JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Ohjeita jumalanpalvelusta varten...ettei Jumalan Sana pilkatuksi tulisi ja ettei rukouksemme estetyiksi tulisi!

2024-05-31 12:39:37

Ohjeita jumalanpalvelusta varten...ettei Jumalan Sana pilkatuksi tulisi ja ettei rukouksemme estetyiksi tulisi!
445197649_476275194837093_3588766634216097589_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=m_Qq9nQ0B18Q7kNvgFke2Ut&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AYBpNf61N6Yr1ZpVwVcf23nhzDtNuQntwjQQwlzI5vtwzA&oe=665F8F9B
Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.

Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
Niin minä tahdon siis, että miehet rukoilisivat joka paikassa ja nostaisivat ylös pyhät kädet, ilman vihaa ja epäilystä,
Tahdon, että kun miehet rukoilevat, he kohottavat kätensä rukoukseen puhtain mielin, ilman vihaa ja ilman epäilyä. [Ps. 134:2; Valit. 3:41 | Matt. 5:23,24; Jaak. 1:6,7]

niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,
Niin myös että vaimot kohtuullisissa vaatteissa olisivat ja kaunistaisivat itsensä hävyllä ja kainoudella, ei kahara-hiuksilla, eli kullalla, eli päärlyillä, eli kalliilla vaatteilla,
Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty esiintyminen, vaatimattomuus ja säädyllisyys -- eivät tukkalaitteet, kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, 1. 2:9,10:[ 1. Piet. 3:3,4]

vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
Vaan niinkuin niille vaimoille sopii, jotka jumalisuuden hyväin töiden kautta osoittavat.
vaan hyvät teot, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa. [1. Tim. 5:10]

Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena;
Oppikaan vaimo hiljaisuudessa, kaikella nöyryydellä.
Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. 1. 2:11,12:[ 1. Kor. 14:35]

mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
Mutta en minä salli vaimon opettaa enkä miestänsä vallita, vaan että hän on hiljaisuudessa.
Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti.

Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
Sillä Adam on ensin luotu ja sitte Eva.
Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, [1. Moos. 1:27, 2:22; 1. Kor. 11:8,9]

eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
Ja ei Adam petetty; mutta vaimo petettiin ja saatti ylitsekäymisen.
eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. [1. Moos. 3:13; 2. Kor. 11:3]

Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.
Mutta kuitenkin hän lasten synnyttämisen kautta autuaaksi tulee, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhyydessä siveyden kanssa.
Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää. 1. kirje Timoteukselle 2
🙏
445792864_476718111459468_1304370537287072622_n.jpg?stp=dst-jpg_s600x600&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=NyFu2gXlaEoQ7kNvgHkU-64&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AYD-pfonbNgTm5l2YrEBqzFqQhienyZrFH_TwNOc85vrZQ&oe=665F842D
Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.
🙏
445762696_476531118144834_4224568768209281346_n.jpg?stp=dst-jpg_s600x600&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=janpq3PE_FcQ7kNvgGLMA-t&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AYDwRctO5HWe1i89ZlsNqBw9IFfl_JdFetzRYJtT6Yo8jQ&oe=665F94B3
Pään peittäminen jumalanpalveluksessa rukoiltaessa ja profetoidessa! Klikkaa ja allekirjoita:
https://www.adressit.com/uskova_vaimo_peitatko_vai_hapaisetko_paasi_-_miehesi_-_jumalanpalveluksessa_rukoillessa_ja_profetoidessa
🙏
Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala.
Jos miehellä on päähine, kipa, myssy, hattu tms. päässään, kun hän rukoilee tai profetoi, hän HÄPÄISEE päänsä eli MESSIAAN.
Sen sijaan jos nainen on avopäin ilman päähinettä, kun hän rukoilee tai profetoi, hän HÄPÄISEE päänsä eli MIEHENSÄ, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois.

HUOMIO: 1. Johanneksen kirje 2 Jumalan lapset ja heidän toivonsa
28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä HÄPEÄLLÄ KARKOTETTAISI
POIS hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.
28 Ja nyt, lapsukaiseni, pysykäät hänessä: että kuin hän ilmestyy, meillä olis turva, ettemme hänen edessänsä HÄPIÄÄN TULISI hänen tulemisessansa.
28 Niin, lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin EMMEKÄ JOUDU HÄVETEN VÄISTYMÄÄN HÄNEN LUOTAAN, kun hän saapuu. [Mark. 8:38]
HUOMIO!

Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa/huntunsa. Mutta jos kerran hiusten/hunnun leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.
Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.
Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia.
Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia.
Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.
https://www.facebook.com/juhani.starczewski.3/posts/pfbid0mEVWTG5T9bs2hgyn4RSv9aYEru1vvomxb97yz8HoMpJzZwE1PPVYxG8S2zk44Q4gl
🙏
445187286_476533644811248_1979260267715631236_n.jpg?stp=dst-jpg_p600x600&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=UJ6OgvvsZQ8Q7kNvgEx3O6F&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AYAMtdsu4NHo94sCc_vuGYJXmyOrXLcygEalZqxcEJ-leQ&oe=665FA45E
...etteivät teidän rukouksenne estyisi.
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 1.Pietarin kirje 3
🙏
Kuvassa voi olla 6 henkilöä ja parta
Terveen opin mukainen elämä...Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.

Sinun puheesi olkoon terveen opin mukaista. [2. Tim. 1:13]
Kehota vanhoja miehiä olemaan raittiita, arvokkaita ja maltillisia sekä osoittamaan tervettä uskoa, rakkautta ja kestävyyttä. Niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, [1. Tim. 3:11] Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät. Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. [1. Kor. 14:34+] Tiitus 2
🙏
Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset; sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.
Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.
Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.
1.Korinttolaiskirje 14
🙏


Juhani Starczewski

Israelin suurlähettilään puhe YK:n yleiskokouksessa, sen tekopyhyyttä vastaan!

2024-05-27 12:21:22
Israelin suurlähettilään puhe YK:n yleiskokouksessa, sen tekopyhyyttä vastaan!
Tekstitetty suomeksi.
https://youtu.be/Y99z_jBApCg?si=cjAACt0GKXpNi7_d 

Kuvassa voi olla 1 henkilö ja tekstissä sanotaan Mustakaa sananı, YK:n päivät ovat luetut. Siitä on tullut tänään rauhan suurin este!

Israelin suurlähettilään puhe YK:n yleiskokouksessa, sen tekopyhyyttä vastaan. Tekstitetty suomeksi.

KATSO JA LUE: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xUakXzW5pFVh6gM6aUp2qHgyQ1VGStnkSBxg9LgNynzmSfSHpTZb8j5VZySwxPe4l&id=100073638495936

Kuvassa voi olla 1 henkilö ja teksti

Puheenjohtaja Juhani Starczewskin piti puheen Israelin tueksi  YK:ssa New Yorkissa torstaina 6.10.2011

Kuvassa voi olla 1 henkilö, monumentti ja pilvenpiirtäjä

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry:n puheenjohtaja vieraili YK:ssa ja Suomen pysyvässä edustustossa New Yorkissa USA:n matkallaan ja piti puheen torstaina 6.10.2011 Israelin tueksi YK:n yleiskokouksen salissa.

Puheeni teema oli Israel ja asiat annettiin Raamatusta:

- arvopohjastamme mm. 2 Ms 20:1-17
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Moos.+20%3A1&rnd=1716647764730

- Israelin Jumalasta mm. 5 Ms 6:4-9
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=5.+Moos.+6%3A1&rnd=1716647646430

- kansojen rajoista/Suomenkin rajat mm. 5 Ms 32:7-9
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=5.+Moos.+32%3A1&rnd=1716647834195

- varoitus kansoille mm. Ps 2
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ps.+2%3A1&rnd=1716647911354

- Jerusalem mm. Ps 87 , Ps 122
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ps.+81%3A1&rnd=1716647969665

https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ps.+122%3A1&rnd=1716648034453

- puheen lopussa mm. 4 Ms 6:22-27
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=4.+Moos.+6%3A1&rnd=1716648098410

Terveiset ulkoministeri Erkki Tuomiojalle!
http://www.adressit.com/anteeksipyynto_israelilta

Tuomioja vaarantaa Suomen tulevaisuuden
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/0/40471.htm#399770

Tuomioja:
http://www.hs.fi/politiikka/Tuomioja+Israelista+Apartheid-valtio+ei+ole+oikeutettu/a1305547969918

Ahtisaari:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011102314622974_uu.shtml

Halonen:
http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/09/halonen_per...lestiinan_valtion_2890368.html

Biblia häälahjaksi Pentti Arajärvelle ja Tarja Haloselle 18.11.2000

Kuvassa voi olla 1 henkilö ja tekstissä sanotaan SECURITY COUNCIL CONSEIL DE SECURITE
Kuvassa voi olla 1 henkilö ja tekstissä sanotaan SECRETARY-GENERAL TARY -GENERAL 학를를 SECRE
Kuvassa voi olla pöytä
Turvallisuusneuvoston istuntosali

Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.

Suomen pysyvä edustusto New Yorkissa


.Erikoinen johdatus puhumaan YK:n yleiskokouksen salissa!

Keskiviikkona 21.9.2011 puhui presidentti Tarja Halonen YK:ssa mm. Palestiinan valtion perustamisesta.
Kuten tiedämme niin Halonen, Tuomioja ja Ahtisaari yms. ajavat asiaa voimakkaasti.
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Halonen+YKn+yleiskokouksessa+kuuma+tunnelma/1135269504685

Sain puhelinsoiton tiistaina 20.9.11, jossa kerrottiin, että uskovia kokoontuu rukoilemaan mm. Israelin ja YK:n tilanteen puolesta ja minua pyydettiin mukaan ja levittämään tietoa ja ottamaan muitakin mukaan, jos lähden. Ensin ajattelin, etten ehdi lähteä, mutta sitten koin voimakkaasti, että sinne pitää mennä ja soitin kahdelle ystävälle ja hekin lupasivat lähteä mukaan.

Illalla koin voimakkaasti, että minun pitää etsiä kaikki YK:n jäsenvaltiot ja siihen jollakin lailla kuuluvat järjestöt. Löysinkin ne kaikki ja tulostin paperille ja otin ne keskiviikkona mukaan, kun lähdimme rukoustilanteeseen
tunnettujen Israelin Ystävien Matti ja Lilja Ravin kotiin Vehniän Myllylään. Paikalla oli joukko uskovia eli viesti oli kulkenut.Rukouksen aikana otin kassistani esiin printtaamani listat ja rukoilimme läpi kaikki YK:n jäsenvaltiot ja järjestöt.

Olin keväällä 2011 järjestämässä matkaa Jerusalemiin Lehtimajanjuhlille ja olin todella pettynyt, kun jouduin matkan perumaan heinäkuun alussa. Ajattelin, että jokin syyhän asialle on, mutta se ei selvinnyt silloin. Mutta asia selvisi kyllä syksyn mittaan! Elokuun 13.päivä vanhin poikani sanoi, että hän on lähdössä USAan lokakuussa, kun tuttavani oli saanut harjoittelutyöpaikan Suomen YK:n pysyvässä edustustossa New Yorkissa. Varasin saman tien lennot USAan ja huomasin, että ajankohdat olisivat menneet päällekkäin Lehtimajajuhlien kanssa.

Lähdin USAan ma 3.10.11 ja kävimme tuttavani kanssa YK:ssa ensimmäisen kerran ti 4.10 kiertäen yleisölle tarkoitetun kierroksen, jossa kävimme mm. turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen salin lehtereillä. Itse istuntosaleihin ei ollut pääsyä eli missä maiden istuntopaikat aakkosellisesti sijaitsevat.

Päärakennukseen tutustumisemme jälkeen menimme tutustumaan lähistöllä sijaitsevaan Suomen pysyvään edustustoon siellä YK:ssa yössä olevan erään tuttavan johdolla. Edustuston väki kertoi, että kun on töissä YK:iin liittyvissä edustustoissa, niin silloin on diplomaattiset oikeudet viedä vieraita YK:n päärakennuksen tiloihin, joihin yleisöllä ei ole pääsyä. Edustustossa töissä oleva tuttavani ei ollut vielä itse käynyt päärakennuksessa, eikä käyttänyt näitä diplomaattisia oikeuksia.

Seuraavana päivänä tuttavani ilmoitti, että pääsemme tutustumaan YK:n päärakennukseen to 6.10.11 hänen johdollaan. Sain heti sydämelleni kehotuksen, että tee puhe, jonka voit sitten YK:ssa puhua. Ihmettelin kyllä, miten puhe YK:n tiloissa olisi edes mahdollinen, mutta olen tottunut tällaisiin "mahdottomiin " tilanteisiin.

Puheeni teema oli Israel ja asiat annettiin Raamatusta:

* arvopohjastamme mm. 2 Ms 20:1-17
* Israelin Jumalasta mm. 5 Ms 6:4-9
* kansojen rajoista/Suomenkin rajat mm. 5 Ms 32:7-9
* varoitus kansoille mm. Ps 2
* Jerusalem mm. Ps 87 , Ps 122
* puheen lopussa mm. 4 Ms 6:22-27

Sanoin tuttavalle, että varmaan voin sitten pitää puheen YK:n yleiskokoussalin puhujapöntöstä, kun sinne nyt pääsen. Puheelleni ei tullut eikä ollut esteitä.

Kun tulimme päärakennukseen, oli tiukka turvatarkastus ja mm. reppu piti jättää säilytykseen. Otin repusta Raamatun mukaan. Pääaulassa meidät valokuvattiin ja henkilöllisyys tarkastettiin ja saimme valokuvalliset vierailijalaput rintaan.

Kiersimme ensin Turvallisuusneuvoston ja sen takana olevat tilat mm. ns. "kuuman linjan" puhelinosaston. Seuraavaksi menimme suureen Yleiskokouksen saliin, jossa kaikilla jäsenmailla ja mm. Vatikaanilla ja Palestiinalla on tarkkailijapaikat. Kävimme mm. Suomen ja Israelin istuntopaikoilla ja kiertelimme salin eri osissa.

Lopuksi menin puhujapönttöön ja pidin puheeni, josta jo edellä tarkemmin kerroin. Henkilökohtaisesti koin asian voimakkaana Kaikkivaltiaan johdatuksena ja tilanteeseen puuttumisena. Sain pitää puheeni aivan rauhassa, eivätkä muut salissa olleet siihen puuttuneet. Lukuisat turvallisuushenkilöthän tiesivät asian ja siten puheenpidon mahdollistivat.

Jokainen voi olla asiasta mitä mieltä tahansa eli mistä tässä on kysymys ja mitä siitä seuraa!

TARTTIS TEHDÄ JOTAKIN!🙏☝️👍🤝🏻

Israel-ystävyystoimikunta

Ebenezer Operation Exodus Finland ry, puheenjohtaja Outi Lyytikäinen
Elämän marssi ry, puheenjohtaja Kari Teittinen
European Coalition for Israel, toiminnanjohtaja Tomas Sandell
Gesher Hajetsia ry, puheenjohtaja Jarmo Kaksonen
ICEJ Suomen osasto ry, toiminnanjohtaja Jani Salokangas
Israelin ystävät ry, toiminnanjohtaja Ilkka Vakkuri
Israelin ystävyysseura ry, puheenjohtaja Timo Rauhalammi
Jad Hasmonan ystävät ry, puheenjohtaja Harri Toivonen
Keren Kajemet Finland ry, puheenjohtaja Ethel Salutskij
Menorah ry
Patmos Lähetyssäätiö, toiminnanjohtaja Pasi Turunen
Shorashim Fellowship
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen Israel-toimikunta
Suomen Karmel-yhdistys ry, toiminnanjohtaja Risto Auvinen
Suomen WIZO ry, puheenjohtaja Ruth Kamtsan
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry, puheenjohtaja Risto Huvila
YAPS - Young Adults for Peace, Justice and Solidarity in the Middle East ry, puheenjohtaja Varpu Haavisto
Ekholm Fredrik kunniakonsuli 

Ehdottaa
Juhani Starczewski

Juhani Starczewski

ALIJA: VALTAKUNNALLINEN LÄHTÖVALMIUDEN KOHOTUS 19.-21.7.2024 KAUHAVALLA!

2024-04-20 16:35:49

ALIJA: VALTAKUNNALLINEN LÄHTÖVALMIUDEN KOHOTUS 19.-21.7.2024 KAUHAVALLA!
”MINÄ KOKOAN TEIDÄT” Hes.11:17 PRO EXIT 2.0

Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.
Kauhavalle on erinomaiset junayhteydet niin etelästä kuin pohjoisesta. Tulla voit vaikka lentäen!
Tapahtuma järjestetään perinteikkäällä entisen Ilmasotakoulun alueella!

Ilmoittautumiset:  o k j u n i t i @ g m a i l . c o m  

Järjestäjä: Osuuskunta Juniti
Mukana myös: Friends of Finnvilla (Amuta Israel) ja Friends of Finnvilla tuki Ry (yhdistys Suomi)

TEEMA: VALMIUDEN KOHOTUS Tunnussävel: Tuo heidät kotiin

PERJANTAI 15.00-17.00 Ilmoittautuminen ja majoittuminen
18.00 Tervetuloa, Jukka Nieminen
18.15 Sapattiateria, Mordechai Ben Yaakov
19.15 Puhe, Sari Essayah 20.00 Rentoa yhdessäoloa

LAUANTAI
08.00 Aamiainen
09.00 Sana ja rukous, uskollisuus, Kari Niemi
09.45 Varattu
10.30 Paluumuuton perusteet Raamatussa, Jukka Nieminen
11.15 Historian siipien havinaa, mitä Suomesta on löytynyt
12.00 Lounas
13.00 Sukututkimus, Jyrki Isohella
14.00 Osallistujien puheenvuorot
14.30 Suuri siirto, eri esittäjiä
15.00 Kahvi
15.30 Lähtöharjoitus, Jukka Nieminen
16.30 Minun lähtöni, Margit Nieminen
18.30 Tallilla grillausta, seurustelua, yleisölennätystä ym. Musiikissa Tian

SUNNUNTAI
8.00 Aamiainen
9.00 Sana ja rukous, Toteuttakaa Sana tekoina, Kari Niemi
10.00 arkielämä Israelissa, Israelissa asuvat suomalaiset
11.00 Lounas
12.00 Kehityskeskustelu ja päätössanat

”MINÄ KOKOAN TEIDÄT” Hes.11:17 PRO EXIT 2.0

Taustatietoja: Mikäli et vielä tunne aihetta, niin kysymyksessä on Israelin 10 kadonnutta heimoa. Kyse ei siis ole Juudan heimosta (juutalaisista) vaan Israelista. Juuda ja Israel jakautuivat kahdeksi kuningaskunnaksi ja molemmat joutuivat pakkosiirtolaisuuteen, mutta vain Juuda on toistaiseksi osittain palannut Luvattuun Maahan. Monet uskovat ovat jo pitkään sekä Suomessa että Israelissa tutkineet tätä aihealuetta Raamatusta. Monet myös uskovat, että ainakin osia noista heimoista elää Suomessa. Hieman voit tutustua aiheeseen lukemalla raamatunkohtia kuten Jer 3:18, Jer 30:2-3, Jer 3:8, Hes 20:38, Hes 20:41 ja Hes 37:21 Sitten konferenssissa kuulet tämän päivän tutkituista tiedoista ja myös Israeliin jo muuttaneiden ajatuksia.

HINNASTO OSALLISTUMISPAKETTI

Hintoihin sisältyy osallistumismaksu, joilla katetaan tilavuokrat.
Matkan peruuntuessa osallistumismaksua ei palauteta.

1. Entinen lentäjien kurssiosasto, 2x2hh+yhteinen kylpyhuone (ensisijainen suosituksemme). Luentosalista n. 100 metriä. Majoitus ja kaikki ruokailut pe-su 190,00€/hlö 2. Linna Hostel

2.krs. Luentosalista n. 150 metriä. Majoitus ja kaikki ruokailut pe-su 200,00€/hlö/2hh 230,00€/hlö/1hh

3. Lentohotelli Premium. Luentosalista n. 150 metriä. Majoitus ja kaikki ruokailut pe-su 235,00€/hlö/2hh 290,00€/hlö/1hh

ASUNTOVAUNUT, ASUNTOAUTOT 20,00€/vrk, sähkö 10,00€/vrk

ATERIAPAKETTI caravaanareille ja muualla yöpyvillle Kaikki ruokailut pe-su (sis. osallistumismaksun) 115,00€/hlö

PÄIVÄPAKETIT (sis. ko. päivän luennot ja ateriat)

Perjantai 45,00€/hlö
* Sapattiateria Lauantai 60,00€/hlö
* aamiainen, lounas, päiväkahvi, iltaruokailu
Sunnuntai 40,00€/hlö
* aamiainen, lounas
Ruokailut: Lapset 4-12v. puoleen hintaan,
0-4v. veloituksetta

OSALLISTUMISMAKSU, vain luennot la-su 20,00€/hlö


Juhani Starczewski

Korkein oikeus arvioi vielä, solvasiko Päivi Räsänen homoseksuaaleja!

2024-04-19 10:00:48

Korkein oikeus arvioi vielä, solvasiko Päivi Räsänen homoseksuaaleja!
Räsänen kertoo jatkavansa taistelua sananvapauden puolesta. Hän pitää oikeusprosessia historiallisena.
https://yle.fi/a/74-20084529?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1KMohK_x7dW9TlcAqQBQpOXZu9QL2IS91lMijtaVzhNUGSwQHVC9Q5vdE_aem_ASVQy4uGCXuYMGMXWVCNqGRr2lYTHO5Z466tFU_arDR-zwehZilZknX_a5JKfN6g9O9CaM5ZZj2QRdCTprVMeaDX

TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle#form

Korkein oikeus (KKO) ottaa käsiteltäväkseen asian, jossa syytetään kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Valtakunnansyyttäjä sai perjantaina valitusluvan Helsingin hovioikeuden tuomioon.

Hovioikeus vapautti Räsäsen syytteistä marraskuussa. Samoin oli tehnyt Helsingin käräjäoikeus keväällä 2022.

Syyttäjän mukaan Räsänen olisi solvannut homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Nyt Räsänen kertoo tiedotteessa, että hän jatkaa taistelua sanan- ja uskonnonvapauden puolesta luottavaisella ja rauhallisella mielellä. Hän kirjoittaa ymmärtävänsä tapauksen luonteen ennakkopäätöksenä.

– Tämä oikeusprosessi on sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallinen. Oikeudenkäynnin ytimessä on kysymys, saako Raamattuun kytkeytyviä opetuksia pitää esillä ja ilmaista olevansa samaa mieltä niiden kanssa.

Räsänen piti jo syyttäjän jätettyä valituksen todennäköisenä, että asiaa käsitellään vielä korkeimmassa oikeudessa.

Radio-ohjelman osalta käsittely on ohi

Räsästä on syytetty kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kolmessa eri tapauksessa.

Homosuhteita ja kristillistä ihmiskäsitystä koskeva kirjoitus julkaistiin jo vuonna 2004. Viitisentoista vuotta myöhemmin Räsänen levitti kirjoitusta Facebook-sivullaan ja omalla nettisivullaan.

Räsäsen lisäksi syyttäjä vei oikeuteen myös Suomen Luther-säätiön asiamiehen, piispa Juhana Pohjolan syytettynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Pohjola toimii Suomen Luther-säätiössä, joka julkaisi vuonna 2004 Räsäsen kirjoituksen. Hovioikeus hylkäsi myös Pohjolan syytteen.

Syyttäjä haki ja sai valitusluvan myös Pohjolan vapauttavasta tuomiosta eli myös se puidaan uudestaan korkeimmassa oikeudessa.

Kesällä 2019 Räsänen julkaisi Twitterissä (nykyisin X) kirjoituksen, jossa kritisoi kirkkoa päätöksestä ryhtyä tukemaan Setan Pride-tapahtumaa. Hän julkaisi saman viestin myös Instagramissa ja Facebookissa.

Saman vuoden joulukuussa Räsänen osallistui radiokanava Yle Puheen keskusteluun homoseksuaalisuudesta ja uskonnosta.

Tänään perjantaina läpi mennyt valtakunnansyyttäjän valituslupahakemus koski edellä mainittua kirjoitusta sekä hänen Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa julkaisemiaan lausumia.

Syyttäjä ei ollut hakenut muutosta radio-ohjelmaa koskevaan hovioikeuden ratkaisuun.

Juttua päivitetty 19.4. klo 10.07: Lisätty tietoa Juhana Pohjolan osuudesta.

 


Juhani Starczewski

Kirkko ei salli Jyväskylässä samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä tiloissaan!

2024-04-18 09:31:23

Kirkko ei salli Jyväskylässä samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä tiloissaan!
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti asiasta tänään. Kirkkoneuvosto ja kirkkoherra ovat olleet vihkimisistä napit vastakkain.
https://yle.fi/a/74-20084256?utm_medium=social&utm_source=facebook-share&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2z8LGtZNCAxywmBOD8yOar2x7vYDoZwpPmGMEPzI6HlKqP5Ti2uz1ogF8_aem_AYYfjLgKbKjadWVVsRd2WTwDfpWmymhVFKPwljLtG1TlGdLTHsUOGmwEHQMllceU-hG1_lO8WsoT8LktK-EF_gir

🙏

UUSIMMAT RAAMATTU- JA ISRAELMARSSIT JYVÄSKYLÄSSÄ / ERI PUOLILLA SUOMEA TOTEUTUVAT - VUODEN 2024 - AIKANA -> SEURAA ILMOITTELUA!
LAITA TIETOA ETEENPÄIN YSTÄVILLE, TUTTAVILLE JNE...
https://www.adressit.com/raamattumarssi

🙏

RAAMATTUMARSSIT TOIVAKASSA, LAUKAASSA, HANKASALMELLA, KONNEVEDELLÄ, JOUTSASSA, LEIVONMÄELLÄ, JYVÄSKYLÄSSÄ, KANGASNIEMELLÄ, RAUTALAMMELLA, SUONENJOELLA, PIEKSÄMÄELLÄ, HARTOLASSA, LUHANGASSA, SYSMÄSSÄ, HIRVENSALMELLA, MIKKELISSÄ, ÄÄNEKOSKELLA, UURAISILLA, SAARIJÄRVELLÄ, PETÄJÄVEDELLÄ, MULTIALLA, KEURUULLA, MUURAMESSA, JÄMSÄSSÄ, VIITASAARELLA, PIHTIPUTAALLA, PYHÄJÄRVELLÄ, ÄHTÄRISSÄ, ALAVUDELLA, SEINÄJOELLA, VIRROILLA...

🙏

PRIDEKAPINASODOMIITTIYLPEYSVAPAAT RAAMATTUMARSSIT JATKUVAT!
NYT ON TURVALLINEN TILA MARSSIA NIILLE, JOTKA KIELLETTIIN OSALLISTUMASTA EDELLISEEN JYVÄSKYLÄN PRIDEMARSSIIN!

🙏

Raamattumarssi ei saanut osallistua jyväskylän prideen, koska emme mahdu setan turvallisen tilan sisälle. seta kielsi myös rukous- ja arvokorttien jaon. setan toiminnanjohtaja petri janhunen on jyväskylän evlutin yhteisen seurakuntatyön johtokunnan jäsen edustaen avaraa kirkkoa, joka poliittisesti edustaa mm. vasemmistoliittoa. tämähän tarkoittaa, että suomen suurin evlutseurakunta on setan turvallisen tilan hallussa. syyskuun pridekapinasodomiittiylpeysmessu on tietysti turvallisesti kaupunginkirkossa, josta JEESUS ON ULKOISTETTU!

🙏

PRIDE EI KOSKAAN SYDÄNTÄMME SAA!

Pride voi polttaa talot/kirkot tai heittää vankilaan.
Pride voi vahvan oikeudella säätää kapinalakejaan.
Pride voi peittää valot ja soihdut sammuttaa,
vaan pride ei koskaan sydäntämme saa!
Pride voi yhden kaataa tai laulun vaientaa,
mutta aina nousee toinen, joka laulaa uskaltaa.
Ja vaikka saamme raataa ja kauan odottaa,
pride ei koskaan sydäntämme saa!
Sillä Jumala kuulee ja voimansa antaa.
Hän tietää kaikki kyyneleet.
Sillä Jumala vastaa ja käsillään kantaa
sorretut ja uupuneet, uupuneet.
Pride voi ehkä juoda vedet janoisen,
pride voi riistää leivän lautaselta lapsien,
pride voi tankit tuoda ja maamme valloittaa,
vaan pride ei koskaan sydäntämme saa!
Ei pridella voi lypsää, ei pride rauhaa nää.
Ei priden pelto kasva hyvää hedelmää.
Ei viljasta saa kypsää, jos sen pride musertaa.
Pride ei koskaan sydäntämme saa!
Sillä Jumala kuulee ja voimansa antaa.
Hän tietää kaikki kyyneleet.
Sillä Jumala vastaa ja käsillään kantaa
sorretut ja uupuneet, uupuneet.
Ei vapauden kaipuu sammu prideen.
Ei unelmamme kuole priden marsseihin.
Ja vaikka selkä taipuu ja vaikka itkee maa,
pride ei koskaan sydäntämme saa!

Jos olet ottanut pridekapinan sydämeesi, niin tee parannus ja irtIsanoudu siitä ja kerro siitä muillekin!

🙏

Jyväskylän sodomiittikapinaylpeysevlutseurakunta teki rikosilmoituksen minusta poliisille,
kun loukkasin homon kunniaa, kun kerroin seurakunnan luottamushenkilöille,
mitä Raamattu kertoo homoudesta.
https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/yhteisen-seurakuntatyon-johtokunta
Jyväskylän setan toiminnanjohtaja on evlutin luottamushenkilö.
https://www.jklseta.fi/yhteystiedot-hallitus/

🙏

Markuksen evankeliumi:
13:11 Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte;
vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.

🙏

2.Timoteuksen kirje
3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

🙏


Juhani Starczewski

Arvoisa Presidentti Alexander Stubb / Kansanedustajat, nämä tiedoksenne!

2024-03-13 21:32:53

Arvoisa Presidentti Alexander Stubb / Kansanedustajat, nämä tiedoksenne!
Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan Sananlaskut. 14: 14:34 Vanhurskans kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeă. Quotes Creator
🙏
Päivi Räsänen jyrähtää homoparien vihkimisestä: ”Hölynpölyä”
Jos kirkkojärjestykseen kaavailtu uudistus hyväksytään, seurakunnille tulisi velvollisuus järjestää myös samaa sukupuolta oleville pareille vihkipappi. Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) mukaan uudistus hajottaisi kirkon.
Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Ilmestyskirja: 18:4
Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias". 2.Korinttolaiskirje: 6:15-18
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/02c834a2-a371-457b-993b-f95518713638?fbclid=IwAR0fi1JurwLtnfRFuq1MaUIC14yNB8Tzl4zhxzjr7tPOeD-NOq4dh8dZcpE
🙏
Piispainkokous esittää kirkollista vihkimistä kaikille pareille 12.3.2024
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/piispainkokous-esittaa-kirkollista-vihkimista-kaikille-pareille-yksi-piispainkokouksen-jasen-jatti-paatoksesta-eriavan-mielipiteen/
🙏
Päivi Räsänen harkitsee kirkosta eroamista. Kirkosta eroaminen on käynyt Päivi Räsäsen mielessä jo useamman vuoden ajan.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000010291846.html
🙏
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
🙏
Johtava pastori Ari Puonti pastorien ryhmässä:
Olen kuultavana lakivaliokunnassa 5.3.2024 klo 10.00-12.00 aiheesta Rikkomaton: kielletään eheytyshoidot. Jos kansalaisaloite menee läpi niin sakkoja/vankilaa saa jos rukoilee seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalle eheytymistä. SETA haluaa laajentaa kiellon seurakuntien opetukseen, mainontaan ja jopa eheytymiseen liittyvän ulkomaan matkan rahoittamiseen. Vastapuolella huomenna on mm. Patrick Tiainen, joka kannattaa lakialoitetta.
Kiitos rukouksista 🙏
🙏
Pastori Ari Puonti löysi Jeesuksen nuorena. Kun murrosikäisenä heräsi kiinnostus samaan sukupuoleen, liittyi Ari hengelliseen ryhmään, jossa eheytymisprosessi sai alkaa.
https://www.tv7.fi/arkki/isannan-poydassa/vieraana-ari-puonti_p59034/
🙏
Rikkomaton: kielletään eheytyshoidot
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12094
🙏
Marraskuussa kansalaisaloite "Rikkomaton - kielletään eheytyshoidot" saavutti yli 50 000 allekirjoituksen rajan ja eteni näin eduskunnan käsittelyyn. Täysistunnon ilmoituksen jälkeen tuo aloite lähetettiin lakivaliokuntaan ja tänään lakivaliokunta järjesti julkisen kuulemisen, jossa on sekä allekirjoittaneita että asiantuntijoita kertomassa aiheesta. Millaiset mahdollisuudet aloitteella on edetä laiksi saakka?
Kohdasta 15.15 alkaen lakivaliokunnan pj kertoo aloitteesta!
https://areena.yle.fi/podcastit/1-67739358?fbclid=IwAR3by9j3apoIjEym4LG-ye8M3IewfzdhL4o1yBVx-wO0S4ylng3UFoZyHHI
🙏
Juhani Starczewski kertoo: Jokunen vuosi sitten tuli nuori mies rukoustilanteeseen ja tuli ilmi, että hän on homo. Sanoin hänelle, että tietääkö hän, että homous on synti -> paavi, arkkipiispat ja nykykirkko- ja seurakunnat eivät tiedä ja näin estävät mm. homoseksuaalin pelastumisen!
Hän sanoi, että kyllä hän tietää ja että hän kärsii tästä tilanteesta ja homoudestaan. Kysyin, että tunnustaako hän homouden syntinä. Kyllä hän halusi ja tunnusti syntinsä. Julistin hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja Hänen sovintoveressään. Sitten kysyin, että haluaako hän lähteä seuraamaan Jumalan Sanan mukaista Jeesusta ja hän halusi. Siunasin hänet ja hän lähti. Meni useampi vuosi, kun olin kävelemässä Kirkkopuistosta kohti Sokosta, kun ennen Kompassia vastaani tuli mies juoksuaskelin. Hän sanoi. ”Rauhantervehdys Juhani, mitä sinulle kuuluu?” En tunnistanut miestä ja jouduin kysymään, kuka hän on. Silloin hän kertoi, että hän on se homomies, jonka puolesta rukoilin. Sitten hän esitteli takanaan olevan vaimonsa ja rattaissa istuvan ja rattaiden vieressä olevat pikkutytöt. Pala nousi kurkkuuni ja tippa silmäkulmaan ja liikutukseltani en pystynyt sanomaan muuta kuin, että ”KIITOS JUMALALLE! KIITOS JEESUS!”.
“….SILLÄ JUMALALLE EI MIKÄÄN OLE MAHDOTONTA."
Nykyään perhe on lähetystyössä!
🙏
UUSIMMAT RAAMATTU- JA ISRAELMARSSIT JYVÄSKYLÄSSÄ / ERI PUOLILLA SUOMEA TOTEUTUVAT - VUODEN 2024 - AIKANA -> SEURAA ILMOITTELUA!
LAITA TIETOA ETEENPÄIN YSTÄVILLE, TUTTAVILLE JNE...
https://www.adressit.com/raamattumarssi
🙏
Suomi nousevan antisemitismin varjossa –seminaari eduskunnassa 29.1.2024
https://www.youtube.com/watch?v=e1NbI6k70-c
🙏
Kuoleman lista -dokumentti,
esitykset 11.3.2024 / 24 paikkakuntaa jäljellä.
Lista päivittyy: icej.fi/dokumentti/
HUOM! Sotkamon ja Oulun esityksiin vaaditaan ennakkoilmoittautuminen.
Lisää tietoa ja varaukset: icej.fi/dokumentti/
Katso traileri:
https://www.youtube.com/watch?v=d3Uf8Vyp3U8

Esitykset: 24 näytöstä edessä!

pe 15.3. 18:00 PORI, Ilonlähde
la 16.3. 16:00 SUONENJOKI, Helluntaiseurakunta
la 16.3. 17:00 KUOPIO, Helluntaiseurakunta (alussa Olli Seppäsen luento + elokuva)
ma 18.3. 18:00 SOTKAMO, Kino Visio
ma 18.3. 15:00 KAJAANI, BioRex
ma 18.3. 18:30 HUITTINEN, Vapaaseurakunta
ti 19.3. 18:30 HUITTINEN, Vapaaseurakunta
ti 19.3. 18:00 SIILINJÄRVI, Helluntaiseurakunta
to 21.3. 18:00 JYVÄSKYLÄ, Herätyksen tuli
pe 22.3. 18:00 IISALMI, Luma-keskus

la 23.3. 14:00 LEPPÄVIRTA, Kivelän koulun auditorio
pe 29.3. 18:00 PORI, Metodistiseurakunta
la 13.4. 14:30 & 16:30 OULU, Kulttuuritalo Valve
la 13.4. 15:00 HAUKIJÄRVI, Karmelkoti (Aglown naisten tapahtuma)
la 13.4. 16:30 OULU, Kulttuuritalo Valve
su 14.4. 17:00 ROVANIEMI, Vapaaseurakunta
ma 15.4. 18:00 KITTILÄ, Helluntaiseurakunta
ti 16.4. 12:00 SODANKYLÄ, Helluntaiseurakunta
ke 17.4. 12:30 SODANKYLÄ, Ev. lut. seurakuntatalo
ke 17.4. 19:00 KEMIJÄRVI, Helluntaiseurakunta

pe 19.4. 18:00 KUUSAMO, Kuusamon lukion auditorio
la 20.4. 15:00 POSIO, Kunnan valtuustosali
su 21.4. 15:00 TAIVALKOSKI, Lukion auditorio
to 9.5. 18:00 HYVINKÄÄ, Helluntaiseurakunta

18 näytöstä mennyt:

mennyt to 25.1. 17:15 & 19:15 TURKU, Linnateatteri
mennyt su 28.1. 16:00 LAHTI, Wanha Walimo
mennyt pe 9.2. 18:00 NUMMELA, Työväentalo Rientola
mennyt la 10.2. 18:15 (täynnä) & 20:15 HELSINKI, BioRex Redi
mennyt la 17.2. 15:00 ÄÄNEKOSKI, Herätyskeskus
mennyt la 17.2. 18:00 LOHJA, Laurentius-sali
mennyt su 18.2. 18:30 KOKKOLA, Kaarlelan seurakuntakoti
mennyt to 22.2. 19:00 KEURUU, Helluntaiseurakunta
mennyt la 24.2. 19:00 JYVÄSKYLÄ, Tapahtumakeskus Helmi
mennyt su 25.2. 16:00 TAMPERE, Mediapolis, Auditorio Kino
mennyt su 25.2. 18:15 TAMPERE, Mediapolis, Auditorio Kino
mennyt ti 27.2. 18:00 KIURUVESI, Helluntaiseurakunta
mennyt ke 6.3. 11:00 ULVILA, Kohtaamispaikka Santra
mennyt ke 6.3. 19:00 LAPPEENRANTA, Kulttuuritila Nuijamies
mennyt to 7.3. 18:00 PORI, Seurakuntakeskus
mennyt to 7.3. 19:00 VIITASAARI, Helluntaiseurakunta
mennyt pe 8.3. 19:00 SEINÄJOKI, Helluntaiseurakunta
mennyt la 9.3. 18:00 VAASA, Sionförsamlingen

Lista päivittyy esitysten ja paikkakuntien vahvistuessa!

🙏

Kuoleman lista

Kuoleman lista on saarijärveläisen ohjaaja-tuottaja Martti Takalon johdolla valmistunut draamallinen dokumenttielokuva. Elokuva käsittelee natsien valtaannousua Saksassa 1930-luvulla ja juutalaisvainojen kehittymistä holokaustiin saakka. Elokuva kertoo Suomen valtionjohdon suhtautumisesta SS-valtakunnanjohtaja Heinrich Himmlerin esittämään suomenjuutalaisten luovutuspyyntöön kesällä 1942. Päähuomion elokuvassa saa juutalaispakolaisten elämä Suomessa vuosina 1938-1942 ja Suomen valtionjohdon suhtautuminen heidän luovutuksiinsa syksyllä 1942.
Elokuvan asiantuntijana ja kertojana toimii kouluttaja, eläkkeellä oleva hävittäjälentäjä ja ilmataisteluopettaja Olli Seppänen. Draamalliset osuudet ovat elokuvassa merkittävässä osassa. Dokumenttielokuva perustuu tarkasti historiallisiin tapahtumiin.
Suhtautuminen juutalaisiin on ollut, edelleen on ja tulee olemaan kansoja jakava kysymys. Tällä kysymyksellä on myös hengellinen näkökulma, joka tuodaan lyhyesti esiin dokumentin lopussa. Elokuvan yhtenä tarkoituksena on, että Suomen valtionjohto ja kansa eivät jatkossakaan lähtisi antisemitistiselle tielle. Suomi ei luovuttanut ainoatakaan juutalaista kansalaistaan natsien käsiin ja keskeytti juutalaispakolaisten luovutukset, kun salassa aloitettu luovutusprosessi paljastui. Valitettavasti kahdeksan juutalaispakolaista luovutettiin ennen keskeytyspäätöstä.
Esityksissä kerätään vapaaehtoinen maksu, joka ohjataan ICEJ:n antisemitismin vastaiseen työhön.
Elokuvan ikäraja on K−12.
HUOM! Turun, Helsingin, Tampereen, Sotkamon ja Oulun esityksiin vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Klikkaa kaupungin kohdalta ja ilmoittaudu.
Jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä icejtapahtumat@icej.fi

Lista päivittyy esitysten ja paikkakuntien vahvistuessa!
🙏
Holocaust Memorial for the Jewish Federation of Philadelphia Sand Art by Ilana Yahav
https://www.youtube.com/watch?v=9CZXD6EhLZ8
🙏
Kuoleman lista -elokuvan ensi-ilta oli 13.1.2024 Saarijärvi-salissa. Sali on melkein täynnä. Elokuva oli todella liikuttava ja samalla järkyttävä! Elokuva oli hieno dokumentti, jossa oli monenlaisia kuvausmuotoja. Kannattaa mennä katsomaan!
Saarijärveläiset tekivät dokumenttielokuvan Suomen juutalaisluovutuksista Gestapolle – Kuoleman lista -elokuva syntyi ohjaaja Martti Takalon omalla rahoituksella
Elokuvaa kuvattiin muun muassa Mannilan kartanossa, joka toimi Heinrich Himmlerin Suomen-vierailun kohteena. Kuvassa Himmleriä esittävä Timo Rühlman (edessä vas. ), Vesa Moisio ja Timo Jokinen (takana). MARTTI TAKALO

Suomen natsi-Saksalle tekemistä juutalaisluovutuksista on valmistunut pääosin saarijärveläisvoimin toteutettu dramatisoitu dokumenttielokuva Kuoleman lista. Sen on ohjannut ja käsikirjoittanut Martti Takalo.
Suomi luovutti jatkosodan aikana vuonna 1942 Saksan turvallisuuspoliisille Gestapolle kahdeksan juutalaista. Luovutus merkitsi varmaa kuolemaa, sillä natsijohto oli päättänyt tuhota Euroopan juutalaiset.
Suomen luovuttamat juutalaiset olivat paenneet Itävallasta ja Kuoleman lista -elokuva kertoo heidän kohtalostaan.
– Tiedonmurusia on piti kerätä sieltä täältä ja tehdä erilaisia taustaselvityksiä, Martti Takalo sanoo.
Lisäksi hän tutki muun muassa vanhoja valokuvia lavastusten suunnittelemista varten – kuten kuvia natsijohtaja Heinrich Himmlerin Suomen-vierailusta kesällä 1942.
Natsit päättivät Wannseen konferensissa vuonna 1942 Euroopan juutalaisten tuhoamisesta. Museossa Wannseessä esillä olleeseen listaan on merkitty juutalaisten määrät eri maissa. Suomessa heitä oli 2300.

Tiedonmurusia on piti kerätä sieltä täältä.
Martti Takalo
Juutalaisten luovuttamisesta Gestapolle olivat vastuussa natsimyönteiset valtiollisen poliisin Valpon päällikkö Arno Anthoni ja sisäministeri Toivo Horelli. Alunperin aikomuksena oli luovuttaa Gestapolle 27 juutalaista, mutta valtiovarainministerinä toiminut Väinö Tanner esti loput luovutukset.
Anthonin ja Horellin salainen luovutushanke jatkui tästä huolimatta.
– Suursaaressa oli työleiri, jossa myös juutalaiset olivat. Eräs heistä sai lähetettyä viestin liikemies Aabraham Stillerille. Hän toi aikeen juutalaisluovutuksista ilmi, sillä Suomen hallitus ei suunnitelluista luovutuksista tiennyt, Takalo kertoo.
Suomi antoi liittolaiselleen Saksalle kuitenkin kahdeksan juutalaista. Juutalaisia oli lisäksi Saksaan luovutettujen sotavankien joukossa.
Martti Takalo kiinnostui aiheesta, kun hän teki edellistä dramatisoitua dokumenttielokuvaansa Pelkosenniemi 1939 – unohdettu taistelu.
Juutalaisluovutuksista on tekeillä myös Klaus Härön ohjaama elokuva Ei koskaan yksin.
Kuoleman lista -elokuva on syntynyt liki kokonaan Martti Takalon omalla rahoituksella. Ilman talkootyötä elokuvan tekeminen olisi ollut mahdotonta. Kuvauspäiviä reilun puolentoista tunnin mittainen elokuva vaati 24 ja erilaisia lavastustilanteita liki 30.
Harrastajanäyttelijöitä elokuvassa on mukana noin 60 lähes 70 eri roolissa. Kuvauspaikkoina toimivat muun muassa Takalon kodin rakennukset Haarasenmäessä, Mannilan kartano, joka sai toimia muun muassa Himmlerin Suomen-loman kohteena, ja Mikkelin päämajamuseo.
Kuoleman lista -elokuvan ensi-ilta on Saarijärvi-salissa 13. tammikuuta. Lisäksi se nähdään esimerkiksi Helsingissä 30. tammikuuta Holokaustin uhrien muisto ry:n esittämänä. Myös Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön ICEJ:n Suomen osasto levittää elokuvaa ja järjestää esityksiä eri puolilla maata, myös Jyväskylässä.
🙏
On aina syviä tunteita liikuttavaa, kun tietää yli 40 sukulaiseni nimen olleen/olevan natsien tappolistoilla. Oli järkyttävää nähdä nimiluettelo Jad Vashemin eli Vainojen museon rekisterissä Jerusalemissa.
🙏
26.1.2000: Pääministeri Paavo Lipposen idea muistomerkin pystyttämiseksi Saksaan luovutettujen juutalaisten muistolle on toteutumassa. Helsingin juutalainen seurakunta aikoo paljastaa Rafael Wardin ja Niels Haukelandin veistoksen 6. marraskuuta. Patsas sijoitetaan Eteläsataman lähelle Tähtitorninmäelle.

PÄÄMINISTERI PAAVO LIPPOSEN ANTEEKSIPYYNTÖ JUUTALAISELTA YHTEISÖLTÄ!

Valtioneuvoston tiedote 5.11.2000
Valtioneuvoston tiedotusyksikkö 5.11.2000

Pääministeri Paavo Lipponen vuonna 1942 Saksalle luovutettujen kahdeksan juutalaispakolaisen muistomerkin paljastustilaisuudessa Helsingin Tähtitorninmäellä 5.11.2000

Suomi pyytää anteeksi juutalaispakolaisten luovutusta Yhteinen vastuu holocaustin muistamisesta Kahdeksan juutalaisen pakolaisen luovuttaminen Natsi-Saksan käsiin 1942 oli häpeän hetki Suomen historiassa. Tekoa ei saa tekemättömäksi, eikä sitä voi millään olosuhteilla selittää. Luovutettujen lukumäärää ei myöskään voi vähätellä. Jokaisella ihmisellä on vain yksi elämä ja jokainen elämä on yhtä arvokas.
Päätös oli Suomen hallituksen. Suomen hallituksen ja kaikkien suomalaisten puolesta pyydän sitä anteeksi juutalaiselta yhteisöltä.
Toisesta maailmansodasta on jo yli puoli vuosisataa. Juutalaisten ja heidän kanssaan monien muiden syrjittyjen kansanmurha hirmutöistä pahimpana ei kuitenkaan ole jäänyt mielestämme.
Olkoon tämä muistomerkki myös muistutus siitä, että sellaista ei enää saa tapahtua.
Meidän aikamme tapahtumat maailmalla ja täällä Suomessa osoittavat, että rasismia ja etnistä syrjintää on aktiivisesti vastustettava ja ennakolta ehkäistävä. Siihen ovat suomalaiset eduskuntapuolueet ja monet kansalaisjärjestöt sitoutuneet.
Uudelle sukupolvelle on aina kerrottava holocaustista samalla kun puhutaan isänmaan kunniakkaasta historiasta.
Minulla on kunnia paljastaa kahdeksan luovutetun juutalaispakolaisen muistomerkki.
Rauha heidän muistolleen.

Suomen Tasavallan pääministeri Paavo Lipponen
🙏
Tässä muisto: Suuren Israel-juhlan jälkeen oli Helsingin juutalaisen seurakunnan järjestämä perinteinen muistotilaisuus klo 18 Kahdeksan natsi-Saksalle luovutettua – muistomerkillä Tähtitorninmäellä / Eteläsatamassa.
.
Pääministeri Juha Sipilän kirjallisen tervehdyksen luki Juhani Starczewski.

Pääministeri
6.11.2016

Arvoisat läsnäolijat,
Muistamme tänään tapahtumia marraskuussa 1942, jolloin Suomi ja Eurooppa olivat keskellä sotaa. Tuon julman sodan varjolla tehtiin asioita, joita emme saa koskaan unohtaa emmekä hyväksyä. Marraskuun 6. päivänä 74 vuotta sitten Suomen valtiollinen poliisi, Suomenhallituksen suostumuksella, luovutti natsi-Saksan käsiin ja sitä kautta holokaustiin kahdeksan juutalaista, joista kaksi oli lapsia. Ajatus tästä on murheellinen, käsittämätönkin.
Miten syntyy se musta piste, jossa inhimillisyys loppuu? Ja jos inhimillisyys loppuu,mitä meille ihmisille jää? Toista maailmansotaa edeltäneet ja sen aikana tapahtuneet rikokset ihmisyyttä vastaan, ja sen keskiössä holokausti, ovat meille raskas taakka kantaa. Mutta kantaa se meidän pitää, jotta me ja tulevat sukupolvet sen muistamme.

Hyvät naiset ja herrat,
Pääministerinä ja Israelin ystävänä haluan lähettää lämpimän tervehdykseni ja mukanaolon ajatukseni tähän juhlaan. On meidän yhteinen velvollisuutemme pitää huoli siitä, ettei marraskuun 6. päivä vuonna 1942 enää ikinä toistu!

Kunnioittavin terveisin,
Juha Sipilä Suomen tasavallan pääministeri
🙏
Luovutetut olivat:
Heinrich Huppert, s. 26.11.1896 Wien (Itävalta)
Kurt Huppert, s. 29.8.1931 Wien (Itävalta)
Franz Olof Kollmann, s. 15.5.1941 Helsinki
Georg Kollmann, s. 19.11.1912 Wien (Itävalta)
Janka Kollmann (Holčerová), s. 10.9.1910 Nyiregyháza (Unkari)
Elias Kopelowsky, s. 22.9.1882 Ilgen (Latvia)
Hans Robert Martin Korn, s. 26.6.1919 Bielitz (Puola)
Hans Edward Szybilski, s. 29.8.1907 Elberfeld
🙏
The memorial ceremony today at Tähtitorninmäki will proceed as follows:

Speech: Puheet:
1. Mr. Gideon Bolotowsky, honorary chairman, Jewish Community of Helsinki
2. HE Dov Segev-Steinberg, Amabassador of the State of Israel
to the Republic of Finland and the Republic of Estonia
3. HE Dorothee Janetzke-Wenzel, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Republic of Finland.
4. Juhani Starczewski, speech on behalf of Mr. Juha Sipilä, Prime Minister of the Republic of Finland ,
Laying of wreaths: Seppeleiden lasku:
1. Representatives of the governing board of the Jewish Community of Helsinki &
representatives of the Central Council of Jewish Communities in Finland
2. HE Dov Segev-Steinberg, Amabassador of the State of Israel
to the Republic of Finland and the Republic of Estonia
3. HE Dorothee Janetzke-Wenzel, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Republic of Finland.
4. HE Dr. Elisabeth Kehrer, Ambassador of the Republic of Austria to the Republic of Finland
5. Representatives of the board of HUM ry, / the Finnish Holocaust Remembrance Association
6. Juhani ja Terttu Starczewski, Eija Makkonen ja Helema Suominen, Jyväskylän ja Keski-Suomen Rehobot-valtuustoryhmä
Kynttilöiden vieminen muistomerkille.
Kahdeksan natsi-Saksalle luovutetun muistotilaisuus
🙏
On aina syviä tunteita liikuttavaa, kun tietää yli 40 sukulaiseni nimen olleen/olevan natsien tappolistoilla. Oli järkyttävää nähdä nimiluettelo Jad Vashemin eli Vainojen museon rekisterissä Jerusalemissa.

Results of search for victims whose family name (including synonyms) is 'Starczewski' :
Displaying 1 - 15 of 45
Place of Residence
Name Town District Region Country Birth Date Source
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Izrael LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Izrael LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Izrael LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Josef 1908 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1923 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1923 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1923 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Mindla LODZ LODZ LODZ POLAND 1933 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Szlama LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Szlama LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Szlama LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 list of Lodz ghetto inmates
Sterczewski Mosze LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 Page of Testimony
Sterczewski Aba LODZ LODZ LODZ POLAND 1897 Page of Testimony
Sterczewski Ester LODZ LODZ LODZ POLAND 1895 Page of Testimony
Sterczewska Mirjam LODZ LODZ LODZ POLAND 1926 Page of Testimony
Sterczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1895 Page of Testimony
Straczewski Efraim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 Page of Testimony
Straczewski Bluma LODZ LODZ LODZ POLAND 1899 Page of Testimony
Shevczewska Rozia WIDAWA LASK LODZ POLAND 1907 Page of Testimony
Starczewski Pinchas LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 Page of Testimony
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 Page of Testimony
Starczewski Mindla LODZ LODZ LODZ POLAND 1933 Page of Testimony
Starczewski Blima LODZ LODZ LODZ POLAND 1897 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Fajga LODZ LODZ LODZ POLAND 1925 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 list of Lodz ghetto inmates
Sterczow Shabtai STERCOW SIERADZ LODZ POLAND Page of Testimony
Sterczowski Lea STERCOW SIERADZ LODZ POLAND Page of Testimony
Starchevski Leonid SEVASTOPOL KRYM RUSSIA Page of Testimony
Starczewski Fajga LODZ LODZ LODZ POLAND 1925 Page of Testimony
Starczewski Szlomo LODZ LODZ LODZ POLAND 1892 Page of Testimony
Starczewski Bluma LODZ LODZ LODZ POLAND 1897 Page of Testimony
Starczewski Josef LODZ LODZ LODZ POLAND 1908 Page of Testimony
Starchevski Khaim KHARKOV KHARKOV KHARKOV UKRAINE 1908 Page of Testimony
Starchevski Basya POLTAVA POLTAVA CITY POLTAVA UKRAINE Page of Testimony
Starchevski David POLTAVA POLTAVA CITY POLTAVA UKRAINE Page of Testimony
Starchevski POLTAVA POLTAVA CITY POLTAVA UKRAINE Page of Testimony
Starczewski Szlomo LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 Page of Testimony
Starczewski UNIEJOW TUREK LODZ POLAND 1906 Page of Testimony
Sterczewski Szajndla LODZ LODZ LODZ POLAND 1895 Page of Testimony
🙏
Jumalan / Jeesuksen Kymmenen Käskyn taulu
elokuvan ohjaaja Martti Takalolle!
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya
🙏
Suomi keskeyttää tuen YK:n palestiinalaisten apujärjestölle
Keskeytys johtuu 12 UNRWA:n työntekijään kohdistuneista syytöksistä.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000010149612.html

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio
Joona Laukkanen, STT
27.1.2024 klo 13:42
ULKOMAANKAUPPA- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps) on ilmoittanut Suomen keskeyttävän tilapäisesti avun YK:n palestiinalaisten apujärjestö UNRWA:lle.
Tavio ilmoitti asiasta viestipalvelu X:ssä. Ulkoministeriö lähetti asiasta myös tiedotteen.
– Syytökset UNRWA:n 12 työntekijän osallisuudesta Hamasin 7.10. terrori-iskuun Israelia vastaan ovat hyvin vakavia. Suomen rahoitus UNRWA:lle keskeytetään tilapäisesti. Odotamme riippumatonta ja perinpohjaista selvitystä. Suomen linja on, että Hamasia hyödyttäviä tukia ei makseta, Tavio kirjoittaa.
Myös Yhdysvallat, Kanada ja Australia ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä tukensa järjestölle.
ISRAEL on syyttänyt useita järjestön työntekijöitä siitä, että he olisivat olleet mukana äärijärjestö Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen hyökkäyksessä Israeliin lokakuun alkupuolella. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan hyökkäykseen on saattanut osallistua kaksitoista järjestön työntekijää.
Suomen ulkoministeriö toteaa tiedotteessaan, että syytökset YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n 12 työntekijän osallisuudesta Hamasin terrori-iskuun Israelia vastaan ovat vakavia. Ministeriö edellyttää perinpohjaista selvitystä asiassa.
UNRWA on YK:n alainen humanitaarinen järjestö, jonka tehtävä on tuottaa palestiinalaispakolaisten peruspalvelut, kuten koulutus, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut. Järjestö työllistää noin 28 000 palestiinalaista.
Ulkoministeriön mukaan Suomella on UNRWA:n kanssa nelivuotinen humanitaarisen avun sopimus vuosille 2023–2026. Sen suuruus on viisi miljoonaa euroa vuodessa. Suomen maksatusten keskeyttämisestä päätti Tavio.
– Suomen rahaa ei saa mennä Hamasille eikä muille terroristeille euroakaan. Epäilys tuensaajan työntekijöiden osallisuudesta terrori-iskuun johtaa tuen keskeytykseen. Tapaus täytyy selvittää perusteellisesti, Tavio kommentoi tiedotteessa.
Ainakin Yhdysvallat, Kanada ja Australia ja Italia ovat jo aiemmin kertoneet jäädyttävänsä järjestön rahoituksen.
🙏
PRIDE EI KOSKAAN SYDÄNTÄMME SAA!

Pride voi polttaa talot/kirkot tai heittää vankilaan.
Pride voi vahvan oikeudella säätää kapinalakejaan.
Pride voi peittää valot ja soihdut sammuttaa,
vaan pride ei koskaan sydäntämme saa!
Pride voi yhden kaataa tai laulun vaientaa,
mutta aina nousee toinen, joka laulaa uskaltaa.
Ja vaikka saamme raataa ja kauan odottaa,
pride ei koskaan sydäntämme saa!
Sillä Jumala kuulee ja voimansa antaa.
Hän tietää kaikki kyyneleet.
Sillä Jumala vastaa ja käsillään kantaa
sorretut ja uupuneet, uupuneet.
Pride voi ehkä juoda vedet janoisen,
pride voi riistää leivän lautaselta lapsien,
pride voi tankit tuoda ja maamme valloittaa,
vaan pride ei koskaan sydäntämme saa!
Ei pridella voi lypsää, ei pride rauhaa nää.
Ei priden pelto kasva hyvää hedelmää.
Ei viljasta saa kypsää, jos sen pride musertaa.
Pride ei koskaan sydäntämme saa!
Sillä Jumala kuulee ja voimansa antaa.
Hän tietää kaikki kyyneleet.
Sillä Jumala vastaa ja käsillään kantaa
sorretut ja uupuneet, uupuneet.
Ei vapauden kaipuu sammu prideen.
Ei unelmamme kuole priden marsseihin.
Ja vaikka selkä taipuu ja vaikka itkee maa,
pride ei koskaan sydäntämme saa!

Jos olet ottanut pridekapinan sydämeesi, niin tee parannus ja irtIsanoudu siitä ja kerro siitä muillekin!
🙏
Sananlaskut 16
18 Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
18 Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä.
18 Joka alennetaan, se ensisti tulee ylpiäksi; ja ylpeys on aina lankeemuksen edellä.
18 Pöyhkeys vie perikatoon, ylpeys käy lankeemuksen edellä.

Sananlaskut 11
2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
2 Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin, mutta nöyräin tykönä on viisaus.
2 Kussa ylpeys on, siinä on myös ylönkatse; mutta viisaus on nöyräin tykönä.
2 Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus.

] Sananlaskut 18
12 Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
12 Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.
12 Kuin joku lankee, niin hänen sydämensä ensisti tulee ylpiäksi, ja ennenkuin joku kunniaan tulee, pitää hänen nöyrän oleman..
12 Ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
🙏

Nämä tiedoksenne!

Siunaten Juhani Starczewski, Jyväskylä

🙏

Tiedoksi heille:

Presidentti Alexander Stubb
https://www.presidentti.fi/henkilotiedot/cai-goran-alexander-stubb/

Kansanedustajat:
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx

pauli.aalto-setala@eduskunta.fi
heikki.autto@eduskunta.fi
markku.eestila@eduskunta.fi
noora.fagerstrom@eduskunta.fi
sanni.grahn-laasonen@eduskunta.fi
janne.heikkinen@eduskunta.fi
timo.heinonen@eduskunta.fi
antti.hakkanen@eduskunta.fi
juha.hanninen@eduskunta.fi
anna-kaisa.ikonen@eduskunta.fi
janne.jukkola@eduskunta.fi
aleksi.jantti@eduskunta.fi
atte.kaleva@eduskunta.fi
pia.kauma@eduskunta.fi
ville.kaunisto@eduskunta.fi
mari.kaunistola@eduskunta.fi
pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi
marko.kilpi@eduskunta.fi
teemu.kinnari@eduskunta.fi
pauli.kiuru@eduskunta.fi
jukka.kopra@eduskunta.fi
terhi.koulumies@eduskunta.fi
milla.lahdenpera@eduskunta.fi
mia.laiho@eduskunta.fi
jarno.limnell@eduskunta.fi
jarmo.lindberg@eduskunta.fi
matias.marttinen@eduskunta.fi
sari.multala@eduskunta.fi
kai.mykkanen@eduskunta.fi
petteri.orpo@eduskunta.fi
karoliina.partanen@eduskunta.fi
susanne.paivarinta@eduskunta.fi
paula.risikko@eduskunta.fi
aura.salla@eduskunta.fi
tere.sammallahti@eduskunta.fi
sari.sarkomaa@eduskunta.fi
arto.satonen@eduskunta.fi
saara-sofia.siren@eduskunta.fi
mari-leena.talvitie@eduskunta.fi
pekka.toveri@eduskunta.fi
ville.valkonen@eduskunta.fi
oskari.valtola@eduskunta.fi
elina.valtonen@eduskunta.fi
heikki.vestman@eduskunta.fi
sofia.vikman@eduskunta.fi
ville.vayrynen@eduskunta.fi
sinuhe.wallinheimo@eduskunta.fi
ben.zyskowicz@eduskunta.fi

sanna.antikainen@eduskunta.fi
miko.bergbom@eduskunta.fi
juho.eerola@eduskunta.fi
ritva.elomaa@eduskunta.fi
kaisa.garedew@eduskunta.fi
jussi.halla-aho@eduskunta.fi
laura.huhtasaari@eduskunta.fi
petri.huru@eduskunta.fi
tomi.immonen@eduskunta.fi
vilhelm.junnila@eduskunta.fi
kaisa.juuso@eduskunta.fi
arja.juvonen@eduskunta.fi
antti.kangas@eduskunta.fi
teemu.keskisarja@eduskunta.fi
ari.koponen@eduskunta.fi
jari.koskela@eduskunta.fi
sheikki.laakso@eduskunta.fi
rami.lehtinen@eduskunta.fi
mikko.lunden@eduskunta.fi
leena.meri@eduskunta.fi
juha.maenpaa@eduskunta.fi
jani.makela@eduskunta.fi
veijo.niemi@eduskunta.fi
mira.nieminen@eduskunta.fi
mauri.peltokangas@eduskunta.fi
jorma.piisinen@eduskunta.fi
mikko.polvinen@eduskunta.fi
sakari.puisto@eduskunta.fi
riikka.purra@eduskunta.fi
lulu.ranne@eduskunta.fi
mari.rantanen@eduskunta.fi
minna.reijonen@eduskunta.fi
anne.rintamaki@eduskunta.fi
jari.ronkainen@eduskunta.fi
onni.rostila@eduskunta.fi
wille.rydman@eduskunta.fi
sami.savio@eduskunta.fi
sara.seppanen@eduskunta.fi
pia.sillanpaa@eduskunta.fi
jenna.simula@eduskunta.fi
jaana.strandman@eduskunta.fi
ville.tavio@eduskunta.fi
sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi
joakim.vigelius@eduskunta.fi
timo.vornanen@eduskunta.fi
ville.vahamaki@eduskunta.fi

marko.asell@eduskunta.fi
kim.berg@eduskunta.fi
eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi
seppo.eskelinen@eduskunta.fi
tarja.filatov@eduskunta.fi
elisa.gebhard@eduskunta.fi
maria.guzenina@eduskunta.fi
tuula.haatainen@eduskunta.fi
lotta.hamari@eduskunta.fi
timo.harakka@eduskunta.fi
eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
pia.hiltunen@eduskunta.fi
mika.kari@eduskunta.fi
kimmo.kiljunen@eduskunta.fi
krista.kiuru@eduskunta.fi
jani.kokko@eduskunta.fi
johannes.koskinen@eduskunta.fi
johan.kvarnstrom@eduskunta.fi
suna.kymalainen@eduskunta.fi
antti.lindtman@eduskunta.fi
aki.linden@eduskunta.fi
lauri.lyly@eduskunta.fi
niina.malm@eduskunta.fi
helena.marttila@eduskunta.fi
ville.merinen@eduskunta.fi
anna-kristiina.mikkonen@eduskunta.fi
riitta.makinen@eduskunta.fi
matias.makynen@eduskunta.fi
saku.nikkanen@eduskunta.fi
ilmari.nurminen@eduskunta.fi
johanna.ojala-niemela@eduskunta.fi
eemeli.peltonen@eduskunta.fi
pinja.perholehto@eduskunta.fi
piritta.rantanen@eduskunta.fi
nasima.razmyar@eduskunta.fi
joona.rasanen@eduskunta.fi
ville.skinnari@eduskunta.fi
timo.suhonen@eduskunta.fi
tytti.tuppurainen@eduskunta.fi
juha.viitala@eduskunta.fi
pia.viitanen@eduskunta.fi
tuula.vaatainen@eduskunta.fi
paula.werning@eduskunta.fi

pekka.aittakumpu@eduskunta.fi
petri.honkonen@eduskunta.fi
hannu.hoskonen@eduskunta.fi
hanna.huttunen@eduskunta.fi
antti.kaikkonen@eduskunta.fi
eeva.kalli@eduskunta.fi
vesa.kallio@eduskunta.fi
anne.kalmari@eduskunta.fi
hilkka.kemppi@eduskunta.fi
tuomas.kettunen@eduskunta.fi
hanna.kosonen@eduskunta.fi
katri.kulmuni@eduskunta.fi
antti.kurvinen@eduskunta.fi
mika.lintila@eduskunta.fi
markus.lohi@eduskunta.fi
hanna-leena.mattila@eduskunta.fi
timo.mehtala@eduskunta.fi
olga.oinas-panuma@eduskunta.fi
jouni.ovaska@eduskunta.fi
annika.saarikko@eduskunta.fi
mikko.savola@eduskunta.fi
markku.siponen@eduskunta.fi
eerikki.viljanen@eduskunta.fi

fatim.diarra@eduskunta.fi
tiina.elo@eduskunta.fi
bella.forsgren@eduskunta.fi
pekka.haavisto@eduskunta.fi
atte.harjanne@eduskunta.fi
hanna.holopainen@eduskunta.fi
inka.hopsu@eduskunta.fi
saara.hyrkko@eduskunta.fi
krista.mikkonen@eduskunta.fi
maria.ohisalo@eduskunta.fi
jenni.pitko@eduskunta.fi
oras.tynkkynen@eduskunta.fi
sofia.virta@eduskunta.fi

li.andersson@eduskunta.fi
timo.furuholm@eduskunta.fi
veronika.honkasalo@eduskunta.fi
mai.kivela@eduskunta.fi
anna.kontula@eduskunta.fi
minja.koskela@eduskunta.fi
merja.kyllonen@eduskunta.fi
laura.meriluoto@eduskunta.fi
aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
jussi.saramo@eduskunta.fi
hanna.sarkkinen@eduskunta.fi

anders.adlercreutz@eduskunta.fi
otto.andersson@eduskunta.fi
sandra.bergqvist@eduskunta.fi
eva.biaudet@eduskunta.fi
anna-maja.henriksson@eduskunta.fi
mats.lofstrom@eduskunta.fi
anders.norrback@eduskunta.fi
mikko.ollikainen@eduskunta.fi
joakim.strand@eduskunta.fi
henrik.wickstrom@eduskunta.fi

sari.essayah@eduskunta.fi
mika.poutala@eduskunta.fi
paivi.rasanen@eduskunta.fi
sari.tanus@eduskunta.fi
peter.ostman@eduskunta.fi

harry.harkimo@eduskunta.fi

🙏


Juhani Starczewski

Presidenttiehdokas Alexander Stubb sai Jumalan Kymmenen Käskyn taulun!

2024-02-04 11:21:45
Presidenttiehdokas Alexander Stubb sai Jumalan Kymmenen Käskyn taulun!Kuvassa voi olla 3 henkilöä ja teksti

ARVOISA PRESIDENTTIEHDOKAS ALEXANDER STUBB, JUMALAN RAUHAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!Toivomme, että tämä huoneentaulu voisi saada paikan työhuoneessanne ja Sydämessänne muistuttamassa Hänestä, jonka kautta kaikki on luotu. Jeesuksessa Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Paavalin kirje kolossalaisille 2 luku jae 3. https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Kol.+2%3A1&rnd=1707025539405

Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama:

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.
Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on; kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
Paavalin kirje roomalaisille 13 luku jakeet 1-7.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Room.+13%3A1&rnd=1707025625679

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi.
Pietarin 1 kirje 2 luku jakeet 13 ja 14.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Piet.+2%3A1&rnd=1707025666647

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.
Paavalin kirje Tiitukselle 3 luku jakeet 1 ja 2.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Tit.+3%3A1&rnd=1707025719765

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään myös esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
Paavalin 1 kirje Timoteukselle 2 luku jakeet 1-5.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Tim.+2%3A1&rnd=1707025764747

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin
esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.
Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Joh.+10%3A1&rnd=1707025806083
ja Psalmi 82.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ps.+82%3A1&rnd=1707025840465

Haluamme siunata Teitä ja myös rukoilla puolestanne, jotta Suomi voisi yhdessä Jumalan ja Hänen siunauksensa myötä selvitä näistä vaikeista ajoista.Jyväskylässä 3.2.2024

Siunaten ja Onnitellen

Juhani ja Terttu Starczewski, Jyväskylä

Kuvassa voi olla teksti

https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya

Kuvassa voi olla 4 henkilöä ja tekstissä sanotaan JEESI ON HERR ALEXANDER

Ote UUDEN TIEN haastattelusta.

"Kuulun kirkkoon ja olen saanut kristillisen kasvatuksen. Usko on minulle hyvin henkilökohtainen asia."
Alexander Stubb

Presidenttinä Stubb toivottaisi Jumalan siunausta kansalaisille uudenvuoden puheessaan. Tämän hän lupasi muun muassa Luumäellä vaalitilaisuudessa.

Matteus 19
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Alexander Stubb & Suzanne Innes-Stubb
Suomen toinen mahdollinen ykköspari on Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb.

Stubb on kertonut, että heitä yhdistää pariskuntana huumorintaju. Tämä on helppo havaita Stubbin Instagram-tilillä julkaistusta kampanjavideosta, jolla myös Innes-Stubb esiintyy.

Videolla pari istuu auton takapenkillä ja Innes-Stubb kysyy mieheltään, miksi hänen pitäisi äänestää tätä.

– Sä olet mun vaimo!

– Ei riitä! Innes-Stubb vastaa.

Stubb vastaa haluavansa avoimen, turvallisen ja kansainvälisen Suomen ja listaa vielä meriittejään Suomen presidentiksi.

– Mä mietin vielä, Innes-Stubb vastaa.

Suzanne Innes-Stubb ei ole juuri julkisuudessa paistatellut, mutta on aina tukenut miestään tämän poliittisissa pyrkimyksissä. Kuva vuoden 2011 eduskuntavaalikampanjasta.

Kuvassa voi olla 3 henkilöä, klarinetti ja teksti

Suzanne Innes-Stubb ei ole juuri julkisuudessa paistatellut, mutta on aina tukenut miestään tämän poliittisissa pyrkimyksissä. Kuva vuoden 2011 eduskuntavaalikampanjasta. KUVA: TUOMAS SELÄNNE

SUZANNE Innes-Stubb on alkujaan kotoisin Birminghamin seudulta Englannista. Hän on asunut Suomessa lähes 15 vuotta.

Stubb ja Innes-Stubb tapasivat 1994 belgialaisessa yliopistossa. Stubb on kertonut ihastuneensa vaimoonsa ensisilmäyksellä. Alexander Stubb kosi tyttöystäväänsä 1997. Pari avioitui seuraavana vuonna.

– Nähdessäni Suzannen ensimmäisen kerran, sisälläni sanoi heti ”klick”. Suzanne taas väittää, ettei lainkaan muista meidän ensitapaamistamme. Tein kaksi kuukautta valloitustyötä, Stubb paljasti aikoinaan IS:n haastattelussa.

Sekä Stubb että Innes-Stubb rakastavat liikuntaa. Molemmat harrastavat triathlonia.

Ensimmäisen vaalikierroksen iltana Stubb myös mainitsi valmistautuneensa iltaan käymällä vaimonsa kanssa hiihtämässä. Stubb on ylistänyt vaimoaan mediassa monet kerrat.

Innes-Stubb ja Stubb juoksivat yhdessä Espoon Rantakympin vuonna 2012. Oikealla naisten sarjan kolmonen Anna Vuorimaa.

Kuvassa voi olla 2 henkilöä ja teksti

Innes-Stubb ja Stubb juoksivat yhdessä Espoon Rantakympin vuonna 2012. Oikealla naisten sarjan kolmonen Anna Vuorimaa. KUVA: MAURI RATILAINEN / AOP

INNES-STUBB on kuvattu miehensä rinnalla julkisuudessa yhteisten vuosien varrella, mutta haastatteluja hän ei ole juuri antanut.

Stubb valittiin kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi ylimääräisessä puoluekokouksessa lokakuussa. Samassa kokouksessa Innes-Stubb kapusi lavalle pitämään miehelleen kannatuspuheenvuoron. Kyseinen puhe oli ensimmäinen, jonka hän piti suomeksi.

– Jos Alexista tulee presidentti, myös minusta tulee julkisuuden henkilö. Se on minulle valtava muutos, ymmärrän myös sen tuoman vastuun, Innes-Stubb sanoi puheessaan.

Alexander Stubb valittiin kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi puolueen ylimäääräisessä puoluekokouksessa lokakuussa 2023. Suzanne Innes-Stubb piti tilaisuudessa puheen suomeksi.

Kuvassa voi olla 1 henkilö

Alexander Stubb valittiin kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi puolueen ylimäääräisessä puoluekokouksessa lokakuussa 2023. Suzanne Innes-Stubb piti tilaisuudessa puheen suomeksi. KUVA: ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Innes-Stubb kertoi leveästi hymyillen, että kun Stubb pyysi häntä vuosia sitten vaimokseen, hän tiesi, että elämä hänen kanssaan tulisi olemaan mielenkiintoista.

– En kuitenkaan osannut aavistaa, että siitä tulisi näin mielenkiintoista. On jo suuri kunnia saada olla Suomen presidenttiehdokkaan puoliso, Innes-Stubb sanoo ja kokoomuslaiset repeävät nauramaan.

Innes-Stubb sanoo, ettei hän syntynyt suomalaiseksi eikä hänen kielitaitonsa ole täydellinen.

– Mutta halusin tulla Suomen kansalaiseksi ja olen siitä valtavan ylpeä.


Rakastan sitä, että Suomessa ei tarvitse puhua koko ajan. Siinä mielessä olen suomalaisempi kuin Alex.

Kuvassa voi olla 4 henkilöä

Suzanne Innes-Stubb ja Alexander Stubb Linnan juhlissa vuonna 2004.
Suzanne Innes-Stubb ja Alexander Stubb Linnan juhlissa vuonna 2004. KUVA: SARI GUSTAFSSON / LEHTIKUVA

Kuvassa voi olla 3 henkilöä, vauva, hymyilevät ihmiset ja nurmikko

Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb lastensa Emilien ja Oliverin kanssa vuonna 2004.
Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb lastensa Emilien ja Oliverin kanssa vuonna 2004. KUVA: KATJA TÄHJÄ / HS

Innes-Stubb sai Suomen kansalaisuuden 2017. Pariskunnalla on kaksi aikuista lasta Emilie, 22, ja Oliver, 19.

Innes-Stubb kertoi puheessaan myös, että presidenttiys muuttaisi hänen ja parin lasten elämää.

– Emilie ja Oliver ovat varttuneet Suomessa, enkä haluaisi olla missään muualla. Suomi on minun koti.

Innes-Stubb kertoi rakastavansa mökkikulttuuria ja arvostavansa Suomen tasa-arvoa.

– Rakastan sitä, että Suomessa ei tarvitse puhua koko ajan. Siinä mielessä olen suomalaisempi kuin Alex.

Innes-Stubb lopetti puheensa sanomalla, että Alexander Stubb olisi inspiroiva johtaja. Puheen jälkeen kokoomuslaiset osoittivat seisaallaan suosiota Innes-Stubbille.

Sitten lavalle nousi Alexander Stubb. Puheen loppuvaiheessa tunteet nousivat pintaan, kun Stubb kiitteli läheisiään ja vaimoaan

– Kiitos Suzanne kaikista yhteisistä vuosista, kiitos rakkaudesta ja ystävyydestä. Ilman sinua en olisi tässä, tämä matka ei olisi mahdollinen, Stubb sanoi lavalta vaimolleen.

Pariskunta riemuitsi Alexander Stubbin tultua valituksi europarlamenttiin vuonna 2004. Suzanne Innes-Stubb onkin seissyt miehensä rinnalla niin ilon...

Kuvassa voi olla 2 henkilöä, tanssivat ihmiset ja häät
Pariskunta riemuitsi Alexander Stubbin tultua valituksi europarlamenttiin vuonna 2004. Suzanne Innes-Stubb onkin seissyt miehensä rinnalla niin ilon... KUVA: SEPPO SOLMELA / IS

Kuvassa voi olla 3 henkilöä ja häät
...kuin pettymyksenkin hetkinä. Vuonna 2016 Stubb poistui pää painuksissa kokoomuksen puoluekokouksesta hävittyään puheenjohtajavaalin Petteri Orpolle.

Stubb kertoi samassa kokouksessa Ilta-Sanomille, että hänen vaimonsa alun perin avasi keskustelun siitä, että hän asettuisi ehdolle presidentinvaaleissa.

– Vaimon lähtökohta ennen (Vladimir) Putinin ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan oli se, että emme enää perheenä tee paluuta Suomen politiikkaan. Mutta kaksoiskansalaisena, suomalaisena, hän on ollut erittäin vahvasti sitä mieltä, että tämän hyökkäyksen ja Suomen turvallisuuspoliittisen tilanteen jälkeen hän mielellään näkee, että olen ehdolla.

ENNAKKOÄÄNTEN lukemisen jälkeen Stubb suuteli vaimoaan kameroiden edessä ja kiitti häntä puheessaan tuesta. Stubb sanoi vaimonsa olevan elämänsä rakkaus ja kehui tämän rohkeutta antaa haastatteluja suorissa lähetyksissä suomeksi ja ruotsiksi.

– En oikein tiedä, kuinka paljon enempää voi puoliso tai rakas toiselle antaa kuin panna itsensä likoon tällaisessa tilanteessa, Stubb sanoi vaimolleen hymyssä suin.

Innes-Stubbilta kysyttiin samassa tilaisuudessa, aikooko hän jatkaa työssään, jos hänen miehestään tulee Suomen presidentti.

– Se on iso kysymys. Pidän todella paljon työstäni mutta samalla ymmärrän, että presidentin puolisoon kohdistuu paljon odotuksia. En tiedä vielä.

Kuvassa voi olla 2 henkilöä ja puku
Stubb halasi vaimoaan tiukasti presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tulosten ratkettua.
Stubb halasi vaimoaan tiukasti presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tulosten ratkettua. KUVA: JUSSI HELTTUNEN

Innes-Stubb on ammatiltaan asianajaja. Nyt hän työskentelee Koneella, tittelillä Vice President of Global Compliance. LinkedIn-profiilinsa mukaan Innes-Stubb puhuu englannin lisäksi ranskaa, saksaa, suomea ja ruotsia.

Innes-Stubb kertoi aikovansa osallistua vaalien toisella kierroksella miehensä kampanjaan iltaisin ja viikonloppuisin aina töiden salliessa.

Hän sanoi myös, että Suomen presidentin puolisona hän haluaisi tuoda ihmisiä yhteen liikunnan ja musiikin avulla. Lisäksi hän kertoi, että perheiden hyvinvointi on hänelle tärkeä asia.

Matteus 19
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
6 Niin ei he ole enään kaksi, mutta yksi liha. Jonka siis Jumala yhteen sovitti, ei pidä ihmisen sitä eroittaman.
6 He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." [Mal. 2:14-16; 1. Kor. 7:10,11]

Markus 10
9 Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
9 Mitä siis Jumala on yhteen sovittanut, ei ihmisen pidä sitä eroittaman.
9 Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." [1. Kor. 7:10]

1. Korinttolaiskirje 7
10 Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään;
10 Mutta naineelle käsken, en minä, vaan Herra, ettei vaimon pidä miehestänsä eriämän.
10 Naimisissa oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra: vaimo ei saa erota miehestään. [Mark. 10:9]

Tiedoksenne!

Juhani Starczewski

Juhani Starczewski

OLETKO SALAVUOTEINEN?

2024-01-30 18:09:30

OLETKO SALAVUOTEINEN?

Heprealaiskirje 13
4 Aviokäsky pitää kunniallisesti kaikkein seassa pidettämän ja aviovuode saastatoinna; mutta huorintekiät ja SALAVUOTEISET Jumala tuomitsee.
4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.
4 Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat. [1. Kor. 6:9]

Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan "Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden allassa, Roomalaiskirje 1:18

1. Korinttolaiskirje 6
9 Ettekö te tiedä, ettei väärät pidä Jumalan valtakuntaa perimän? Älkäät eksykö; ei huorintekiäin, eikä epäjumalten palvelijain, eikä SALAVUOTEISTEN, eikä pehmiäin, eikä miesten kanssa makaajain,
9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]

10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
10 Eikä varasten, eikä ahnetten, eikä juomarien, eikä pilkkaajain eikä raateliain pidä Jumalan valtakuntaa perimän.
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.

Matteuksen evankeliumi: JEESUS:
5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

Salavuoteus

Salavuoteus eli naimattomien miehen ja naisen välinen sukupuoliyhteyden harjoittaminen oli sakolla rangaistava rikos Suomessa vuoteen 1926 asti, joskin sakottamisesta luovuttiin käytännössä jo 1800-luvun loppupuolella. Prostituoidut oli jo siihen saakka jätetty järjestelmällisesti lain soveltamisen ulkopuolelle.
Ruotsin vuoden 1734 lain rikoskaaren mukaan mies voitiin tuomita sakkoihin, jotka vastasivat kolmen ruistynnyrillisen verohintaa:
“Jos naimatoin mies salawuoteutta pitä naimattoman waimoihmisen canssa; maxacon mies sackoa kymmenen talaria ja waimo wijsi.”
Jos jompikumpi oli naimisissa, rikosnimike oli huoruus, ja sakot olivat huomattavasti suuremmat:
“Jos naimatoin mies teke huorin naidun waimon canssa, eli naimatoin waimo-ihminen nainehen miehen canssa; tehkön sackoa se cuin nainut on, cahdexankymmendä talaria, ja naimatoin neljäkymmendä talaria.”
Kaksinkertaisesta huoruudesta, mikä tarkoitti, että molemmat huorintekijät olivat naimisissa, voitiin rangaista molempia kuolemalla:
“Jos nainut mies teke huorin toisen miehen waimon canssa; olcon molemmat hengens rickonet.”
Jos huoruuteen liittyi sukurutsa, mies teilattiin ja nainen poltettiin roviolla. Tätä teloitustapaa saatettiin käyttää lievemmistäkin rikoksista, mutta sukurutsan osalta tapa oli erikseen laissa määrätty. Silti näistä julmemmista teloitustavoista luovuttiin 1800-luvun alusta lähtien.
1800-luvun loppupuolella salavuoteuteen syyllistyneet alettiin jättää järjestelmällisesti sakottamatta, ja sakkoja määrättiin enää huoruudesta. Vuoden 1899 rikoslaissa rangaistuksia lievennettiin.
Lailla 5/2 1926 poistettiin rangaistus yksinkertaisesta salavuoteudesta ja rangaistavaksi jäi vain raskaammanlaatuinen salavuoteus eli se, kun sekaantuminen on tapahtunut väärinkäyttämällä valta- tai auktoriteettisuhdetta tai naisen turvatonta tilaa. Tämän jälkeen oli rangaistavaa houkutella nainen seksuaaliseen kanssakäymiseen ilman tämän "vapaata suostumusta". Prostituoiduilla ei ollut tällaista lain suojaa, mutta heitä ei ollut rangaistukaan salavuoteudesta tai huoruudesta.
Huoruus, josta langetettiin erittäin kovat rangaistukset, kumottiin vasta 23.9.1947.

Roomalaiskirje 1

Ihmisten syyllisyys

18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaiken ihmisten jumalattomuuden ja vääryyden tähden, jotka totuuden vääryydessä pitävät.
18 Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. [Ef. 5:6; Kol. 3:6]

19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
19 Sentähden se, mikä taidetaan Jumalasta tuta, on heille tiettävä; sillä Jumala ilmoitti sen heille.
19 Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. [Ap. t. 14:17, 17:27]

20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
20 Sillä hänen näkymättömät menonsa, nimittäin, ijankaikkinen voimansa ja jumaluutensa nähdään hamasta maailman luomisesta, jotka ymmärretään niistä, jotka tehdyt ovat: ettei he taitaisi itseänsä syyttömiksi sanoa.
20 Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. [Job 12:7-10; Ps. 19:2-4; Jes. 40:21,26]

21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
21 Että he tunsivat Jumalan, ja ei ylistäneet häntä niinkuin Jumalaa eikä kiittäneet, vaan vilpistelivät omissa ajatuksissansa, ja heidän järjetöin sydämensä on pimennyt.
21 Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. [Ef. 4:17]

22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
22 Kuin he itsensä viisaiksi luulivat, niin he ovat tyhmiksi tulleet,
22 He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, [1. Kor. 1:20]

23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
23 Ja ovat katoomattoman Jumalan kunnian muuttaneet katoovaisen ihmisen ja lintuin ja neljäjalkaisten ja matelevaisten kuvan muotoiseksi.
23 ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. [5. Moos. 4:15-18; Hes. 8:10]

24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
24 Sentähden on myös Jumala heidät laskenut sydämensä himoihin, saastauteen, häpäisemään keskenänsä omaa ruumistansa,
24 Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. [Ps. 81:13; 1. Kor. 6:18; Ef. 4:19; 1. Piet. 4:3]

25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
25 Jotka Jumalan totuuden ovat valheeksi muuttaneet ja ovat kunnioittaneet ja palvelleet enemmän luontokappaletta kuin Luojaa, joka on siunattu ijankaikkisesti, amen!
25 He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen.

26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
26 Sentähden on Jumala heidät antanut ylön häpiällisiin himoihin, että myös heidän vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan,
26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, [3. Moos. 18:22,23]

27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
27 Niin myös miehet ovat antaneet ylön vaimon luonnollisen pitämisen, toinen toisensa puoleen himoissansa palaneet, miehet miesten kanssa riettauden tehneet ja saaneet, niinkuin pitikin, eksymisensä palkan itsessänsä.
27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. [1. Moos. 19:5]

28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
28 Ja niinkuin ei he tahtoneet Jumalaa tuta, niin Jumala laski heidät häijyyn mieleen tekemään niitä, mitä ei sovi tehdä,
28 Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi.
-
3. Moos. 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.
3. Moos. 20:13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.
-
29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
29 Täynnänsä kaikkea vääryyttä, salavuoteutta, koiruutta, ahneutta, pahuutta: täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan suomuutta:
29 He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat [Gal. 5:19-21; 2. Tim. 3:2-5 : Tit. 3:3]

30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
30 Korvankuiskutteliat, panetteliat, Jumalaa vihaajat, häpäisiät, ylpiät öykkärit, pahain neuvoin pesät, vanhemmillensa tottelemattomat,
30 ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia,

31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
31 Tomppelit, liiton rikkojat, haluttomat, sovittamattomat, armottomat.
31 ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä.

32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
32 Jotka Jumalan oikeuden tietävät, (että ne, jotka näitä tekevät, ovat kuoleman ansainneet) ei ainoastaan niitä tee, mutta myös suostuvat niihin, jotka niitä tekevät.
32 Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin. [3. Moos. 20:13,16; Room. 6:21 | Ps. 50:18]

Jokainen, joka katsoo samaa sukupuolta himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan.

Kommentti: Vaalien homopuhe!
https://www.is.fi/viihde/art-2000010157183.html


Juhani Starczewski

VALTIONEUVOSTO: Vainojen uhrien muistopäivän nimi muutetaan holokaustin uhrien muistopäiväksi!

2024-01-27 16:28:26

Kuvassa voi olla tuli ja tekstissä sanotaan 27.1. VAINOJEN UHRIEN MUISTOPÄIVÄ VALTIONEUVOSTO VALTIONEUVOSTO STATSRÄDET
VALTIONEUVOSTO: Vainojen uhrien muistopäivän nimi muutetaan holokaustin uhrien muistopäiväksi!
valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.1.2024 10.05

TIEDOTE
Valtioneuvoston kanslia on 23. tammikuuta päättänyt, että Suomi siirtyy käyttämään 27. tammikuuta 2024 alkaen vainojen uhrien muistopäivästä kansainvälisen käytännön mukaista nimitystä holokaustin uhrien muistopäivä.

-

On aina syviä tunteita liikuttavaa, kun tietää yli 40 sukulaiseni nimen olleen/olevan natsien tappolistoilla. Oli järkyttävää nähdä nimiluettelo Jad Vashemin eli Vainojen museon rekisterissä Jerusalemissa.

LUE ASIASTA ENEMMÄN:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04TNMws44AatuXTU8bJr8o3eiiYbsGn6RFhGY4MP9Sp8N5sJ6pfCide1u6pieLKybl&id=100073638495936

Results of search for victims whose family name (including synonyms) is 'Starczewski' :
Displaying 1 - 15 of 45
Place of Residence
Name Town District Region Country Birth Date Source
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Izrael LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Izrael LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Izrael LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Josef 1908 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1923 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1923 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1923 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Mindla LODZ LODZ LODZ POLAND 1933 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Szlama LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Szlama LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Szlama LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 list of Lodz ghetto inmates
Sterczewski Mosze LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 Page of Testimony
Sterczewski Aba LODZ LODZ LODZ POLAND 1897 Page of Testimony
Sterczewski Ester LODZ LODZ LODZ POLAND 1895 Page of Testimony
Sterczewska Mirjam LODZ LODZ LODZ POLAND 1926 Page of Testimony
Sterczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1895 Page of Testimony
Straczewski Efraim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 Page of Testimony
Straczewski Bluma LODZ LODZ LODZ POLAND 1899 Page of Testimony
Shevczewska Rozia WIDAWA LASK LODZ POLAND 1907 Page of Testimony
Starczewski Pinchas LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 Page of Testimony
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 Page of Testimony
Starczewski Mindla LODZ LODZ LODZ POLAND 1933 Page of Testimony
Starczewski Blima LODZ LODZ LODZ POLAND 1897 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Fajga LODZ LODZ LODZ POLAND 1925 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 list of Lodz ghetto inmates
Sterczow Shabtai STERCOW SIERADZ LODZ POLAND Page of Testimony
Sterczowski Lea STERCOW SIERADZ LODZ POLAND Page of Testimony
Starchevski Leonid SEVASTOPOL KRYM RUSSIA Page of Testimony
Starczewski Fajga LODZ LODZ LODZ POLAND 1925 Page of Testimony
Starczewski Szlomo LODZ LODZ LODZ POLAND 1892 Page of Testimony
Starczewski Bluma LODZ LODZ LODZ POLAND 1897 Page of Testimony
Starczewski Josef LODZ LODZ LODZ POLAND 1908 Page of Testimony
Starchevski Khaim KHARKOV KHARKOV KHARKOV UKRAINE 1908 Page of Testimony
Starchevski Basya POLTAVA POLTAVA CITY POLTAVA UKRAINE Page of Testimony
Starchevski David POLTAVA POLTAVA CITY POLTAVA UKRAINE Page of Testimony
Starchevski POLTAVA POLTAVA CITY POLTAVA UKRAINE Page of Testimony
Starczewski Szlomo LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 Page of Testimony
Starczewski UNIEJOW TUREK LODZ POLAND 1906 Page of Testimony
Sterczewski Szajndla LODZ LODZ LODZ POLAND 1895 Page of Testimony

Holocaust Memorial for the Jewish Federation of Philadelphia Sand Art by Ilana Yahav
https://www.youtube.com/watch?v=9CZXD6EhLZ8

-

Valtioneuvosto linjasi eduskunnalle 31. elokuuta 2023 antamassaan tiedonannossa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa, että vainojen uhrien muistopäivää ryhdytään viettämään kansainvälisen käytännön mukaisesti. Vainojen uhrien muistopäivä on ollut suomenkielisessä kalenterissa vuodesta 2003 alkaen. Nimenmuutos alkaa päivittyä uusiin kalentereihin sen jälkeen, kun Yliopiston almanakkatoimisto on tiedottanut muutoksesta asiakkailleen.

Holokaustin uhrien muistopäivää vietetään nykyisin useissa maissa. Erityisesti läntisessä sekä keskisessä Euroopassa päivän vietto on näkyvä poliittinen tapahtuma. Euroopan parlamentti antoi vuonna 1995 päätöslauselman yleiseurooppalaisesta käytännöstä, jonka mukaisesti jokaisessa Euroopan unionin jäsenmaassa tulee viettää 27. tammikuuta holokaustin muistopäivää. Myös Euroopan unioni käyttää päivästä nimitystä holokaustin uhrien muistopäivä.

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi vuonna 2005 päätöslauselman kansainvälisen holokaustin uhrien muistopäivän (engl. International Holocaust Remembrance Day) viettämiseksi vuosittain 27. tammikuuta. Suomi äänesti päätöslauselman hyväksymisen puolesta.

Päätös nimen muuttamisesta holokaustin uhrien muistopäiväksi huomioi valtioneuvoston tiedonannon linjauksen, kansainvälisen muistopäivän nimityskäytännön sekä Euroopan parlamentin ja YK:n päätöslauselmat. Kansainvälisesti holokaustin uhrien muistopäivänä on vastustettu myös yleisemmin muukalaisvihaa ja antisemitismiä sekä muistettu eri puolilla maailmaa eri aikoina tapahtuneiden vainojen uhreja.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300, etunimi.sukunimi@gov.fi ja yksikön päällikkö Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 177, etunimi.sukunimi@gov.fi 

-
Suomi keskeyttää tuen YK:n palestiinalaisten apujärjestölle
Keskeytys johtuu 12 UNRWA:n työntekijään kohdistuneista syytöksistä.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000010149612.html
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio

Joona Laukkanen, STT
27.1.2024 klo 13:42
ULKOMAANKAUPPA- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps) on ilmoittanut Suomen keskeyttävän tilapäisesti avun YK:n palestiinalaisten apujärjestö UNRWA:lle.

Tavio ilmoitti asiasta viestipalvelu X:ssä. Ulkoministeriö lähetti asiasta myös tiedotteen.

– Syytökset UNRWA:n 12 työntekijän osallisuudesta Hamasin 7.10. terrori-iskuun Israelia vastaan ovat hyvin vakavia. Suomen rahoitus UNRWA:lle keskeytetään tilapäisesti. Odotamme riippumatonta ja perinpohjaista selvitystä. Suomen linja on, että Hamasia hyödyttäviä tukia ei makseta, Tavio kirjoittaa.

Myös Yhdysvallat, Kanada ja Australia ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä tukensa järjestölle.

ISRAEL on syyttänyt useita järjestön työntekijöitä siitä, että he olisivat olleet mukana äärijärjestö Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen hyökkäyksessä Israeliin lokakuun alkupuolella. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan hyökkäykseen on saattanut osallistua kaksitoista järjestön työntekijää.

Suomen ulkoministeriö toteaa tiedotteessaan, että syytökset YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n 12 työntekijän osallisuudesta Hamasin terrori-iskuun Israelia vastaan ovat vakavia. Ministeriö edellyttää perinpohjaista selvitystä asiassa.

UNRWA on YK:n alainen humanitaarinen järjestö, jonka tehtävä on tuottaa palestiinalaispakolaisten peruspalvelut, kuten koulutus, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut. Järjestö työllistää noin 28 000 palestiinalaista.

Ulkoministeriön mukaan Suomella on UNRWA:n kanssa nelivuotinen humanitaarisen avun sopimus vuosille 2023–2026. Sen suuruus on viisi miljoonaa euroa vuodessa. Suomen maksatusten keskeyttämisestä päätti Tavio.

– Suomen rahaa ei saa mennä Hamasille eikä muille terroristeille euroakaan. Epäilys tuensaajan työntekijöiden osallisuudesta terrori-iskuun johtaa tuen keskeytykseen. Tapaus täytyy selvittää perusteellisesti, Tavio kommentoi tiedotteessa.

Ainakin Yhdysvallat, Kanada ja Australia ja Italia ovat jo aiemmin kertoneet jäädyttävänsä järjestön rahoituksen.
-

Kuoleman lista -dokumentti,
esitykset sovittu 26.1.24 / 25 paikkakuntaa.
Lista päivittyy: icej.fi/dokumentti/
HUOM! Helsingin, Tampereen, Sotkamon ja Oulun esityksiin vaaditaan ennakkoilmoittautuminen.
Lisää tietoa ja varaukset: icej.fi/dokumentti/
Katso traileri:
https://www.youtube.com/watch?v=d3Uf8Vyp3U8

Esitykset:

su 28.1. 16:00 LAHTI, Wanha Walimo
pe 9.2. 18:00 NUMMELA, Työväentalo Rientola
la 10.2. 18:15 & 20:15 HELSINKI, BioRex Redi
la 17.2. 15:00 ÄÄNEKOSKI, Herätyskeskus
la 17.2. 18:00 LOHJA, Laurentius-sali
su 18.2. 18:30 KOKKOLA, Kaarlelan seurakuntakoti
to 22.2. 19:00 KEURUU, Helluntaiseurakunta
la 24.2. 19:00 JYVÄSKYLÄ, Tapahtumakeskus Helmi
su 25.2. 16:00 TAMPERE, Mediapolis, Auditorio Kino
to 7.3. 19:00 VIITASAARI, Helluntaiseurakunta

la 9.3. 18:00 VAASA, Sionförsamlingen
to 14.3. 18:00 JYVÄSKYLÄ, Herätyksen Tuli
la 16.3. 17:00 KUOPIO, Helluntaiseurakunta (alussa Olli Seppäsen luento + elokuva)
la 16.3. 16:00 SUONENJOKI, Helluntaiseurakunta
ma 18.3. 18:00 SOTKAMO, Kino Visio
ti 19.3. 18:00 SIILINJÄRVI, Helluntaiseurakunta
la 23.3. 14:00 LEPPÄVIRTA, Kirvelän koulun auditorio
la 13.4. 14:30 & 16:30 OULU, Kulttuuritalo Valve
su 14.4. 17:00 ROVANIEMI, Vapaaseurakunta
ma 15.4. 18:00 KITTILÄ, Helluntaiseurakunta

ti 16.4. 12:00 SODANKYLÄ, Helluntaiseurakunta
ke 17.4. 12:30 SODANKYLÄ, Ev. lut. seurakuntatalo
ke 17.4. 19:00 KEMIJÄRVI, Helluntaiseurakunta
pe 19.4. 18:00 KUUSAMO, Kuusamon lukion auditorio
to 9.5. 18:00 HYVINKÄÄ, Helluntaiseurakunta

Lista päivittyy esitysten ja paikkakuntien vahvistuessa!

Kuoleman lista -​elokuvan ensi-ilta oli 13.1.2024 Saarijärvi-salissa. Sali on melkein täynnä. Elokuva oli todella liikuttava ja samalla järkyttävä! Elokuva oli hieno dokumentti, jossa oli monenlaisia kuvausmuotoja. Kannattaa mennä katsomaan!

Saarijärveläiset tekivät dokumenttielokuvan Suomen juutalaisluovutuksista Gestapolle – Kuoleman lista -​elokuva syntyi ohjaaja Martti Takalon omalla rahoituksella

Elokuvaa kuvattiin muun muassa Mannilan kartanossa, joka toimi Heinrich Himmlerin Suomen-vierailun kohteena. Kuvassa Himmleriä esittävä Timo Rühlman (edessä vas. ), Vesa Moisio ja Timo Jokinen (takana). MARTTI TAKALO

Suomen natsi-Saksalle tekemistä juutalaisluovutuksista on valmistunut pääosin saarijärveläisvoimin toteutettu dramatisoitu dokumenttielokuva Kuoleman lista. Sen on ohjannut ja käsikirjoittanut Martti Takalo.

Suomi luovutti jatkosodan aikana vuonna 1942 Saksan turvallisuuspoliisille Gestapolle kahdeksan juutalaista. Luovutus merkitsi varmaa kuolemaa, sillä natsijohto oli päättänyt tuhota Euroopan juutalaiset.

Suomen luovuttamat juutalaiset olivat paenneet Itävallasta ja Kuoleman lista -elokuva kertoo heidän kohtalostaan.

– Tiedonmurusia on piti kerätä sieltä täältä ja tehdä erilaisia taustaselvityksiä, Martti Takalo sanoo.

Lisäksi hän tutki muun muassa vanhoja valokuvia lavastusten suunnittelemista varten – kuten kuvia natsijohtaja Heinrich Himmlerin Suomen-vierailusta kesällä 1942.

Natsit päättivät Wannseen konferensissa vuonna 1942 Euroopan juutalaisten tuhoamisesta. Museossa Wannseessä esillä olleeseen listaan on merkitty juutalaisten määrät eri maissa. Suomessa heitä oli 2300.

Tiedonmurusia on piti kerätä sieltä täältä.

Martti Takalo
Juutalaisten luovuttamisesta Gestapolle olivat vastuussa natsimyönteiset valtiollisen poliisin Valpon päällikkö Arno Anthoni ja sisäministeri Toivo Horelli. Alunperin aikomuksena oli luovuttaa Gestapolle 27 juutalaista, mutta valtiovarainministerinä toiminut Väinö Tanner esti loput luovutukset.

Anthonin ja Horellin salainen luovutushanke jatkui tästä huolimatta.

– Suursaaressa oli työleiri, jossa myös juutalaiset olivat. Eräs heistä sai lähetettyä viestin liikemies Aabraham Stillerille. Hän toi aikeen juutalaisluovutuksista ilmi, sillä Suomen hallitus ei suunnitelluista luovutuksista tiennyt, Takalo kertoo.

Suomi antoi liittolaiselleen Saksalle kuitenkin kahdeksan juutalaista. Juutalaisia oli lisäksi Saksaan luovutettujen sotavankien joukossa.

Martti Takalo kiinnostui aiheesta, kun hän teki edellistä dramatisoitua dokumenttielokuvaansa Pelkosenniemi 1939 – unohdettu taistelu.

Juutalaisluovutuksista on tekeillä myös Klaus Härön ohjaama elokuva Ei koskaan yksin.

Kuoleman lista -elokuva on syntynyt liki kokonaan Martti Takalon omalla rahoituksella. Ilman talkootyötä elokuvan tekeminen olisi ollut mahdotonta. Kuvauspäiviä reilun puolentoista tunnin mittainen elokuva vaati 24 ja erilaisia lavastustilanteita liki 30.

Harrastajanäyttelijöitä elokuvassa on mukana noin 60 lähes 70 eri roolissa. Kuvauspaikkoina toimivat muun muassa Takalon kodin rakennukset Haarasenmäessä, Mannilan kartano, joka sai toimia muun muassa Himmlerin Suomen-loman kohteena, ja Mikkelin päämajamuseo.

Kuoleman lista -elokuvan ensi-ilta on Saarijärvi-salissa 13. tammikuuta. Lisäksi se nähdään esimerkiksi Helsingissä 30. tammikuuta Holokaustin uhrien muisto ry:n esittämänä. Myös Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön ICEJ:n Suomen osasto levittää elokuvaa ja järjestää esityksiä eri puolilla maata, myös Jyväskylässä.

+

On aina syviä tunteita liikuttavaa, kun tietää yli 40 sukulaiseni nimen olleen/olevan natsien tappolistoilla. Oli järkyttävää nähdä nimiluettelo Jad Vashemin eli Vainojen museon rekisterissä Jerusalemissa.

+

26.1.2000: Pääministeri Paavo Lipposen idea muistomerkin pystyttämiseksi Saksaan luovutettujen juutalaisten muistolle on toteutumassa. Helsingin juutalainen seurakunta aikoo paljastaa Rafael Wardin ja Niels Haukelandin veistoksen 6. marraskuuta. Patsas sijoitetaan Eteläsataman lähelle Tähtitorninmäelle.

PÄÄMINISTERI PAAVO LIPPOSEN ANTEEKSIPYYNTÖ JUUTALAISELTA YHTEISÖLTÄ!

Valtioneuvoston tiedote 5.11.2000

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö 5.11.2000

Pääministeri Paavo Lipponen vuonna 1942 Saksalle luovutettujen kahdeksan juutalaispakolaisen muistomerkin paljastustilaisuudessa Helsingin Tähtitorninmäellä 5.11.2000

Suomi pyytää anteeksi juutalaispakolaisten luovutusta Yhteinen vastuu holocaustin muistamisesta Kahdeksan juutalaisen pakolaisen luovuttaminen Natsi-Saksan käsiin 1942 oli häpeän hetki Suomen historiassa. Tekoa ei saa tekemättömäksi, eikä sitä voi millään olosuhteilla selittää. Luovutettujen lukumäärää ei myöskään voi vähätellä. Jokaisella ihmisellä on vain yksi elämä ja jokainen elämä on yhtä arvokas.
Päätös oli Suomen hallituksen. Suomen hallituksen ja kaikkien suomalaisten puolesta pyydän sitä anteeksi juutalaiselta yhteisöltä.
Toisesta maailmansodasta on jo yli puoli vuosisataa. Juutalaisten ja heidän kanssaan monien muiden syrjittyjen kansanmurha hirmutöistä pahimpana ei kuitenkaan ole jäänyt mielestämme.
Olkoon tämä muistomerkki myös muistutus siitä, että sellaista ei enää saa tapahtua.
Meidän aikamme tapahtumat maailmalla ja täällä Suomessa osoittavat, että rasismia ja etnistä syrjintää on aktiivisesti vastustettava ja ennakolta ehkäistävä. Siihen ovat suomalaiset eduskuntapuolueet ja monet kansalaisjärjestöt sitoutuneet.
Uudelle sukupolvelle on aina kerrottava holocaustista samalla kun puhutaan isänmaan kunniakkaasta historiasta.

Minulla on kunnia paljastaa kahdeksan luovutetun juutalaispakolaisen muistomerkki.

Rauha heidän muistolleen.

Suomen Tasavallan pääministeri Paavo Lipponen

+

Tässä muisto: Suuren Israel-juhlan jälkeen oli Helsingin juutalaisen seurakunnan järjestämä perinteinen muistotilaisuus klo 18 Kahdeksan natsi-Saksalle luovutettua – muistomerkillä Tähtitorninmäellä / Eteläsatamassa.
.
Pääministeri Juha Sipilän kirjallisen tervehdyksen luki Juhani Starczewski.

Pääministeri

6.11.2016

Arvoisat läsnäolijat,

Muistamme tänään tapahtumia marraskuussa 1942, jolloin Suomi ja Eurooppa olivat keskellä sotaa. Tuon julman sodan varjolla tehtiin asioita, joita emme saa koskaan unohtaa emmekä hyväksyä. Marraskuun 6. päivänä 74 vuotta sitten Suomen valtiollinen poliisi, Suomenhallituksen suostumuksella, luovutti natsi-Saksan käsiin ja sitä kautta holokaustiin kahdeksan juutalaista, joista kaksi oli lapsia. Ajatus tästä on murheellinen, käsittämätönkin.

Miten syntyy se musta piste, jossa inhimillisyys loppuu? Ja jos inhimillisyys loppuu,mitä meille ihmisille jää? Toista maailmansotaa edeltäneet ja sen aikana tapahtuneet rikokset ihmisyyttä vastaan, ja sen keskiössä holokausti, ovat meille raskas taakka kantaa. Mutta kantaa se meidän pitää, jotta me ja tulevat sukupolvet sen muistamme.

Hyvät naiset ja herrat,

Pääministerinä ja Israelin ystävänä haluan lähettää lämpimän tervehdykseni ja mukanaolon ajatukseni tähän juhlaan. On meidän yhteinen velvollisuutemme pitää huoli siitä, ettei marraskuun 6. päivä vuonna 1942 enää ikinä toistu

Kunnioittavin terveisin,

Juha Sipilä Suomen tasavallan pääministeri

-

Luovutetut olivat:

Heinrich Huppert, s. 26.11.1896 Wien (Itävalta)

Kurt Huppert, s. 29.8.1931 Wien (Itävalta)

Franz Olof Kollmann, s. 15.5.1941 Helsinki

Georg Kollmann, s. 19.11.1912 Wien (Itävalta)

Janka Kollmann (Holčerová), s. 10.9.1910 Nyiregyháza (Unkari)

Elias Kopelowsky, s. 22.9.1882 Ilgen (Latvia)

Hans Robert Martin Korn, s. 26.6.1919 Bielitz (Puola)

Hans Edward Szybilski, s. 29.8.1907 Elberfeld

-

The memorial ceremony today at Tähtitorninmäki will proceed as follows:

Speech: Puheet:

1. Mr. Gideon Bolotowsky, honorary chairman, Jewish Community of Helsinki

2. HE Dov Segev-Steinberg, Amabassador of the State of Israel
to the Republic of Finland and the Republic of Estonia

3. HE Dorothee Janetzke-Wenzel, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Republic of Finland.

4. Juhani Starczewski, speech on behalf of Mr. Juha Sipilä, Prime Minister of the Republic of Finland ,

Laying of wreaths: Seppeleiden lasku:

1. Representatives of the governing board of the Jewish Community of Helsinki &
representatives of the Central Council of Jewish Communities in Finland

2. HE Dov Segev-Steinberg, Amabassador of the State of Israel
to the Republic of Finland and the Republic of Estonia

3. HE Dorothee Janetzke-Wenzel, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Republic of Finland.

4. HE Dr. Elisabeth Kehrer, Ambassador of the Republic of Austria to the Republic of Finland

5. Representatives of the board of HUM ry, / the Finnish Holocaust Remembrance Association

6. Juhani ja Terttu Starczewski, Eija Makkonen ja Helema Suominen, Jyväskylän ja Keski-Suomen Rehobot-valtuustoryhmä

Kynttilöiden vieminen muistomerkille.

Kahdeksan natsi-Saksalle luovutetun muistotilaisuus

-

Jumalan / Jeesuksen Kymmenen Käskyn taulu
elokuvan ohjaaja Martti Takalolle!
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya


Juhani Starczewski

Kuoleman lista -dokumentti!

2024-01-19 12:53:34KATSO FACEBOOKISSA:
https://www.facebook.com/juhani.starczewski.3/posts/pfbid02Z3cKCN1irymWuMmjDhNrWVv6hepjMvSUr9iq6j9bF3hNcP4mESuZMQLqH8YBhEfPl 

Kuoleman lista -dokumentti,
esitykset sovittu 19.1.24 klo 12.00 / 21 paikkakuntaa.
Lista päivittyy: icej.fi/dokumentti/
Turku, Oulu ja Helsinki paikan varaus ICEJ:n sivulla > klikkaa teatterin nimi > varaa lippu
Lisää tietoa ja varaukset: icej.fi/dokumentti/
Esitykset:
to 25.1. 17:15 & 19:15 TURKU, Linnateatteri
su 28.1. 16:00 LAHTI, Wanha Walimo
pe 9.2. 18:00 NUMMELA, Työväentalo Rientola
la 10.2. 18:15 & 20:15 HELSINKI, BioRex Redi
la 17.2. 15:00 ÄÄNEKOSKI, Herätyskeskus
su 18.2. 18:30 KOKKOLA, Kaarlelan seurakuntakoti
to 22.2. 19:00 KEURUU, Helluntaiseurakunta
la 24.2. 19:00 JYVÄSKYLÄ, Tapahtumakeskus Helmi
su 25.2. 16:00 TAMPERE, Mediapolis, Auditorio Kino
la 9.3. 18:00 VAASA, Sionförsamlingen
to 14.3. 18:00 JYVÄSKYLÄ, Herätyksen Tuli
la 16.3. 17:00 KUOPIO, Helluntaiseurakunta (alussa Olli Seppäsen luento + elokuva)
la 16.3. 16:00 SUONENJOKI, Helluntaiseurakunta
ma 18.3. 18:00 SOTKAMO, Kino Visio
ti 19.3. 18:00 SIILINJÄRVI, Helluntaiseurakunta
la 23.3. 14:00 LEPPÄVIRTA, Kirvelän koulun auditorio
la 13.4. 14:30 & 16:30 OULU, Kulttuuritalo Valve
ma 15.4. 18:00 KITTILÄ
ti 16.4. 12:00 SODANKYLÄ, Helluntaiseurakunta
ke 17.4. 12:30 SODANKYLÄ, Ev. lut. seurakuntatalo
ke 17.4. 19:00 KEMIJÄRVI, Helluntaiseurakunta
Lista päivittyy esitysten ja paikkakuntien vahvistuessa!


Kuoleman lista -dokumentti, esitykset sovittu 16.1.24 mennessä. Lista päivittyy.

 
Turku, Oulu ja Helsinki paikan varaus ICEJ:n sivulla > klikkaa teatterin nimi > varaa lippu
Esityslistan päivitys: Lisää tietoa ja varaukset: icej.fi/dokumentti/

Kuoleman lista -elokuvan ensi-ilta oli 13.1.2024 Saarijärvi-salissa. Sali on melkein täynnä. Elokuva oli todella liikuttava ja samalla järkyttävä! Elokuva oli hieno dokumentti, jossa oli monenlaisia kuvausmuotoja. Kannattaa mennä katsomaan!

Saarijärveläiset tekivät dokumenttielokuvan Suomen juutalaisluovutuksista Gestapolle – Kuoleman lista -elokuva syntyi ohjaaja Martti Takalon omalla rahoituksella

Elokuvaa kuvattiin muun muassa Mannilan kartanossa, joka toimi Heinrich Himmlerin Suomen-vierailun kohteena. Kuvassa Himmleriä esittävä Timo Rühlman (edessä vas. ), Vesa Moisio ja Timo Jokinen (takana). MARTTI TAKALO

Suomen natsi-Saksalle tekemistä juutalaisluovutuksista on valmistunut pääosin saarijärveläisvoimin toteutettu dramatisoitu dokumenttielokuva Kuoleman lista. Sen on ohjannut ja käsikirjoittanut Martti Takalo.

Suomi luovutti jatkosodan aikana vuonna 1942 Saksan turvallisuuspoliisille Gestapolle kahdeksan juutalaista. Luovutus merkitsi varmaa kuolemaa, sillä natsijohto oli päättänyt tuhota Euroopan juutalaiset.

Suomen luovuttamat juutalaiset olivat paenneet Itävallasta ja Kuoleman lista -elokuva kertoo heidän kohtalostaan.

– Tiedonmurusia on piti kerätä sieltä täältä ja tehdä erilaisia taustaselvityksiä, Martti Takalo sanoo.

Lisäksi hän tutki muun muassa vanhoja valokuvia lavastusten suunnittelemista varten – kuten kuvia natsijohtaja Heinrich Himmlerin Suomen-vierailusta kesällä 1942.

Natsit päättivät Wannseen konferensissa vuonna 1942 Euroopan juutalaisten tuhoamisesta. Museossa Wannseessä esillä olleeseen listaan on merkitty juutalaisten määrät eri maissa. Suomessa heitä oli 2300.

Tiedonmurusia on piti kerätä sieltä täältä.

Martti Takalo
Juutalaisten luovuttamisesta Gestapolle olivat vastuussa natsimyönteiset valtiollisen poliisin Valpon päällikkö Arno Anthoni ja sisäministeri Toivo Horelli. Alunperin aikomuksena oli luovuttaa Gestapolle 27 juutalaista, mutta valtiovarainministerinä toiminut Väinö Tanner esti loput luovutukset.

Anthonin ja Horellin salainen luovutushanke jatkui tästä huolimatta.

– Suursaaressa oli työleiri, jossa myös juutalaiset olivat. Eräs heistä sai lähetettyä viestin liikemies Aabraham Stillerille. Hän toi aikeen juutalaisluovutuksista ilmi, sillä Suomen hallitus ei suunnitelluista luovutuksista tiennyt, Takalo kertoo.

Suomi antoi liittolaiselleen Saksalle kuitenkin kahdeksan juutalaista. Juutalaisia oli lisäksi Saksaan luovutettujen sotavankien joukossa.

Martti Takalo kiinnostui aiheesta, kun hän teki edellistä dramatisoitua dokumenttielokuvaansa Pelkosenniemi 1939 – unohdettu taistelu.

Juutalaisluovutuksista on tekeillä myös Klaus Härön ohjaama elokuva Ei koskaan yksin.

Kuoleman lista -elokuva on syntynyt liki kokonaan Martti Takalon omalla rahoituksella. Ilman talkootyötä elokuvan tekeminen olisi ollut mahdotonta. Kuvauspäiviä reilun puolentoista tunnin mittainen elokuva vaati 24 ja erilaisia lavastustilanteita liki 30.

Harrastajanäyttelijöitä elokuvassa on mukana noin 60 lähes 70 eri roolissa. Kuvauspaikkoina toimivat muun muassa Takalon kodin rakennukset Haarasenmäessä, Mannilan kartano, joka sai toimia muun muassa Himmlerin Suomen-loman kohteena, ja Mikkelin päämajamuseo.

Kuoleman lista -elokuvan ensi-ilta on Saarijärvi-salissa 13. tammikuuta. Lisäksi se nähdään esimerkiksi Helsingissä 30. tammikuuta Holokaustin uhrien muisto ry:n esittämänä. Myös Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön ICEJ:n Suomen osasto levittää elokuvaa ja järjestää esityksiä eri puolilla maata, myös Jyväskylässä.

+

26.1.2000: Pääministeri Paavo Lipposen idea muistomerkin pystyttämiseksi Saksaan luovutettujen juutalaisten muistolle on toteutumassa. Helsingin juutalainen seurakunta aikoo paljastaa Rafael Wardin ja Niels Haukelandin veistoksen 6. marraskuuta. Patsas sijoitetaan Eteläsataman lähelle Tähtitorninmäelle.

PÄÄMINISTERI PAAVO LIPPOSEN ANTEEKSIPYYNTÖ JUUTALAISELTA YHTEISÖLTÄ!

Valtioneuvoston tiedote 5.11.2000

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö 5.11.2000

Pääministeri Paavo Lipponen vuonna 1942 Saksalle luovutettujen kahdeksan juutalaispakolaisen muistomerkin paljastustilaisuudessa Helsingin Tähtitorninmäellä 5.11.2000

Suomi pyytää anteeksi juutalaispakolaisten luovutusta Yhteinen vastuu holocaustin muistamisesta Kahdeksan juutalaisen pakolaisen luovuttaminen Natsi-Saksan käsiin 1942 oli häpeän hetki Suomen historiassa. Tekoa ei saa tekemättömäksi, eikä sitä voi millään olosuhteilla selittää. Luovutettujen lukumäärää ei myöskään voi vähätellä. Jokaisella ihmisellä on vain yksi elämä ja jokainen elämä on yhtä arvokas.
Päätös oli Suomen hallituksen. Suomen hallituksen ja kaikkien suomalaisten puolesta pyydän sitä anteeksi juutalaiselta yhteisöltä.
Toisesta maailmansodasta on jo yli puoli vuosisataa. Juutalaisten ja heidän kanssaan monien muiden syrjittyjen kansanmurha hirmutöistä pahimpana ei kuitenkaan ole jäänyt mielestämme.
Olkoon tämä muistomerkki myös muistutus siitä, että sellaista ei enää saa tapahtua.
Meidän aikamme tapahtumat maailmalla ja täällä Suomessa osoittavat, että rasismia ja etnistä syrjintää on aktiivisesti vastustettava ja ennakolta ehkäistävä. Siihen ovat suomalaiset eduskuntapuolueet ja monet kansalaisjärjestöt sitoutuneet.
Uudelle sukupolvelle on aina kerrottava holocaustista samalla kun puhutaan isänmaan kunniakkaasta historiasta.

Minulla on kunnia paljastaa kahdeksan luovutetun juutalaispakolaisen muistomerkki.

Rauha heidän muistolleen.

Suomen Tasavallan pääministeri Paavo Lipponen

+

Tässä muisto: Suuren Israel-juhlan jälkeen oli Helsingin juutalaisen seurakunnan järjestämä perinteinen muistotilaisuus klo 18 Kahdeksan natsi-Saksalle luovutettua – muistomerkillä Tähtitorninmäellä / Eteläsatamassa.

.
Pääministeri Juha Sipilän kirjallisen tervehdyksen luki Juhani Starczewski.

Pääministeri

6.11.2016

Arvoisat läsnäolijat,

Muistamme tänään tapahtumia marraskuussa 1942, jolloin Suomi ja Eurooppa olivat keskellä sotaa. Tuon julman sodan varjolla tehtiin asioita, joita emme saa koskaan unohtaa emmekä hyväksyä. Marraskuun 6. päivänä 74 vuotta sitten Suomen valtiollinen poliisi, Suomenhallituksen suostumuksella, luovutti natsi-Saksan käsiin ja sitä kautta holokaustiin kahdeksan juutalaista, joista kaksi oli lapsia. Ajatus tästä on murheellinen, käsittämätönkin.

Miten syntyy se musta piste, jossa inhimillisyys loppuu? Ja jos inhimillisyys loppuu,mitä meille ihmisille jää? Toista maailmansotaa edeltäneet ja sen aikana tapahtuneet rikokset ihmisyyttä vastaan, ja sen keskiössä holokausti, ovat meille raskas taakka kantaa. Mutta kantaa se meidän pitää, jotta me ja tulevat sukupolvet sen muistamme.

Hyvät naiset ja herrat,

Pääministerinä ja Israelin ystävänä haluan lähettää lämpimän tervehdykseni ja mukanaolon ajatukseni tähän juhlaan. On meidän yhteinen velvollisuutemme pitää huoli siitä, ettei marraskuun 6. päivä vuonna 1942 enää ikinä toistu

Kunnioittavin terveisin,

Juha Sipilä Suomen tasavallan pääministeri

+

Luovutetut olivat:

Heinrich Huppert, s. 26.11.1896 Wien (Itävalta)

Kurt Huppert, s. 29.8.1931 Wien (Itävalta)

Franz Olof Kollmann, s. 15.5.1941 Helsinki

Georg Kollmann, s. 19.11.1912 Wien (Itävalta)

Janka Kollmann (Holčerová), s. 10.9.1910 Nyiregyháza (Unkari)

Elias Kopelowsky, s. 22.9.1882 Ilgen (Latvia)

Hans Robert Martin Korn, s. 26.6.1919 Bielitz (Puola)

Hans Edward Szybilski, s. 29.8.1907 Elberfeld

The memorial ceremony today at Tähtitorninmäki will proceed as follows:

Speech: Puheet:

1. Mr. Gideon Bolotowsky, honorary chairman, Jewish Community of Helsinki

2. HE Dov Segev-Steinberg, Amabassador of the State of Israel
to the Republic of Finland and the Republic of Estonia

3. HE Dorothee Janetzke-Wenzel, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Republic of Finland.

4. Juhani Starczewski, speech on behalf of Mr. Juha Sipilä, Prime Minister of the Republic of Finland ,

Laying of wreaths: Seppeleiden lasku:

1. Representatives of the governing board of the Jewish Community of Helsinki &
representatives of the Central Council of Jewish Communities in Finland

2. HE Dov Segev-Steinberg, Amabassador of the State of Israel
to the Republic of Finland and the Republic of Estonia

3. HE Dorothee Janetzke-Wenzel, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Republic of Finland.

4. HE Dr. Elisabeth Kehrer, Ambassador of the Republic of Austria to the Republic of Finland

5. Representatives of the board of HUM ry, / the Finnish Holocaust Remembrance Association

6. Juhani ja Terttu Starczewski, Eija Makkonen ja Helema Suominen, Jyväskylän ja Keski-Suomen Rehobot-valtuustoryhmä

Kynttilöiden vieminen muistomerkille.

Kahdeksan natsi-Saksalle luovutetun muistotilaisuus

-

Jumalan / Jeesuksen Kymmenen Käskyn taulu
elokuvan ohjaaja Martti Takalolle!
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya + On aina syviä tunteita liikuttavaa, kun tietää yli 40 sukulaiseni nimen olleen/olevan natsien tappolistoilla. Oli järkyttävää nähdä nimiluettelo Jad Vashemin eli Vainojen museon rekisterissä Jerusalemissa. JUHANI STARCZEWSKIn "syvennys"

HOLOCAUST-NÄYTTELY MYÖS SUKULAISTENI MUISTOKSI!

Muistomerkki mykisti

Aloitteen Holocaust-näyttelyn saamiseksi Jyväskylään teki Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry:n puheenjohtaja Juhani Starczewski. Hänelle näyttely on erityisen merkityksellinen.
- Vuonna 1989 kävin vaimoni kanssa ensimmäistä kertaa Israelissa ja Yad Vashemin -museossa Jerusalemissa.
Museo on perustettu keskitysleireillä kuolleiden noin kuuden miljoonan juutalaisen muistoksi.
- Erityisesti puolentoista miljoonan tuhotun lapsen muistomerkki mykisti ja sai sanattomaksi, lastentarhaopettajana työskentelevä viiden lapsen isä kuvailee. Starczewskin isoisä on kotoisin Puolasta.
Kun olimme Israelissa niin samaan aikaan isäni, äitini ja siskoni miehensä kanssa vieraili Puolassa, jonka ilmatilan yli lensimme. Sukulaiseni menivät käymään Treblinkan keskistysleirillä, mutta isäni puolalainen serkku ei halunnut lähteä sinne. Syyksi hän ilmoitti, että sukulaisia joutui leireille sodan aikana. Sukunimemme on keskistysleireillä tuhottujen listoilla. Tämä serkku oli sodan aikana joutunut pakkotyöhän Saksaan.
- Vuonna 2003 Starczewskin ystävä Erkki Arvaja kävi Auschwitzin keskitysleirillä ja siellä hän kuvasi leirin luettelosta kuusi Starczewskia.

- Kun vuonna 2006 kävimme uusitussa Yad Vashemin museossa Jerusalemissa,
laitoin sukunimeni rekisteritoimiston hakuun. Tietokone toi esiin yli 40 samannimistä.
- En pysty kuvailemaan tuntemuksiani saatuani tuon tiedon. Syvällä sisikunnassani
koin jotakin ennen kokematonta. Nenäliina oli tarpeen ja sanat loppuivat vähäksi aikaa.
Nämä tiedot tulivat esiin Yad Vashemin rekistereistä:

Results of search for victims whose family name (including synonyms) is 'Starczewski' :
Displaying 1 - 15 of 45
Place of Residence
Name Town District Region Country Birth Date Source
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Izrael LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Izrael LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Izrael LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Josef 1908 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1923 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1923 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1923 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Mindla LODZ LODZ LODZ POLAND 1933 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Szlama LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Szlama LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Szlama LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 list of Lodz ghetto inmates
Sterczewski Mosze LODZ LODZ LODZ POLAND 1920 Page of Testimony
Sterczewski Aba LODZ LODZ LODZ POLAND 1897 Page of Testimony
Sterczewski Ester LODZ LODZ LODZ POLAND 1895 Page of Testimony
Sterczewska Mirjam LODZ LODZ LODZ POLAND 1926 Page of Testimony
Sterczewski LODZ LODZ LODZ POLAND 1895 Page of Testimony
Straczewski Efraim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 Page of Testimony
Straczewski Bluma LODZ LODZ LODZ POLAND 1899 Page of Testimony
Shevczewska Rozia WIDAWA LASK LODZ POLAND 1907 Page of Testimony
Starczewski Pinchas LODZ LODZ LODZ POLAND 1928 Page of Testimony
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 Page of Testimony
Starczewski Mindla LODZ LODZ LODZ POLAND 1933 Page of Testimony
Starczewski Blima LODZ LODZ LODZ POLAND 1897 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Fajga LODZ LODZ LODZ POLAND 1925 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 list of Lodz ghetto inmates
Starczewski Froim LODZ LODZ LODZ POLAND 1918 list of Lodz ghetto inmates
Sterczow Shabtai STERCOW SIERADZ LODZ POLAND Page of Testimony
Sterczowski Lea STERCOW SIERADZ LODZ POLAND Page of Testimony
Starchevski Leonid SEVASTOPOL KRYM RUSSIA Page of Testimony
Starczewski Fajga LODZ LODZ LODZ POLAND 1925 Page of Testimony
Starczewski Szlomo LODZ LODZ LODZ POLAND 1892 Page of Testimony
Starczewski Bluma LODZ LODZ LODZ POLAND 1897 Page of Testimony
Starczewski Josef LODZ LODZ LODZ POLAND 1908 Page of Testimony
Starchevski Khaim KHARKOV KHARKOV KHARKOV UKRAINE 1908 Page of Testimony
Starchevski Basya POLTAVA POLTAVA CITY POLTAVA UKRAINE Page of Testimony
Starchevski David POLTAVA POLTAVA CITY POLTAVA UKRAINE Page of Testimony
Starchevski POLTAVA POLTAVA CITY POLTAVA UKRAINE Page of Testimony
Starczewski Szlomo LODZ LODZ LODZ POLAND 1891 Page of Testimony
Starczewski UNIEJOW TUREK LODZ POLAND 1906 Page of Testimony
Sterczewski Szajndla LODZ LODZ LODZ POLAND 1895 Page of Testimony
Starczewski Krosa Page of Testimony


Ristin Voitto 31.3.2010 sivu 5 HELI MARKKUNEN

MUISTAMISESSA ON LUNASTUKSEN SALAISUUS

Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 65 vuotta holokaustin päättymisestä. Yli 25 vuotta eri puolilla Suomea kiertänyt Holocaust-näyttely järjestettiin ensimmäistä kertaa nyt Jyväskylässä.
Juutalaisen kansan historiasta kertovan näyttelyn on 25 vuoden kuluessa koonnut Jorma K. Ahonen Tampereelta.
Näyttelyn kokoelmaan kuuluu muun muassa postikortteja, kirjeitä, rahoja, valokuvia, esineitä ja karttoja keskitysleireiltä ja Israelista. Näyttelyssä on useita kuvaelmia mm. vankiparakkia
kuvaava asetelma sekä dokumenttifilmi keskitysleirien vapauttamisesta. Näyttely on erityisesti suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille sekä opiskelijoille. Vuosien mittaan siihen ovat tutustuneet tuhannet vierailijat. Näyttelyn järjestäjinä toimivat Jyväskylän kristillisten seurakuntien yhteistyötoimikunta,
Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry ja Muuramen seurakunta.
- Juutalaisen kansan kärsimyshistoria, jos mikä, on meitä kaikkia kristittyjä pysäyttävä asia. Uskon näyttelyn avaavan vierailijoiden ymmärrystä juutalaisia ja Israelin valtiota kohtaan, toimikunnan puheenjohtaja Vesa Pylvänäinen kertoo.

Muistomerkki mykisti

Aloitteen Holocaust-näyttelyn saamiseksi Jyväskylään teki Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry:n puheenjohtaja Juhani Starczewski. Hänelle näyttely on erityisen merkityksellinen.
- Vuonna 1989 kävin vaimoni kanssa ensimmäistä kertaa Israelissa ja Yad Vashemin -museossa Jerusalemissa. Museo on perustettu keskitysleireillä kuolleiden noin kuuden miljoonan juutalaisen muistoksi.
- Erityisesti puolentoista miljoonan tuhotun lapsen muistomerkki mykisti ja sai sanattomaksi, lastentarhaopettajana työskentelevä viiden lapsen isä kuvailee. Starczewskin isoisä on kotoisin Puolasta. Hänen sukunimensä on keskistysleireillä tuhottujen listoilla. Joukossa on ollut myös hänen sukulaisiaan.
- Kun vuonna 2006 kävimme uusitussa Yad Vashemin museossa, laitoin sukunimeni rekisteritoimiston hakuun. Tietokone toi esiin yli 40 samannimistä.
- En pysty kuvailemaan tuntemuksiani saatuani tuon tiedon. Syvällä sisikunnassani koin jotakin ennen kokematonta. Nenäliina oli tarpeen ja sanat loppuivat vähäksi aikaa.

Kutsumus kannustimena

Jyväskylässä järjestetty Holocaust-näyttely on viimeisiä näyttelyjä, joissa Jorma K. Ahonen on itse henkilökohtaisesti mukana.
- Joku toinen voi jatkaa. Hän on etsinnässä, ja siitä on vähän jo toivettakin, Ahonen sanoo. Viimeisen 25 vuoden aikana Ahosen elämä on pitkälti pyörinyt näyttelyn ympärillä. Sisäinen t
arve saattaa totuus miljoonien juutalaisten tuhosta ihmisten tietoon on ollut työn kannustimena.
- Kaikki vapaa-aikani ja rahani ovat menneet tähän asiaan. Kokoelma on kasvanut pikkuhiljaa, kun olen ostanut esineitä Israelista ja eri puolilta Eurooppaa. Ennen kaikkea Ahonen toivoo, ettei hänen tekemänsä työ ole ollut turhaa.
- Holokaustin kaltainen asia voi vielä tulla eteemme meidän elinaikanamme. Kun seuraa uutisia, niin antisemitismi kasvaa jatkuvasti. Me olemme avainasemassa siinä, että annammeko sille valtaa vai emme, hän painottaa. Ahosen motto kuuluu seuraavasti: "Unohtaminen vie tuhoon, mutta muistamisessa on lunastuksen salaisuus."Ei lasten leikkiä näyttelyn avaus- ja tervetulotoivotuspuhe ma 2.9.2013 Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalilla näyttelyn vastuu- ja yhteyshenkilö Keren Kajemet Finland ry:n Jyväskylän työryhmän puheenjohtaja Juhani Starczewski

Arvoisa Israelin Suomen ja Viron Suurlähettiläs Dan Ashbel, arvoisat
Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson, Jyväskylän kirkkoherra Arto Viitala, Korpivaeltajat-kuoro, pianisti Saara Mörsky, viulisti Victoria Kiuru, tanssija Minna Pietiläinen ja lipunkantajat kahdeksasluokkalaiset Joel ja Pinja, arvoisat kutsuvieraat - Te kaikki olette kutsuvieraita!

Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tänne Minnansalille
Ei lasten leikkiä – näyttelyn avajaisiin. Hienoa, että meitä on näin paljon!
Olen Juhani Starczewski ja toimin tämän juhlan juontajana ja toimin myös näyttelyn Jyväskylään tuoneen Keren Kajemet Finland ry:n eli Juutalaisen kansallisrahaston Jyväskylän työryhmän puheenjohtajana.

Kolme päivää sitten vietin elämäni jatkoajan vuosipäivää. Vuosi sitten
aorttani repesi ja luulin kuolevani siihen kuten rakas Äitini kuoli vastaavaan sekunnissa vuonna 2001. Ojensin jo käteni Taivaan Isälle rajanylitystä varten, mutta Hän sanoi, että palaa vielä takaisin, joten keinoläpällä ja proteesilla korjattu sydämeni sykkii edelleen myös Israelille!
http://www.kd.fi/KD/weblehti/fi/index.php?we_objectID=7925

Olen viisi kertaa käynyt Israelissa. Neljä kertaa olen vieraillut myös Muistojen vuorella Jerusalemissa ja siellähän sijaitsee myös Jad Vashem eli Vainojen museo, joka kertoo Holokaustista. Onko täällä ketään Jad Vashemin museossa vierailleita? Teitä on tosi paljon!
http://www.yadvashem.org/yv/en/museum/virtual_tour.asp

Kun ensimmäisen kerran matkustin vaimoni kanssa Israeliin vuonna 1989 eli 24 vuotta sitten, kävimme myös Jad Vashemissa. Vierailu oli todella koskettava ja raju kokemus. Silloin kolmen pojan isänä, neljännen lapsemme ollessa äidin kohdussa ja lastentarhanopettajana koin erityisen järkyttävänä puolentoista miljoonan lapsen muistomausoleumin, jossa kuljimme hämärässä käytävässä ja näimme lasten kuvia sekä kynttilöitä. Koko ajan kuulimme luettavan lasten nimiä eri maista. Kuulin nimen Starczewski. Koin jotakin syvää ja sanatonta. Kun tulin ulos, oli pakko mennä syrjään, jotta tunnekuohu menisi ohi ja ettei nähtäisi, kun iso mies kyynelehtii.
http://www.yadvashem.org/yv/en/remembrance/childrens_memorial.asp

Samaan aikaan edesmenneet Isäni ja Äitini sekä siskoni miehensä kanssa olivat vierailulla Puolassa, josta Isoisäni on kotoisin. Sukulaiseni vierailivat myös keskitysleirillä. Isäni serkku ei ollut suostunut lähtemään mukaan. Hän sanoi perusteluksi, että sukulaisia oli kadonnut keskitysleireille sodan aikana. Hän itse oli ollut pakkotyössä Natsi-Saksassa. Käynti leireillä olisi ollut hänelle liian rankkaa. Itse en ole vielä Puolassa käynyt , mutta ensi kesänä teemme, jos Herra suo ja elän, matkan Puolaan. Tälle matkalle ovat kaikki halukkaat tervetulleita!

Se oli ensimmäinen kosketus tietoon, että sukuamme ja Starczewski-nimisiä ihmisiä oli ollut hirmuisen Holokaustin syövereissä.

Vuonna 2002 ystäväni Katulähetyksen toiminnanjohtaja Erkki Arvaja vieraili Auschwitzin keskitysleirillä Puolassa. Hän näki seinällä taulun, johon oli kuvattu leirin nimiluettelo henkilöistä, jotka oli tapettu leirillä. Hän otti kuvan taulusta, siinä oli kuusi Starczewskia.

Toisen kerran vierailimme vaimoni kanssa Jad Vashemissa vuonna 2006. Olimme 125-vuotisjuhlamatkalla. Täytimme molemmat 50 vuotta ja olimme olleet 25 vuotta naimisissa ja meillä oli nyt kolme poikaa ja kaksi tyttöä eli viisi lasta. Menimme uusitun museon rekisteritoimistoon, johon on kerätty kaikkien kuuden miljoonan surmatun tiedot. Laitoin sukunimeni hakuun. Järkytykseni oli totaalinen, kun ruudulle ilmestyi yli 40 Starczewskia.
En saanut pitkään aikaan sanaa suustani ulos.
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Uutisointia_Holocaust-nayttelysta.htm

Kolmannella kerralla vuonna 2011 oli nuorin, 16-vuotias tyttäremme,
mukana ja hänelle jäi erityisesti mieleen tuon hämärästi valaistun lasten muistomausoleumin läpikulkeminen.
http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/photogallery.asp

Neljännen kerran kävin Jad Vashemissa tämän vuoden huhtikuussa
yhteispohjoismaisella matkalla, joka oli Keren Kajemetin eli juutalaisen
kansallisrahaston järjestämä. Kun olin tulossa ulos puolentoista miljoonan juutalaislapsen muistomausoleumista, kuulin luettavan Starczewski-nimisen lapsen nimen. Mietipä hetkinen, jos kuulisit oman sukunimesi tuollaisessa tilanteessa. Nämä sukunimet ovat työryhmän sukunimiä: Mari Kortelainen, Suomi, Antti Luomala, Suomi, Heidi Makkonen, Suomi, Paavo Reijas, Suomi, Jani Suominen, Suomi. Osa etunimistä oli keksittyjä!

Samana päivänä 16.4. oli Israelin valtion 65-vuotisitsenäisyyspäivä ja klo 11 seisoimme museon ulkopuolella, kun kaikki liikenne ja ihmiset pysähtyivät kahdeksi minuutiksi hälytyssireenien soidessa. Mieleeni nousi ajatus, että kaiken näkemäni ja kokemani jälkeen, voi vain ihmetellä, miten Israel elää ja voi hyvin ja kuinka kansa on palannut ja palaa takaisin maahan, jonka Israelin Jumala on sille antanut ja josta profeetat kertovat Sinunkin – toivottavasti ei-kirjahyllyssä pölyttyneessä - Raamatussasi tänäkin päivänä!

Obadjan kirja Raamatussa sanoo mm. Älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä äläkä suullasi suurentele ahdistuksen päivänä. Älä seiso tienhaarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoon päässeitänsä ahdistuksen päivänä. Vuonna 1938 Suomeen saapui Keski-Euroopasta 500 juutalaista pakolaista. Vuosina 1939 ja 1942 Suomeen tulleet laivat, jotka olivat täynnä Itävallan juutalaisia, käännytettiin pois, eikä niistä sen jälkeen kuultu koskaan enää mitään.

Toisen Maailmansodan aikana Suomi luovutti mm. kahdeksan pakoon
päässyttä – mukana lapsia - Natsi-Saksalle ja se on tahra Suomelle. Yksi heistä selvisi Holokaustista ja asuu nyt Israelissa. Kaiken kaikkiaan
luovutettuja sotavangit mukaan lukien oli 74 juutalaista. Syy juutalaispakolaisten luovuttamiseen oli Saksan esittämä painostus. Saksa asetti juutalaisten luovutuksen edellytykseksi viljan toimittamisen Suomeen. Juutalaisia Suomen kansalaisia Suomi ei missään vaiheessa sotaa luovuttanut. Saksan suurlähettiläs
Wipert von Blücher ilmoitti myöhemmässä vaiheessa sotaa raportissaan Adolf Hitlerille, että Suomi ei tule vaarantamaan sen juutalaisia kansalaisia missään tapauksessa. Historioitsija Henrik Meinanderin mukaan Hitler hyväksyi tämän realistisesti. Historia kertoo myös, että uskova mies Aarne Ylppö arkkiatri Arvo Ylpön veli kertoi arkkipiispa Erkki Kailalle, että marsalkka Mannerheimia
pitää varoittaa Obadjan kirjan sanomalla. Arkkipiispa varoitti Mannerheimia. Kun Hitler pyysi marsalkka Mannerheimin 75-vuotissyntymäpäivillä Suomen 2500 juutalaista ja
Suomessa olevia 500 pakolaista luovutettaviksi, Marsalkka Mannerheim oli suoristanut selkänsä ja sanoi Hitlerille, ”Ainoastaan minun kuolleen ruumiini yli!”.
Suomen Itsenäisyyspäivänä 1944 tasavallan presidentti marsalkka Mannerheim osallistui Helsingin synagogassa 23 kaatuneen juutalaissotilaan muistotilaisuuteen.

(Myöhempi lisäys: Henkilökohtaisesti uskon, että Israelin Jumala varjeli Suomen juutalaisten tähden. Uskon myös, että Karjala, Salla ja Petsamo tullaan palauttamaan Suomelle ja sekin liittyy juutalaisiin ja suomalaisten suhtaumiseen Israeliin.
Obadja 1:15 Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niink uin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi.
http://ftp.funet.fi/index/bible/fi/1933,38/Ob.1.html

Muistele muinaisia päiviä, ajattele menneiden sukupolvien vuosia. Kysy isältäsi, niin hän sen sinulle ilmoittaa, vanhimmiltasi, niin he sen sinulle sanovat. Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa.
http://ftp.funet.fi/index/bible/fi/1933,38/5Moos.32.html

Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;
17:28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.'
http://ftp.funet.fi/index/bible/fi/1933,38/Ap.t.17.html

Sananlaskut:
22:28 Älä siirrä ikivanhaa rajaa, jonka esi-isäsi ovat asettaneet.
23:10 Älä siirrä ikivanhaa rajaa äläkä mene orpojen pelloille. )

Pääministeri Paavo Lipponen - tässä asiassa kunnioitan häntä tosi paljon - pyysi 6.11. 2000 Suomen ja suomalaisten puolesta anteeksi juutalaiselta yhteisöltä kahdeksan juutalaisen pakolaisen luovuttamisesta sodan aikana saksalaisille. Samana vuonna Helsingin Tähtitorninmäelle paljastettiin kahdeksan luovutetun juutalaispakolaisen muistomerkki.
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/kaskyt.htm#Esivalta#

Ikävä kyllä nykyään juutalaisten ilkkujia löytyy liiankin läheltä sekä eri puolilta maailmaa ja hyvinkin korkeilta paikoilta mm. maammekin johdossa!
http://www.adressit.com/anteeksipyynto_israelilta
http://www.adressit.com/allekirjoitukset/israelin_tueksi/
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Biblia_Arajarvelle_ja_Haloselle_18.11.2000.htm

Sain poliisilta tämän kirjeen helmikuun lopussa, samanlaisen kirjeen sai 368 henkilöä ympäri Suomea. Onko täällä joku, joka on saanut samanlaisen kirjeen? Kukaan ei ainakaan tunnusta. Olen kysynyt samaa useammassa tilaisuudessa, mutta en ole vielä tavannut ketään. Olin joutunut laittomaan henkilörekisteriin, jossa mm. on maininta kohdallani ”juutalaisennuolijat”.
Tammikuun lopulla täällä kirjastolla oli eräs tilaisuus, jonka yhteydessä kolme miestä hyökkäsi ja mm. puukottivat järjestysmiestä. Kaksi miehistä saatiin kiinni, yksi on vielä karussa. Yhden pidätetyn tietokoneelta löytyi tuo rekisteri, jossa tiedän olevan lisäkseni ainakin yksi muu ”juutalaisennuolija” Helsingistä ja lukuinen määrä Suomen juutalaisia.

http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/kirjastopuukotuksesta-etsitty-mies-yha-karkuteilla/1410160
http://www.jpost.com/Headlines/Article.aspx?id=305055
http://yle.fi/uutiset/poliisi_jyvaskylan_kirjastopuukotuksessa_myos_henkilorekisteririkos/6500799
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/lehdet-jyvaskylan-uusnatsi-listasi-juutalaisia/1303740
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/kirjastopuukotuksesta-epailty-listasi-nimet-erikoisiin-ryhmiin-tassa-lista/1304003
http://www.laki24.fi/riri-rikokset-tieto_viestintarikokset-henkilorekisteririkos.html

Perjantaina 16.8. sain uhkaus- ja vihatekstiviestin, joka oli sellainen Hitleriin, Holokaustiin, minuun, perheeseeni ja sukuuni kohdistuva, että vein sen välittömästi poliisille, joka selvitti viestin lähettäjän viikossa – kiitos poliisille.Kiitos poliisille ja vartijoille myös tämän tilaisuuden turvallisuudesta!

Hartain toiveeni Yläkertaan onkin nyt, kun tiedän, että tämän kuun lopulla syntyy ensimmäinen lapsenlapseni, että vielä hänet näkisin. Psalmi 128 sanoo mm. Siunatkoon Herra sinua Siionista, niin sinä saat kaikkina elinpäivinäsi nähdä Jerusalemin onnellisena, saat nähdä lastesi lapset. Rauha - Shalom - Israelille ja Suomelle!

Kiitos Teille jokaiselle, että olette tulleet! Kertokaa siitä lapsillenne,
lastenne lapsille ja kaikille muillekin!

Tervetuloa! Barúkh habá!


Kertokaa siitä lapsillenne — Kirja juutalaisten joukkotuhosta Euroopassa 1933-1945
Bruchfeld, Stephane; Levine, Paul A.

Kertokaa siitä lapsillenne
Tuotetiedot
Nimeke: Kertokaa siitä lapsillenne — Kirja juutalaisten joukkotuhosta Euroopassa 1933-1945
Tekijät: Bruchfeld, Stephane (Kirjoittaja)
Levine, Paul A. (Kirjoittaja)
Tuotetunnus: 9789521310560
Tuotemuoto: Pehmeäkantinen kirja
Saatavuus: Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Hinta: 18,40 € (16,73 € alv 0 %)

Lisätiedot
Kustantaja: Opetushallitus
Painos: 3. painos, 2008
Julkaisuvuosi: 2001
Kieli: suomi
Sivumäärä: 128
Tuoteryhmät: Oppaat ja käsikirjat

YSO - Yleinen suomalainen asiasanasto: juutalaisvainot, joukkotuho, juutalaiset, toinen maailmansota, antisemitismi, keskitysleirit, holokausti, kansanmurha

Esittelyteksti
Kirja kertoo mitä ihmiset voivat tehdä toisille ihmisille kun demokratian arvot murskataan ja korvataan vihan ja väkivallan ideologialla. Kirja sisältää asiatietoa juutalaisten joukkotuhosta ja kertoo kuinka käsittämättömästä tuli totta.

Tiedoksenne! Juhani Starczewski

Juhani StarczewskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…