VAADIMME HALLITUKSEN YRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUUTOSTA KOSKEVAN ESITYKSEN (HE 102/2022 vp) KUMOAMISTA JA UUDELLEENKÄSITTELYÄ

Ota yhteyttä adressin tekijään

Yrittäjän eläkelaki (YEL) tilannepäivitys

2023-10-22 18:47:55

Hei,

Halusin päivittää sinua yrittäjän eläkelain (YEL) uudistamisen osalta, koska allekirjoitit adressimme ja vetoomuksemme päättäjille reilu vuosi sitten. Kiitos sinulle vielä kerran siitä. Olet ollut osaltasi vaikuttamassa todella tärkeässä asiassa.

Adressillamme oli merkittävä vaikutus viime syksynä, kun Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli yrittäjän eläkelain muutosta. Lakiin saatiin ansiostamme kuuden vuoden siirtymäaika ja maksukatto, jota eläkeyhtiöitten täytyy noudattaa. Tämä siirtymäsääntö tarkoittaa, että eläkeyhtiöt saavat nostaa kerralla yrittäjän vuosityötuloa korkeintaan 4000€, ja seuraavan kerran vastaava korotus kolmen vuoden kuluttua. Lisäksi eläkeyhtiöitten tulisi ottaa huomioon yrittäjän oma näkemys työpanoksestaan ja sen arvosta (kokonaisharkinta), vaikka käytännössä työtuloa arvioidaan kuitenkin lähinnä yrittäjän liikevaihdon mukaan, sekä verrataan saman alan kokopäiväisen palkansaajan vuosipalkkaan. Laki ei ota huomioon yrittäjän todellisia tuloja. Mikäli yrittäjä ei ole kokopäiväinen, vaan sivutoiminen tai osa-aikainen, on todistustaakka yrittäjällä osoittaa tämä uskottavasti.

Siirtymäajan päätyttyä, kuuden vuoden kuluttua, YEL-työtulo nousee eläkeyhtiön arvioimalle ”oikealle” tasolle, mikäli eläkeyhtiö katsoo, että yrittäjä ”alivakuuttaa” työtulonsa. Jos YEL-työtulotarkistukset koskevat sinua nyt, tai ensi vuonna, voit halutessasi lukea kokoamaamme ohjeistusta ja lisätietoja tarkemmin täältä: https://www.mikrojayksinyrittajat.fi/yel/

Valitettavasti saatua siirtymäaikaa ja maksukattoa lukuun ottamatta itse YEL-laki ei muilta osin paljon muuttunut, lakiesitys oli jo liian pitkälle valmisteltu Sosiaali- ja terveysministeriössä ja käsitelty YEL-työryhmissä. Sen vaikutuksia onnistuimme kuitenkin jarruttamaan näillä muutamalla vuodella, ja samalla olemme onnistuneet tuomaan esiin tehokkaasti yrittäjän eläkelain ja sosiaaliturvan epäoikeudenmukaisuuden ja toimimattomuuden nykypäivän yrittäjille ja viemään tätä tietoa päättäjille. Hallitusohjelmaan saatiin kirjaus, että hallitus ”käynnistää arvioinnin YEL-järjestelmän kehittämistarpeista.”

On siis erittäin tärkeää, että keskustelu YEListä jatkuu. Nykyisen hallituksen täytyy aloittaa YEL-järjestelmän uusiminen, samalla myös pitää arvioida miten myös yrittäjien eläkevarat voidaan rahastoida. Ilman rahastointia järjestelmällä ei ole mitään tulevaisuutta. On meidän yrittäjien vastuulla varmistaa, että hallitus pitää kiinni kirjauksestaan, ja YELin uusimistyö aloitetaan. Nykyisellä hallituksella on paljon merkittäviä sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin liittyviä päätöksiä työlistallaan, ja meidän pitää varmistaa, ettei yrittäjiä ja YELiä suljeta tämän uudistustyön ulkopuolelle.

Olemme tehneet sähköpostipohjan, jonka jokainen voi halutessaan lähettää omalle kansanedustajalleen tai suoraan ministerille. Vaikka vastausta ei aina päättäjiltä saa, viestit kyllä menevät perille ja luetaan. Sähköpostipohjan löydät täältä: https://www.mikrojayksinyrittajat.fi/kirje-yrittajalta-paattajalle/

Viimeiseksi vielä: jos olet itse yksin- tai mikroyrittäjä, haluat ehkä samalla myös liittyä järjestöömme, ellet ole jo jäsen.

Me MIKRO- JA YKSINYRITTÄJÄT (MYRY) ry:ssä ajamme erityisesti pienten yrittäjien asioita, joista YEL on vain yksi muutosta vaativa epäkohta. MYRY on vahvasti kasvava järjestö, jonka tarkoituksena on edistää mikro- ja yksinyrittäjyyttä Suomessa, parantaa mikro- ja yksinyrittäjien toiminnan edellytyksiä sekä tukea monimuotoista yrittäjyyttä ja työelämää. Olemme poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton. Jäsenmaksumme on vain 35 eur / 12kk, ja pienellä jäsenmaksulla saat meiltä ilmaisen YEL-neuvonnan, ilmaisen lakineuvonnan, paljon ilmaisia koulutuksia, webinaareja sekä verkostoitumistapahtumia. Ja mikä tärkeintä, olet samalla edistämässä yksin- ja mikroyrittäjien asioita.

https://www.mikrojayksinyrittajat.fi/hae-jaseneksi/

 

Hyvää loppusyksyä toivottaen, ja ystävällisin terveisin

Liisa Hanén

Adressin laatija ja ensimmäinen allekirjoittaja

Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n puheenjohtaja  


Liisa Hanén, yksinyrittäjä ja elinkeinonharjoittaja

Viimeinen YE-adressin tiedote ja uusi yhdistys on nyt täällä

2022-10-31 22:46:18

Hyvä YEL-adressin allekirjoittaja,  

Adressimme ja sen nostattamana syntynyt YEL-keskustelu on saanut pienen erävoiton, kun YEL-muutosesitys jumittaa Eduskunnassa nyt kahdeksatta viikkoa. Hyvä me!! Ja kiitos kun olet tämän tärkeän adressin allekirjoittanut. Sen voima kantaa edelleen vahvasti. Sen innoittamana olemme nyt myös perustaneet yhdistyksen, Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n, ajamaan meidän pienten yrittäjien asioita. Lopussa siitä hiukan lisää, jos olet kiinnostunut.  

TILANNEPÄIVITYS:

On hyvä, että Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta on nyt kuullut paineen alla useita asiantuntijatahoja, yhdistyksiä ja muita yrittäjäpuheenvuoroja pohtiessaan YEL-uudistusta. Adressilla on ollut suuri merkitys, ja sen laatijana olen myös saanut tuoda pariinkin kertaan pienten yrittäjien huolet ja mielipiteet esiin valiokunnalle.  

Mitä tiedämme tällä hetkellä? Valiokunnan keskustelut eivät ole julkisia, mutta koska asia on edelleen keskustelussa, todennäköisesti siirtymäaikaa tulee lisää, toivottavasti myös kohtuullisempaa porrastusta maksuihin. Parhaassa tapauksessa lakimuutosesitys viivästyy niin paljon, että se jää tulevan kevään vaalien jalkoihin. Sinne on kuitenkin vielä aikaa. Mitään tarkkaa ei tiedetä. Se on kuitenkin varmaa, että ilman tätä adressia, lakimuutosesitys olisi nuijittu läpi jo ajat sitten sellaiseen.

Olemme tuoneet vahvasti esiin, että alkuperäisen hallituksen esityksen ehdottama 8000 eur korotus minimi-työtuloon on aivan järjetön nosto, jos maksaa pienituloisena yrittäjänä pienintä YEL-maksua. Se tuplaa YELin kuukausimaksun (nyt 166€/kk, korotuksen jälkeen 327€/kk) ja silti sosiaaliturvan taso nousee marginaalisesti vain muutamia euroja sairauspäivärahan tai vanhempainrahan osalta, eikä eläke edelleenkään nouse useimmilla yli takuueläkkeen. Korotus ei ole sosiaalisesti oikeudenmukainen, eikä paranna yrittäjän sosiaaliturvaa eikä eläkettä. Korotukset kohdistuvat eniten pienituloisiin alivakuuttaviin yrittäjiin, joille YELin pitäisi olla turva, eikä elämää kurjistava kohtuuttoman korkea maksu, joka monilla pakottaa lopettamaan yritystoiminnan. Muutenkin taloudellisesti erittäin epävarmassa tilanteessa, laman uhkan alla, inflaation nostaessa hintoja ja sähkön hinnan noustessa, on tilanne pienille ja pienituloisille yrittäjille vaikea.

ALIVAKUUTTAMISEN ONGELMA:

Koko alivakuuttamiseen keskittyvä julkinen keskustelu menee vikaan, koska siinä oletetaan, että ”alivakuuttaminen” on yrittäjälle tahtotila eikä taloudellinen pakko. Olemme koittaneet korostaa, ettei surkea eläke ja huono sosiaaliturva ole kenellekään toivottu valinta, vaan se on tilanne, johon on jouduttu, koska Suomi talousrakenteineen ja yrittämisen uusine muotoineen elää ihan toisessa todellisuudessa nyt, kuin missä oltiin 50 vuotta sitten, kun YEL-järjestelmä luotiin.  

Nykyään yli 93% Suomen yrityksistä on yksin- ja mikroyrittäjiä. Meillä on Suomessa nykyään vähintäänkin satatuhatta hyvin pienituloista yrittäjää, ja se on fakta, joka ei muutu sillä, että laki sanoo, että enemmän pitää maksaa, jotta järjestelmä toimisi omavaraisena. Yrittäjän vertaaminen palkansaajan ansiotasoon ei ole realismia enää nykyään. Päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon, että huomattava osa yksin- ja mikroyrittäjistä ansaitsee paljon ALLE palkansaajien mediaanipalkan, puhumattakaan alakohtaisista eroista. Ei ole enää nykypäivän suomalaista yrityskenttää vastaavaa todellisuutta olettaa, että yrittäjä automaattisesti tienaa paljon palkansaajaa enemmän. Todellisuus on useimmiten päinvastainen. YEL on toki tarpeellinen, mutta sen pitäisi perustua yrittäjä todelliseen ansaintaan ja olla oikeasti tuki ja turva ja taata kohtuullinen eläke. Nykyisellään se ei sitä tee. Rinnastus palkansaajaan on sitäkin epäoikeudenmukaisempi, koska yrittäjän yleinen sosiaaliturva, lomat, perhevapaat ja muut oikeudet eivät ole likimainkaan samalla tasolla, kuin palkansaajien.  

Uskomme, että tämä mielipiteemme on kuultu. Kuinka paljon se vaikuttaa lopulliseen ratkaisuun, sitä emme vielä tiedä. Menee vielä aikaa, ennen kuin hyväksytään se tosiasia, että nykyajan Suomi on pienten yrittäjien Suomi. Paluuta entiseen ei ole. Päätöksenteon prosessit elävät hitaasti, mutta niitä voidaan muuttaa. Koko YEL-järjestelmä pitää muuttaa nykypäivään. 

ELÄKELAITOS LÄHESTYI, PITÄÄKÖ TYÖTULO KOROTTAA JO NYT?

Eläkeyhtiöt ovat nyt lähestyneet monia yrittäjiä, toiveenaan, että yrittäjät oma-aloitteisesti nostaisivat YEL-työtuloja jo itse tämän vuoden puolella. Eläkelaitoksilla on Finanssivalvonnasta tullut huomautus niskassaan, jonka takia niiden on pakko alkaa tarkistaa työtuloja itse, tuli lakimuutosesitys voimaan tai ei. On ymmärrettävää, että eläkelaitokset haluavat yrittäjien itse nostavan nyt työtuloaan, koska se säästää niiden työaikaa ja resursseja huomattavasti, jos niiden ei tarvitse itse tehdä arviota yrittäjän työtulosta ja perustella sitä. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että tämä työtulon tarkistamisen velvoite koskee nimenomaan eläkelaitoksia. Yrittäjien ei tarvitse hätäillä tämän kanssa. Ei ole mikään pakko nostaa tai muuttaa työtuloaan nyt kiireesti, jollei itse halua sitä tehdä ja koe sitä tarpeelliseksi. Tuli lakimuutosehdotus voimaan tai ei, ja millä ehdoilla tahansa, eläkelaitoksen pitää tehdä jatkossa arvio työtulosta yrittäjälle, ja tässä arviossa pitää olla selkeät perusteet. Perusteina tulee olemaan pääsääntöisesti saman alan kokopäiväisen työntekijän mediaanipalkka ja lisäksi katsotaan yrittäjän liikevaihtoa. Loppu riippuu aika pitkälti siitä, mitä käsittelyssä oleva lakimuutosesitys lopullisessa muodossaan sanoo, jos/kun se menee läpi.  

Oleellista on, että jos eläkelaitos tarkistaa työtulon korkeammaksi ja ilmoittaa sen perusteet, voi yrittäjä valittaa päätöksestä, niin eläkelaitokselle kuin Työeläkelakipalveluun. Jos työtulon muuttaa nyt itse omatoimisesti korkeammaksi, ei siitä voi valittaa. Lakimuutosesitys voi antaa myös enemmän siirtymäaikaa tai porrastuksia maksuun, joten yli oman maksukyvyn tai sen rajoilla ei tarvitse alkaa työtuloaan etukäteen nostelemaan, ellei koe sitä tarpeelliseksi ja aiheelliseksi ja halua niin tehdä. Ja tuli lakimuutosesitys voimaan tai ei, eivät eläkelaitokset nostele maksuja holtittomasti miten sattuu. Perusteet pitää olla, ja niistä voi valittaa.

MIKRO- ja YKSINYRITTÄJÄT YHDISTYS

Monet teistä jo tietävät, että olemme perustaneet yhdistyksen, Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n (MYRY), joka ajaa tästä lähtien hyvin aktiivisesti meidän pienten yrittäjien asiaa. YEL on tärkein asia tällä hetkellä, mutta muitakin yrittäjän sosiaaliturvaan, työntekijöiden palkkaamiseen, arvonlisäverotukseen yms liittyviä epäkohtia on paljon.

Jos haluat jatkossa vielä tietoa YEL-asiaan, tai muihin pieniä yrittäjiä koskeviin asioihin liittyen, voit liittyä jäseneksi yhdistykseemme tai olla meihin yhteydessä yhdistyksen kautta. Me neuvomme ja autamme parhaamme mukaan ja tiedotamme jäsenillemme. Olemme vielä pieni yhdistys mutta kasvamme vauhdilla, ja olemme erittäin aktiivisia. Kuulemme myös suoraan jäsentemme toiveita ja vaikutamme yhdessä.

Me emme enää ole tämän tiedotteen jälkeen sinuun, hyvä adressin allekirjoittaja, yhteydessä. Me emme kerää mitään yhteystietoja, eikä meillä ole pääsyä niihin. Tämä tiedote lähtee Adressit.comin kautta, niille, ketkä ovat sähköpostiosoitteen laittaneet mukaan, kun ovat allekirjoittaneet adressin.

Yhdistyksemme ja yhteystietomme löydät täältä, ja meihin saa mielellään olla yhteydessä: 

www.mikrojayksinyrittajat.fi

FB: www.facebook.com/mikrojayksinyrittajat

Twitter: @myryYrittajat

 

Ystävällisin terveisin

Liisa Hanén

Mikro- ja yksinyrittäjät ry


Liisa Hanén, yksinyrittäjä ja elinkeinonharjoittaja

Kiitos allekirjoituksestasi! YEL-adressi lähtee Eduskunnalle 6.9. Tule mukaan!

2022-08-29 15:13:03

Hei ja kiitos sinulle YEL-adressin allekirjoittaja.

Keräsimme hallituksen YEL-muutosehdotusta vastustavaan adressiin 67006 allekirjoitusta! Määrä on aivan hurja, ja se on todellakin huomattu päättäjien taholta. Jokaikisellä allekirjoituksella on ollut merkitystä.

Adressi toimitetaan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä eduskunnalle tiistaina 6.9. Ennen adressin luovutusta pidämme mielenosoituksen Eduskuntatalon rappusilla alkaen klo 10. Paikalle on tulossa useita kansanedustajia eri puolueista kuulemaan meitä, sekä toivottavasti myös median edustajia. Tule mukaan! On todella tärkeää, että äänemme saadaan kuuluviin ja nyt on loistava tilaisuus puhua suoraan kansanedustajien kanssa, he toivovat kuulevansa meitä. Käymme myös yhdessä vuoropuhelua yrittäjien ja eri yhdistysten edustajien kanssa. 

Mielenosoitus tiistaina 6.9. alkaa klo 10. Luen silloin adressin pääkohdat ja siihen jätettyjä kommentteja ja perustelen, miksi adressin allekirjoittaneet vastustavat hallituksen YEL-lakimuutosehdotusta ja vaativat sen käsittelyn keskeyttämistä.

Lisäksi esitän toiveen, adressin mukaisesti, että koko 50 vuotta vanhaa YEL-järjestelmää alettaisiin uudistaa nykypäivän tasolle ja kestävämmälle pohjalle, mukaan lukien yrittäjien eläkevarojen rahastointi. 93% Suomen yrityksistä on joko yksinyrittäjiä tai mikroyrittäjiä. Hyvin pienituloisia yrittäjiä on kymmeniä tuhansia. Ei kukaan halua huonoa eläkettä ja sosiaaliturvaa. Nykyisen järjestelmän korkeat maksut vain ovat mahdottomat ja työntävät monet yrittäjät köyhyysloukkuun, ilman toivoa edes kohtuullisesta eläkkeestä tai sosiaaliturvasta. Tämän on pakko muuttua, mikäli Suomessa aiotaan kannustaa yrittäjyyteen tulevaisuudessakin.

Adressi luovutetaan, kaikkine allekirjoituksineen, klo 13 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Mielenosoitukseen on kuka tahansa tervetullut klo 10-13:30 välillä. Tulkaa paikalle keskustelemaan, tervehtimään ja pitämään tärkeitä puheenvuoroja. Puhajakorokkeemme on vapaa, minulta saa pyytää paikalla puheenvuoron.

Kiitos vielä Sinulle, kun olet ollut mukana tässä muutoksessa ja tuomassa meidän pienimpien yrittäjien asiaa esille. On korkea aika, että meitä kuunnellaan tasaveroisesti yhteiskunnan päätöksenteossa. 

Toivottavasti tapaan teistä mahdollisimman monia tiistaina 6.9. klo 10-13 Eduskuntatalon portailla.

Kiittäen,

Liisa Hanén

YEL-adressin laatija ja ensimmäinen allekirjoittaja

 

 

 

 

 


Liisa Hanén, yksinyrittäjä ja elinkeinonharjoittaja

Kiitos allekirjoituksestasi! Järkeä Yeliin mielenosoitus ti 6.9. Eduskuntatalolla

2022-08-05 12:19:45

Hyvät adressin allekirjoittajat,

Jokaisella allekirjoituksella on suuri merkitys. Kiitos teille kaikille, joka ikiselle. Olette toivottavasti itsekin huomanneet julkisuudesta, miten meitä yrittäjiä ja asiaamme nyt kuullaan vähitellen, joukossa on voimaa! Olemme luoneet kansanliikkeen yrittäjien puolesta vain viikossa, se on ilmiömäistä ja kertoo siitä valtavasta tarpeesta, että etenkin pien- ja yksinyrittäjien asemaa on Suomessa parannettava paljon, alkaen epäoikeudenmukaisesta YEL-järjestelmästä. Adressiin voi edelleen osallistua elokuun loppuun asti.

Olemme saaneet asiamme jo nyt hyvin päättäjille tiedoksi, yhteiskunnallinen keskustelu on lähtenyt käyntiin ja taistelu jatkuu, vaikka todella paljon pitää vielä tehdä nopealla aikataululla. Teen kaikkeni, että hallituksen esitys HE 102 / 2022 vp yrittäjän eläkelain muutosta koskien kaadetaan tai viivytetään ja että seuraava hallitus alkaisi suunnitella YEL-järjestelmää kokonaan uudelta, oikeudenmukaiselta ja kestävältä pohjalta. Keväällä kannattaa olla aktiivinen eduskuntavaalien alla ja miettiä tarkkaan, kenelle äänensä antaa. Kuten huomaatte, sillä on todella suuri merkitys.

Tarvitsen vielä teidän apuanne!

1. Olemme järjestämässä mielenosoitusta Järkeä Yeliin tiistaina 6.9. Eduskuntatalolle, alkaen klo 10. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on luvannut silloin vastaanottaa adressimme ja moni kansanedustaja tulee olemaan paikalla kuulemassa meitä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan, vaikka piipahtamaan vain. Olisi myös upeaa, jos muualla Suomessakin haluttaisiin järjestää omia mielenilmauksia tällä samalla viikolla. Jos et ehdi tai voi osallistua, jaa kuitenkin tietoa tapahtumasta, kaikki tuki auttaa mielenilmauksessamme.

2. Seuraa ja tykkää kampanjastamme täällä: https://www.facebook.com/JarkeaYeliin  -täällä on tietoa, keskustelua ja täältä löydät kutsun mielenosoitukseen myös. Kannustamme vapaaseen, asialliseen, keskusteluun YEL-aiheen tiimoilta. Asiasta ei ole vain yhtä totuutta eikä mielipidettä, laajempi keskustelu on tärkeää. 

3. Ole yhteydessä kansanedustajiin, kirjoita heille sähköpostia, laita kommenttia twitteriin. Kiitä heitä, jotka ovat nostaneet asiaamme esille ja tukevat pienyrittäjien asiaa tai kritisoi asiallisesti heitä, jotka vaativat hallituksen yksisilmäistä uudistusta. On tärkeää olla suoraan yhteydessä heihin, jotka asioistamme päättävät.

Olen saanut teiltä kaikilta satoja ja satoja viestejä, kiitän niistä lämpimästi ja luen ne kaikki. Vain osalle ehdin vastata, mutta jokainen viesti on tärkeä ja huomioitu ja minulle saa edelleen laittaa viestejä. Myös tuon facebook-sivumme kautta viestinne tavoittaa minut.

Kiitos vielä kerran teille kaikille, yhdessä ja erikseen. Olette jokainen mukana isommassa muutoksessa ja paras muutosvoima tulee aina joukoista. Toivottavasti tapaan teistä useita tiistaina 6.9. 

 

Lämpimin terveisin

Liisa Hanén

ja #JärkeäYeliin -tiimi


Liisa Hanén, yksinyrittäjä ja elinkeinonharjoittajaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.