaalien kohtelua helluntailiikkeessä

Uutiset

Ristin Voiton päätoimittaja Leevi Launonen pyysi Pride-viikon keskustelutilaisuudessa torstaina anteeksi homoseksuaalien kohtelua helluntailiikkeessä.

– Arvopohjamme on selkeä, mutta silti täytyy nähdä, että kun on haluttu olla opillisia ja ryhdikkäitä, on voinut olla sielunhoidollisia tilanteita, joissa ei ole osattu kohdata tai ymmärtää seksuaalista identiteettiään etsivää ihmistä, Launonen sanoi Kotimaa24:lle.

– On toimittu väärin ja epäkristillisesti, se on pakko myöntää.

Launonen oli Helsingissä Kallion seurakuntasalissa mukana Pride-viikon ohjelmaan kuuluneessa keskustelussa, jossa puhuttiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen käsittelystä kristillisessä mediassa.

Paikalla oli kuutisenkymmentä ihmistä. Moni kertoi helluntaitaustastaan ja kohtelustaan liikkeen piirissä.

– Pyydän anteeksi helluntailiikkeen nimissä kokemaanne epäasiallista kohtelua, Launonen sanoi.

Kotimaa24 kysyi Launoselta, voisiko hän kirjoittaa anteeksipyynnön myös Ristin Voiton pääkirjoituksessa. Launonen vastasi, että se on kyllä mahdollista.

Keskustelutilaisuuden järjestivät paikallinen Malkus-ryhmä, Yhteys-liike ja valtakunnallinen Sateenkaariyhdistys Malkus. Paneelikeskustelussa olivat Ristin Voiton lisäksi edustettuina Radio Dei, Esse sekä Kotimaa.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Paavi Franciscus: Kirkon tulisi pyytää anteeksi homoilta

Kirkolliset toimijat jälleen mukana Helsinki Prideilla

Arkkipiispa Mäkinen vihkisi Ruotsin ja Norjan mallin mukaan

-------

Suomessa vain luterilainen kirkko pohtii avioliiton avaamista myös samaa sukupuolta oleville pareille. Muiden kirkkojen linja on selvä: homoseksuaaliset teot ovat syntiä.

"Homoseksuaaliset teot ovat syntiä" – Suomessa mikään muu kuin luterilainen kirkko ei pohdi avioliiton avaamista
Katolinen, ortodoksinen, helluntai-, vapaa- ja baptistikirkko eivät pidä mahdollisena, että samaa sukupuolta olevia pareja vihittäisiin avioliittoon.

Luterilaisen kirkon kirkolliskokous pyöritteli viime viikolla jälleen, tulisiko kirkon vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Vääntö on jatkunut vuosia, ja aktivistit luterilaisen kirkon sisä- ja ulkopuolella ovat syyttäneet kirkkoa seksuaalivähemmistöjen syrjinnästä. Piispat julkaisivat viime kesänä selvityksen, jonka mukaan kirkon oppi ei tällä hetkellä salli samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä, mutta nykyisistä piispoista arkkipiispa Kari Mäkinen, Helsingin piispa Teemu Laajasalo ja Porvoon piispa Björn Vikström ovat toivoneet, että avioliittokäsitystä muutetaan.

Muissa Suomen kirkkokunnissa asiasta ei juuri keskustella: kristillinen avioliitto kuuluu miehelle ja naiselle.

Suomen toiseksi suurin kirkkokunta on ortodoksinen kirkko. Ortodokseille miehen ja naisen välinen avioliitto sakramentti eli "Jumalan näkymättömän armon näkyvä välikappale". Sakramentteihin ei noin vain kajota.

– Siihen ei ole tulossa mitään muutoksia, kertoo ortodoksisen kirkon vastaava tiedottaja Maria Hattunen.

Hattunen muistuttaa, että Suomen ortodoksinen kirkko on Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alainen ja osa maailmanlaajuista ortodoksista kirkkoa. Mikään ortodoksinen paikalliskirkko ei voi itse tehdä oppia koskevia päätöksiä.

Viimeksi samaa sukupuolta olevien väliset suhteet nousivat ortodoksisessa maailmassa esiin Kreetalla kesäkuussa 2016 kokoontuneessa panortodoksisessa kirkolliskokouksessa.

– Suuren ja Pyhän Synodin avioliittoa käsittelevässä päätösasiakirjassa todetaan, että kirkko ei hyväksy jäsenilleen samaa sukupuolta olevien välisiä liittoja eikä muitakaan avioliittoa korvaavia yhteiselämän muotoja.

Ankaraa muotoilua ei Hattusen mukaan kuitenkaan pidä ymmärtää väärin.

– Homoseksuaalisuutta on ortodoksisen kirkon piirissä pidetty syntinä, mutta ei yhteisöstä pois sulkevana syntinä – kuten ei esimerkiksi aviorikostakaan. Kirkossa on tilaa meille kaikille eri tavoin puutteellisille ja keskeneräisille ihmisille, Hattunen selittää.

– Esimerkiksi metropoliitta Ambrosius on linjannut, että kirkko ei vihi eikä koskaan tule vihkimään homoseksuaaleja avioliittoon, mutta yhteinen koti voidaan siunata.

"Toiveita voi toki aina olla", mutta oppositioliikettä katolilaisilla ei ole
Katolisessa kirkossa tilanne on samanlainen ortodokseilla: avioliitto on sakramentti, johon Suomen katolilaiset eivät voi vaikuttaa.

– Homoseksuaalisuus ei ole syntiä, mutta homoseksuaaliset teot ovat, sanoo Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti.

– Mutta kaikki avioliiton ulkopuolinen seksi on katolisen kirkon näkökulmasta syntiä. Homojen välinen seksi ei ole mitenkään erityistä.

IHMISET OVAT SYNTISIÄ, ME KAIKKI OLEMME, JA SIINÄ SUHTEESSA EI OLE MITÄÄN EROA HOMOSEKSUAALIN TAI HETEROSEKSUAALIN VÄLILLÄ.

– SUOMEN VAPAAKIRKON KIRKKOKUNNANJOHTAJA HANNU VUORINEN

Tervaportin mukaan Suomessa on kirkossa aktiivisesti käyviä homoseksuaaleja katolilaisia, mutta Suomessa kirkon sisällä ei ole oppositioliikettä, joka ajaisi kirkon avioliittokäsityksen muuttamista.

– Toiveita voi toki aina ihmisillä olla, mutta kuvitelmaa siitä, että kirkko tässä suhteessa muuttaisi käsitystään ja opetuksiaan, ei ole.

Tervaportti huomauttaa myös, että vihkimisoikeus valtion edessä ei ole Suomen katoliselle kirkolle erityisen tärkeää.

– Avioliitto on sakramentti. Se, tarvitseeko pariskunta, joka on kirkossa solminut avioliiton, myös maallisten viranomaisten edessä oman vahvistuksensa, on ihan eri asia. Sillä ei ole kirkon sakramenttikäsityksen suhteen mitään merkitystä.

Kaikilla on omat kiusauksensa, ja joillakuilla se on homous, ajatellaan vapaissa suunnissa
Suomen helluntaikirkko päättää opistaan itse, eikä avioliitto ole sille sakramentti. Hallituksen puheenjohtaja Mikä Yrjölä on kuitenkin samoilla linjoilla ortodoksien ja katolilaisten kanssa.

– Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Siihen on vuosituhantiset perinteet. Näemme, että se on edelleen oikea tapa tulkita Raamattua. Emme ole muuttaneet kantaamme.

Myös Yrjölä erottaa toisistaan homoseksuaaliset taipumukset ja homoseksuaalisuuden harjoittamisen. Ensimmäinen ei ole syntiä, mutta jälkimmäinen on, aivan samoin kuin vaikka ahneus.

Helluntaikirkko on saanut vihkioikeuden vasta kymmenisen vuotta sitten. Mikäli vihkioikeudesta tulee vihkivelvollisuus, vihkimisestä luopuminen ei Yrjölän mukaan ole helluntaikirkolle suuri menetys.

KYLLÄ RUOHONJUURITASOLLA AIKA PALJON HÄMMENTÄÄ, ETTÄ OSA LUTERILAISISTA PAPEISTA ON LÄHTENYT VASTOIN KIRKKOJÄRJESTYSTÄ VIHKIMÄÄN.

– SUOMEN BAPTISTIKIRKON JOHTAJA JARI PORTAANKORVA

Suomen helluntaikirkon sisällä ei Yrjölän mukaan myöskään käydä debattia aiheesta.

– Ei ainakaan ole ilmaantunut. Kyllä meillä on aika konservatiivinen raamatuntulkinta kautta linjan. Enkä sanoisi, että kansainvälisesti helluntailiikkeessä tämä olisi mitenkään ajankohtainen asia.

Suomen vapaakirkon kirkkokunnanjohtajan Hannu Vuorisen mukaan homoseksuaalisuuden harjoittamien on syntiä, mutta homoseksuaalit eivät ole sen kummempia syntisiä kuin muutkaan.

– Ihmiset ovat syntisiä, me kaikki olemme, ja siinä suhteessa ei ole mitään eroa homoseksuaalin tai heteroseksuaalin välillä, Vuorinen sanoo.

– Me olemme kaikki Jumalan armon varassa. Kukin kamppailemme erinäisten syntitottumusten ja kiusausten kanssa, jotka meillä ihmisinä vaihtelee.

Vuorisen mukaan Suomen vapaakirkossa ei käydä keskustelua siitä, pitäisikö kirkon avioliittokäsitystä muuttaa. Seksuaalivähemmistöjen kohtelusta sen sijaan puhutaan.

– Että millä tavalla me kykenisimme elämään käytännön seurakunnallista elämää ihmisten kanssa, jotka kamppailevat seksuaalisen suuntautumisensa kanssa. Olemme yrittäneet etsiä tapoja, joilla voisimme tukea toinen toistamme.

Luterilaisen kirkon meno hämmentää baptisteja
Suomen baptistikirkon johtaja Jari Portaankorva kertoo, että heillä avioliittokysymystä käsiteltiin joitain vuosia sitten. Kanta ei muuttunut: avioliitto on luomisjärjestyksen mukaan miehen ja naisen välinen liitto.

– Seurakunnissa ei ole mitään paineita sen muuttamiselle tai edes avaamiselle, Portaankorva sanoo.

Kukin baptistikirkko on kuitenkin itsenäinen, ja maailmalla on Portaankorvan mukaan joitain kirkkoja, joissa asiasta ajatellaan toisin.

– Esimerkiksi Ruotsissa on syntynyt uusi kirkkokunta, jossa on baptistikirkko, vapaakirkko ja metodistit. Minulla on sellainen kuva, että siellä on kahta näkemystä.

Kun Suomessa tuli voimaan laki rekisteröidystä parisuhteesta, jotkut Suomen baptistikirkon jäsenet olivat Portaankorvan mukaan sitä mieltä, että laki oli hyvä. Toisten mielestä taas ei.

– Silloin näkyi kyllä jakautumista.

Portaankorva sanoo, että luterilaisen kirkon meno herättää monissa baptisteissa kummastelua.

– Meillä on hyvin läheiset suhteet luterilaiseen kirkkoon, ja tämä on iso asia. Sillä, mitä iso kirkko päättää, voi olla vaikutuksia kirkkojen välisiin suhteisiin, Portaankorva sanoo.

– Jokainen kirkko on itsenäinen, ja perusperiaatteemme on, että kunnioitamme kaikkien kirkkojen itsenäisyyttä. Mutta kyllä ruohonjuuritasolla aika paljon hämmentää, että osa luterilaisista papeista on lähtenyt vastoin kirkkojärjestystä vihkimään.

--------

Piispa Wille Riekkinen; ”Toivon, että homot ja lesbot
voisivat osallistua kirkon työhön jäseninä, tekijöinä
ja päättäjinäkin.” Karjalainen, 14. 2 2002, s. 9

Piispa Juha Pihkala: ”Minusta olisi parempi, jos homot
ja lesbot toteuttaisivat seksuaalista taipumustaan
pysyvässä parisuhteessa.” Etelä-Suomen Sanomat,
6.2.1999

Raamattu:
1 Kor 6:9: Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä
Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät
huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei
avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat
eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja
tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette
vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette
vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Tekstissä esiintyvä sana miehimykset on kreik.
arsenokoiteen - arsenokoites = homoseksuaali. Jumalan
sana opettaa selvästi, että homoseksuaalisuus on
synti, jonka harjoittajat eivät peri Jumalan
valtakuntaa elleivät tule uskoon ja tee parannusta
synnistään eli luopuvat homoseksuaalisuudestaan.
Piispojen lausunnot ovat pahassa ristiriidassa Jumalan
sanan kanssa. Kirkon kanta homoseksuaalisuuden syntiin
on järkyttävä.

-------

Venäjän kirkon johtaja: homoavioliitot ovat maailmanlopun merkki
Venäjän kirkon kanta homoseksuaalisuuteen on selvä: homous on syntiä. Maailmalla leviävä vapaamielisyys on kirkon johtajan mielestä tuhon merkki.
YLE - Ulkomaat

Venäjän ortodoksisen kirkon ylin johtaja, patriarkka Kirill on ottanut voimakkaasti kantaa homoseksuaalisuutta ja tasa-arvoista avioliitto-oikeutta vastaan. Patriarkka Kirillin mielestä nämä ovat maailmanlopun enteitä.

Kirill johti sunnuntaina jumalanpalveluksen Moskovan Punaisella torilla sijaitsevassa Kazanin katedraalissa ja käsitteli saarnassaan viime aikoina yhä useammissa maissa hyväksyttyä liberaalia avioliittokäsitystä.

- Tämä on erittäin vaarallinen merkki maailman loppumisesta, hän sanoi saarnassaan.

Patriarkan mukaan avioliittoluvan antaminen samaa sukupuolta oleville pareille merkitsee, että maa on valinnut itsetuhon tien, kertoo Interfax-uutistoimisto.

Ortodoksinen kirkko on suuri voimatekijä Venäjän yhteiskunnassa. Kirkko on myös tärkeä presidentti Putinin hallinnon tukija.

Homoseksuaalisuus on Venäjällä virallisesti sallittu, mutta käytännössä homoseksuaalit elävät jatkuvassa syrjinnän ja väkivallan pelossa. Tänä vuonna Venäjällä hyväksyttiin laki, joka kieltää "homoseksuaalisen propagandan" levittämisen alaikäisille. Laki käytännössä tekee kaikki homoseksuaalisuuden julkiset ilmaukset laittomiksi.

-------


Juhani ja Terttu StarczewskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…