Pelastetaan Vuosaari!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Valtuusto hyväksyi Meri-Rastilan itäosan asemakaavan

2021-10-07 06:11:37

Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ehdotetussa muodossa.

Kaupunginvaltuuston päätöstiedote 6.10.2021, asia 5.

Kokoonnutaan tänään 7.10. klo 17.30 Kallahden koululla,

Merilahden peruskoulu, Kallvikinniementie 1, auditorio, keskustelemaan, mitä nyt tehdään. Kokoukseen on kutsuttu vuosaarelaiset valtuutetut, varavaltuutetut ja muut kaupungin luottamustoimiin valitut.

Pelastetaan Vuosaari! Avoin kokous (FB).

(Havainnekuva 4.5.2021)

Havainnekuva_4.5_.2021_.jpg


Helena Saarikoski

6.10.2021 valtuustossa Kallahden metsien rakentamiskaava; mielenosoitus Senaatintorilla

2021-10-01 11:43:41

Kaupunginvaltuuston esityslistalla 6.10.2021 on (asia 4) Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen eli Kallahden metsien rakentamiskaava.  

Nyt voidaan yrittää vielä vaikuttaa valtuutettuihin kaavan palauttamiseksi valmisteluun. Suurista valtuustoryhmistä Vihreät ja SDP ovat julkaisseet uuden valtuustoryhmänsä yhteystiedot kootusti, mutta kaikkien valtuutettujen yhteystietoja ei ole suoraan saatavissa. Valtuustoryhmien sihteerien yhteystiedot ovat kaupungin sivulla.

Senaatintorille 6.10. klo 16-18

Valtuuston kokouksen alla 6.10. klo 16–18 on mielenosoitus Senaatintorilla. Kaikki mukaan, mieluusti Pelastetaan Vuosaari!, Pohjavedenpuisto, Kallahden metsät -plakaattien kanssa.

Eläköön metsä!

Kaadetaan kaava, ei metsää -mielenosoituksen järjestää Luonto-Liiton Metsäryhmä.

Kaadetaan kaava -kampanja Facebookissa.


Helena Saarikoski

Meri-Rastilan itäosan asemakaava kaupunginhallituksessa | Stansvikiin maanantaiaamuna!

2021-09-19 13:55:51

Kaupunginhallituksen esityslistalla 20.9.2021 (Asia/27) on Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12571). Tämä Kallahden asuinalueen metsien, Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston, rakentamista tarkoittava asemakaava on tulossa kaupunginhallituksesta valtuuston hyväksyttäväksi 6.10.2021.

Valtuutettuihin voi vaikuttaa nyt!

Valtuuston jäsenet on lueteltu kaupungin sivulla mutta yhteystiedot on tällä hetkellä valitettavasti vain valtuustoryhmien sihteereille

Luonto-Liiton Metsäryhmän /Suomen Luonnonsuojeluliiton kampanjan ”Kaadetaan kaava, ei metsää” mukaan: Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen. Kaavahankkeet, jotka osoittavat rakentamista kaupunkimetsiin, uusitaan, ja suunnitteilla olevien vastaavien kaavojen valmistelu lopetetaan.

Lopun alun katselmus -mielenosoitus Laajasalon Stansvikin puolesta

Luonto-Liiton Metsäryhmä ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja järjestävät mielenosoituksen huomenna maanantaina klo 8.30 Stansvikin luonnon puolustamiseksi.

Stansvikissä aloitetaan rakennustyöt puunkaatotöillä uusien teiden ja parkkipaikan tieltä 20.9. alkavalla viikolla, jollei juuri ELY-keskukseen ja aluehallintovirastoon lähtenyt hallintopakkohakemus onnistu pysäyttämään prosessia. 564 puuta aiotaan kaataa huoltotien, parkkipaikan ja kävelyreittien tieltä, ja ikävä kyllä se on vasta alkua. Lähivuosina alueelle tullaan rakentamaan asunnot 2000 ihmiselle sekä palvelu- ja keskuskorttelit Kruunuvuorenrannan tarpeisiin.

Emme hyväksy puiden kaatamista ja tämän ainutlaatuisen luontokohteen tuhoutumista.

Kokoonnumme Stansvikintien bussipysäkin tuntumaan banderollien ja kylttien kanssa klo 8.30 eteenpäin. Paikalle pääsee Herttoniemestä bussilla 88.

Facebook-tapahtumaan tästä. Kaikki kynnelle kykenevät itse paikalle huomisaamuna!

 

 


Helena Saarikoski

Avoin kokous adressin asioiden ajamiseksi 7.10.2021

2021-09-14 11:04:38

Vuosaarelaiset uudet kaupunginvaltuutetut (5) ja varavaltuutetut (4) sekä asukkaat kutsutaan kokoukseen keskustelemaan siitä, millä tavalla adressin Pelastetaan Vuosaari! asioita voidaan ajaa eteenpäin.

Kokous on Kallahden koululla (Kallvikinniementie 1) auditoriossa torstaina 7.10.2021 klo 17.30.

Tervetuloa!

Kokousasioista tiedotetaan ja voit ilmoittautua myös FB-tapahtumassa.

Kokouksen järjestää Kallahti Kallvik ry.

Lisätiedot Helena Saarikoski, 045 679 5527.

 


Helena Saarikoski

Adressi on luovutettu valtuustolle; aloite yleiskaavan toteutusohjelman uusimiseksi

2021-09-08 17:14:25

Adressi Pelastetaan Vuosaari! on luovutettu Helsingin kaupunginvaltuustolle tänään 8.9.2021 (4501 allekirjoittajaa). Luovutuksen yhteydessä tehtiin kaupungille alla olevan tiedotteen mukainen aloite yleiskaavan toteuttamisohjelman uusimiseksi.

8.9.2021  

Helsingin kaupunginvaltuustolle  

Pelastetaan Vuosaari! -adressin luovuttaminen valtuustolle

Aloite yleiskaavan toteuttamisohjelman uusimiseksi  

Pelastetaan Vuosaari! -adressi (teksti liitteenä) kirjoitettiin elokuussa 2020 työryhmän Helena Saarikoski, Päivi Istala, Anna Martikainen ja Seppo Honkanen yhteistyönä. Adressi jatkaa 1990-luvulla syntyneen Pelastetaan Vuosaari! -liikkeen toimintaa. Adressi julkaistiin Adressit.com -sivustolla 22.8.2020 ja se keräsi kahdessa päivässä yli tuhat ja viikossa yli kaksituhatta allekirjoitusta. Nyt adressia luovutettaessa allekirjoituksia on 4501 (liite 2).

Adressin vaatimukset tiivistettynä ovat:

• Me emme suostu hyvän asuinympäristömme pilaamiseen emmekä kotisaaremme luonnon tuhoamiseen.

• Ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnon monimuotoisuuden huvetessa kaupungin kehityksen suunta on käännettävä kestävälle uralle.

• Ikimuistoinen jokamiehenoikeus, vapaa luonto, on – nyt ja tulevaisuudessa – myös jokaisen helsinkiläisen nautintaoikeus.

• Kaupunkisuunnittelussa on kuunneltava asukkaiden ja osallisten näkemyksiä, ei vain lain pakottamana ”kuultava”.

Adressin tekstin perusteella ja neljän ja puolen tuhannen allekirjoittajan voimalla yhdymme Luonto-Liiton Metsäryhmän /Suomen Luonnonsuojeluliiton kampanjaan Kaadetaan kaava, ei metsää:

Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen. Kaavahankkeet, jotka osoittavat rakentamista kaupunkimetsiin, uusitaan, ja suunnitteilla olevien vastaavien kaavojen valmistelu lopetetaan.

Adressin keräysaikana keväällä 2021 Asukkaiden Helsinki ja Keskuspuisto -ryhmien aktiivi ympäristöasiantuntija, FT Maija Hakanen on laatinut Viheraluealoitteen, jossa on osoitettu, että tärkeimmät viheralueet voidaan säästää rakentamiselta tinkimättä tarpeellisesta asunto- ja muun rakentamisen määrästä. Viheraluealoitteessa on konkreettisesti osoitettu Helsingin 55 tärkeintä, nyt rakentamisen uhkaamaa luontoaluetta ja kulttuuriympäristöä, jotka vaaditaan säästettäviksi rakentamiselta.

Valtuuston työkalu yleiskaavan säätelemän asemakaavoituksen ohjaamiseksi on yleiskaavan toteuttamisohjelma. Yleiskaavan 2016 toteuttamisohjelmasta on päätetty vuoden 2017 lopulla ja sen pohjana on yleiskaavan lisäksi Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021, Maailman toimivin kaupunki.

Uuden valtuuston on uusittava yleiskaavan toteuttamisohjelma ilmastonmuutoksen ja lajikadon torjumisen näkökulmista.

Nykyinen asemakaavoitus kuitenkin osoittaa, että tämä ei yksin riitä, vaan valtuuston ja lautakunnan on valvottava, että virkamiehet myös noudattavat tehtyjä päätöksiä, kuten adressissa sanotaan: ”Vaadimme kaupunginvaltuuston päätösten noudattamista myös Vuosaaren asemakaavoituksessa. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, yleiskaavan toteuttamisohjelman ja yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä hyväksyttyjen toivomusponsien lukeminen yhdessä antaa selkeän ja vahvan ohjelman kaikille Helsingin luontoalueille: ensin ajetaan Helsinki hiilineutraaliksi toimenpideohjelman mukaisesti vuoteen 2035 mennessä; luontoalueet säästetään yleiskaavan toteuttamisen ensi vaiheissa, jolloin asemakaavoitus kohdistetaan vain jo rakennettujen alueiden täydentämiseen ja tehostamiseen; vasta vuoden 2035 jälkeen katsotaan, vieläkö luontoalueita on varaa tai tarvetta rakentaa.”  

Linkit

Pelastetaan Vuosaari! -adressi https://www.adressit.com/pelastetaan_vuosaari Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kaadetaan-kaava-ei-metsaa Viheraluealoite https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/helsingin-tarkeat-viher-ja-virkistysalueet-seka-kulttuuriymparistot-tulee-saastaa-rakentamiselta/  

 

Helena Saarikoski

FT, dosentti

Puh. 045 679 5527

Mail saarikoski.helena@gmail.com


Helena Saarikoski

Loppukiri adressin keräämisessä

2021-09-04 04:46:13

Pelastetaan Vuosaari! -adressissa on tällä hetkellä 4350 allekirjoitusta, määrä jota ei voi ohittaa olankohautuksella. Vielä on pari päivää aikaa kasvattaa allekirjoittajamäärää ja voimistaa adressin ääntä.

Pelastetaan Vuosaari! -liike luovuttaa adressin uudelle kaupunginvaltuustolle valtuuston kokouksen alla 8.9.2021.

Otetaan loppukiri allekirjoittajamäärän kasvattamisessa! Kertokaa adressista, jakakaa adressia tutuillenne, somekanavissanne, sähköpostissa, kaikin tavoin!

Luovutuspäivän tienoilla järjestetään Vuosaaressa avoin kokous, jonne kutsutaan vuosaarelaiset kaupunginvaltuutetut, varavaltuutetut ja luottamustoimiin valitut kuulemaan asukkaiden toivomuksista, joita adressilla ajetaan. Kokouksen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Helena S., puh. 045 679 5527, saarikoski.helena@gmail.com


Helena Saarikoski

Luonto-Liiton Metsäryhmän Kaadetaan kaava -kampanja

2021-08-16 14:01:40

Kaadetaan kaava, ei metsää! on syksyllä alkava Luonto-Liiton kampanja. Tavoitteena on turvata Helsingin jäljellä olevat metsät ja monimuotoinen lähiluonto siirtämällä kaavoitus ja rakennushankkeet alueille, joille voidaan rakentaa luontoarvoja tuhoamatta.  

Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan avaus on mielenosoitus Helsingin kaupungintalolla keskiviikkona 25.8.2021 klo 17.30–18.30. [Facebook-tapahtumaan]  

Mielenosoitus järjestetään tästä eteenpäin säännöllisesti kaupunginvaltuuston kokouksen aikana. Laita siis talteen myös päivämäärät 8.9. - 22.9. - 6.10. - 20.10. - 3.11. - 10.11. - 24.11. ja 8.12.2021.  

Mielenosoitukset striimataan ja kampanja toimii somessa aihetunnisteella #kaadetaankaava.  

Lisätietoja Luonto-Liiton kampanjasta:  

Vaatimuksemme ovat seuraavat:

- Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen.

- Ei rakenneta metsään. Muitakin vaihtoehtoja on. Hyödynnetään jo rakennetut alueet paremmin. Osana kampanjaa kartoitamme alueita, joita hyödyntämällä voisi välttää luontokohteiden tuhoamista.

- Kaavaprosessi selkeäksi ja läpinäkyväksi. Vaikuttamiseen on oltava realistiset mahdollisuudet. Nykyään asukkaat liian usein havahtuvat lähialueidensa muutoksiin vasta silloin, kun prosessi on jo loppusuoralla ja vaikutusmahdollisuudet huonot. Tieto täytyy olla helposti kaikkien saatavilla. Kaupunkilaisten ääntä on kuunneltava.

Tuet tavoitteitamme myös allekirjoittamalla kuntalaisaloitteen Helsingin monimuotoisen luonnon suojelemiseksi: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/18637  

Mitä teemme?

Mielenosoitusten lisäksi järjestämme Kaavankaatajaiset-lähiluontotapahtumia alueilla, joiden kaavoitusprosessi on jo käynnissä. Jos olet huolissasi lähimetsäsi puolesta ja haluat tehdä asialle jotain, tule mukaan kampanjaan tai järjestä tapahtuma omassa lähimetsässäsi! Osallistumisen tapoja on monia. Suojellaan arvokas lähiluonto yhdessä! Toimintamme on avointa. Lähimetsistään, Helsingin kaavoitustyylistä tai luonnon monimuotoisuuden tilasta huolestuneet ihmiset ideoineen ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Pidämme kampanjan suunnittelukokouksen perjantaina 27.8.2021 klo 17.30–19.30 Luonto-Liiton toimistolla osoitteessa Itälahdenkatu 22 B (käynti B-rapusta, 3. krs.). Lisätietoja ja ilmoittautumiset 25.8. mennessä reija.mikkola(a)luontoliitto.fi.

[Luonto-Liiton Metsäryhmä]


Helena Saarikoski

Mitä voin tehdä, kun lähiluontoani uhataan?

2021-05-20 07:21:30

Pohjavedenpuiston rakentamiskaava etenee kaupunginhallitukseen  

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 11.5.2021 ja kaava etenee nyt kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn. Kh:n käsittelypäivä ei ole vielä tiedossa.  

Lähimetsiemme puolesta lähettivät vetoomuksia lautakunnan jäsenille ainakin Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Kallahti Kallvik ry ja lukuisat asukkaat. Vasemmiston Mia Haglund teki palautusesityksen, mutta Kokoomus, Vihreät, SDP ja PerSu äänestivät kaavan lähetettäväksi muuttamattomana eteenpäin kaupungin päätöksenteossa.  

Tulkaa Leikosaarentien alkupään puistoaukiolle (bussin 560 pysäkki ”Kallvikinniemi”) sunnuntaina 23.5. klo 17. Yhden – kuuden hengen ryhmiä kuvataan silloin videolle Pohjavedenpuistossa. Plakaattien tekotarpeita saatavilla paikalla. Videomielenosoituksen kuvaamisen jälkeen klo 18 paikalta lähtee Asukkaiden Helsinki -yhteislistan viheraluealoitteeseen liittyvä Kävelyretki Kallahden uhattuihin metsiin (linkki FB-tapahtumaan).

Nähtävänä nyt: Villa Furumon tontin asemakaavamuutos  

Tuhopoltossa palaneen Villa Furumon tontille Aurinkolahdessa suunnitellaan asemakaavan muutosta, joka mahdollistaisi kahden kerrostalon ja kahden rivitalon rakentamisen. Villa Furumon tontin asemakaavan muutossuunnitelma on tulossa hel.fi/suunnitelmat -sivulle 24.5. Suuren huvilatontin pääosa ei ole ollut koskaan rakennettuna ja luontoristiriita rakentamissuunnitelman kanssa on ilmeinen. Kaavasuunnitteluun vaikuttamiseksi on perustettu FB-ryhmä Villa Furumon tontin kaava.  

Lokkisaarentien ja Uutelan hakkuut  

Lokkisaarentiellä on kaadettu kaunis koivikko lintujen pesimäaikaan toukokuussa. Uutelassa jatkuvat ”harvennukset”, jotka välillä saatiin keskeytetyksi luonnonsuojeluyhdistyksen ansiosta. Nämä molemmat asukkaiden tihutyöksi kokemat puuston ja elinympäristöjen menetykset on tehty voimassa olevien suunnitelmien toteuttamiseksi. Tehtyjä päätöksiä on äärimmäisen vaikea saada muutetuksi, vaikka uudet luontotiedot tai muuttunut maailmantilanne kuinka puhuisivat vanhojen suunnitelmien toteuttamista vastaan. Ei ole muuta neuvoa kuin seurata kaupungin suunnittelua ja reagoida tekeillä oleviin suunnitelmiin ajallaan. Tilatkaa kaupunkisuunnittelun uutiskirje ja seuratkaa oman lähialueenne suunnitelmia!

Vuosaarelaiset kuntavaaliehdokkaat   

Vuosaari-säätiö on koonnut vuosaarelaisten ehdokkaiden tiedot yhdestätoista eri puolueesta ja yhteislistalta sivustolle Äänestä vuosaarelaista.  

Tue asukkaiden kamppailua lähiluonnon puolesta, liity järjestöihin  

Järjestöjen vapaaehtoistyötä lähiluontomme puolesta voit tukea helposti maksamalla jäsenmaksun.

Liity Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen jäseneksi. Vuoden 2021 jäsenmaksu on 38 euroa.  

Liity Kallahti Kallvik ry:n jäseneksi. Vuoden 2021 jäsenmaksu on 20 euroa.


Helena Saarikoski

Vuosaaren asiat lautakunnassa 4.5.2021

2021-05-02 10:37:27

Kaupunkiympäristölautakunnassa on tiistaina 4.5.2021 esityslistalla kaksi Vuosaarta koskevaa asiaa:

Asia 6: Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelman hyväksyminen 2020–2029

Asia 8: Meri-Rastilan itäosan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus

Yleisten alueiden suunnitelmasta on Helsingin luonnonsuojeluyhdistys lähettänyt kannanoton lautakunnan jäsenille 18.4.2021. Vuosaarelaisyhteisöt ovat antaneet lausunnon yleisten alueiden suunnitelmasta 2.11.2020.

Meri-Rastilan itäosan asemakaava eli Kallahden asuinalueen metsien rakentamiskaava on tullut muistutusten jälkeen uudestaan lautakunnan hyväksyttäväksi.

Kaavasta ovat muistuttaneet muiden muassa Helsingin luonnonsuojeluyhdistysvuosaarelaisyhteisöt ja Kallahti Kallvik ry.

Luontoristiriitoja, joista järjestöt ovat muistuttaneet, ei ole tarkistetussakaan asemakaavaehdotuksessa ratkaistu.

Tässä vaiheessa voidaan yrittää vaikuttaa lautakunnan jäseniin, jotta Meri-Rastilan itäosan asemakaava palautettaisiin valmisteluun. Lautakunnan jäsenten yhteystiedot.


Helena Saarikoski

Aloite Helsingin tärkeiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen säilyttämiseksi

2021-04-22 18:58:44
Kuntavaaleihin muodostettu Asukkaiden Helsinki -yhteislista on tehnyt aloitteen tärkeiden viheralueiden ja rakennusperintökohteiden säästämiseksi rakentamiselta.
 
Aloitteessa esitetään konkreettinen lista Helsingin tärkeimmistä uhatuista, säästettävistä luonto- ja kulttuuriympäristöistä. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 400–500 hehtaaria. Nämä alueet voidaan säästää luopumatta liikoja asumisen, palvelujen ja työpaikkojen lisäämisen tavoitteesta. Uhattujen arvokohteiden lista on hälyttävän pitkä, mutta aloitteessa osoitetaan, että tämä pitkä lista on täysin mahdollista pitää Helsingin kasvaessa säästyvien arvokohteiden listana.
 
Vuosaaresta listalla ovat seuraavat kohteet: 

– Meri-Rastilan metsä (ja muinaisrantakivikko) ja puistot – yleiskaavan rakentamismerkintä yhä uhkana, 12 ha.

– Pohjavedenpuisto, Ullaksenpuisto ja Iso-Kallahden puisto – metsäverkostoyhteyden katkeaminen ja rakentaminen näille kalliometsäalueille, 6 ha.

– Mustavuoren eteläosa ja sen metsät – yleiskaavan pikseleitä, 10 ha.

– Uutelassa Halkullanniemen länsirannan ja Nuottasaaren asemakaavaluonnoksen uhka luonnolle.

– Keski-Vuosaaren metsälähiö ja Kallvikintien mäntybulevardi – maakunnallisesti arvokasta kulttuuri- ja luontoympäristöä uhkaa ”kaupunkibulevardi” pikaratikoineen.

 
Asukkaiden Helsinki -yhteislistan tiedote 22.4.2021
 
Itse aloite listoineen säästettävistä arvokohteista.
 
Asukkaiden Helsinki -yhteislista Facebookissa.

Helena SaarikoskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…