Ei sikatehdasta Nousiaisiin

Nousiaisten ja Maskun keskustojen välittömään läheisyyteen on suunnitteilla Alituvan jättisikala. YVA-selvityksessä suurin vaihtoehto on 8000 emakon ja 4000 lihasian sikala. Toteutuessaan suursikala ja biokaasulaitos moninkertaistavat nykyisen hajuhaitan. Vallitsevat tuulet ajavat hajut esteettä kummankin kunnan keskustaan. Suuryksikön lisääntyvä rahtiliikenne aiheuttaa haittaa varsinkin lähiasukkaille, mutta myös lähikunnille. Tämän adressin tiedotteessa on esitetty lisää hyviä syitä sikalan vastustamiseksi, mm. eettisiä ja maisemallisia syitä.

Suursikalaa ei mielestämme saa rakentaa keskelle peltoaukeaa herkän Hirvijoen rantaan.

Vastustamme hanketta.