Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen asetettava syytteeseen uskonnonvapauden kieltämisestä sekä valehtelemisesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

2.5.-21 Toiviainen valehtelee tulkitessaan Päivi Räsäsen sanoja.

2021-05-02 20:34:22

Aivan upea Päivi Räsäsen oikaisut vääristeltyihin syytekohtiin.30. huhtikuuta ·Syyttäjän tiedotteessa on karkeita vääristelyjä ja virheitä.

Ihmettelen valtakunnansyyttäjän 29.4 tiedotteeseen sisällytettyjä virheellisiä ja vääristeltyjä väitteitä näkemyksistäni. Syyttäjällä on ollut yli puoli vuotta aikaa paneutua esitutkinta-aineistoon, kuulustelupöytäkirjoihin ja loppulausuntoihini. Viimeisin kuulustelu suoritettiin elokuussa 2020. Käytetyn ajan puitteissa voisi toivoa täsmällisiä ja asiallisia perusteluja syytteille.

Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan näkemykseni on, että "homoseksuaalit eivät myöskään ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit." Tällaista en ole missään yhteydessä sanonut. Olen moneen kertaan korostanut sitä, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja heillä on yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Kohdassa, johon syyttäjä viittaa, puhuttiin Raamatun luomiskertomuksesta. Siitä totesin: ”Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi. Hän loi heteroseksuaaliksi. Hän loi miehen ja naisen ja tarkoitti avioliiton näiden kahden välille.”

Toisin kuin syyttäjä väittää, en Stiller-keskusteluohjelmassa sanonut homoseksuaalisuutta geneettiseksi rappeumaksi enkä sairautta aiheuttavaksi geeniperimäksi. Päinvastoin torjuin keskusteluohjelman toimittajan ehdottaman ajatusleikin homoseksuaalisuudesta geneettisenä ominaisuutena sanoen, että aivan tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on pieni.

Lisäksi syyttäjä väittää minun esittäneen homoseksuaaleja halventavan mielipiteen, jonka mukaan homoseksuaalisuus on häpeä ja synti. Täsmällinen kysymykseni sosiaalisen median viestissä oli: ”Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen aatteen kanssa, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?” Sanoja ”synti” ja ”häpeä” ei ole kohdistettu henkilöön liittyvään ominaisuuteen, vaan Pride-tapahtuman taustalla vaikuttavaan aatteeseen ja ideologiaan. Esitutkintakuulusteluissa korostin moneen kertaan sitä, että kuvaliitteeksi ottamieni Raamatun jakeiden mukaan häpeä ja synti liittyvät ihmisen tekoihin, ei ominaisuuksiin.

Maria Veitola – ohjelmaan liittyvässä tutkintapyynnössä alun perin minun väitettiin esittäneen lausumia, joita ei ohjelmasta lainkaan löydy. Silti valtakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan suoritettavaksi perustellen sitä julkisuudessa, että ”ohjelma on tutkittava minuutti minuutilta”. Kun näitä vääriä väittämiä ei löytynyt, syyttäjä on keksinyt lisää. Syytettä ei tosin tästä ohjelmasta nosteta teon ”vähäisyyden” vuoksi, mutta silti syyttäjä moittii lausumaani homoseksuaaleja halventavaksi. Koska tästä en pysty puolustautumaan oikeudessa, on syytä oikaista julkisesti syytös. Valtakunnansyyttäjän mukaan olen homoseksuaaleja halventavasti sanonut, että ”homoseksuaalisuus on seksuaalinen vinoutuma”. Näin en ohjelmassa sanonut. Sanoin seuraavaa: ”Ajattelen, et seksuaalisuudenkin alueella me olemme monella tavalla vinoutuneita, ja tähän lasken myös itseni mukaan.” Voin tarvittaessa lähettää aukikirjoitetun litteroinnin ohjelmasta.

Väistämättä mieleeni nousee kysymys, onko tiedotteen taustalla uskonnollisen lukutaidon puute, tahallinen vääristely vai tavoitteellinen pyrkimys yleisen mielipiteen muokkaukseen?


Pekka Mäkinen

Loistava uutinen 4.2.-21

2021-02-04 00:07:55

https://yle.fi/uutiset/3-11769551?utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR39PAW57kHPhhIUFm4o2iebJhLEK0-r9l-7CTYGA1Fxn35ef4XXy83rDU4

Jaa: 
 
 
 

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi kaksi tutkintaa, jotka ovat kohdistuneet kansanedustaja Päivi Räsäseen (kd.). Räsästä on epäilty tutkinnoissa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

– Vuoden 2004 kirjoituksesta oli tehty päätös, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, mutta esitutkinta aloitettiin tämän jälkeen valtakunnansyyttäjän antamalla määräyksellä. Esitutkinta on valmistunut, ja se on lähetetty syyteharkintaan, toteaa tutkinnanjohtaja Teemu Jokinen Ylelle lähettämässään sähköpostissa.

Poliisi oli aiemmin päättänyt myös lopettaa tutkinnan, joka koski Räsäsen puheita Ruben Stillerin radio-ohjelmassa. Myös siitä valtakunnansyyttäjä määräsi tutkinnan aloitettavaksi.

– Myös sen tutkinnan pöytäkirja on nyt valmistunut, ja se on lähetetty syyteharkintaan.

Yökylässä-ohjelman esitutkintaa esitetään lopetettavaksi

Poliisilla oli myös kolmas tutkinta, joka liittyi siihen, mitä Räsänen oli puhunut Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

– Myös siihen liittyen tehtiin (aiemmin) päätös, että ei ole syytä epäillä rikosta, mutta esitutkinta aloitettiin valtakunnansyyttäjän määräyksellä. Tutkinnan aikana ilmeni asioita, joiden johdosta olen tehnyt valtakunnansyyttäjäntoimistoon esityksen siitä, että esitutkinta lopetettaisiin, tutkinnanjohtaja Jokinen kertoo sähköpostiviestissään.

Syyttäjä ei ole vielä tehnyt päätöstään tähän tutkintaan liittyen.

Valtakunnansyyttäjän mukaan poliisi ei ensimmäisessä tutkinnassa edes katsonut kyseistä Yökylässä-ohjelman jaksoa. Sen vuoksi esitutkinta määrättiin uudelleen aloitettavaksi.

Poliisi ei kerro tarkemmin, mitä tutkinnassa on sittemmin selvinnyt. Päivi Räsänen on puolestaan jo aiemmin kiistänyt sanoneensa tv-ohjelmassa niitä sitaatteja, jotka rikosilmoituksessa mainittiin.

– Oletan että [poliisin esitys lopettaa esitutkinta] liittyy siihen, että ohjelma on nyt katsottu ja todettu, että en ole sanonut sitä mitä minun on väitetty sanoneen, Räsänen kertoo Ylelle.

Kansanedustajan mukaan häntä ei ole edes kuulusteltu Yökylässä-ohjelmaan liittyvästä rikosepäilystä. Sen sijaan kolmessa muussa syyteharkintaan siirtyneessä tutkinnassa hän on ollut kuulusteltavana.

Valtakunnansyyttäjällä on tällä hetkellä syyteharkinnassa kolme Räsästä koskevaa rikosepäilyä. Yksi niistä koskee vuonna 2004 julkaistua pamflettia, toinen puheita Ruben Stillerin radio-ohjelmassa ja kolmas Pride-tapahtumaan liittyvää twiittiä.

– Toivon, että syytteitä ei nosteta. Mutta olen valmis seisomaan sanojeni takana myös oikeudessa, jos sinne joudun. Se tarkoittaisi todennäköisesti aika pitkää oikeusprosessia, koska ainakin itse olen valmis viemään asian niin korkealle kuin on tarvetta, Räsänen sanoo.

Näiden tapausten lisäksi myös Räsäsen Pride-tapahtumaa kritisoivasta blogikirjoituksesta on tehty tutkintapyyntö. Poliisi päätti kuitenkin viime syksynä, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.


Pekka Mäkinen

Tiedoite 9.1.-21 Amerikan vaalit.

2021-01-09 13:53:10

Nämä vaalit eivät liity kuin mutkan kautta tähän adressiin.  Yhteistä on esim valtamedian yksipuolisuus tarkastella asioita.  Ja Trump on konservatiivi kuten kirjoittajakin.  Laitan tähän kuitenkin oman näkemykseni tämän hetken tilanteesta 9.1.-21:   

Ongelma on siinä että Trump oli liian hyväuskoinen marssin suhteen, koska aikaisemmin mielenosoitusmarssit olivat sujuneet hyvin rauhallisesti. Lisäksi tähän yhtälöön kuuluu myös se että väkivaltaiset ryhmät kuten antifa ja äärivasemmiston ryhmät olivat jo kauan suunnitelleet tätä iskua, ennen kuin mitään puhetta Trump oli edes pitänyt. Lisäksi Trump ei ole kehottanut ketään väkivaltaan ja tunkeutumaan väkisin kongressitaloon sisälle, kuten Pekka Haavisto väärin väittää. Trump on aina tuominnut väkivallan marsseilla ja ylipäätäänkin. Joten väärää ja täysin tarkoitushakuista tulkintaa taas Haavistolta. Toinen tohelo on Erkki Tuomioja, joka luulee tietävänsä ettei vaaleissa tapahtunut petoksia. Onko hän ollut niitä tutkimassa? Amerikassa monet ovat, ja tutkivat niitä tälläkin hetkellä. On edelleen mahdollista että lisätutkimukset saattavat muuttaa jopa vaalien tuloksen.
 
Kongressissa Ted Cruz on tehnyt esityksen jossa asetetaan puolueeton hätätarkastuselin, joka tutkii kymmenen päivää todisteita vilpistä ja antaa sen jälkeen lausuntonsa, onko maan presidentinvaalit olleet perustuslain mukaiset.
 
Toisaalla yli 400 kansallisten tiedusteluyhteisöjen entistä jäsentä, jotka ovat osa kas- vavasta epävirallisesta verkostosta, uskovat vääryyksiä tehdyn v. 2020 vaaleissa, ja ovat käynnistäneet omat tutkimuksensa”, kertoo Robert Caron, joka aloitti uransa CIA:ssa, kertoi the Epoch Times verkostolle, johon kuuluu tiedustelu-upseereita, analyytikkoja ja sotilasoperaattoreita, poliisi, FBI,CIA, sotilastiedustelu, puolustustiedustelu järjestö, kansallinen turvallisuusjärjestö ja muita järjestöjä (WND 4.1.-21) .
 
Tuomioja tuskin myöntää sitäkään että vasemmisto on uhkaillut tuomareita ja myös heidän lapsiaan, jos he kääntyvät puolustamaan Trumpia. Tuomarit ovat itse tulleet julkisuuteen todistamaan tästä. Tämä uhkailu on varmasti osatekijä siinä että mitkään petossyytteet eivät ole menneet läpi ja että useita ei ole otettu edes käsiteltäväksi. Tämä epärehellisyyden takia sadat tuhannet nyt ovat marssineet, eivät suikaan väkivallan takia, vaan Trumpin kannattajat ovat päinvastoin koittaneet estää näitä riehujia.
Mutta tapahtui maailmalla mitä pahaa tahansa, niin se on aina Trumpin syytä.
 
Valtamediamme edustajat  voitaisiinkin haastaa kansan kiihottamisesta oikeuteen.  Sinne Raija Toiviaisen viereen istumaan syytettyjen penkille. 

Pekka Mäkinen

Tiedoite 10.12. -20

2020-12-10 00:26:55

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/7783a9ab-544c-4540-93d5-8d4014442ccc?fbclid=IwAR35FvD7mo3gX1jsOVhon6JsBGa8Xy5-fmgACbVcmp_z1l-nW374txZXPtM

Jälleen täysin älytön syytös Päivi Räsästä kohtaan.  Valtakunnansyyttäjä  Raija Toiviainen nojaa omaan ideologiaansa,  jonka ilmeisesti  kuvittelee edustavan ehtotonta totuutta.  Nämä Toiviaisen  liberaalit arvonäkemykset ovat täysin kiistanalaisia, eikä suinkaan yleisesti hyväksyttyjä.  Päivi Räsänen puolustaa viisaasti itseään, ja vaikuttaisi siltä että Iltalehtikään ei haluaisi tuomita Räsästä.  Kyse on uskonnonvapaudesta ja sananvapaudesta jota Päivi puolustaa ja jotka Toiviainen haluaisi poistaa maastamme.   Ei tule onnistumaan.  

Menen vielä Amerikan presidentin vaaleihin.  Sielläkin kyse on paljolti liberaalin ja konservatiivisen ajattelun välisestä jännitteestä.  Pidän Trumpia konservatiivina,  ja siksi toivon hänen voittavan. On myös ainakin parikymmentä profetiaa jotka kertoavat että  ensin Biden näyttäisi voittavan, mutta sitten hänet diskataan petosten takia, ja Trump voittaa vaalit.   

Jatkuvasti kuulee sanottavan ettei Trumpilla ole enää mitään mahdollisuuksia. Tämä ei ole totta.  

Väitän että vaalitulos ei ole edelleenkään varma. Tämän voi todeta esim. Ylen teksti-tv:n uutisista 9.12.-20 joissa todetaan: "Texasin oikeusministeri on lähettänyt Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen kanteen, jossa vaaditaan etteivät neljän ns. vaa'ankieliosavaltion edustajat saa osallistua presidentin valinnan suorittavaan vaalikollegioon.
Kanteen mukaan osavaltiot ovat korona-epidemian varjolla tehneet laittomia muutoksia äänestyskäytöntöihin.
Jos vaatimus menee läpi, Joe Biden menettäisi vaalivoittonsa. Kanteella ei uskota olevan läpimenomahdollisuuksia."
 
Tätä ei ole ehditty vielä tutkimaan, ja minä väitän että kanteella on erittäin suuri mahdollisuus mennä läpi, koska korkeimman oikeuden enemmistö on perustuslaillisia konservatiiveja. Tämä muuttaisi tilanteen aivan täysin, ja ilmeisesti Trumpista tulisi vaalien voittaja. Amerikan tilanne on niin pahasti kärjistynyt että en usko tilanteen rauhoittuvan pitkään aikaan, voittipa kumpi tahansa.  
 
Jos Trump voittaa, sillä voi olla suuria vaikutuksia koko maailman tilanteeseen, niin talouteen kuin valtamedian liberaaalien arvojen suhteen.  Sen arvovaikutukset saattavat heistua meille asti ja parantaa siten konservatiivisten arvojen esiintuontia.  Samalla myös  liberaalit valtamediat maailmalla ja meillä joutuvat  häpeään. 

Pekka Mäkinen

Tiedoite 7.10.-20 KHO:n päätöksestä

2020-10-06 23:45:40
Ihme kyllä Hesari julkaisi tämän kirkkoa koskevan kirjoitukseni lukijoiden palstalla. 
 
"Ns. tasa-arvoinen eli sukupuolineutraali (spn) avioliittolaki on maamme suurimpia ongelmia sen vuoksi, että sen seurauksena (!) monet muut ongelmat ovat suorataan räjähtäneet käsiin. Spn-ideologian seurauksena ei aina edes tiedetä montako sukupuolta on olemassa. Eikä ymmärretä sitäkään että pieni lapsi tarvitsee äidin. Homoutta pidetään synnynnäisenä vaikka suurin koskaan tehty tutkimus (Science 2019) toteaa ettei homouden taustalla käytännöllisesti katsoen ole mitään homogeeniä.
 
Maassamme vallitsee moraalinen kaaos, jolloin nuoret eivät enää tiedä mitä seksuaalista suuntausta, saati mitä sukupuolta edustavat. Lapsia hämmennettään Setan propagandalla, tuomalla kouluihin ns. sateenkaarilähettiläitä, joiden sanomana on kyseenalaistaa nuorten heteroseksuaalisuus.
 
Nyt Seta alkaa kouluttamaan jo opettajia. Mistä tämä puolueellinen järjestö on nämä valtuudet saanut? Opetuksessa, koulukirjoja myöten (esimerkkejä löytyy), pyritään sekoittamaan nuorten mieliä "olethan epävarma identiteetistäsi, olethan" -aivopesulla. Ja kas kummaa, epävarmuus lisääntyy vaikka sitä ei ennen ollut.
 
Tämän kaiken vastakohtana yhteiskunnassa pitäisi olla edes yksi saareke jossa tällainen asenteellinen ja ideologinen kasvatus ei määrää ja dominoi ihmisten ajattelua. Kirkon pitäisi edustaa maassamme moraalista selkärankaa ja ryhtiä , jossa ihmiskeskeiset muoti-ideologiat eivät määrää kirkon suuntaa. Sillä voisi olla tervehdyttävä vaikutus koko yhteiskuntaan"

 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006649085.html?fbclid=IwAR3-I4ZhnA24hh0Hmvpzp--mTxlyRXmNEYZNWORwvJL5SDca_srwxNGLyvg


Pekka Mäkinen

28.9.-20 Kokeilutiedote

2020-09-27 23:33:01

Olen koittanut julkaista useamman kerran tiedotteita,  mutta ne eivät ole tulleet näkyviin.  Missähän lienee vika. 


Pekka Mäkinen

Tiedoite 15.8.-20. Susanna Koivulan kirjoitus kirkon avioliittonäkemyksstä ja siihen kommentit

2020-08-14 22:47:15

Susanna Koivulan 13.8.-20 upea julkaisu kirkon aviliittokeskustelusta " Arkkipiispa Luoma ja jäävuoren huippu". Kannatta lukea tarkkaan https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/susannakoivula/arkkipiispa-luoma-ja-jaavuoren-huippu/#comment-3224827


Vastineeni keskusteluun 14.8-20: Maailma muuttuu, sanotaan. Jätetään vain usein sanomatta että hullummaksi. Se mihin yhteiskuntamme on menossa, ei ole mikään todiste siitä että suunta on oikea, kuten jotkut olettavat. Kyse onkin kansalaistemme, lähinnä nuoren sukupolven, ajattelun laiskuudesta ja pinnallisuudesta. Normaali järki sanoo ihmiselle että pieni lapsi tarvitsee lähtökohtaisesti aina isän ja äidin. Susanna Koivula on tässä aivan oikeassa. Nythän vain liberaali ajattelu ei salli aikuisille minkäänlaisia rajoitteita lasten hankinnan suhteen, mutta lapselta itseltä ei kysytä mitään. Tämä on aikuisten itsekkyyttä, ja suoranaista julmuutta lasta kohtaan, kun katsotaan ettei pieni lapsi tarvitse äitiä, eikä sen enempää isääkään.

Toinen asia mihin kirkko ei jostain syystä halua puuttua on kysymys siitä mistä homous johtuu. Edelleenkin oletetaan että se on synnynnäinen ja geeniperäinen ominaisuus. Miksi yhteiskunnassamme, kirkko mukaan lukien, vaietaan kuoliaaksi uudehko suurin koskaan tehty, eli noin puolella miljoonalla ihmisellä tehty tutkimus (Science 2019). Se kertoo selvästi että mitään geeniperäisyyttä ei homoudelle ole olemassa.

Lääkärilehti toteaa 3.9.2019: ”Tutkimuksen mukaan geneettiset tekijät selittäisivät vain hyvin pienen osan homoseksuaalisesta käyttäytymisestä väestössä. Tutkimus valottaa sitä, miten kompleksinen ja dynaaminen kokonaisuus ihmisen seksuaalisuus on. Sitä muovaavat kulttuuriset, poliittiset, sosiaaliset, oikeudelliset ja uskonnolliset rakenteet”.

Toisinsanoen ympäristö synnyttää homoseksuaalisuutta, eikä siihen ole mitään sisäistä pakkoa. Kyse on perimmiltään sittenkin ihmisen omasta valinnasta, jolloin moraalinen vastuu jää ihmiselle.
On olemassa myös ns. epigeneettistä homotaipumusta, mikä ei siis ole varsinaisissa geeneissä, vaan heijastusta elintavoista kolmenkin sukupolven takaa. Tämä taipumus ei kuitenkaan määrää ketään homoksi sen enempää kuin esivanhempien alkoholismi määräisi ketään alkoholistiksi. Taipumus tai alttius ei pakota ketään tekemään sitä vastaan minkä omatunto ja järki sanoo vääräksi.

Aivojen rakenteetkin voivat muuttua sen mukaan millaisen elintavan ihminen hyväksyy itselleen. Tästä on puhunut mm. aivotutkija Caroline Leaf. Samoin lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen totesi jo kymmennen vuotta sitten ”Ympäristö määrää sen mitkä geenit aktivoituvat”. Eli hän toteaa saman kuin em. tutkimus: ei ole olemassa mitään synnynnäistä (!) homogeeniä.

Käytännössähän on havaittu esim. kouluissa että jopa muoti voi lisätä bi-seksuaalisia kokeiluja, jotka sitten altistavat edelleen homoseksuaaliselle käyttäytymiselle ja normalisoivat sen nuorten omassa elämässä .

Kirkon pitäisi ehdottomasti ottaa uudelle arviointiin esim aikaisempien arkkipiispojen (Jukka Paarma ja Kari Mäkinen) vääräksi osittautuneet käsitykset siitä että homoudessa kyse olisi synnynnäisestä ja kiveen hakatusta ominaisuudesta.

Näin ollen kirkon tulisikin uudistaa ajattelunsa ja muuttaa liberaalit käsityksensä homouden synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta.
Raamattu ei ole tässäkään asiassa erehtynyt. Ihminen erehtyy sitäkin useammin.
Pekka Mäkinen

 


Vastineeni keskustelijoille 15.8.-20: Lähtökohtaisesti lapsella on aina äiti ja isä. Omien vanhempiensa tunteminen ja heidän kanssaan eläminen on jokaiselle lapselle lähtökohtainen ihanne. Tämä siitä huolimatta että elämäntapahtumien myötä tähän ihanteeseen voi tulla muutoksia esim. avioerojen tai kuolemantapausten kautta. Eivät nämä ikävät muutokset ole minkäänlainen syy poistaa etukäteen harkitusti lapselta äiti tai isä. Lapsen etu on tärkeämpi kuin mikään muu näissä asioissa. Ei siis ole oikein että tällainen ikävä tilanne (äidittömyys tai isättömyys) järjestetään etukäteen lapselle.

Homous on haitallinen ominaisuus ihmiselle jo aivan yleisen lastensaamisen tarpeenkin takia.
Homous ei ole luonnollista ja normaalia eläimillekään, koska nekin kärsivät usein siitä etteivät voi saada omia poikasiaan. Pingviinien yhteiskunnassa jopa syrjitään homopingviinejä, koska homopingviinit varastivat heteroilta munia ja laittoivat kiviä tilalle. Kun heterot tämän huomasivat, ne eristivät homot laumastaan. —

Onkin turha puhua biologisesta lajityypillisyydestä, koska homouden taustalla on selvästi ympäristön vaikutusta, kuten mainitsemani tutkimus (Science 2019), sekä prof. Tuula Tammisen havainto kertoi. Esim. meidän julkkishomoillamme lähes jokaisella on ollut isäsuhteessa suuria ongelmia, tai isä on puuttunut kokonaan. En usko että se on vain sattumaa. Samoin voidaan todeta että homouden taustalla on poikkeuksellisen paljon hyväksikäyttöä ja raiskauksia.

Mutta me emme ole eläimiä, vaan ihminen on ennenmuuta henkinen olento, joka voi – päinvastoin kuin eläimet – nousta valinnoillaan viettiensä yläpuolella ja vaikuttaa niihin.

Myös rukouksen voima voi muuttaa ihmistä (esim. Amadeus Oilinki) niin että ihminen kokee saaneensa kuin uudet geenit. Ehkä näin tapahtuukin, sillä jos ja kun geenit aktivoituvat ympäristön vaikutuksesta, miksi ei myös koko maailman Luojan vaikutuksesta.
Pekka Mäkinen


Pekka Mäkinen

Tiedoite 15.7.-20

2020-07-15 11:02:09

Viimevuoden puolelta jäänyt minulta huomioimatta  tämä erittäin hyvä kirjoitus! Kirjoittajana  Mika Murto.  

Sananvapauden ja ihmisoikeuksien puolesta

 https://www.kotimaa24.fi/blogit/sananvapauden-ja-ihmisoikeuksien-puolesta/?fbclid=IwAR0uKf32VBPjkQKIt6oG7AdUUHvjbj5Fn_yc6Cw1vOlC891cjobsm78SFYY


Pekka Mäkinen

Tiedoite 3.7.-20

2020-07-03 00:52:08

Jouko Piholta aivan oikea arvio sananvapaudesta.
Hän kirjoittaa 2.7.-20 fb-sivullaan näin upeasti:

"Sananvapaus kattaa myös loukkaavat viestit

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) julistus sananvapaudesta: "Sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa.”

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan näin laaja sananvapaus on tarpeen, jotta moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus toteutuisivat, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.

Juuri näin. Miksi Suomen oikeuslaitos ja esim. valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen eivät noudata näitä EIT:n periaatteita, vaan toimivat kaiken aikaa demokratiaa ja sananvapautta vastaan?

Tämän takia olen sitä mieltä, että Raija Toiviainen on erotettava virastaan, koska hän tekee syyttämispäätöksiä selvästi poliittisin perustein ymmärtämättä ollenkaan myös kriittisten ja jopa kärjekkäiden kannanottojen tärkeyttä vapaassa yhteiskunnallisessa keskustelussa".

-----------------------------

Oma kommentti:  Tässä juuri on Toiviaisen ongelma.  Hän kokee ja näkee  oikeudekseen kieltää loukkaavilta tuntuvat lauseet.  Tätä oikeutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) ei Toiviaiselle anna.   


Pekka Mäkinen

Tiedoite 26.6.-20

2020-06-26 10:54:21

https://yle.fi/uutiset/3-11419637?utm_content=2020-06-26&utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR0icAAGDYVuYFw437HgkYiGu4Nea0gtQYiWJWNpVD_ISLwQ8z-lXTipBtQ

Toiviainen vois katsoa peiliin.  Hän  rikkoo itse ihmisoikeuksia joihin uskonnonvapaus kuuluu, ja sitten puuttuu tällaisiin lillukanvarsiin, josta nousee kohtuuton haly.  Missä suhteellisuudentaju.  Tällaisiin asiohin riittäisi pelkkä huomautus,  eikä siihen tarvita mitään katkeraa kostomenttaliteettia.   Toiviainen on liian herkkähipiäinen tuohon tehtäväänsä.   Jos hallitus vaihtuu, silloin vaihdettava myös koko oikeuslaitos tolkun ihmisiin. 


Pekka MäkinenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…