Pitkäkatu 25:n kulttuurimiljöö kuuluu kaupunkilaisille

Ota yhteyttä adressin tekijään

Syysterveiset Pitkäkadulta Mäkituvan ja Mäkitorpan väeltä sekä lähialueen asukkailta!

2023-09-01 09:22:36

Tervehdys pitkästä aikaa!

Paljon on ennättänyt tapahtua sitten viimeisimmän. Heinäkuussa joukko Pitkäkatu 25:n kulttuurimiljöön vaihtoehtoista kehittämistä puolustavia toimijoita ja kaupunkilaisia jätti Jyväskylän kaupunginvaltuuston (29.5.2023) päätöksestä valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa nostettiin esiin epäkohtia, joihin emme prosessin aikana ole saaneet vastauksia sekä epäkohtia, joiden kulku ei vastaa asemakaavaselosteessa kuvattua. Hieman tämän jälkeen heinäkuun lopulla kaikille Pitkäkatu 25:n toimijoille Mäkituvan ja Mäkitorpan tiloissa osoitettiin irtisanomisilmoitukset Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun toimesta. Perusteena irtisanomisille esitettiin tilojen käyttötarkoituksen muutos sekä se, että tyhjentämällä talot vuokralaisista kaupunki säästää ylläpitokustannuksissa ja haluaa näin toimien edetä alkuperäisen suunnitelman mukaan. Vertailulaskelmia vuokralaisista aiheutuvista kuluista ja tuloista sekä tyhjien tilojen ylläpitokuluista emme ole saaneet. Päällimmäisenä meillä on huoli rakennusten kunnon ylläpidosta siihen saakka, kunnes kunnostuksen aika koittaa.

Toivomme, että rakennuksista tullaan pitämään asianmukaista huolta ja että valituksella on merkitystä alueen tulevaisuuden osalta siten, että se voisi tarjota laajemmin iloa, hyötyä sekä yhteisöllisyyttä kaikille kaupunkilaisille luontoa sekä ympäristöä kunnioittaen. Valtuutetuille kokoamassamme tietopaketissa käsittelimme laajasti erilaisia kehittämisideoita sekä toimenpiteitä alueen kehittämiseksi näistä lähtökohdista ja siten, että se on myös taloudellisesti kestävää.

IMG_6870.jpgKuva: Katariina Nikkilä.

Osa alueen nykyisistä toimijoista siirtyy syyskuun aikana kaupungin omistamiin Kramsunkadun tiloihin, joissa tähän saakka Mäkitorpalla toiminut Yläkulttuuri ry tulee toimimaan päävuokralaisena ja muut toimijat Yläkulttuuri ry:n alivuokralaisina. Kaikille nykyisille toimijoille Kramsunkadun tilat eivät tule mahdollistamaan toiminnan jatkamista, vaan tilat tulee löytää muualta. 

Pitkäkatu 25 mediassa: 

Jyväskylän Pitkäkatu 25:n ostaja ei ryhdykään oikeustoimiin kaavavalittajien vuoksi – vertaa tilannetta sikojen kanssa painimiseen. Keskisuomalainen 31.8.2023 https://www.ksml.fi/paikalliset/6177818

Jyväskylän Pitkäkatu 25:n kaavasta valitettiin – ostaja pitää kiusantekona: "Olemme saaneet paljon negatiivista julkisuutta”. Keskisuomalainen 13.7.2023 https://www.ksml.fi/paikalliset/6069143

Pitkäkatu 25: menetetty utopia. Ville Mäki. Mielipidekirjoitus, Suur-Jyväskylän Lehti 12.7.2023 https://nakoislehti.media.fi/suurjyvaskylanlehti/0967fbd3-aa6d-42b7-ba66-78f6eaa11cf1/14?lang=fi Tervetuloa Konstrundan 2023 tapahtumaan Mäkituvalle tulevana viikonloppuna!

Konstrundan_2023_Pitkäkatu_25_Mäkitupa.jpg

Panu Koskimiehen ja Marjaana Niskasen työtiloissa on avoimet ovet tulevana viikonloppuna 2.-3.9.2023 osana valtakunnallista Konstrundan avoimet ateljeet -tapahtumaa, jonka keskeinen tavoite on tarjota keskusteluja, työnäytöksiä sekä voimaannuttavia kokemuksia kävijöille. Kävijöiden kohtaamiset taiteilijoiden, käsityöläisten ja muotoilijoiden kanssa ovat rentoja. Kiinnostavat keskustelut ja luovat hetket valloittavat työhuoneet.

Toivotamme teidät tervetulleiksi kylään ja tiloihimme la-su klo 11-17! Lähiseudulta löytyy myös muita tapahtumaan osallistuvia, joten kannattaa kurkata kaikki tekijät alla olevien linkkien kautta. Konstrundan Keski-Suomessa tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/8m9z815hm
Yleistä tietoa tapahtumasta sekä kaikki osallistujat (sivulla mahdollista rajata avoimet ateljeet esim tietyltä maantieteelliseltä alueelta): https://www.konstrundan.fi/fi/alku/ 

Toivottavasti nähdään!


Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25 Puutarhajuhlat toi kaupunkilaiset yhteen sukupolvia yhdistäen

2023-06-22 18:39:14

Katariina_Nikkilä_Pitkäkatu_25_Puutarhajuhlat_2.jpg
Pitkäkatu 25 puutarhajuhlat ja valtuuston jatkot 15.6.2023 osoittivat, että yhteisöllisyys, yhteinen ympäristö, kulttuurimiljöö sekä -ohjelma tuo ihmisiä yhteen ja niitä halutaan kokea osana kaupunkielämää sekä omaa arkea.


Kiitos kaikille vieraillemme! Ja kiitos illan upeille artisteille: Lempivärit (kuvassa 1), Päätepiste, Jesus DeLorean Väisänen & DJ Hi7eHi7e. Juhla kokosi arviolta 150 kaupunkilaista lyhyestä varoitusajasta huolimatta kesäisenä torstai-iltana yhteen. 

Saimme kuulla useampaan otteeseen, että rakastuin tähän paikkaan ja tällaista toivotaan lisää. Illan alkuun aluetta aktiivisesti puolustaneet kaupunkilaiset ja alueen toimijat toivottivat kaikki vieraat tervetulleiksi, ja sen jälkeen nautittiin kesän lämmöstä, livemusiikista, linnun laulusta, Tuk Tuk Travellers:n maukastakin maukkaammasta ruoasta, luovuusilosta kankaanpainannan äärellä, tanssista sekä vaihdettiin kuulumisia naapureiden, ystävien ja muiden juhlaan saapuneiden kesken. Ilta oli enemmän kuin onnistunut ja se on jokaisen paikalle saapuneen ansiota! Kaunis kiitos vielä kertaalleen!

Keskisuomalaisen juttu puutarhajuhlista https://www.ksml.fi/paikalliset/6007321 (15.6.2023, juttu tilaajille)
Tiedotteen kuvat: Katariina Nikkilä. 

Katariina_Nikkilä_Pitkäkatu_25_Puutarhajuhlat_3.jpg

Katariina_Nikkilä_Pitkäkatu_25_Puutarhajuhlat_pelasteetaan_pitkäkatu25.jpg

Katariina_Nikkilä_Pitkäkatu_25_Puutarhajuhlat_4.jpgOlemme saaneet alueen asukkailta runsaasti tiedusteluja siitä, olisiko heille pitänyt tulla ilmoitus kaavahankeesta, koska heillä itsellään tietoa ei ole.

Kaavan sivuilla on kerrottu, että osallisille (alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62§)) kaupunki on lähettänyt tiedon kirjeitse. Varmistimme asiaa asemakaavasuunnittelijalta ja hänen vastauksensa mukaisesti kaavan aloitusvaiheessa on lähetetty lähinaapureille (n. 190 hlöä) postitse suorakirje. Kaavan luonnosvaiheessa on lähetetty ns. osalliskirje mm. kahdeksalle lähimmälle naapurikiinteistölle (taloyhtiölle). Taloyhtiöille lähetetyt kirjeet on osoitettu isännöitsijöille, ja esitetty toive kirjeen välittämisestä yhtiössä eteen päin. Osallisille kirjeen toimittaminen kaiken kattavasti on haastavaa, sillä kaikkien yhteystietoja ei meillä ole saatavilla. Tämän vuoksi virallinen tiedottaminen kaavan eri vaiheista hoidetaan aina sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistavilla kuulutuksilla.

Mutta esimerkiksi yhdellekään alueen nykyisistä toimijoista ainuttakaan kirjettä ei ole saapunut, vaikka alueen toimijoiden tavoittaminen ja yhteystietojen hankkiminen olisi ollut helppoa ja viesti olisi meidät myös mäeltä tavoittanut. Syystä tai toisesta tämä tiedotus on jätetty kuitenkin ainakin osaltamme hoitamatta. Kannustamme teitä selvittämään asiaa omalta osaltanne suoraan isännöitsijältänne sekä taloyhtiön hallitukselta sekä sitä, onko taloyhtiönne jättänyt kaavasta muistustusta tms. kannanottoa ja miten siihen on vastattu. Mikäli haluatte kysyä asiasta tarkemmin, voitte olla yhteydessä asemakaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemeen (mauri.hahkioniemi@jyvaskyla.fi / 014 569 5034). Alunperin asemakaavan arkkitehtinä ja yhteyshenkilönä toiminut Mari Raekallio on siirtynyt keväällä 2023 Jyväskylän kaupungilta muihin tehtäviin. 

Voitte olla myös meihin edelleen suoraan yhteydessä hankkeen sisällöistä ja kulusta tai jos haluatte jakaa muita kokemuksianne asiaan liittyen kanssamme. Näin saamme myös kattavamman käsityksen muun muassa siitä, miten alueen toimijoiden ja asukkaiden kuuleminen on käytännössä toiminut. 

Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksen 29.5.2023 videotallenne on katsottavissa kaupungin Youtube-kanavalla. Pitkäkatu 25:n asemakaavan muutoksen käsittely alkaa n. kohdasta 1:48 https://youtu.be/QEHy1Z4Qbcc

Meistä olisi mielenkiintoista kuulla, millaisia havaintoja tai tunnelmia kokouksen kulku, puheenvuorot ja päätöksenteko teissä herättävät. Voitte olla meihin mm allaolevin yhteystiedon yhteydessä. Tai jos haluatte tulla meitä mäelle tapaamaan, niin otamme teidät ilolla vastaan. Mikäli näette mäellä liikettä, voitte poiketa suoraan pihaan tai olla ennakkoon esim sähköpostitse yhteydessä. 

IMG_6863.jpg

Tapaamisiin ja hyvää juhannusta kaikille!

Lämpöisin terveisin alueen toimijat sekä asukkaat ja muut kaupunkilaiset

IMG_69042.jpg

pitkakatu25(at)gmail.com
https://adressit.com/pitkakatu25
https://facebook.com/pitkakatu25
https://instagram.com/pelastetaanpitkakatu25 


Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25:n Puutarhajuhlat ja valtuuston jatkot to 15.6.2023

2023-06-12 20:49:21

Pitkäkatu_25_puutarhajuhlat_15.6_.2023_Mäkitupa_Mäkitorppa_.pngTervetuloa viettämään kesäistä torstai-iltaa Pitkäkatu 25:n pihapiiriin. Haluamme kokoontua juhlistamaan sitä yhteishenkeä ja lämpöä, jota olemme saaneet kokea kanssanne puolustaessamme Pitkäkatu 25:n kulttuurihistoriaa, perinnemaisemaa ja vehreää ympäristöä. Tule juhlistamaan tätä ainutlaatuista miljöötä ja upeaa yhteisöllisyyttä Pitkäkatu 25:n pihapiiriin torstaina 15.6.2023 klo 17 alkaen, tapahtuma päättyy noin klo 20:30-21:00.

klo 17 Tervetuloa puutarhajuhliin.

Maailmankuulu Tuk Tuk Travellers tarjoilee ilmaista vegaanista, gluteenitonta ja laktoositonta ruokaa niin kauan kuin sitä riittää.

Illan esiintyjät: DJ Hi7eHi7e, Lempivärit -yhtye, Päätepiste, Jesus Delorean Väisänen -yhtye

Klo 17:00-19:00 Kuvauta itsesi Pitkäkatu 25 karnevaalikyltin kanssa tai pihapiirissä. 

Klo 17:30-19:30: Luo oma pieni kangasmuisto puutarhajuhlista kangasväreillä.

Ota halutessasi oma piknikpeitto sekä -herkut mukaan, joiden kera on mukava istahtaa alas miljöön tunnelmista sekä näkymistä nauttimaan.

Kerro tapahtumasta ystäville, perheenjäsenille, naapureille ja vastaantulijoille ja tehdään näistä yhdessä ihanat juhlat! Ja kiitos tuestasi! Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee paikalle kohtaamaan tuttuja, juttelemaan ja viihtymään.

Sydämellisesti tervetuloa!

Mikäli käytät Facebookia löydät tapahtuman osoitteesta https://fb.me/e/LzcbA4RT 

Nähdään pian!

t. Pitkäkatu 25:n toimijat, alueen asukkaat, esiintyjät sekä muut kaupunkilaiset

https://adressit.com/pitkakatu25
https://facebook.com/pitkakatu25
https://instagram.com/pelastetaanpitkakatu25 


Marjaana Niskanen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysten jälkeen Pitkäkatu 25:n asemakaavan muutosehdotuksen

2023-05-29 22:46:04

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi Pitkäkatu 25:n asemakaavan muutosehdotuksen kokouksessaan 29.5.2023.
Tiedote Jyväskylän kaupungin sivuilla kokouksen päätöksistä:
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2023-05-29_jyvaskylan-kaupunginvaltuuston-paatoksia-2952023-olleesta-kokouksesta 

Asiaa käsiteltäessä kokouksen kulku oli paikoitellen hyvin värikäs. Kokouksen aikana jouduttiin pitämään useampi tauko päätöksenteon laillisuuden varmistamiseksi. Päätöstä perusteltiin kovasti talouden paineella, mutta ymmärrämme varmasti jokainen, että tässä ei ole kyse vain rahasta. Vaakakupissa on jotain sellaista, mitä ei enää koskaan rahallakaan takaisin saada, kun se kerran menetetään. Puhutaan arvokysymyksistä ja tahtotilasta tämän päätöksen kohdalla.

Surullinen päätös. Alueen kulttuurillista, maisemallista ja historiallista ainutlaatuisuutta sekä asukkaita, toimijoita ja muita kaupunkilaisia tasavertaisemmin palvelevan ja kaupungille vetovoimaisuutta luovan miljöön kehittämiselle ei haluttu antaa mahdollisuutta. 
IMG_20230530_003643.jpgPitkäkatu 25:n puolesta järjestettyyn kultuurikarnevaaliin ja valtuuston etkoille osallistui runsas joukko yhteisöllisyyttä, kulttuuria, avointa kaupunkitilaa ja perinnemaisemaa puolustavia kaupunkilaisia. 

Kaunein kiitos teille kaikille, jotka olitte mukana tänään ja jo aiemmin matkaa jakamassa!

Sitä yhteisöllisyyttä, lämpöä ja huolenpitoa yhteisesti tärkeästä asiasta ei meiltä vie mikään päätös pois. Se, miten tämä asia on tuonut ihmisiä yhteen kertoo omaa tarinaansa siitä, että tässä on kyse jostain ainutlaatuisesta ja merkityksellisestä. Jostain, mitä ei voi sanoiksi pukea tai kuvaksi piirtää, sen voi vain kokea!

IMG_20230529_145059.jpg


”Kulkiessamme vanhoissa kirkoissamme, katsellessamme kustavilaista herraskartanoa tai tutkiessamme satavuotista talonpoikaistyötä ilmenee kaikessa tässä jotain, joka meidät valtaa – se on tunnelma.” 


Alvar Aalto, arkkitehti (1922)

Pitkäkatu 25:n alueen kulttuurihistoriaa, maisemaa ja yhteisöllisyyttä puolustavat toimijat ja kaupungin asukkaat. 


Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25 kulttuurikarnevaali ja valtuuston etkot reittikartta on julkaistu

2023-05-28 11:54:01

KARTTA_KULTTUURIKARNEVAALI_JA_VALTUUSTON_ETKOT_PITKÄKATU_25.jpg

Tervetuloa mukaan Pitkäkatu 25 kulttuurikarnevaaliin ja valtuuston etkoille ma 29.5.2023

Tapahtumalla haluamme osoittaa huolemme kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti ainutlaatuisen miljöön tulevaisuudesta sekä iloa ja elämää, jota kulttuuri ja ympäristö meille antavat. Ohjelmanumerot, ilahduttavat karnevaalikyltit Pitkäkatu 25:n puolesta sekä kaikki osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! 

LÄHTÖ 15:30 PITKÄKATU 25, JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTALO / POLIISIKAMARIN SISÄÄNKÄYNTI KLO 16:00.
Reitti: Pitkäkatu 25 - Voionmaankatu - Vaasankatu - Kauppakatu / pihakatu - Cygnaeuksenkatu - Hannikaisenkatu - Hallintokortteli (Tietotalon ja Rakentajantalon välissä) - Jyväskylän kaupungintalo / Poliisikamarin sisäänkäynti.

Pitkäkatu 25:n nurmille on mahdollista saapua jo aiemmin viettämään alkukesän piknikkiä omien eväiden ja ystävien sekä perheiden seurassa. Voit liittyä tunnelmiin myös matkan varrelta tai myöhemmin kaupungintalolle mahdollisuuksiesi mukaan. Muut tarkemmat tiedot tapahtumasta edeltävässä tiedotteessa. 

Kutsua ja tietoa tapahtumasta saa vapaasti välittää eteenpäin!  Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/1dCGuI1de


PITKÄKATU 25 UUTISISSA

 

Kuvanveistäjä Panu Koskimies opettaa Yläkaupungin Yössä dreijausta – kolmen päivän katufestivaali tuo Jyväskylään yli 250 tapahtumaa. Keskisuomalainen 27.5.2023 https://www.ksml.fi/paikalliset/5957919 

Yli satavuotiaan puutalomiljöön kohtalo kauhistuttaa: Näin tontti täyttyy uusista taloista. Helsingin Sanomat 27.5.2023 https://www.hs.fi/paikka/jyvaskyla/


Lämmin kiitos kaikille Yläkaupungin Yön aikana Mäkituvalla ja Mäkitorpalla vierailleille!


Mäen valtasi suunnaton yhteenkuuluvuuden tunne ja teitä oli runsaasti liikkeellä! Hienoja kohtaamisia, muistoja, elämyksiä ja riemua ilmassa.


Toivottavasti nähdään jälleen huomenna maanantaina!


https://adressit.com/pitkakatu25
https://facebook.com/pitkakatu25
https://instagram.com/pelastetaanpitkakatu25
#pelastetaanpitkäkatu25

pitkakatu25(at)gmail.com


Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25 kulttuurikarnevaali ja valtuuston etkot ma 29.5.2023

2023-05-26 20:08:44

Kulttuurikarnevaali_Pitkakatu_25_MakiMatti_Jyvaskyla_2023.jpgTervetuloa iloiseen kulttuurikarnevaaliin ja kaupunginvaltuuston etkoille Pitkäkatu 25:n puolesta ma 29.5.2023.

Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/1dCGuI1de

Kulttuurikarnevaalilla haluamme osoittaa huolemme kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti ainutlaatuisen miljöön tulevaisuudesta sekä iloa ja elämää, jota kulttuuri ja ympäristö meille antavat. Lähdemme liikkeelle Pitkäkadulta klo 15:30 ja kokoontuminen Jyväskylän kaupungintalolla n. klo 16. Voit liittyä tunnelmiin myös matkan varrelta tai myöhemmin kaupungintalolle mahdollisuuksiesi mukaan (karnevaalireitti Pitkäkadulta kaupungintalolle varmistuu vielä lähempänä).

Otamme mielellään vastaan ohjelmanumeroita kulttuurikarnevaaliin ja etkoille, esim musisointi, tanssi yms 💛 Pitkäkadun nurmille on mahdollista saapua jo aiemmin viettämään alkukesän piknikkiä omien eväiden ja ystävien sekä perheiden seurassa.

Kaupunginvaltuuston kokous alkaa klo 18:00, mutta valtuustoryhmät saapuvat paikalle aiemmin pitämään omia kokouksiaan ja tämän vuoksi haluamme olla paikalla ajoissa kohdataksemme päättäjät vielä ennen kokousta. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, paikan päällä selviää osallistujamäärä huomioiden, kuinka moni mahtuu saliin kokousta seuraamaan. Kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata myös livelähetyksenä Jyväskylän kaupungin verkkosivujen kautta. https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuuston-kokoukset-kokousvideot

Kulttuurikarnevaalista ja valtuuston etkoista on lähetetty kutsu myös kaupunginvaltuuston jäsenille. 

Huom. Kirkkopuiston rakennustöiden aikana kulku kaupungintalolle tapahtuu Hallintokorttelin läpi, eli Tietotalon ja Rakentajantalon välille rakennettua väliaikaista väylää pitkin. Karnevaalin kokoontuminen kaupungintalolla Poliisikamarin sisäänkäynnin luona.

Ohjelmanumeroehdotukset ja muut tarkennukset pitkakatu25(at)gmail.com / 0500211116

Tervetuloa mukaan ☀️🧡

Uutiset Pitkäkatu 25:n asemakaavan muutoksesta:

Kansalaisadressi vaatii Jyväskylää luopumaan lisärakentamisaikeesta Mäki-Matissa – kaupunki haluaa lisätä keskusta-alueen asuntotarjontaa

https://yle.fi/a/74-20033115. (YLEn uutinen 26.5.2023)
https://areena.yle.fi/1-63841231 (Yle uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo 26.5.2023, kohta 2:06)


Pitkäkatu 25:n tapahtumia Yläkaupungin yössä la 27.5.2023


klo 10-16 avoimet ovet Panu Koskimies & Marjaana Niskanen / Mäkitupa
klo 12-16 avoimet ovet & taulun myynti Kuvataideseura Kirjo ry / Mäkitupa
klo 14 tanssipiknik Jyväskylän Flamencoyhdistys / Mäkitupa takapiha (säävaraus Mäkituvan sali)
klo 16-19:30 Jyväskylän meininki -punkpiknik / Mäkitorppa (järj. Jelmu ry)
klo 19:30-22 Ylämäki-klubi / Mäkitorppa (järj. Yläkulttuuri ry)
klo 03-10 Aamukaste-klubi / Mäkitorppa (järj. Aamu ry)

Lauantaina 27.5. olet tervetullut myös karnevaalitalkoisiin, tehdään kylttejä ja ilosanomia maanantain kulttuurikarnevaaliin. Mikäli sinulta löytyy kotoa iloisia maalipurkin jämiä tai muita tarvikkeita, niin ota matkaan. Ja meiltä mäeltä löytyy myös, eli ilmankin voi saapua tai ihan vain käymäänkin ja jutustelemaan olet lämpimästi tervetullut!

IMG_20230526_192736_765.jpgKiitos edelleen kaikille aktiivisuudesta ja asiassa vahvasti mukana elämisestä :) Toivottavasti nähdään runsain määrin lauantain tapahtumapäivässä sekä maanantaina kulttuurikarnevaalin tunnelmissa!

 
Yt. Pitkäkatu 25:n toimijat sekä alueen asukkaita ja muita kaupunkilaisia. Hyvää viikonloppua!

https://adressit.com/pitkakatu25
https://facebook.com/pitkakatu25
https://instagram.com/pelastetaanpitkakatu25
#pelastetaanpitkäkatu25 


Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25:n asemakaavan muutos Jyväskylän kaupunginvaltuuston käsittelyssä ma 29.5.2023

2023-05-25 06:37:09

Pitkäkatu_25_kulttuurimiljöö_on_tärkeä.jpgKokoonnuimme Pitkäkatu 25:n pihapiiriin tiistaina 23.5.2023 keskustelemaan edelleen suuresta huolesta alueen puolesta ja myös ideoista, kuinka alueella olisi potentiaalia kehitykseen, joka avaisi kohdetta entistä enemmän kaikkien kaupunkilaisten iloksi ja olisi myös matkailullisesti vetovoimainen (kuva yllä). Olemme pyrkineet myös ideoimaan ja kartoittamaan toimintamalleja, joilla kyseinen toiminta olisi myös taloudellisesti tasapainossa. Paikalle pääsi pikaisesta aikatalusta huolimatta mukavasti alueen toimijoita, asukkaita ja muita kaupunkilaisia sekä yksi kaupunginhallituksen jäsen. Paikalla oli myös YLEn toimittaja ja juttu aiheesta ilmestynee aivan lähiaikona. Kiitokset jälleen kaikille mukana olleille, yhteinen keskustelu avartaa näkökulmia.

Pitkäkatu 25:n asemakaavan muutos on Jyväskylän kaupunginhallituksessa ma 29.5.2023
Kokouksen esityslista: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=15195

Jyväskylän kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja, jossa asia oli käsittelyssä 15.5.2023 (§ 117): https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=15191


Artikkeli kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten purkamisesta ja suojelun tilasta:

Vanhat rakennukset katoavat kaikessa hiljaisuudessa Jyväskylästä ja koko Suomesta - selvitimme miksi. Katri Nieminen. Keskisuomalainen 21.5.2023. https://www.ksml.fi/paikalliset/5941114


Viimeisimpiä mielipidekirjoituksia aiheesta: 

Viimeinen Minna Canthin maisema on suojeltava. Irma Hirsjärvi. Keskisuomalainen 10.5.2023. https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/5916246

Ei Pitkäkatu 25:n kaavamuutokselle, sano kyllä osallistamiselle. Panu Koskimies, Marjaana Niskanen, Juulia Kääriä. Keskisuomalainen 25.5.2023. https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/5951069


Järjestämme maanantaina 29.5.2023 kulkueen Jyväskylän kaupungintalolle ennen valtuuston kokousta, tähän ovat kaikki lämpimästi tervetulleita. Kulkueella haluamme osoittaa huolemme kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti ainutlaatuisen miljöön tulevaisuudesta sekä sitä iloa ja antia, jota kulttuuri ja miljöö meille antaa. Tarkat aikataulut eivät ole vielä varmistuneet, joten ilmoitamme niistä vielä ennen maanantaita (ennakkoarvio kulkueesta n. klo 15-17 välillä), toivottavasti pääset mukaan! Voit välittää viestiä myös tuttavillesi ja muille kiinnostuneille! Valtuustoryhmät kokoontuvat ennen varsinaista kokousta, joka alkaa klo 18, joten meidän olisi hyvä olla paikalla jo ennen ryhmien kokoontumisia. 

Pitkäkatu 25 Yläkaupungin Yössä

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi Pitkäkatu 25:n tapahtumiin Mäkituvalle ja Mäkitorpalle Yläkaupugin Yön aikaan tulevana viikonloppuna pe 26.5. - la 27.5.2023. Tuolloin valmistelemme myös maanantain kulkuetta, joten olisi mukava, mikäli pääset talkoohommiin mukaan silloin tai ihan vain rupattelemaan tulevasta suunnitelmasta. Ja jos sinulla sattuu olemaan kotosalla käyttämättömiä kylteiksi soveltuvia tarvikkeita tai esim maalia, niin sellaisia voisi olla hyvä varata mukaan :) Kulkueen valmisteluihin mahdollista osallistua pe 11-18 & la 10-16. 

pe 26.5.2023
klo 11-18 avoimet ovet Panu Koskimies & Marjaana Niskanen / Mäkitupa

la 27.5.2023
klo 10-16 avoimet ovet Panu Koskimies & Marjaana Niskanen / Mäkitupa
klo 12-16 avoimet ovet & taulun myynti Kuvataideseura Kirjo ry / Mäkitupa
klo 14 tanssipiknik Jyväskylän Flamencoyhdistys / Mäkituvan takapiha (säävarauksella Mäkituvan flamencosali)
klo 16-19:30 Jyväskylän meininki -punkpiknik / Mäkitorppa (järj. Jelmu ry)
klo 19:30-22 Ylämäki-klubi / Mäkitorppa (järj. Yläkulttuuri ry)
klo 03-10 Aamukaste-klubi / Mäkitorppa (järj. Aamu ry)


Adressiin on tullut jo yli 1400 allekirjoitusta, kaikki allekirjoitukset sekä yksittäisen kommentit (myös Pitkäkadun Kukkatalossa kerätty adressi) on toimitettu Jyväskylän kaupungin kirjaamon kautta valtuutetuille perehdyttäväksi. Adressi on edelleen avoinna ja allekirjoitettavissa.

Toivottavasti tavataan tulevana viikonloppuna mäellä! Voitte laittaa meille myös viestiä, mikäli joku aihe tältä osalta askarruttaa tai sinulla on ajatuksia alueen kehittämiseksi tai haluat olla aktiivisemmin mukana toimissa yhdessä porukan kanssa asian puolesta (adressin kautta tai pitkakatu25(at)gmail.com). Kannustamme edelleen olemaan kaupunginvaltuuston jäseniin yhteydessä tulevan kokouksen tiimoilta myös. Aivan viimeiseen päivään yhteydenottoa ei kannata kuitenkaan jättää, sillä heillä on varmasti monta muutakin asiaa hoidettavanaan ja mielen päällä.
 
Aurinkoisin terveisin, Mäkituvan, Mäkitorpan ja Pitkäkatu 25:n puolesta kasvava joukko alueen toimijoita, asukkaita sekä muita kaupunkilaisia

https://www.facebook.com/pitkakatu25/
https://www.instagram.com/pelastetaanpitkakatu25
 

Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25:n kulttuuria kunnioittava vaihtoehto, tilaisuus ti 23.5.2023 klo 9:00

2023-05-22 14:06:08

Pitkäkatu_25_kulttuurimiljöö_Jyväskylän_helmi.jpegTervetuloa tiistaina 23.5.2023 klo 9:00 Pitkäkatu 25 pihapiiriin kuulemaan ideoistamme sekä selvityksistämme alueen vaihtoehtoisen vision puolesta.

Tule kuulemaan näistä näkökulmista paikan päälle. Pahoittelemme pikaista aikataulua, mutta toivomme, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan, lopuksi luvassa myös yhteistä keskustelua aiheesta. 

Paikalle saapuu YLE Keski-Suomen toimittaja,
joka tekee aiheesta jutun radioon sekä nettiuutisiin.

Nostamme esiin myös muita merkityksellisiä asioita, jotka tulee mielestämme tulevassa päätöksenteossa ottaa huomioon. 

Aiheina mm.
- vaihtoehtoinen visio alueelle ja ideoita alueen kehittämiseksi
- kehitetään alueesta taloudellisesti kannattava kaupunkilaisia yhteisesti palveleva kulttuurikeidas sekä matkailullisesti vetovoimainen kohde
- kulttuurimiljöön käytölle, kaavoitukselle ja rahoitukselle on olemassa vaihtoehtoja, joita ei tähän mennessä ole millään tavalla selvitetty
- nyt Jyväskylällä on mahdollisuus näyttää, että täällä uskalletaan tehdä rohkeasti asioita toisin. Voidaan muodostaa uusia verkostoja ja kenties laittaa alulle toimintamallia, jollaista ei ole muissa kaupungeissa toteutettu, ja luovuutta käyttäen säilyttää kaunis kulttuurimiljöö kaupunkilaisten sekä matkailijoiden yhteisenä keitaana
- kerran yksityistetty ja täyteen rakennettu tontti on iäksi menetetty mahdollisuus, sitä ei saada enää millään rahamäärälläkään takaisin.
- mikä on kaupunkilaisten tahtotila ja toive alueen kehittämisen puolesta, vapaa keskustelu.

Toivottavasti tapaamme huomenna!

Ystävällisin terveisin Pitkäkatu 25:n puolesta selvitystä tehneet alueen toimijat, asukkaat ja muut kaupunkilaiset.

Liity tapahtumaan myös Facebookissa https://fb.me/e/6cF4HUfFN 

https://facebook.com/pitkakatu25
https://instagram.com/pelastetaanpitkakatu25 


Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25 kaava eteni kaupunginhallituksessa 15.5.2023

2023-05-15 19:22:23

Pitkäkatu_25_arvo_on_korvaamaton_kaupunkilaisille.jpgJyväskylän kaupunginhallitus on hyväksynyt Pitkäkatu 25 kaavaehdotuksen kokouksessaan. Ennen päätöstä asiasta äänestettiin Irma Hirsjärven esitettyä, että kaava palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi. Asiasta uutisoi KSML.FI 15.5.2023 https://www.ksml.fi/paikalliset/5932040 (juttu tilaajille). Lähetämme tiedotteen, kun kokouksen pöytäkirja on luettavissa Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta. Seuraavaksi asia menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja mahdollisesti asia voi olla käsiteltävänä jo 29.5.2023 kokouksessa. Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, eli niihin on mahdollista osallistua. 

Mielipidekirjoitus Pitkäkatu 25:
Älkää pilatko lasteni ja lapsuuteni naapurustoa. Juulia Kääriä. Keskisuomalainen 12.5.2023 https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/5925398 

Nyt on tärkeää viedä viestiä kaupunginvaltuuston suuntaan sekä nostaa aiheesta keskustelua. Kyseessä on asia, jonka arvo ei ole palautettavissa tai paikattavissa millään, mikäli se kerran hävitetään.
Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsenet sekä varavaltuutetut: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuuston-jasenet-ja-materiaalia 

Samana päivänä 15.5.2023 kokoonnuimme myös Pitkäkadulle keskustelemaan tilanteesta alueen asukkaiden, toimijoiden ja muiden kaupunkilaisten kanssa, paikalla oli noin 20 osallistujaa.
Kokoontumiseen osallistuivat myös kaksi kaupunginhallituksen jäsentä. Huoli ympäristön puolesta ja uudisrakentamisen vaikutuksista ympäristöön on suuri, lisäksi mietityttää, kuinka tämä kaavamuutos toteutuessaan voi vaikuttaa ympäristön tuleviin suunnitelmiin esimerkiksi Mäki-Matin perhepuiston osalta. Olemme edelleen yhteydessä päättäjiin ja pyrimme tavoittamaan myös tiedotusvälineitä. Tiedotamme adressin sekä Facebook-sivun kautta, mikäli järjestämme uuden kokoontumisen aiheesta ja otamme myös toiveita sekä ideoita toiminnan tueksi vastaan ja jokainen on tervetullut mukaan toimimaan asian puolesta. Tilaisuudessa useampaan otteeseen nousi esiin kokemus siitä, ettei kaupungin asukkkaita kuulla riittävästi päätöksenteossa tai kaupunkisuunnittelussa ja avoin sekä aito vuoropuhelu puuttuu. Yhtenäinen kanta oli myös se, että Pitkäkatu 25 alue on ainutlaatuinen maisemallinen ja toiminnallinen kokonaisuus, eikä sen arvo ole suoraan euroissa mitattavissa, vaikka välillisesti sen vaikutukset myös näihin euroihin ovat hyvinkin merkittävät. Kaupunkilaisten hyvinvointi, viherympäristön merkitys, matkailullinen vetovoima, kokemus tilan tunteesta, maisemallinen yhteys perhepuiston ja Harjun suuntaan ja perinteiden, historian sekä kulttuurin vaaliminen ovat tekijöitä, joita tämä alue tarjoaa jo nykyisellään, ja joiden kehittämisessä on potentiaalia valtavasti edelleen. Nämä ovat arvoja ja tekijöitä, jotka kantavat ihmisen elämässä pitkälle ja joiden merkitystä ei tule väheksyä. 
Jyväskylän_kulttuurihistoriallinen_aarre_Pitkäkatu_252.jpgAdressi on edelleen allekirjoitettavissa ja voit jakaa tietoa siitä omissa verkostoissasi https://adressit.com/pitkakatu25
Aihetta käsittelevän Facebook-sivun voit ottaa seurantaan osoitteessa https://facebook.com/pitkakatu25 

Kiitokset kaikille tänään toukokuun kolmantena maanantaina Pitkäkadun pihapiiriin saapuneille ja keskusteluun osallistuneille. Esille nousi erittäin hienoja näkemyksiä, ideoita ja kannanottoja. Kiitos myös valtuutetuille, jotka ennättivät saapumaan paikalle ja osallistumaan keskusteluun. Yhteisöllisyydessä on voimaa!

Ennakkotietona kerromme myös, että alueella on perinteisesti luvassa monipuolista ohjelmaa Yläkaupungin Yön aikaan toukokuun viimeisenä viikonloppuna, Pitkäkatu 25:n mäellä sijaitsevien Mäkituvan ja Mäkitorpan ohjelmaan pääset tutustumaan jo Yläkaupungin Yön verkkosivuilla.


Marjaana Niskanen

Kokoontuminen Pitkäkadun pihapiirissä ma 15.5.2023 klo 13

2023-05-14 07:15:18

Pitkäkatu_25_Jyväskylän_helmi.jpg

Kokoonnutaan Pitkäkatu 25 pihapiiriin vireillään olevan kaavamuutoshankkeen vaihtoehtoisen suunnitelman puolesta maanantaina 15.5.2023 klo 13. Emme halua, että kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen maisema tuhoutuu vireillään olevan kaavamuutoshankkeen niin salliessa uudisrakentamisen alle ja että maisemallinen sekä toiminnallinen yhteys Mäki-Matin perhepuiston kanssa katkeaa. Haluamme, että selvitetään myös muita vaihtoehtoja alueen kehittämiseksi ja kuunnellaan vielä kaupungin asukkaita, mitä tämä heille merkitsee.

Käydään yhdessä läpi, mikä tilanne asiassa on nyt ja keskustellaan, mitä mahdollisuuksia meillä on yhdessä tehdä asian hyväksi ja mitä ajatuksia tilanne kaikkinensa kaupunkilaisissa herättää. Samalla on mahdollisuus tutustua pihapiiriin sekä alueen toimijoihin. Uskomme, että yhteishengellä alueen säilyttämisen puolesta on nyt merkitystä. Tilaisuus on kaikille avoin.

Kaavamuutos on samana päivänä (ma 15.5.2023) myös kaupunginhallituksen käsittelyssä. Kokouksen esityslista.

Lämpimästi tervetuloa!

Marjaana NiskanenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…