Oulun tulee luopua keskustakampushankkeesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Pro Linnanmaan jäsenkirje

2022-04-24 11:54:46

Arvoisa Pro Linnanmaan adressin allekirjoittaja,

Oulun kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tiistaina 19.4.2022 lopettaa Oulun yliopiston Raksilan kampussuunnitelmat. Se ei jatkanut yliopiston suunnitteluvarausta Raksilan ns. markettontille.

Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman teidän panostanne. Merkittävä adressin allekirjoittajien määrä, aihetta koskeneet mielipidekirjoitukset ja keskustelut, joita kansalaistoiminnan keinoin saimme yhdessä aikaan, olivat ratkaisevassa roolissa.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta käsitteli ennen kaupunginhallitusta Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvarauksen jatkamista Raksilan marketalueen tontille.

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 5.4.2022 yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että Oulun yliopiston suunnitteluvarausta ei jatketa.

Päätöksessä todettiin lisäksi seuraavat kaksi asiaa:

Kaupunginvaltuusto on ilmaissut tahtotilansa ponnen muodossa, jossa ei puolleta yliopiston suunnitteluvarauksen jatkamista kyseisille tonteille.

Kaupunki tukee jatkossa yliopiston vision ja kiinteistöstrategian valmistelua sekä toteuttamista muilla alueilla. Valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa.

Oulun kaupunginvaltuusto 28.2.2022 hyväksymä ponsi, eli valtuuston tahtotilan ilmaisema lausuma, oli seuraava:

”Merkitessään tiedoksi yliopiston keskustakampusta koskevan suunnitelman kaupunginvaltuusto ilmaisee mielipiteenään lisäksi, että Linnanmaata tulisi kehittää yliopiston pääkampuksena uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti. Kaupunginvaltuusto ei pidä kaupungin kannalta järkevänä kampuksen hajottamista. Linnanmaalla yliopisto on kiinteä osa alueen korkean teknologian yrityskeskittymää ja ekosysteemiä.”

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa.

Huolimatta Oulun kaupunginvaltuuston, yhdyskuntalautakunnan ja Oulun kaupunginhallituksen selvistä näkemyksistä ja päätöksistä asiassa, kampuskeskustelu näyttää jatkuvan.

Oulun yliopisto ja Linnanmaan innovaatiokampus on Oululle ja Pohjois-Suomelle tärkeä. Pro Linnanmaa seuraa tilannetta.

Kiitos kaikille panoksestanne. Tämä oli yhteisen ponnistuksen tulos.

Hyvää tulevaa vappuviikkoa,

Pro Linnanmaa -liike


Pro Linnanmaa -liike

Vastine Kalevan kirjoitukseen

2022-02-28 13:04:02

Kalevan 26.2.2022 artikkeli ”Täysin poikkeuksellinen näytelmä” vaatii joitakin kommentteja. Puutumme tässä vain niihin kohtiin, jotka suoranaisesti kohdistuivat Pro Linnanmaan toimintaan.

Kalevan mukaan Pro Linnanmaa kutsuu itseään kansanliikkeeksi. Kyllä, sitä juuri olemme.

Kaleva väittää, ettei tällaista ilmiötä synny jonkun löyhän yhteenliittymän ympärille. Artikkelissa todetaan ”toiminnan vaatineen tarkkaan harkitun strategian ja toimintamallin, jonka toteuttaminen edellyttää hyvin järjestäytynyttä organisaatiota ja osaavia tekijöitä”. Kalevan mukaan myös ”Todellisia taustavaikuttajia ja -vaikuttimia voi vain arvailla.”

Pro Linnanmaa kuitenkin on tuollainen löyhä yhteenliittymä, jonka ydinryhmä koostuu yksityishenkilöistä. Porukassa on mukana moniosaajia, eli sellaisia, joita mm. Linnanmaan yhteisö tuottaa. Meillä ei ole taustavaikuttajia ja rahoitus on tullut ydinryhmältä kunkin henkilön oman halun mukaan. Kulut ovat minimaaliset, koska ulkoisia tulolähteitä ei ole. Puolentoista vuoden aikana liike on käyttänyt rahaa yhteensä noin 2 000 euroa. Olemme se pieni David ison Goljatin rinnalla.

Olemme omalla vapaa-ajallamme näköjään onnistuneet niin hyvin, että alueen päälehtikin julkisesti arvioi Pro Linnanmaan onnistuneen. Se lämmittää varmasti myös adressimme allekirjoittaneiden, yli 7100 henkilön mieltä. He ovat antaneet ydinryhmällemme ideoita ja muuta ei-materiaalista tukea ja vahvistaneet käsitystämme siitä, että olemme oikealla asialla.

Työtämme on helpottanut se, että keskustakampuksen puolestapuhujat on antaneet jatkuvasti ”syöttöjä lapaan”, joten puutteellisten perusteluiden korjaaminen ei ole paljoa vaatinut. Yliopisto hämmästyttää yhä väittämällä Raksilan lisäävän opiskelijoiden kiinnostusta tulla Ouluun, vaikka opiskelijajärjestöt ovat kertoneet päinvastaista. Yliopisto väittää myös Raksila-hankkeen olevan hiilineutraali, vaikka Aalto-yliopiston raportti kertoo päinvastaista.

Pro Linnanmaa -liikettä, professoreita, tieteentekijöitä ja opiskelijoita yhdistää tahto varmistaa Oulun tuleva menestys säilyttämällä monialainen Linnanmaan tiedekampus.

Kaleva kirjoitti, että toimintamme olisi ollut demokratiaan kuulumatonta hybridivaikuttamista. Me emme tiedä, mitä Kaleva tällä tarkoittaa. Olemme julkistaneet vain tarkistettua faktaa.

Emme pysty tuota kovaa väitettä kommentoimaan, koska Kaleva ei antanut Pro Linnanmaalle mahdollisuutta vastata väitteisiin. Hybridivaikuttaminen ja demokratian vastainen toiminta eivät kuulu Pro Linnanmaan toimintaan.

Artikkelissa annettiin ymmärtää, että Pro Linnanmaa hoitaisi kaiken Raksilan hankkeen heikkouksien julkituomisen. Tämä ei pidä paikkaansa. Liikkeen rooli on puolitoista vuotta sitten tapahtuneen aloituksen jälkeen suhteellisesti kutistunut muiden ryhmien esiintulon myötä.

Esimerkiksi lauantaina Rotuaarilla järjestetty suuri mielenosoitus oli opiskelijajärjestöjen järjestämä, jossa Pro Linnanmaa ei toiminut järjestäjänä.

Keskustakampuksen kannattajat ovat halunneet pelkistää hanketta kohtaan esitetyn kritiikin eläkeläisten nostalgiahorinaksi: olisiko tämä vähättely nyt aika lopettaa, kun katsoo, miten laajalla rintamalla opiskelijat olivat lauantaina liikkeellä ja järjestämässä tapahtumaansa?

Pro Linnanmaa -liike ei voi myöskään kantaa vastuuta kaikesta siitä, mitä keskustakampushankkeesta julkisuudessa sanotaan.

Kalevan tulisi oikaista esitetyt väitteet demokratian vastaisista toimintatavoista ja hybridivaikuttamisesta sekä vihjaukset taustavaikuttajista ja -vaikuttimista, koska ne ovat aiheuttaneet lehden lukijoissa erittäin suurta hämminkiä eivätkä ne pidä paikkaansa.

Pro Linnanmaa -liike


Pro Linnanmaa -liike

Opiskelijat kutsuvat kaikki osoittamaan mieltä 26.2.2022 keskustakampushanketta vastaan

2022-02-20 08:37:55

Arvoisa Pro Linnanmaan adressin allekirjoittaja,

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 28.2.2022 etäyhteydellä ja keskustelee keskustakampuksesta. Kokousta on mahdollista seurata Oulun kaupungin YouTube-kanavalla suorana. 
https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/suorat-lahetykset

Valtuuston kokouksen alla jokaisella meillä on mahdollisuus lähettää terveisiä valtuustolle osallistumalla mielenosoitukseen, joka järjestetään keskustakampusta vastaan.

Kaikkien kampus -mielenosoitus keskustakampushanketta vastaan järjestetään lauantaina 26.2.2022 klo 12.00-14.00. Mielenosoitus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Mielenosoitukseen osallistuvat kokoontuvat torille lähelle toripolliisia klo 12.00, josta siirrytään Rotuaarille, jossa pidetään puheet.

Mielenosoitus järjestetään keskustakampushanketta vastaan. Järjestäjät vastustavat kolmen kampuksen mallia sekä korkeakouluyhteisön vähäistä osallistamista. Järjestäjät suosittelevat päälle opiskelijoille opiskelijahaalareita ja lämmintä vaatetta. He suosittelevat myös maskin käyttöä.

Kaikkien kampus -yhteisö koostuu Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista. He ovat järjestäytyneet Instagram-tilillä nimeltä @kaikkienkampus. Mielenosoitusta tukevat tällä hetkellä eri opiskelijajärjestöt ja osa Oulun yliopiston henkilöstöjärjestöistä.

Mielenosoitukseen ovat tulossa puhumaan ainakin seuraavat henkilöt:

Anssi Paasi, professori (emeritus) sekä vuoden professori 2020

Olli Silvén, professori ja www.silven.fi blogin pitäjä

Jukka Kekkonen, professori (emeritus) Helsingin yliopistosta

Seija Jalagin, dosentti, yliopistonlehtori ja tutkija

Andrew Pattison, yliopistonlehtori ja tutkija

Jari Laru, yliopistonlehtori ja tutkija

Pro Linnanmaa ei ole mielenosoituksen järjestäjätaho. Me kehotamme kaikkia osallistumaan yhteisen asian eteen.

Jos sinulla on tuttuja, jotka ovat kiinnostuneita asiasta, niin viestiä voi levittää heille, jotta mahdollisimman moni tulisi paikalle lauantaina 26.2. klo 12.00.

Pro Linnanmaa -liike


Pro Linnanmaa -liike

Pro Linnanmaan jäsenkirje

2022-02-07 10:23:18

Arvoisa Pro Linnanmaan adressin allekirjoittaja,

Pro Linnanmaa seuraa edelleen päivittäin yliopiston Raksila -hankkeen vaiheita ja olemme hyvin perillä tilanteesta. Nyt helmikuusta lähtien kevään aikana kaupungin päättäjien on aika ottaa asiaan kantaa, koska S-ryhmälle, Keskolle ja yliopistolle myönnetyn suunnitteluvarauksen määräaika päättyi 31.12.2021.

Yliopiston edellinen hallitus piti viimeisen kokouksensa 16.12.2021, jossa se päätti myöntää yliopiston rehtorille valtuudet hankkeen eteenpäin viemiseksi. Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Äänestyksen tulos oli tiukka, eli äänet hyväksymisen puolesta olivat 7 – 5.

Merkille pantavaa on se, että hallituksen kaksi opiskelijajäsentä kannattivat yliopiston esityksen hyväksymistä. Jos opiskelijajäsenet olisivat äänestäneet edustamansa yhteisön vahvan Linnanmaata kannattavan mielipiteen mukaisesti, niin yliopiston hanke olisi tältä osin päättynyt siihen. Tässä tilanteessa siis edustuksellinen demokratia ei toiminut.

Merkittävää on myös se, että hallituksen päätösesitystä vastaan äänestäneet viisi jäsentä jättivät pöytäkirjaan liitettäväksi kirjalliset eriävät mielipiteet.

Koska nämä liitteet eivät löydy enää yliopiston aiemmasta pöytäkirjat sisältävästä hakemistosta, niin tässä kirjeessä julkaisemme niistä otteita, mikä onkin tämän viestin pääsisältö.

Toimikautensa 1.1.2022 aloittanut yliopiston uusi hallitus jatkaa asian käsittelyä. Toistaiseksi hallitus on pitänyt vasta järjestäytymiskokouksen, mutta on mielenkiintoista nähdä merkittävästi uudistuneen hallituksen suhtautuminen seuraavissa kokouksissaan asiaan.

Pro Linnanmaan sivuilla on aikajana siitä, miten keskustakampusta on 13.6.2021 mennessä käsitelty kaupunginvaltuustossa. https://www.prolinnanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/06/aikajana.png

Keskiviikkona 9.2. klo 17.00 – 20.00 on kaupungin järjestämä avoin keskustelutilaisuus Raksilan alueen ja Linnanmaan kehittämiseksi. Mukana Pro Linnanmaan edustajana on Pertti Huuskonen. Lähetystä voi seurata kaupungin Youtube -kanavalta osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=-R2K7iGE4eg

Valtuusto käsittelee yliopiston hanketta seuraavan kerran kokouksessaan 28.2.2022 sen johdosta, että 25 valtuutettua ovat vaatineet asian käsittelyä kiireellisenä. Seuratkaahan tätäkin kokousta ja tarkkailkaa valtuutettunne toimintaa suhteessa vaalilupauksiinsa.

Seuraavassa eriävistä mielipiteistä poimittuja lainauksia:

Oulun yliopiston professori Petri Lehenkari:

”Laskelmien perusteena on käytetty Linnanmaan kampuksen osalta sellaisia tietoja peruskorjaustarpeesta, jotka poikkeavat merkittävästi SYK:n toimittamista ulkopuolisen selvityksen tiedoista (Promen Oy 28.6.2021 OY hallitukselle toimitettu selvitys). Asia vaatii lisäselvityksiä.”

”Henkilöstö ja opiskelijat ovat toimittaneet kolme laajoihin kyselyihin perustuvaa henkilöstön mielipidettä keskustakampuksesta, joissa hanketta hyvin selkeästi vastustetaan (Professoriliitto Oulun osasto, Tieteentekijät, Humanistiopiskelijat 12/2021), asia vaatii lisävalmistelua ja henkilöstön ja opiskelijoiden näkemysten kuulemista.”

”Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan professorit ja tutkimusyksiköiden johtajat ovat lähettäneet hallitukselle kirjeen (5.5.2021), jossa esitetään vakava huoli mahdollisen muuton aiheuttamista kustannuksista ja haitoista. Asia vaatii ehdottomasti lisäselvityksiä.”

VATT:n ylijohtajana toiminut Anni Huhtala:

”Hallituksen olisi tullut huolehtia siitä, että hyväksyttäessä Oulun yliopiston keskustakampuksen hankesuunnitelma, yliopistoyhteisöllä on käytettävissä suunnitelma kolmen kampuksen mallista vuoteen 2030, ja erityisesti Linnanmaan kampuksen kehityksestä vuoteen 2040 ulottuvien sitoumusten osalta. Tasapainoisella suunnittelulla varmistetaan merkittävän hankkeen uskottavuus sekä koko yhteisön että sidosryhmien sitoutuminen pitkän aikavälin yhteisiin tavoitteisiin.”

Oulun yliopiston tutkija Kimmo Kontio:

”Hankesuunnitelmasta ei käy ilmi, onko hankkeen taloudellisuutta arvioitaessa kysytty kiinteistön omistajan (SYK) näkemystä Linnanmaan kiinteistön kunnosta, korjaustarpeista ja näiden kustannusvaikutuksista. Näkemykseni on, että tämä olisi pitänyt selvittää ennen hankesuunnitelman hyväksymistä.”

”Yliopistoyhteisön (Professoriliitto, Oulun yliopiston akateemiset, opiskelijat) esittämiä kriittisiä näkemyksiä ei ole hankesuunnitelmassa huomioitu. Näkemykseni on, että ennen hankesuunnitelman hyväksymistä olisi ollut välttämätöntä ratkaista, kuinka yliopistoyhteisön kanssa rakennetaan yhteisymmärrys tulevaisuuden tilastrategiasta.”

”Normaalikoulun sijoittaminen Linnanmaan ydinkampukselle ei ole koulun näkökulmasta kestävä ratkaisu. Vakavien sisäilmaongelmien takia Normaalikoulua koskevat ratkaisut ovat kiireellisiä, eivätkä mukaudu Keskustakampuksen aikatauluun. Näkemykseni on, että ennen hankesuunnitelman hyväksymistä, olisi pitänyt olla selkeä näkemys Normaalikoulun tilaratkaisusta.”

”Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajien näkemyksen mukaan tiedekunnan siirtäminen Raksilaan ei palvele tiedekunnan tutkimusta ja koulutusta. Näkemykseni on, että hankesuunnitelmassa esitytetystä ratkaisusta siirtää tiedekunta Raksilaan olisi pitänyt vielä käydä perusteellinen keskustelu ennen hankesuunnitelman hyväksymistä.”

Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch:

”Ensinnäkin, hallitus ei ole saanut riittävää tietoa siitä, miten hankesuunnitelma nivoutuu yliopiston kiinteistöstrategiaan ja sen rahoituspohjaan. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen mukaisesti sillä tulisi ennen hankesuunnitelman hyväksymistä ja arkkitehtikilpailun järjestämistä olla kokonaisvisio siitä, mitkä vanhat ja uudet toiminnot sijoittuisivat Linnanmaalle ja mitkä kehittämismahdollisuudet koskevat Raksilan kampusta.”

”Toiseksi, ennen arkkitehtikilpailuun ryhtymistä olisi olennaista juurruttaa rakennussuunnitelmia ja visioita Oulun yliopiston tulevaisuudesta yliopistoyhteisöön entistä laajemmin. Esimerkiksi epäselvyys siitä, onko tulevaisuudessa yksi ydinkampus vai useampia, on vaikuttanut Raksilan hankesuunnitelmaan kohdistettuun kritiikkiin. Joidenkin tiedekuntien sekä ammattijärjestöjen esittämiin huoliin ja kysymyksiin ei ole vastattu. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä uuden kampuksen suunnittelu edellyttää, että työyhteisö osallistuu monipuolisesti sen eri vaiheisiin ja että luottamus sekä rakentava keskustelukulttuuri säilyvät eri tahojen välillä. ”

Turun yliopiston rehtorina toiminut Kalervo Väänänen:

”Hankeselvityksen taustalla olleissa kustannusvertailussa on erittäin suuria eroavaisuuksia Linnanmaan kiinteistön omistajan SYK:n ja OY:n käyttämien konsulttien näkemyksissä Linnanmaan kustannusten osalta. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tulee selvittää, mistä näin suuret erot johtuvat.”

”Ennen päätöksen tekoa olisi kiinteistöstrategian osalta selvitettävä mahdollisuudet sijoittaa kaikki Linnanmaan kampuksen toiminnot Raksilan alueelle. Nyt esitetty päätös lisää todennäköisyyttä sille, että yliopisto hajauttaa toiminnot nykyisen kahden kampuksen sijasta kolmelle kampukselle useamman vuosikymmenen ajaksi.”

”Huhtikuussa 2020 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksella tulee olla edes alustavat tiedot Linnanmaan jatkokehityksen niistä vaihtoehdoista, jotka vaikuttavat yliopiston toimintaan ja yliopiston yhteiskuntavastuuseen. Ainakin vuoden 2021 lopussa ilmestyvä Linnanmaa työryhmän väliraportti tulisi olla hallituksella tiedossa.”

”Henkilöstöjärjestöjen ja hankeselvityksen tekijöiden käsitys henkilöstön osallistamisesta nyt käsiteltävään prosessiin on hyvin erilainen. Huolellisuusvelvoitteen puitteissa olisi tullut selkiyttää tämän ristiriidan syitä ennen päätöksen tekoa.”

***

Oulussa 7.2.2022

Pro Linnanmaa kansanliike

----

Haluatko vaikuttaa asioihin?

Kirjoita aiheesta sanomalehtiin, sosiaaliseen mediaan ja ole yhteydessä lähipiiriisi – etenkin heihin, joilla ei ole vielä kantaa tähän asiaan. Tämän viestin välittäminen eteenpäin on sallittua ja toivottavaa.

Pro Linnanmaan tiedotusta asiasta voit seurata sivuiltamme https://www.prolinnanmaa.fi/ ja myös Facebookissa ja Twitterissä.


Pro Linnanmaa -liike

Pro Linnanmaan jäsenkirje

2021-09-22 08:37:27

Arvoisa Pro Linnanmaan adressin allekirjoittaja,

Pro Linnanmaa luovutti adressin Oulun kaupunginvaltuustolle 24.5.2021. Adressin allekirjoitti liki 7 000 henkilöä. Keskustakampushankkeella oli selvästi vaikutusta kesäkuun kuntavaalitulokseen.

Uusi valtuusto on nyt aloittanut työnsä ja edessä on varsin mielenkiintoinen syksy. Valtuusto on Oulun kaupungin korkein päättävä elin ja nyt tehtävillä päätöksillä vaikutetaan oululaisten elämään vuosikymmeniä eteenpäin.

Pro Linnanmaa teki ennen vaaleja yhteenvedon Oulun valtuustoon ehdolla olleiden vaalikonevastauksista. Listasimme kaikkien ehdokkaiden Ylen, Kalevan ja Helsingin Sanomien vaalikoneiden Oulun yliopiston keskustakampushanketta koskeviin kysymyksiin annettuja vastauksia.

Vaalianalyysimme ovat nähtävissä sivuillamme:
https://www.prolinnanmaa.fi/vaalit/

Vaalien tuloksen selvittyä, teimme yhteenvedon siitä mitä mieltä valtuustoon valitut olivat asiasta. Ylivoimainen enemmistö Oulun kaupunginvaltuustoon valituista valtuutetuista ei kannata Oulun yliopiston suunnitelmia siirtää Linnanmaan kampusta Raksilaan.

Valittujen valtuutettujen jakauma noudattaa melko tarkkaan vaalikoneisiin vastanneiden ehdokkaiden jakaumaa asiassa.

Esimerkiksi Ylen vaalikoneen väittämään: ”Oulun keskustan kehitykselle on olennaista, että yliopisto muuttaa Raksilaan” oli vastannut 65 valtuutettua 67:stä valitusta valtuutetusta. Heistä 54 oli väitteen kanssa eri mieltä tai täysin eri mieltä. Tämä on 80,5 % valtuutetuista.

Kalevan vaalikoneen väittämä oli: ”Paras paikka Oulun yliopistolle on Linnanmaa, sitä tai sen osia ei pidä siirtää Raksilaan”. Väitteen kanssa samaa mieltä on 72 % vastanneista. Väitteen kanssa täysin samaa mieltä oli 25 vastaajaa, joka on 42 % valtuutetuista. Väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä oli 18 valtuustoon valittua, eli 30 %. Kalevan vaalikoneessa oli mahdollista vastata ”en osaa sanoa”, toisin kuin Ylen vaalikoneessa, jossa ei ollut tätä mahdollisuutta. Valtuutetuista 6 on vastannut Kalevan kysymykseen en osaa sanoa, eli vajaa 10%.

Miten päätöksenteko on edellisessä valtuustossa edennyt?
Pro Linnanmaan sivuilla on löydettävissä aikajana siitä, miten keskustakampusta on tähän mennessä käsitelty valtuustossa. Siitä on mahdollista nähdä tiiviisti, miten prosessi on edennyt tähän mennessä.

Toivomme, että se auttaa osaltaan hahmottamaan hankkeen jo tehtyä käsittelyä ja sen tulevaa käsittelyä.
https://www.prolinnanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/06/aikajana.png

Oulun yliopiston Keskustakampuksen suunnitteluvarauksen määräaika on vuoden 2021 loppuun mennessä. Oulun yliopisto antanee oman esityksensä siitä, mitkä yksiköt ja toiminnot siirtyvät keskustaan, viimeistään joulukuussa. Jos suunnitteluvaraus tuottaa toivotun esityksen, tämän jälkeen keskustakampusta ruvetaan kaavoittamaan.

Työ on edelleen kesken, koska keskustakampuksen suunnittelu jatkuu. Toivomme teiltä aktiivisuutta asiassa edelleen,

Oulussa 22.9.2021 


Pro Linnanmaa -liike

Kesäkuun jäsenkirje

2021-06-08 06:37:05

Arvoisa Pro Linnanmaa -adressin allekirjoittaja,

Tänään 8.6.2021 on viimeinen ennakkoäänestyspäivä. Toivottavasti mahdollisimman moni Pro Linnanmaan adressin allekirjoittaneista käy äänestämässä.

Pro Linnanmaan nettisivulla on vaalikonepalvelu:
https://www.prolinnanmaa.fi/vaalit/

Olemme listanneet Helsingin Sanomien, Kalevan ja Ylen vaalikoneiden Oulun yliopiston keskustakampushanketta koskeviin kysymyksiin annettuja vastauksia. Listoilta löytyvät ne, jotka ovat vastanneet Linnanmaan kampuksen kehittämistä koskevaan kysymykseen järkevästi.

Ylivoimainen enemmistö Kalevan, Ylen ja Helsingin Sanomien vaalikoneisiin vastanneista Oulun kuntavaaliehdokkaista pitäisi yliopiston tukevasti Linnanmaalla. Tuleva valtuusto päättää asiasta, joten nyt on tärkeää, että valtuuston kokoonpano vastaa ehdokkaiden ylivoimaisen enemmistön kantaa.

Pro Linnanmaan sivuilla on löydettävissä myös yhteenveto siitä, miten keskustakampusta on tähän mennessä käsitelty valtuustossa. Siitä on mahdollista nähdä tiiviisti, miten prosessi on edennyt tähän mennessä. Voit nähdä aikajanan klikkaamalla alla olevaa linkkiä:
https://www.prolinnanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/06/aikajana.png

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Nyt on tärkeää käydä äänestämässä, sillä tulevan valtuuston päätöksentekijät äänestetään tehtäväänsä meidän äänillämme.

Mikäli joku etsii Linnanmaa-myönteistä ehdokasta, kerrotko myös hänelle vaalikonepalvelustamme.

Kiitämme kaikkia asiaan tähän mennessä myötävaikuttaneita.


Pro Linnanmaa -liike

Luovutimme adressimme Oulun kaupunginvaltuustolle

2021-05-25 09:12:18

Luovutimme eilen Oulun kaupunginvaltuustolle adressimme, jossa on lähes 7 000 allekirjoittajaa. Adressin ottivat vastaan valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (Kok.) sekä varapuheenjohtajat Eeva-Maria Parkkinen (Kesk.), Annemari Enojärvi (PS), Jukka Kolmonen (Kesk.) ja Rauno Hekkala (VAS).

Adressin allekirjoittajiin kuuluvat kaksi Oulun yliopiston pitkäaikaisinta rehtoria, Oulun edellinen kaupunginjohtaja, Suomen aiempi pääministeri ja useita ministereitä. Lisäksi lukuisat yritys-, yliopisto- ja tutkimus- ja muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä toimivat tai toimineet henkilöt ovat allekirjoittaneet adressin. Pääosa allekirjoittaneista on Oulun seudulta. Allekirjoittajia on myös muualta Suomesta ja ulkomailta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (Kok.) lausui kiitokset.
”Arvostan suuresti isoa allekirjoittaneiden määrä. Tiedän miten valveutuneita ihmiset ovat sekä kiinnostuneita kaupungin kuvasta ja sen kehittämisestä. Aivan erityisesti kuntalaiset ovat kiinnostuneita siitä miten yhteisiä verovaroja käytetään.”

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eeva-Maria Parkkinen (Kesk.) totesi seuraavasti:
”Mielestäni siirtosuunnitelma ei ole vastuullista verorahojen käyttöä, kun otetaan huomioon se, ettei yliopisto ole esittänyt päteviä eikä painavia perusteluja siirrolle. Euroopan suurin akateeminen sisäkampus luo erinomaiset puitteet poikkitieteelliselle työlle ja kohtaamiselle.”

Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Annemari Enojärvi (PS) arvioi, että ei voi olla päätöksentekijänä noteeraamatta liki 7000 allekirjoittajan viestiä.
”Viesti on selkeä, Oulun yliopiston paikka on Linnanmaan kampusalueella. Se on taloudellisesti ja toiminnallisesti oikea ratkaisu.”

Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jukka Kolmonen (Kesk.) katsoo, että suuri kysymys on, miksi tähän hankkeeseen on oikeastaan lähdetty. Se on jäänyt avoimeksi.
”Linnanmaalle on vuosikymmenten aikana kehittynyt erinomaiset puitteet, joiden kehittämistä ei pitäisi hylätä.”

Kaupunginvaltuuston 4. varapuheenjohtaja Rauno Hekkala (VAS) toteaa puolestaan:
”Linnanmaan kampuksesta saadut näytöt ja kehittämisnäköalat sekä tehdyt infraratkaisut ja kaavoitus painavat vaakakupissa. Alueen asumisen ja monipuolisen luonnon ja ympäristön ansiot tulee hyödyntää. Linnanmaan suunnitelmat ovat valmiina, eikä kehittämistä kannata lähteä tekemään uudestaan keskustan alueelle, koska nämä ratkaisut on jo tehty.”

Kiitos kaikille adressin allekirjoittaneille ja asiaa tukeneille. Työ Linnanmaan puolesta jatkuu yhä. Olemme päättäneet, että jatkamme allekirjoituksien keräystä, koska ratkaisevat päätökset tehdään vasta ensi vuonna.

Kalevan uutinen aiheesta: 
https://www.kaleva.fi/oulun-yliopiston-raksila-hanketta-vastustavassa-ad/3635215

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona. Olemme analysoineet Oulun kuntavaaliehdokkaiden yliopistoasiaan liittyvät vastaukset medioiden vaalikoneissa. Tulokset osoittavat, että selkeä enemmistö kuntavaaliehdokkaista on Pro Linnanmaa -liikkeen ajatusten kannalla. Analyysit ja hanketta vastustavat ehdokkaat löytyvät osoitteesta www.prolinnanmaa.fi/vaalit. Pyydämme, että jaatte linkkiä vaalisivullemme ystävillenne.


Pro Linnanmaa -liike

Kopio kirjeestämme valtuutetuille

2021-04-25 09:10:32

Huomenna 26.4 käsitellään Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon suunnitelmaa Raksilan markettialueen ratkaisuista ensin suljetussa valtuustoseminaarissa ja sen jälkeen sitä käsitellään valtuuston kokouksessa.

Lähetimme eilen valtuutetuille kirjeen, joka sisältää tiivistetysti eräitä keskeisiä näkökulmia ja faktoja Oulun yliopiston Raksilan hankesuunnitelmaan liittyen.
https://www.prolinnanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/04/kirje-valtuutetuille.pdf

Valtuuston kokousta voit seurata nettilähetyksen kautta. Kokous alkaa klo 17 ja kohtana nro 7 on "Selvitys Oulun yliopiston sijoittumisesta Raksilan alueelle".
https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/suorat-lahetykset


Pro Linnanmaa -liike

Maaliskuun jäsenkirje

2021-03-26 08:45:52

Arvoisa Pro Linnanmaa -adressin allekirjoittaja


Vaalit siirtyvät, mutta ovat tulossa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on siirtymässä sunnuntaille 13.6.2021. Ennakkoäänestys Suomessa on 26.5.–8.6.2021. Siirtopäätös tehdään eduskunnassa, mutta asiasta on jo ennakkoon sovittu lähes kaikkien puolueiden kannattaessa siirtoa.

Kuntavaalien siirtäminen on herättänyt paljon keskustelua. Keskeisen yhteiskunnan instituution siirtäminen äkkiä toiseen paikkaan herättää kysymään, ovatko perustelut kunnossa. Kritiikkiä on tullut eteenkin siitä, että siirtopäätös tehtiin niin pikaisella aikataululla.

Vaalien siirtäminen ei tarkoita, etteikö niitä pidettäisi. Yllätyspäätös yliopiston halusta rakennuttaa itselleen täysin uudet tilat Raksilaan sen sijaan siirsi asemanseudun kehittämistä ja kaavoitusta vuosia. 

Yhdyskuntalautakunta summasi yhteisessä kirjoituksessaan lauantaina 6.3.2021 Kalevan mielipidepalstalla kulunutta vaalikautta. Heidän kirjoituksensa lähti siitä, että asemanseudun kehitys on jämähtänyt. Yliopiston intoa laajentua Raksilaan perusteltiin kirjoituksessa epäsuoraan sillä, että se avaisi mahdollisuuksia kehittää asemanseudusta joukkoliikenne-hubi eli solmukohta. 

Sijaitessaan Oulujoen pohjoispuolella, Linnanmaan kampus on palvelurakenteen kannalta tasapainottanut koko kaupungin yhdyskuntarakennetta pohjois-etelä -suunnassa. Yliopiston Linnanmaan toimintojen siirtäminen Oulujoen eteläpuolelle keikauttaa Oulun yhdyskuntarakenteen kehittämisen epätasapainoon.

Linnanmaalle on rakennettu nelikaistainen tie, josta kaksi kaistaa on varattu linja-autoille. Se mahdollistaa erittäin tiheän vuorovälin keskustan ja Linnanmaan välillä. Asemanseudun joukkoliikenteen solmukohdan kehittäminen ei voi perustua siihen, että jotkut junaa ja linja-autoa käyttävät siirretään sijaitsemaan niiden viereen. Kaupungin pitää olla saavutettava kaikille sen asukkaille ja siellä vieraileville.


Nokian merkityksestä Oulun ja Suomen menestykselle

Nokian Vice-President, Supply Chain Erja Sankari puhui 22.2.2021 Osuuspankin talousillassa Oulun merkityksestä Nokialle. Sankari johti vuosina 2013–2018 Nokian Oulun tehdasta, joka valmistaa mobiiliverkkojen 4G- ja 5G-tukiasemia

Nokia on kansainvälinen verkkoteknologian yritys, joka työllistää 98 000 henkilöä 120 maassa. Suomessa Nokia työllistää 6 000 ihmistä, joista 40% Oulussa. Nokian merkitys Suomen viennille on erittäin keskeinen.

Sankari puhui ICT-klusterin merkityksestä Oululle. Hän korosti ekosysteemin merkitystä Pohjoisen alueen menestymiselle myös jatkossa. ”Menestykselle kriittistä on se, että meillä on erittäin vahva tutkimusyhteisö täällä, yliopisto, ammattikorkeakoulut ja niiden kanssa me tehdään jatkuvasti erittäin aktiivista yhteistyötä”, Sankari totesi. 

Harjoittelijoita ja lopputyöntekijä Nokialla on vuositasolla yli 200. Suuryritykset pystyvät vaikuttamaan siihen, että nuoret saavat mahdollisuuksia alueella.

Nokia on investoinut Oulun alueelle viimeisten viiden vuoden aikana vuositasolla noin 30–50 milj. euroa suoria investointeja. Sankari myös nosti EU:n ja BusinessFinlandin hankkeiden merkityksen ekosysteemille.

Sankari näytti karttakuvaa Nokian Oulun Ruskon alueesta. Hän kertoi, että Nokia pohtii jatkoa, eli ”pysymmekö tässä Ruskon kampuksella, vai löytyykö tarkoituksenmukaisemmat tilat sitten joko tästä lähistöltä uuden rakennuksen muodossa vai yliopiston läheltä Linnanmaalta.”


Nokian investointipäätös olisi merkittävä Oululle

Yhdyskuntalautakunta päätti 14. joulukuuta 2020 asemakaavanmuutoksesta, jonka hakija oli Nokia. Nokialla on suunnitteluvaraus Linnanmaalla, ja se haki suunnitteluvarausalueelle asemakaavan muutosta. 

Päätöksen mukaan asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan 150–200 miljoonan euron investointi, jonka työllistävyyden arvioidaan olevan noin 5 000–7 500 korkean osaamisen työpaikkaa, suorat ja epäsuorat työllisyysvaikutukset huomioiden. Investoinnilla on positiivinen vaikutus alueen elinkeinoelämään ja paikalliseen yritysekosysteemiin. 

Oulun yleiskaavassa kampusalueet on osoitettu innovaatiokeskittymiksi. Linnanmaa–Kaijonharju alue on paikalliskeskus ja innovaatiokeskittymä, joka pitää sisällään monipuolisen kaupunki- ja toimintaympäristön, asumisen ja palveluiden, korkean teknologian, opetuksen, tutkimuksen sekä tuotekehityksen ja toimistojen alueen. 

Nokian päätöstä odotetaan kesään mennessä. Yliopiston suunnitelma kampusten hajauttamisesta ei tue Linnanmaan innovaatiokeskittymän kehittämistä.


Pro Linnanmaa -liike

Pro Linnanmaan jäsenkirje

2021-02-28 13:33:01

Arvoisa Pro Linnanmaa -adressin allekirjoittaja,

 

Vaalit ovat tulossa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021. Ennakkoäänestys on mahdollista 7. - 13.4.2021. On meidän kaikkien etu selvittää ennen vaaleja, mikä on ehdokkaiden näkemys yliopiston siirtosuunnitelmiin. Olkaa aktiivisia ja kysykää ehdokkaiden kantaa asiaan.

 

Oulun yliopiston antaman selvityksen määräaika on 31.3.2021

Ennen vaaleja Oulun yliopiston on annettava selvitys keskustakampuksen hankesuunnitelmasta. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 26.10.2020 Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon yhteisen suunnitteluvarauksen Raksilan market-alueelle. Päätöksessä kaupunginhallitus edellytti, että Oulun yliopiston hallituksen päättämän keskustakampuksen hankesuunnitelman tulee tuottaa 31.3.2021 mennessä riittävät tiedot siirtyvistä toiminnoista niiden vaatimine logistiikkatarpeineen ja se tulee yhteensovittaa kaupan vastaavien tilallisten ja toiminnallisten ratkaisujen kanssa.

 

Kaupunki antaa selvityksen valtuustolle 26.4.2021

Kaupunginvaltuusto päätti puolestaan kokouksessa 9.11.2020, että valtuustolle on 26.4.2021 kokousta varten tuotava tiedoksi perusteellinen selvitys hankkeen kaupungille aiheuttamista kustannuksista sekä kokonaisvaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen, opiskelija-asumiseen ja liikenteeseen. Valtuusto joutui vaatimaan asian käsittelyä itselleen kuntalain nojalla. Kaupunginhallitus ei pitänyt valtuustokäsittelyä tarpeellisena.

 

Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa kesäkuussa 2021

Nykyinen istuva Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa siis vaalien jälkeen, ja vanhassa kokoonpanossa. Uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021. On tärkeää käydä keskusteluja vaalien jälkeen myös nykyisten valtuutettujen kuten myös uusien valtuutettujen kanssa.

 

Kansanedustajat eivät kannata keskustakampusta

Yle Oulu kysyi Oulun vaalipiirin kansanedustajilta, pitäisikö Oulun yliopiston keskustakampuksen sijaita ydinkeskustassa? He saivat 11 vastausta, joista 7 vastusti, kaksi kannatti ja kaksi ei halunnut ottaa kantaa.

Lisää aiheesta:

https://www.facebook.com/prolinnanmaa/posts/241700724274273

 

Yliopiston tilaamat laskelmat ovat pielessä (Yle, 8.10.2020)

“Noin puolet yliopiston Linnanmaan tiloista on peruskorjattu hiljattain, ja niiden käyttöiän lasketaan olevan jopa 40 vuotta. Yliopiston tilaamissa laskelmissa Linnanmaa-vaihtoehdossa kuitenkin korjattaisiin myös priimakunnossa olevia tiloja.”

Keskustakampushankkeen taloudelliset perustelut pohjautuvat näihin laskelmiin. Oulun yliopisto ei ole kommentoinut Ylen paljastusta ollenkaan.  

https://yle.fi/uutiset/3-11580095

 

Tuore tutkimus puoltaa korjausta (Yle, 4.12.2020)

"VTT:n ja Tampereen yliopiston tutkijat ovat selvittäneet osana ympäristöministeriön Purkaa vai korjata -hanketta kouluratkaisujen taloudellisuutta ja niiden aiheuttamia hiilipäästöjä. Tutkimusraportti julkaistaan ensi vuonna, mutta päällimmäiset johtopäätökset ovat selvillä."

"Koulurakennuksen hiilipäästöt ja kustannukset 50 vuoden elinkaaren aikana jäävät korjaamalla pienemmiksi verrattuna uuden rakentamiseen."

Oulun yliopisto on useaan otteeseen perustellut keskustakampushanketta ilmastohyödyillä ja levittänyt Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hiilijalanjälkivertailuun pohjautuvaa väitettä siitä, että Oulun yliopiston hiilijalanjälki on suurin kaikista Helsingin ulkopuolisista yliopistoista. 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hiilijalanjälkivertailussa verrattiin eri yliopistojen kokonaispäästöjä ilman, että niitä oli suhteutettu kampusten pinta-aloihin ja Oulun keskimääräistä huomattavasti korkeampaan kaukolämmön ominaispäästökertoimeen. Oulun ominaispäästökerroin on 218 kg CO2 / MWh, kun taas Suomen keskiarvo on 154 kg CO2 / MWh. Turpeen käyttö nostaa Oulun päästökertoimen keskiarvoa korkeammaksi. Vertailussa ei myöskään huomioitu Oulun maantieteellisen sijainnin vaikutusta lämpöenergian tarpeeseen.

https://yle.fi/uutiset/3-11673036

https://www.prolinnanmaa.fi/ovatko-oulun-yliopiston-vaitteet-keskustakampushankkeen-ilmastohyodyista-kestavalla-pohjalla/

 

OYY vastustaa kolmen kampuksen mallia (10.12.2020)

"OYY vastustaa kolmen yliopistokampuksen mallia, jossa opiskelijat joutuvat jatkuvasti kulkemaan eri kampusten välillä ja kohtaaminen yli tieteenalojen hankaloituu merkittävästi."

https://www.oyy.fi/oyy-vaatii-ehtojensa-huomioimista-ja-selkeaa-linjaa-keskustakampuksen-suunnittelussa/

https://www.oulunylioppilaslehti.fi/oyy-otti-kantaa-keskustakampukseen-vastustaa-nykyista-mallia/

 

Pää­luot­ta­mus­mies pelkää, että Oulun yli­opis­ton muut­to­ai­keet joh­ta­vat leik­kauk­siin (19.09.2020, Kaleva)

Pääluottamusmiehen kommentteja:

 • Henkilöstöllä on pelko siitä, että onko minulla tulevaisuudessa työpaikkaa. Puhutaan, että se on kustannusneutraali, mutta se ei ole meitä vakuuttanut.
 • Meillä on peruskorjatut tilat ja ollaan vaatimassa uutta.
 • Meitä aliarvioidaan. Aika pienellä valmistelulla on lähdetty tekemään.
 • Raskaita tieteitä opiskelevat kuljeskelisivat edestakaisin. Laitekantaa ei missään nimessä voisi siirtää kerrostaloihin.
 • Tässä haetaan yhteistä etua. Tuloksenteko ei parane sillä tavalla, että siellä täällä ja reissataan.
 • Meillä on synergia: yliopisto, ammattikorkeakoulu, VTT, teknologiakylä, sektoritutkimuslaitokset. Miksi tämä ei ole enää hyvä? 
"Pääluottamusmies Raimo Tervola edustaa noin 400:aa henkilöä niin toimistoissa, laboratorioissa kuin tietohallinnossakin. Nämä kuuluvat lähinnä Pron ja JHL:n piiriin."

https://www.kaleva.fi/paaluottamusmies-pelkaa-etta-oulun-yliopiston-muut/2896860

 

Yliopistokampuksen sijainti Raksilassa ei lisää yliopiston eikä kaupungin vetovoimaa

Yliopiston muuttoa Raksilaan on perusteltu tavoitteella varmistaa opiskelijoiden hakijamäärä Oulun yliopistoon siinä tilanteessa, jossa Suomessa tarjolla olevat opiskelupaikat ylittäisivät hakijoiden määrän. Opiskelijoiden perustellaan olevan keskustan liepeillä toimivasta yliopistosta merkittävästi kiinnostuneempia kuin jos yliopisto toimisi Linnanmaalla.

Tulevaisuuden vetovoimatekijöistä voidaan tässä maailmantilanteessa esittää vain epämääräisiä arvioita. Tämänhetkisen akateemisen tutkimuksen mukaan opiskelijat valitsevat opiskelupaikkansa seuraavien kriteerien perusteella:

 1. Koulutus- / opiskeluala
 2. Lähin yliopisto kotiin nähden
 3. Yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen taso
 4. Yliopiston maine

Yliopiston sijainnilla kaupungin sisällä ei ole tutkitusti havaittavaa merkitystä. Useimmille etelän nuorille on muutto pohjoiseen, Ouluun, hyvin vaikea asia. Jos opiskelupaikoista olisi Suomessa ylitarjontaa, olisi hyvin haastavaa saada etelästä – pääkaupungista, Tampereelta ja Turusta – opiskelijoita Ouluun millään perusteella. Ulkomaalaisille opiskelijoille merkitsevät tutkimusten mukaan kaikkein eniten yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen taso ja sen maine. Näiden tekijöiden merkitys on kasvamassa myös kotimaisille opiskelijoille.

Yksi käytännön kokemus tilojen sijainnin merkityksestä on nähty Oulun yliopistoon liittyen. Vuonna 2015 Oulun yliopiston arkkitehtiosasto muutti vuosien keskustelun jälkeen keskikaupungin historiallisista kivi- ja puurakennuksistaan Linnanmaalle. Osaston professorit pelottelivat äänekkäästi, että osasto ei saa muuton jälkeen hakijoita aikaisempaan tapaan. Miten kävi? Hakijoiden määrä kasvoi muuton jälkeen. Kalevan artikkelien perusteella arkkitehtiosastolaiset ovat olleet Linnanmaan tiloihinsa tyytyväisiä.

Valtakunnallisesti vastaavat innovaatiokeskittymät sijaitsevat Espoon Otaniemessä ja Tampereen Hervannassa. Otaniemessä korkeakouluna on Aalto-yliopisto, joka muodostui kymmenen vuotta sitten, kun Helsingin Kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Kauppakorkea ja Taideteollinen siirtyivät Helsingin keskustasta 10 kilometrin päähän Otaniemeen. Tampereen Hervanta on toinen merkittävä suomalainen innovaatioympäristö, ja se sijaitsee 8,5 kilometriä kaupungin keskustasta. Molemmissa on merkittävän kokoiset yritysyhteisöt kävelymatkan etäisyydellä korkeakouluista.

Yliopiston siirto Raksilaan kilometrin päähän ydinkeskustasta väitetään parantavan keskustan vetovoimaa. Opiskelijoiden vaikutuksia keskustaan vähentää se, että niukan budjetin opiskelijat ruokailevat omissa ruokaloissaan. Kivijalkaliikkeiden sijasta he tekevät ostokset netissä. Lisäksi opiskelijat ovat poissa yliopistolta touko–syyskuun välisen ajan.

Kannattaa myös lukea dosentti Pekka Kessin erinomainen kirjoitus samasta aiheesta.

https://www.kaleva.fi/yliopiston-vetovoima-on-monen-tekijan-summa/2775278

 

Yli­opis­ton muutto mak­sai­si mal­tai­ta – vai­kut­ta­vuus­ar­viot tarpeen ennen pää­tök­siä (8.10.2020)

Kiinteistöalan ammattilainen Pertti Huuskonen on laskeskellut kaupungille aiheutuvia kuluja ja menetettyjä tuloja Kalevassa julkaistussa kolumnissaan. Kukaan ei ole kirjoittanut vastinetta Huuskosen kirjoitukseen.

Tässä poimintoja kolumnista:
"Raksilan marketalueeseen yli kahdeksan vuotta tehty asemakaava oli valmistumassa. Uudisrakentaminen olisi alkanut ensi vuonna. Lähes hyväksyttyyn kaavaan on varattu markettien lisäksi 20 000 kerrosalaneliömetriä asumiseen. Asuntokäytön rakennusoikeuden arvo Raksilassa on 500-550 euroa kerrosalaneliömetriltä. Yliopistokäyttöön kaavoitetun tontin arvo on 90-180 euroa/kerrosalaneliömetri, mikä on huomattavasti vähemmän kuin asuntokäyttöön kaavoitetun tontin arvo.
Kaavoitettaessa tontti yliopistolle asumisen sijasta syntyy kaupungille tulojen menetystä noin 400 euroa/kerrosalaneliömetri. Kaupungin perimä vuotuinen tonttivuokra on 5 prosenttia tontin arvosta. Kaupungin menetys olisi siten 30 000 kerrosalaneliömetrin tiloista noin 600 000 euroa vuodessa ja 30 miljoonaa euroa 50 vuoden vuokra-aikana. Koko kampuksen siirryttyä Raksilaan kasvaisivat tonttituottojen menetykset neliömäärän kasvun myötä. Tällöin aiheutuisi kaupungille tuottojen menetyksiä arviolta 2,2 miljoonaa euroa vuodessa ja 50 vuoden vuokra-aikana noin 110 miljoonaa euroa."

"Pääosa yliopiston opiskelijoista asuu tällä hetkellä Linnanmaalla. Jos kampus siirtyy Raksilaan, halutaan PSOAS:n rakentavan asuntoja kampuksen läheisyyteen. Opiskeluasumisen tontit tulee luovuttaa alennetuin ARA-hinnoin. Keskiarvolla 25 kerrosalaneliömetri/opiskelija, 3 000 opiskelijalla ja arvonmenetyksellä noin 200 euroa/kerrosalaneliömetri olisivat kaupungin tulojen menetykset 750 000 euroa vuodessa ja vuokra-aikana 38 miljoonaa euroa."

"Linnanmaan 135 000 kerrosneliömetrin kiinteistön arvo on yli 200 miljoonaa euroa. Rakennus on suunniteltu yliopistoksi ja muu käyttö vaatii kalliita muutoksia. Kiinteistöstä neljä vuotta sitten vapautunut 9 000 neliön tila on yhä tyhjillään, mikä osoittaa muun vuokrauksen todellisuuden. Raksila-hanke aiheuttaisi kiinteistölle 100-150 miljoonan euron arvon menetyksen, mikä olisi yliopiston muutosta johtuva lisäkustannus yhteiskunnalle."

"Suuren työpaikka- ja opiskelijakeskittymän siirto Raksilaan edellyttäisi myöhemmin kymmenien miljoonien eurojen panostuksiin teihin, siltoihin ja pysäköintiin."

"Yhteiskunnan intressit eivät ole automaattisesti samat kuin yliopiston intressit kuten yllä esitetyt alustavat laskelmat ja vaikutukset osoittavat. Raksilan hanke johtaisi keskeisten maa-alueiden alihintaiseen luovuttamiseen yliopistotoimintaan ilman selviä hyötyjä eikä jo kertaalleen lahjoitetuista maista saataisi korvausta."
https://www.kaleva.fi/yliopiston-muutto-maksaisi-maltaita-vaikuttavuusar/2972795

 

Haluatko vaikuttaa asioihin?

Kirjoita aiheesta sanomalehtiin, sosiaaliseen mediaan ja äänestä ehdokasta, joka tukee Linnanmaan innovaatiokampuksen kehittämistä. Tämän viestin välittäminen eteenpäin on sallittua ja toivottavaa.  

Tulemme lähettämään Pro Linnanmaa tilannepäivityksiä vaalien takia parin viikon välein.

Jos haluat pysyä paremmin ajan tasalla mitä keskuskampushankkeessa tapahtuu, niin meitä voit seurata myös Facebookissa ja Twitterissä.

 

Oulussa 28.2.2021

Pro Linnanmaa -liike


Pro Linnanmaa -liikeJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.