Ei tuulivoimaloita Ruoveden Ruhalaan!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Vihdoinkin puolueeton infotilaisuus Murskemäen hankkeesta!

2023-03-02 14:56:37


Olemme kyläläisten yhteisponnistuksena perustaneet Ruhalan ympäristöyhdistyksen, jonka tarkoituksena on pitää huolta kylän ympäristöön liittyvistä asioista ja ottaa kantaa lähiympäristöön vaikuttaviin ratkaisuihin ja päätöksiin.

Järjestämme sunnuntaina 7.5.2023 kello 13 Ruoveden Urheilutalolla tilaisuuden, jossa luennoidaan ja keskustellaan Ruhalaan suunniteltujen tuulivoimaloiden vaikutuksista ympäristöömme.


Puhujiiksi ovat lupautuneet eläköitynyt VTT:n johtava tutkija ja äänenhallintaryhmän ryhmäpällikkö, puolueeton ja riippumaton tuulivoimameluasiantuntija Hannu Nykänen ja Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava Jukka T.Helin.

Lämpimästi tervetuloa ja tuo myös naapurisi!


Ps. Jos yhdistyksemme toiminta kiinnostaa tai haluat olla mukana tukemassa tilaisuuden järjestämistä, voit liittyä jäseneksemme.

Se onnistuu maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille FI97 3939 0065 7478 91. Yhdistyksen jäsenmaksu on 10€/henkilö tai 15€/perhe.Lähialueen kyläläiset

Muista jättää mielipiteesi ELY-keskukselle!

2022-10-27 12:25:46

Murskemäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on julkaistu ja on parhaillaan nähtävillä. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja 14.11.2022 asti.

Arviointiohjelma on nähtävillä 13.10.- 14.11. seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
  • Ruoveden kunnankirjasto, Urheilutie 4, 34600 Ruovesi

sekä osoitteessa https://www.ymparisto.fi/murskemaentuulivoimahankeYVA.

Nyt on erittäin tärkeää esittää mielipiteitä Ely-keskukselle! Jokaisella ajatuksella ja lausunnolla on merkitystä. 

"Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 14.11.2022 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/955/2022)."

Lisäksi ylläolevalta nettisivulta löytyy tarvittaessa valmis lomake käytettäväksi.

Kommentoikaa, keskustelkaa ja vaatikaa myös päättäjiltä mielipiteitä! Niitä luulisi jo pikkuhiljaa saavan.


Lähialueen kyläläiset

Kuntalaisaloite: Tuulivoimaloille vähintään 2 km etäisyys asutukseen

2022-07-29 09:27:38

Hei!

Pitkällisen vaatimisen jälkeen saimme Ruoveden kunnan vihdoin ottamaan käyttöön Kuntalaisaloite.fi-palvelun. Kunnan ensimmäinen aloite palvelussa on nyt julkaistu: vaadimme tuulivoimaloille vähintään kahden kilometrin etäisyyden asutukseen.

Tällaisen linjauksen ja päätöksen tehdessään Ruoveden kunta turvaisi kaikkien kuntalaisten oikeudet, kun voimaloita ei voitaisi rakentaa enää ihan mihin tahansa.

Ruovesiläiset, käykää ihmeessä allekirjoittamassa aloite! Aloitetta saa ja pitääkin jakaa eteenpäin, jotta mahdollisimman moni sen huomaa. Pääset aloitteeseen klikkaamalla tästä


Lähialueen kyläläiset

Tiedote 28.3.2022: Avoin kirje Ruoveden ympäristölautakunnalle – joka tosin jätettiin täysin huomiotta

2022-03-28 19:11:15

Koostimme ja toimitimme Ruoveden ympäristölautakunnalle seuraavan kirjelmän. Kirje toimitettiin ympäristölautakunnalle asiaan kuuluvalla tavalla ja hyvissä ajoin ennen lautakunnan 17.3.2022 pidettyä kokousta.

Vaikka kirje vahvistetusti saapui perille, ei sitä kuitenkaan lautakunnan kokouksessa käsitelty lainkaan. Kirjettä ei noteerattu edes esityslistan kohdassa Keskusteltavat asiat.

Päällimäisenä tunteena on pettymys – ei vain siihen, ettei kirjettämme noteerattu lainkaan, vaan ennen kaikkea siihen, kuinka kuntalaisten ääntä ei mitä ilmeisemmin haluta Ruoveden päätöksenteossa edes kuulla.

Olemme myös (sekä alla olevassa kirjeessä että muitakin kanavia pitkin) esittäneet kunnan päähän pyynnön yleisen keskustelutilaisuuden järjestämisestä. Keskustelutilaisuudessa tulisi olla mukana kattavasti eri asiantuntijoita, jotka voisivat puolueettomasti antaa näkemyksensä ja kertoa hankkeen vaikutuksista. Kunnan päästä tällaista tilaisuutta ei oltu halukkaita järjestämään – luvassa on siis ainoastaan ABO Windin järjestämä tilaisuus. (Jossa tosin on luvattu tarjota kahvit ja pullat meillekin – näin totesi ABO Windin edustaja meidän tiedustellessamme lisää tietoa hankkeen esiselvitykseen liittyen.)

Emme kuitenkaan ole luovuttamassa – ehei, sitä päivää tuskin koskaan tulee. Hanketta vastustava "ryhmämme" on kasvanut viime viikkojen aikana huimasti, niin adressin allekirjoitusten kuin taustalla häärivien kyläläisten osalta. Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä eri tahoihin ja asiantuntijoihin, aina ELY-keskuksesta VTT:n tutkijoihin. Kerrytämme jatkuvasti uutta faktaa, tutustumme tutkimuksiin ja teemme taustalla jatkuvaa vaikuttamistyötä.

Jatkamme siis työtämme "Don Quijoteina" – ja juuri niin kauan kuin se on tarpeellista. :)  

 

Kirjeen liitteitä emme tähän yhteyteen lisää, sillä niiden sisältö ei ole tässä tiedotteessa oleellista.

Ps. Teiltä adressin allekirjoittaneilta on tullut aivan mielettömän hyviä kommentteja, ja näitä terveisiä olemme myös päättäjille välittäneet. Osa kommenteista ei valitettavasti ole nähtävillä julkisesti (eli ne, joissa allekirjoitus on haluttu jättää ilman nimen näkymistä kaikille). Mutta nekin terveiset toimitetaan kyllä eteenpäin!

 

Avoin kirje Ruoveden ympäristölautakunnalle 13.3.2022


Hyvä ympäristölautakunta ja siihen kuuluvat luottamushenkilöt,


Haluamme tällä kirjeellä esittää huolemme ja vastustuksemme nyt suunnitteilla olevan Murskemäen tuulivoimahankkeeseen. Olemme perjantaina 11.3.2022 aloittaneet adressin (liite 1) keruun hankkeen vastustamiseksi. Allekirjoituksia adressiin kerätään niin netissä kuin perinteisinä paperiversioina, eikä adressin allekirjoittamiselle ei ole asetettu takarajaa. Julkaisemme myös muutaman kommentin nettiadressista (liite 2).


Tämän kirjeen tai keräämämme adressin tarkoitus ei ole vastustaa tuulivoimaa yleisesti Ruovedellä, vaan ainoastaan tätä edellä mainittua hanketta. Tuulivoima on tätä päivää, mutta Ruhala ei ole sen tuottamiselle oikea paikka. Hankesuunnitelman kartasta (liite 3) selviää että kahden kilometrin säteellä voimalasta on 43 vakituista asuintaloutta ja lukuisia kesämökkejä. Kolmen kilometrin säteellä tämä luku kaksinkertaistuu. Tuulivoimaloilla on useita erilaisia vaikutuksia asukkaiden terveyteen, elinympäristöön ja omaisuuteen liittyen. Nämä riskit tulee punnita ja läpikäydä ennen lopullisia päätöksiä.
Suomalainen lainsäädäntö on vanhentunutta, mutta Suomen lisäksi esimerkiksi Saksasta ja muualta maailmasta löytyy runsaasti luotettavia tutkimustuloksia, jotka tukevat huoltamme ja asiaamme.


Seuraavia asioita haluamme tuoda esille.


→ Vaadimme, että ennen minkäänlaista ympäristölautakunnan tekemää päätöstä tulee kaikki selvitystyöt tehdä perusteellisesti ja ehdottoman puolueettomasti. Mikäli kaikki asiasta käytävä keskustelu pohjautuu ABO Wind Oy:n tilaamiin ja/tai maksamiin selvityksiin, ei aineistojen tai selvitysten puolueettomuutta pystytä varmuudella todentamaan.


→ Lisäksi vaadimme ympäristövaikutusten arviointia eli YVA-menettelyä heti, eikä vasta hankkeen mahdollisessa myöhemmässä vaiheessa. YVA-menettelyn lisäksi hankkeelle tulisi hakea myös ympäristölupa.


“Kaavoituksen alussa on hankkeesta riippuen tehtävä mahdollisesti myös YVA-tarveharkinta, eli pyydettävä ELY-keskukselta päätös YVA-menettelyn soveltamisesta hankkeeseen. Hanke voi myös mennä suoraan YVAmenettelyyn, jos se täyttää tietyt kriteerit (YVAL 3 § ja liite 1). Vaikka kaavaprosessiin ei sovellettaisi YVAmenettelyä, on hankkeen ympäristövaikutukset silti selvitettävä riittävällä tavalla (MRL 9 §), ja selvitysten tulokset esitettävä kaavaselostuksessa.” (Tuulivoiman yleisopas, ELY)


“Ympäristölupa on oltava toiminnalle, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YLS 27.2 § kohta 3). Tuulivoimahankkeen tapauksessa tällainen kohtuuton rasitus voi tulla kyseeseen yleensä melun tai välkkeen takia.“ (Tuulivoiman yleisopas, ELY)


→ Vaadimme myös järjestettävän avoimen yleisötilaisuuden hankkeesta. Yleisötilaisuudessa tulee olla paikalla useampia eri näkökantoja ja aihealueita esitteleviä toimijoita, ei pelkästään ABO Wind Oy:n edustajia tai muita hankkeen etua ajavia. Kuntalaisille tulee antaa mahdollisuus saada tietoa kattavasti. Tämä tarkoittaa avointa keskustelua myös mahdollisista negatiivista vaikutuksista esimerkiksi ympäristöön, asumiseen ja terveyteen.


Lopuksi vaadimme että adressi ja muut liitteet on otettavan huomioon keskustelussa ja päätöksenteossa.


Ruovedellä 13.3.2022


Saila Liuttu, Teppo Kaarre, Sanni Isomäki, Eeva Karonen, Anna Aminoff, Sirkka-Liisa Niininen


Lähialueen kyläläisetJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…