Ei sikatehdasta Nousiaisiin

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kiitos allekirjoituksesta Ei sikatehdasta Nousiaisiin -adressiin

2012-04-12 23:59:00

Tässä kymmenen hyvää syytä vastustaa jättisikalaa

1. HAJUHAITAT

-Asumisviihtyvyyden lasku sekä kiinteistöjen ja tonttimaan arvon lasku.

-Terveydelliset seikat: voimakas sikalan haju esim. altistaa astmakohtauksille.

2. HIRVIJOKILAAKSON MAISEMAN TUHOUTUMINEN

-Maisema on maakuntakaavaesityksessä todettu maisemallisesti ja kultuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi, joka tulee ensisijaisesti pitää avoimena ja viljelykäytössä.

3. LIIKENTEEN LISÄÄNTYMINEN

-Lemuntiellä ei ole pyörätietä. Onko jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkeminen enää turvallista?

-Kestääkö teitten kunto jatkuvaa sonta-, porsas- ja rehurallia?

4. HYGIENIAHAITTOJEN LISÄÄNTYMINEN

-Jo nykyisen sikalan lähettyvillä lokkien, raatokärpästen ja muiden haittaeläinten määrä on lisääntynyt merkittävästi.

5. YMPÄRISTÖN PISTEKUORMITUKSEN LISÄÄNTYMINEN HIRVIJOKIRANNASSA

-Onko sonnat poikkeamatilanteessa Hirvijoessa?

6. JOKIRANNAN EKOSYSTEEMIN MUUTTUMINEN

-Miten jättisikala vaikuttaa jokirannan linnustoon ja muuhun eläimistöön?

7. VEDEN RIITTÄVYYS

-Sikatehdas biokaasulaitoksineen vaatii valtavat määrät vettä. Kuntayhtymän vesivarat eivät riitä sikalan tarpeisiin.

-Jos sikala käyttää tolkuttomasti porakaivopohjavettä, miten tämä vaikuttaa peltomaahan ja muihin alueen kaivoihin.

8. EETTISET ASIAT

-Sika ei ole laitoseläin. Eläimellä on oikeus olla eläin, eikä vain tehdaskoneiston osa.

9. VAARANA ON ALKUTUOTANNON SIIRTYMINEN PÖRSSIYHTIÖIDEN KÄSIIN

-Yksityisillä viljelijöillä ei ole varaa kymmenien miljoonien eurojen investointeihin. Hankkeiden takana on lihataloja ja muita sijoittajia.

-Pörssiyhtiö ei välitä vaikutuspiirissä asuvien asukkaiden viihtyvyydestä, maisemasta ja elinympäristöstä.

10. UHKANA KOKO MAASEUTUKUVAN MUUTOS PERHEVILJELMISTÄ TEHTAISIIN

-Minkälaisessa yksikössä tuotettua ruokaa haluat tulevaisuudessa syödä?

 

Voitko kertoa tästä yhteisestä adressistamme naapurillesi, työkaverillesi ja tuttavallesi. Mitä enemmän adressi saa allekirjoituksia, sitä suurempi on sen vaikutus. Jokainen allekirjoitus on arvokas kannanotto asuinympäristömme puolesta.


Jarmo Koslonen

Kiitos allekirjoituksestasi

2012-04-11 20:12:23

Tässä kymmenen hyvää syytä vastustaa jättisikalaa:

1. Hajuhaitat

-Asumisviihtyvyyden lasku sekä kiinteistöjen ja tonttimaan arvon lasku.       -Terveydelliset seikat: voimakas sikalan haju esim. altistaa    astmakohtauksille.

2. Hirvijokilaakson maiseman tuhoutuminen

-Maisema on maakuntakaavaesityksessä todettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi viljelymaisemaksi, joka tulee ensisijaisesti avoimena ja viljelykäytössä.

3. Liikenteen lisääntyminen

-Lemuntiellä ei ole pyörötietä. Onko jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden kulkeminen enää turvallista.

-Kestääkö teidän kunto jatkuvaa sonta-, porsas- ja rehurallia?

4. Ympäristön pistekuormituksen lisääntyminen Hirvijokirannassa

-Onko sonnat poikkeamatilanteessa Hirvijoessa?

5. Hygieniahaittojen lisääntyminen

-Jo nykyisen sikalan lähettyvillä lokkien, raatokärpästen ja  muiden haittaeläinten määrä on lisääntynyt merkittävästi.

6. Jokirannan ekosysteemin muuttuminen

-Miten sikatehdas tulee vaikuttamaan jokirannan linnustoon ja muuhun eläimistöön?

7. Veden riittävyys

-Sikatehdas biokaasulaitoksineen vaatii valtavat määrät vettä. Kuntayhtymän vesivarat eivät riitä jättisikalan tarpeisiin.

-Jos alueelta otetaan porakaivopohjavettä tolkuttomasti, miten tämä vaikuttaa esim. peltomaahan ja alueen muihin talouksiin, joissa on omat kaivot.

8. Eettiset asiat

-Sika ei ole laitoseläin. Eläimellä on oikeus olla eläin, eikä vain tehdaskoneiston osa.

9. Vaarana on alkutuotannon siirtyminen pörssiyhtiöiden ja sijoittajien käsiin

-Yksityinen viljelijä ei pysty tekemään kymmenien miljoonien eurojen investointeja. Hankkeiden takana on lihataloja ja muita sijoittajia.

-Suomeen mahtuu vain 10-15 jättisikalaa. Jos jättiyksiköt yleistyvät, noin 1900 sikatuottajaperhettä lopettaa tuotantonsa ja siirtyvät todennäköisesti viljanviljelyyn.

10. Uhkana koko maaseutukuvan muutos perheviljelmistä tehtaisiin

-Millaisissa yksiköissä tuotettua ruokaa haluat syödä tulevaisuudessa?

 

Mitä enemmän tämä meidän yhteinen adressi saa allekirjoituksia, sitä enemmän sillä on vaikutusta. Voitko kertoa asiasta naapurillesi, työkaverillesi ja tuttavillesi. Jokainen allekirjoitus on arvokas kannanotto asuinympäristömme puolesta.

 


Jarmo KoslonenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.