Säilytetään Heinätorin puistomiljöö!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Pertti Julkusen kirjoittama pamfletti Rivit suoriksi, s**tana! on julkaistu Heinäpuiston tapauksesta

2023-03-20 19:59:58

Pertti Julkunen on tamperelainen tietokirjailija, joka on julkaissut useita teoksia yhteiskunnallisilta aloilta.

Julkunen on julkaissut keväällä 2023 pamfletin, jossa kääntyy apua anovin mielin Kalervo Kummolan puoleen, jossa pyytää häntä toimimaan nykyistä kiltimmän sekä luonto- ja kulttuuriarvoja entistä paremmin kunnioittavan kuntapolitiikan puolesta. Puhetta on myös yhteiskunnallisten konfliktien esteettisistä taustoista ja esteettisen arvostelukyvyn poliittisesta luonteesta sekä konkreettisesti siitä, miten Pyynikin kaavakonflikti on aiheutettu, ja miten se voidaan sopuisaa elämää palvelevalla tavalla ratkaista. Julkunen käsittelee estetiikan, etiikan ja politiikan nykyistä dynamiikkaa sekä Tampereen tapahtumien valossa että yleisten kehityskulkujen kannalta. Kirjan nimi on Rivit suoriksi, s******! Alaotsikko kuuluu: Avoin kirje puheenjohtaja Kalervo Kummolalle hyvän kaupunkielämän tulevaisuudesta.

Kustantajana toimii turkulainen kustantamo Helmivyö. Sivuja 132. ISBN 978-952-7469-22-4. Pehmeäkantinen. Hinta 11 euroa 90 senttiä.

Kirja löytyy verkosta BoD-kirjakaupasta (hae kirjan nimellä!): https://www.bod.fi/kirjakauppa/

Heinäpuiston puolustajat


Mari Ahvenainen

Ota yhteyttä yhdyskuntalautakunnan edustajiin

2022-12-16 15:34:02

Hei, nyt on aika vaikuttaa!

 
Heinäpuiston kohtaloa käsitellään lähiaikoina yhdyskuntalautakunnassa. Pyydämme teitä laittamaan yhdyskuntalautakunnan jäsenille sekä valtuutetuille ja varavaltuutetuille sähköpostia, josta käy ilmi, että me äänestäjät haluamme, että meitä kuunnellaan Heinäpuisto-asiassa. Voitte laittaa viestiä kaikille kerralla, mutta tehkää se omin sanoin, jotta sähköpostien vastaanottajat näkevät, että viestien taustalla on oikeat ihmiset, eikä mikään automatisoitu roskapostien lähettäjä. Alle on listattu esimerkkinäkökohtia, joita voitte hyödyntää viesteissänne, kun lähestytte valtuutettuja. Sähköpostilista löytyy viestin lopusta. Kiitos kaikille Heinäpuiston säilyttäjille!
 
 • Ilmastonmuutoksen uhatessa vanhojen puiden ja kasvillisuuden monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää.
 • Osallisuus on vahvasti esillä Tampereen kaupungin strategiassa, ja nyt on aika osoittaa, että strategia ei ole vain tahroja paperilla, vaan kaupunkilaiset saavat oikeasti vaikuttaa! Meitä allekirjoittaneita on yli 2000!
 • Heinäpuisto on tärkeä kohtaamispaikka lähialueen asukkaille. Kaupunki ei voi olla tuhoamassa tärkeää hyvinvoinnin lähdettä.
 • Lars Sonckin ainutlaatuisella arkkitehtonisella kokonaisuudella on kulttuurihistoriallista arvoa, ja se päättäjien täytyy tunnustaa.
 • Puisto on myös lintujen, pörriäisten ja muiden eliöiden koti. Luontokato seis!

 

Heinäpuiston puolustajien puolesta, 

Disa Kamula


Mari Ahvenainen

2189 henkilön allekirjoittamana adressi luovutettiin 29.8.2022 Tampereen kaupungin valtuustolle

2022-08-29 19:33:13

Säilytetään Heinätorin puistomiljöö -adressin luovutettiin Tampereen kaupungin valtuustolle 29.8.2022.

Vastaanottajana Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen 

27.8.2022 mennessä 2083 henkilöä on allekirjoittanut nettiadressin ja 106 henkilöä paperisen version. Yhteensä allekirjoituksia adressissa on 2189. 

Adressin luovuttajat käyttivät tilaisuudessa seuraavat puheenvuorot: 

Yrittäjä Merja Vesterbacka kuuli Heinäpuistoon ja Pyynikin alueeseen kohdistuvasta uhasta ensi kerran asiakkailtaan. Heidän joukossaan on paljon vanhuksia. Hei ilmaisivat surunsa siitä, että ihmeteltävän hyvin säilynyt, monille muistoissa rakas, kulttuurihistoriallisesti korvaamaton kaupunkiarkkitehtoninen kokonaisuus aiotaan pilata. Puhetta oli puistojen tarjoaman levon ja rauhan merkityksestä vanhuksille, mutta se ei ollut pääasia. Pääasia oli huoli lapsenlapsista. Minkälaisen elämän puistoja pikkurahan takia hävittävä järjestelmä tarjoaa tuleville sukupolville? 

Tietokirjailija Pertti Julkunen muistutti, että tulevien polvien hyvä elämä oli motiivina myös 120 vuotta sitten, kun kansanliikkeet, Tampereen kaupunki ja arkkitehti Lars Sonckin loivat Pyynikinrinteen kaupunginosan. Kansanliikkeiden tavoitteena oli luontoa kunnioittava Pyynikki. Sonck piirsi sellaisen. Hänen asemakaavansa kantavana ideana on puutarha- ja puutalokaupunginosan pohjoisreunan jättäminen rakentamattomaksi. Alue ei rajaudu seinään, vaan aukioon, jolla ihmiset voivat oleskella vapaasti. Kaavan tavoitteena oli, että meillä olisi hyvä olla. 

Psykologi Maire Riipinen on hoitanut paljon nuoria ihmisiä. He kärsivät ristiriitaisista paineista, ja tuskastuvat vaatimuksista, joiden täyttämiseen heille ei anneta mahdollisuuksia. Päätöksentekojärjestelmä esiintyy uhkana, jolta ei voi odottaa pelkästään hyvin perusteltuja ja hyvää elämää tuottavia päätöksiä. Viheralueet voivat toimia eräänlaisina rauhoittavina turvapaikkoina. Ne tarjoavat psyykkistä ja fyysistä terveyttä kaikenikäisille ihmisille, myös niille, jotka eivät ole vielä syntyneet. 

Puutarhuri Ystävä Martikainen toteaa, että myös puistojen kasvit elävät. Heinäpuiston kasvit ovat tarkoin ja hyvällä maulla valikoituja sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Esimerkiksi rautatien omenapuut avaavat muistuman VR:n asemien tunnelmaan. Riippujalava on 200 vuotta vanhan metsäyksilön perillinen. Koristeheinäkokoelma on kiinnostava ja monipuolinen, harvinainen. Puisto kypsyy hitaasti täyteen elinvoimaansa ja on parhaimmillaan vanhana. Jos puisto hävitetään, niin vastaavaa ei saada tilalle kymmeniin vuosiin. Jos Heinäpuisto hävitetään, niin Pyynikinrinne menettää ideansa ja voi joutua uhatuksi muiltakin osiltaan. 

Teatteriohjaaja Disa Kamula huomautti, että Tampereen kaupunki ei noudata omia viheralueita ja kansalaisosallisuutta koskevia periaatteitaan. Yleiskaava ei mahdollista puistoihin rakentamista. ”Kuulemme ja kuuntelemme tamperelaisten ääniä” sanoo Tampere asunto- ja maapolitiikan linjauksissaan. Pyynikintorin alueen kaavaa koskevassa asiassa Tampere ei ole kuunnellut tamperelaisten ääniä, vaikka yhteyttä on otettu vuodesta 2017 lähtien. Tampere saisi opetella perustelemaan päätöksensä. Se saisi myös vastata tamperelaisten kysymyksiin.

 

Seuraava Heinäpuistojuhla järjestetään sunnuntaina 25.9.2022 klo 18-19 Heinäpuistossa. 

 

Kiitos kaikille adressin allekirjoittaneille!

 

Heinäpuiston puolustajien ja adressin laatijan puolesta, 

: D i s a   K a m u l a


Mari Ahvenainen

Toinen Heinäpuistojuhla 12.5.2022 klo 18-19

2022-05-10 11:54:18

Eläköön Heinäpuisto, myös jälkipolville!

Toinen juhla puiston puolesta pidetään torstaina 12.5.2022 alkaen klo18 Heinäpuistossa, Tampereen Pyynikintorin laidalla. 

Tampereen kaupunki suunnittelee Pyynikintorin laidalla sijaitsevan Heinäpuiston tilalle kerrostaloa. Suunnitelma järkyttää alueen asukkaita, sillä uudisrakennuksen sijoittaminen paikalle tarkoittaa monelle lähipuiston katoamista sekä Pyynikinrinteen kaupunkiluonnon ja Pyynikintorin kaupunkikulttuuriyhteyden katkeamista. Ensimmäinen puistojuhla Heinäpuiston säilyttämiseksi järjestettiin syksyllä 2021, jolloin joukko Pyynikin alueen vanhuksia päätti kutsua kaiken ikäisiä ihmisiä vastustamaan hävitystä. Paikalle saapui 200 kaupunkilaista, mutta media ja päättäjät loistivat poissaolollaan!

 Koska alueen asukkaiden toiveita ei ole kuunneltu rakennushankkeessa, Heinäpuiston puolustajat järjestää torstaina 12.5.2022 klo 18–19 toisen Heinäpuistojuhlan. Juhlassa nähdään Kadotetut juhlat -nykytanssiesitys, kuullaan Heinäpuiston puolustajien puheenvuoroja sekä esittely Syke-hankkeesta. Puutarhuri Ystävä Martikainen kertoo alueen permakulttuurista ja juhlijat voivat myös osallistua Johanna Peltolan vetämään koko perheen nykysirkustyöpajaan. Tilaisuuden juontaa Heinäpuiston puolustajien Disa Kamula. 

Heinäpuiston tuhoamisessa ei ole kysymys vain paikallisista vahingoista. Kasvien luomaa ilmaa pitää riittää kaikkialla niille, jotka ovat nyt lapsia, eikä korvaamatonta kauneutta saa tuhota. Alueen arkkitehtuurin kulttuurihistoriallinen merkitys on myös suuri. Kamulan mukaan puiston säilyttäminen kytkeytyy yksittäistä aluetta laajempaan keskusteluun ekologisista arvoista ja yhteiskunnan kehittämisestä. 

– Kun katsomme Suomea tai Pirkanmaata taaksepäin sata vuotta, ei ole vaikea havaita, millaisen hyväosaisuuden olemme menneiltä sukupolvilta saaneet. Emmekö mekin voisi osaltamme jo alkaa tehdä jotain 2000-lukulaisten eteen? On vaikea nähdä, kenellä muulla olisi paremmat edellytykset toimia edelläkävijöinä kuin meillä. Olisi kohtuullista, että tulevat sukupolvet saisivat nauttia vehreistä kaupunkialueista ja kestävän yhteiskunnan eteen tehdystä työstä, jonka on jatkuttava. 

Tampereen seudun työväenopiston syväsivistys ja kestävä kehitys elämäntapana -Syke-hanke on mukana Heinäpuistojuhlassa edistääkseen kansalaisaktiivisuutta ja antaakseen tilaa kansalaiskeskustelulle. Myös Syke-hankkeen arvot, kuten kohtuullisuus ja ihmisten välinen yhteistyö, kohtaavat Heinäpuiston säilyttämiseksi tehtävän työn kanssa. 

– Kaikessa toiminnassa pitäisi kyetä arvioimaan sitä, tuottaako se hyvää, ja jos tuottaa, niin kenelle todellisuudessa, projektisuunnittelija Taru Huokkola toteaa. 

Heinäpuiston puolustamiseksi on laadittu adressi hakusanalla: säilytetään Heinätorin puistomiljöö. Adressissa on jo yli 2000 nimeä ja sen luovutus kaupungille tapahtuu 10.8.2022 puiston suunnitelleen arkkitehti Lars Sonckin syntymäpäivänä. 

Heinäpuistojuhlan ohjelmaa ovat tuottamassa kansainvälinen ja monialainen EU:n “Erasmus+: Youth In Action” -projekti FinlandLatviaWales – Follow Luovuutta liikkeestä!, jossa on mukana Valomo-valmennus, FEMA nykytanssiryhmä ja disakamula oy. Sirkustyöpajan järjestää Tästä tulee niin hieno maailma ry. Tiedotusyhteistyössä on mukana Jälleenrakentajat osk sekä Tampereen seudun työväenopiston laatu- ja kehittämishanke SYKE, jonka rahoittaa Opetushallitus. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka. 

Heinäpuistossa juhlitaan kesän aikana myös Helatorstaina 26.5. klo 18-19, Maailman ympäristöpäivänä helluntaina 5.6. klo 15-16 sekä syksyllä adressin luovutusjuhlassa 10.8. sekä vuotuisessa Heinäpuistojuhlassa 25.9. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumia.   

 

Heinäpuiston puolustajien puolesta,

Disa Kamula

(Joka vastaa jatkossa Mari Ahvenaisen kanssa ja tämän pyynnöstä adressin edistämistä ja ylläpitoa)


Mari Ahvenainen

Eläköön Heinäpuisto, myös jälkipolville!

2021-09-14 15:28:59

Juhla puiston puolesta pidetään sunnuntaina 26.9.2021 alkaen klo 15 Heinäpuistossa, Tampereen Pyynikintorin laidalla.

Tampereen kaupunki aikoo rakentaa kerrostalon pienen puiston päälle. Suunnitelma järkyttää laajalti. Taas yksi hengähdyspaikka on uhattuna. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö pantaisiin pilalle, jos Pyynikin rinteen kaupunkiluonnon ja Pyynikintorin kaupunkikulttuurin yhteys tukittaisiin.

Joukko Pyynikin alueen vanhuksia päätti kutsua kaiken ikäisiä ihmisiä vastustamaan hävitystä. Kyse ei ole vain paikallisista vahingoista. Kasvien luomaa ilmaa pitää riittää kaikkialla niille, jotka ovat nyt lapsia. Korvaamatonta kauneutta ei saa tuhota pikkurahan kierrätyksen takia.

Tilaisuus alkaa tanssiryhmä Vapaavarren installaatiolla ”Arkihaaveita”. Juhlassa kuullaan Heinäpuiston puolustajien puheenvuoroja sekä otteita Pirkanmaan tulevaisuustarinasta. Juhlaan on kutsuttu Tampereen kaupungin edustaja Pekka Salmi vastaamaan järjestäjien ja yleisön kysymyksiin. Tampereen Flamencoyhdistys ry:n laulajat esittävät tilaisuudessa perinteistä flamencomusiikkia sekä tampereenkielisen sevillanaksen. Juontajana toimii Anitta Ahonen.

Tervetuloa!

Heinäpuiston Puolustajat
Jaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…