Adressi Sastamalan tuulivoimalapuistoa vastaan

Ota yhteyttä adressin tekijään

20.6. klo 17 Kiimajärven kylätalolle

2023-06-01 09:06:42

Sastamalan kaupunki järjestää Kärmekallion tuulivoimahankkeen yleisötilaisuuden tiistaina 20.6. klo 17 alkaen Kiimajärven kylätalolla. Osoite on Kiimajärventie 3, 38300 Sastamala.

Tässä tilaisuudessa todennäköisesti käsitellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa https://sastamala.fi/kuulutukset/kuulutus-karmekallion-tuulivoimayleiskaavan-vireilletulosta-seka-osallistumis-ja-arviointisuunitelmasta/ sekä tuulivoimayleiskaavan laadintaa Myllymaan ja Hongistonmaan väliselle alueelle.

Nyt on tärkeää jokaisen hanketta vastustavan ja kotiseutunsa luonnon puolesta puhuvan astua esiin ja tehdä sekä kaupungin että tuulivoimafirman edustajille selväksi isolla porukalla, että heitä ei tälle kylälle haluta.

Tämä on juuri se hetki, jota ollaan odotettu sekä pelätty ja nyt tarvitsen ihan jokaista teitä taakseni. Nyt on se hetki, kun meidän on aika sanoa yhdessä EI.

Nähdään.

-Maija


Maija Siuko

Kiitokset

2022-04-01 13:44:08

Sastamalan/Kärmekallion tuulivoima-adressin allekirjoittajille:

 

Lämpimät kiitokset kaikille teille, jotka olette antaneet tukenne Sastamalan Kärmekallion tuulivoimahankkeen muuttamista koskevalle adressille. Meitä on tähän mennessä yli 700 henkilöä, sillä yli 200 henkilöä allekirjoitti adressin paperiversion. 

 

 

Kuinka olemme toimineet: 

-Muodostimme jo tammikuun alussa kuuden henkilön toimintaryhmän, joka ryhtyi vaikuttamaan päättäjien ja viranomaisten suuntaan. Ryhmä koostuu vapaaehtoistoimijoista, jotka eivät ole mukana kuntapolitiikassa, eivätkä politiikassa muutenkaan. Kaikki henkilöt joko asuvat, harrrastavat tai omistavat palan erämaata Kärmekallion tuulivoima-alueen vaikutuspiirissä.   

-Olemme lähettäneet päättäjille satoja sähköposteja ja tekstiviestejä sekä soittaneet satoja puheluita. Lisäksi olemme olleet aktiivisia somessa. Olemme selvittäneet hankkeen luonto-, melu- ja maisemavaikutuksia. Olemme myötävaikuttaneet yli 10 yleisönosastokirjoituksen sisältöön ja julkaisemiseen. Kun aloitimme, emme tiennet itsekään kaikkia tuulivoimateollisuuden kielteisiä vaikutuksia. Emme kuitenkaan vastusta tuulivoimaa, jos se rakennetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Yksi tärkeimmistä perusteista on riittävä suojaetäisyys asutukseen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Jos laatisimme adressin nyt, niin perustelut ja vaatimukset tuulivoimaloiden sijoittamiselle olisivat tiukemmat. 

-Adressi luovutettiin ensimmäisen kerran kuntapäätäjille eli Sastamalan kaupunginhallitukselle 31.1.2022. Täydensimme nimilistaa koko ajan ja varmistimme, että kaupunginvaltuustolle tulee uusin lista.  

 

 

 Mitä olemme saaneet aikaan: 

-Lähtötilanne olisi siis se, että Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta oli jo kertaalleen käsitellyt erittäin huonosti ja salassa valmistellun kaavoitussopimuksen tanskalaisomisteisen Eurowind energy Oy:n kanssa. Vastustuksen aktivoituminen johti siihen, että kaavoitussopimuksen käsittely pysähtyi 11.1.2022 ympäristölautakunnan kokouksessa. Asiaa ryhtyi valmistelemaan kaupunginhallitus tavoitteenaan luoda koko kaupunkia koskevat yleiset tuulivoiman sijoittumisperiaatteet. Niitä sovelletaan kaikissa meneillä olevissa ja tulevissa hankkeissa eri puolilla kaupunkia.

-Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.2.2022 äänestyksen jälkeen minimietäisyydeksi tuulivoimalasta asuin- tai lomarakennukseen 1,2 km. Etäisyyden lisäksi tärkeä päätös oli meluraja. 

https://alueviesti.fi/2022/02/21/valtuusto-linjasi-tuulivoimaloiden-periaatteet-sastamalassa-asutukseen-vahintaan-12-kilometria-enimmaiskorkeus-260-metria/     

-Sastamalan kaupungin kotisivulta kohdasta ”päätöksenteko” voi käydä katsomassa, ketkä valtuutetut äänestivät adressissa esitettyjen periaatteiden puolesta.  

 

 

Mitä tämän jälkeen: 

-Kaavoitussopimus Eurowind Oy:n kanssa tulee lautakuntakäsittelyyn, ehkä 12.4.2022 tai myöhemmin. Kaupunginhallitus käsittelee aikanaan kaavoitussopimuksen. Jos osapuolet allekirjoittavat sopimuksen, niin alueen kaavoitus voi lähteä liikkeelle. Kaavoituksessa selvitetään kohdealueen luontoarvoja, maisematekijöitä ja melu-asioita ym.  

-Toimintaryhmä jatkaa vaikuttamista kaavan eri vaiheissa. Kaava valmistuu aikaisintaan v. 2023. Ennen kaavan lainvoimaisuutta on mahdollisuus valittaa kaavasta. Valitusten käsittely kestänee yli puoli vuotta. Sen jälkeen tuulivoimayhtiö hakee rakennuslupia, joiden käsittely vie taas aikaa. Mahdollinen tuulivoimaloiden rakentaminen ajoittuu v. 2025 jälkeiseen aikaan.       

-Tulemme tiedottamaan omalta osaltamme kaavan etenemisestä. Parasta olisi, jos tuulivoimaloiden sijoittelussa vihdoin otettaisiin huomioon asukkaiden ja muiden osallisten näkökulma. 

-Maanomistajien ja kiinteistönomistajien ei kannata missään tapauksessa allekirjoittaa mitään maanvuokrasopimuksia tai haitankorvaussopimuksia tässä vaiheessa! 

-Kärmekallio -hankkeella ei ratkaista Suomen energiahuoltoa. Muutaman tuulivoimalan rakentamisen haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Ja ne hyödyt tästä hankkeesta valuisivat pääosin ulkomaille. Tuulivoiman lisäämisen merkittävät ratkaisut tehdään merialueilla ja sellaisilla maa-alueilla, joissa kymmenien tuulivoimaloiden sijoittelun synergiaedut ovat suuret ja haitat asutukselle vähäiset.  

   

 

Kiitokset vielä kerran!

-Maija-


Maija Siuko

Adressin luovutus 31.1.

2022-01-30 18:35:54

Adressi Sastamalan tuulivoimalapuistoa vastaan tullaan luovuttamaan ma 31.1.-22 Sastamalan kaupunginhallitukselle. Nimien keruu jatkuu kuitenkin vielä sen jälkeen näin sähköisesti mahdollista jatkoa varten. 


Maija SiukoJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…