Pitkäkatu 25:n kulttuurimiljöö kuuluu kaupunkilaisille

Ota yhteyttä adressin tekijään

Pitkäkatu 25 kaava eteni kaupunginhallituksessa 15.5.2023

2023-05-15 19:22:23

Pitkäkatu_25_arvo_on_korvaamaton_kaupunkilaisille.jpgJyväskylän kaupunginhallitus on hyväksynyt Pitkäkatu 25 kaavaehdotuksen kokouksessaan. Ennen päätöstä asiasta äänestettiin Irma Hirsjärven esitettyä, että kaava palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi. Asiasta uutisoi KSML.FI 15.5.2023 https://www.ksml.fi/paikalliset/5932040 (juttu tilaajille). Lähetämme tiedotteen, kun kokouksen pöytäkirja on luettavissa Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta. Seuraavaksi asia menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja mahdollisesti asia voi olla käsiteltävänä jo 29.5.2023 kokouksessa. Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, eli niihin on mahdollista osallistua. 

Mielipidekirjoitus Pitkäkatu 25:
Älkää pilatko lasteni ja lapsuuteni naapurustoa. Juulia Kääriä. Keskisuomalainen 12.5.2023 https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/5925398 

Nyt on tärkeää viedä viestiä kaupunginvaltuuston suuntaan sekä nostaa aiheesta keskustelua. Kyseessä on asia, jonka arvo ei ole palautettavissa tai paikattavissa millään, mikäli se kerran hävitetään.
Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsenet sekä varavaltuutetut: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuuston-jasenet-ja-materiaalia 

Samana päivänä 15.5.2023 kokoonnuimme myös Pitkäkadulle keskustelemaan tilanteesta alueen asukkaiden, toimijoiden ja muiden kaupunkilaisten kanssa, paikalla oli noin 20 osallistujaa.
Kokoontumiseen osallistuivat myös kaksi kaupunginhallituksen jäsentä. Huoli ympäristön puolesta ja uudisrakentamisen vaikutuksista ympäristöön on suuri, lisäksi mietityttää, kuinka tämä kaavamuutos toteutuessaan voi vaikuttaa ympäristön tuleviin suunnitelmiin esimerkiksi Mäki-Matin perhepuiston osalta. Olemme edelleen yhteydessä päättäjiin ja pyrimme tavoittamaan myös tiedotusvälineitä. Tiedotamme adressin sekä Facebook-sivun kautta, mikäli järjestämme uuden kokoontumisen aiheesta ja otamme myös toiveita sekä ideoita toiminnan tueksi vastaan ja jokainen on tervetullut mukaan toimimaan asian puolesta. Tilaisuudessa useampaan otteeseen nousi esiin kokemus siitä, ettei kaupungin asukkkaita kuulla riittävästi päätöksenteossa tai kaupunkisuunnittelussa ja avoin sekä aito vuoropuhelu puuttuu. Yhtenäinen kanta oli myös se, että Pitkäkatu 25 alue on ainutlaatuinen maisemallinen ja toiminnallinen kokonaisuus, eikä sen arvo ole suoraan euroissa mitattavissa, vaikka välillisesti sen vaikutukset myös näihin euroihin ovat hyvinkin merkittävät. Kaupunkilaisten hyvinvointi, viherympäristön merkitys, matkailullinen vetovoima, kokemus tilan tunteesta, maisemallinen yhteys perhepuiston ja Harjun suuntaan ja perinteiden, historian sekä kulttuurin vaaliminen ovat tekijöitä, joita tämä alue tarjoaa jo nykyisellään, ja joiden kehittämisessä on potentiaalia valtavasti edelleen. Nämä ovat arvoja ja tekijöitä, jotka kantavat ihmisen elämässä pitkälle ja joiden merkitystä ei tule väheksyä. 
Jyväskylän_kulttuurihistoriallinen_aarre_Pitkäkatu_252.jpgAdressi on edelleen allekirjoitettavissa ja voit jakaa tietoa siitä omissa verkostoissasi https://adressit.com/pitkakatu25
Aihetta käsittelevän Facebook-sivun voit ottaa seurantaan osoitteessa https://facebook.com/pitkakatu25 

Kiitokset kaikille tänään toukokuun kolmantena maanantaina Pitkäkadun pihapiiriin saapuneille ja keskusteluun osallistuneille. Esille nousi erittäin hienoja näkemyksiä, ideoita ja kannanottoja. Kiitos myös valtuutetuille, jotka ennättivät saapumaan paikalle ja osallistumaan keskusteluun. Yhteisöllisyydessä on voimaa!

Ennakkotietona kerromme myös, että alueella on perinteisesti luvassa monipuolista ohjelmaa Yläkaupungin Yön aikaan toukokuun viimeisenä viikonloppuna, Pitkäkatu 25:n mäellä sijaitsevien Mäkituvan ja Mäkitorpan ohjelmaan pääset tutustumaan jo Yläkaupungin Yön verkkosivuilla.


Marjaana Niskanen

Kokoontuminen Pitkäkadun pihapiirissä ma 15.5.2023 klo 13

2023-05-14 07:15:18

Pitkäkatu_25_Jyväskylän_helmi.jpg

Kokoonnutaan Pitkäkatu 25 pihapiiriin vireillään olevan kaavamuutoshankkeen vaihtoehtoisen suunnitelman puolesta maanantaina 15.5.2023 klo 13. Emme halua, että kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen maisema tuhoutuu vireillään olevan kaavamuutoshankkeen niin salliessa uudisrakentamisen alle ja että maisemallinen sekä toiminnallinen yhteys Mäki-Matin perhepuiston kanssa katkeaa. Haluamme, että selvitetään myös muita vaihtoehtoja alueen kehittämiseksi ja kuunnellaan vielä kaupungin asukkaita, mitä tämä heille merkitsee.

Käydään yhdessä läpi, mikä tilanne asiassa on nyt ja keskustellaan, mitä mahdollisuuksia meillä on yhdessä tehdä asian hyväksi ja mitä ajatuksia tilanne kaikkinensa kaupunkilaisissa herättää. Samalla on mahdollisuus tutustua pihapiiriin sekä alueen toimijoihin. Uskomme, että yhteishengellä alueen säilyttämisen puolesta on nyt merkitystä. Tilaisuus on kaikille avoin.

Kaavamuutos on samana päivänä (ma 15.5.2023) myös kaupunginhallituksen käsittelyssä. Kokouksen esityslista.

Lämpimästi tervetuloa!

Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25 asemakaavamuutos kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 15.5.2023

2023-05-11 19:11:09

Pitkäkatu_25_Jyväskylä_Mäki-Matti_2023_miksi_tämä_halutaan_tuhota.jpgMillaisena sinä haluaisit tämän maiseman kukoistavan? Vireillä olevassa suunnitelmassa kuvan etuosa rakennetaan täyteen kolmella pienkerrostalolla, joiden harjakorkeus kohoaisi suojeltujen rakennusten tasolle. Lisäksi neljä muuta taloa kadun kulmaukseen sekä Oikokadun reunalle. Ymmärrämme jokainen, että maisema on sen jälkeen menetetty, kuten myös yhteys viereiseen perhepuistoon. Onko tämä sen arvoista? Miten päätös vaikuttaa tulevaisuuden päätöksiin esimerksiki perhepuiston kohtalosta, kun tämä maisemallinen ja toiminnallinen yhteys katkaistaan?

Pitkäkatu 25 asemakaavamuutos oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä keskiviikkona 3.5.2023. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi toimialajohtaja Kantosen esityksen, että asemakaavan muutos hyväksytään. Kokouksessa annettiin myös poikkeava muutosehdotus, ja sen myötä asiasta äänestettiin:

Keskustelun aikana Jarno Kemiläinen ehdotti Mika Nousiaisen, Kimmo Suomen ja Kari Yksjärven kannattamana, että kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle että Pitkäkatu 25 asemakaavan muutosehdotus hylätään. Perusteluna hylkäämiselle on että aluetta tulee kehittää kaupunkilaisten yhteisenä perinnepihana ja toiminnallisena olohuoneena, jonne olisi helppo kaikkien tulla viihtymään. Pitkäkatu 25 on kehitettävä yhdessä viereisellä tontilla sijaitsevan Suomen ensimmäisen perhepuiston kanssa kaupunkilaisten ja matkailijoiden olohuoneeksi, jossa viihtyvät kaiken ikäiset ihmiset. Äänestyksessä annettiin 8 (kahdeksan) JAA-ääntä (Martti Aukee, Aimo Asikainen, Ilona Helle, Kaisa Peltonen, Karoliina Saraste, Mikko Räty, Ilse Weijo, Suvi Widgrén) ja 5 (viisi) EI-ääntä (Kimmo Suomi, Heidi Kokko, Jarno Kemiläinen, Mika Nousiainen, Kari Yksjärvi). Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan päätösehdotus tuli lautakunnan päätökseksi. (Lainaus kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjasta 3.5.2023)
Linkki kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjaan: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=15105 

Kaavamuutos on kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 15.5.2023
Linkki kaupunginhallituksen tulevan kokouksen esityslistaan: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=15191 


Nyt tarvitaan teistä jokaista! Jos teillä on ajatuksia, kuinka osoittaa kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisen maiseman merkityksellisyys päättäjille ja mitä voimme yhdessä tehdä, niin olkaa meihin yhteydessä sekä suoraan päättäjiin. Yhdessä olemme enemmän. Jos haluatte tulla käymään paikan päällä Mäkituvalla ja Mäkitorpalla niin olkaa myös meihin yhteydessä, olette erittäin lämpimästi tervetulleita! Erittäin vaikea on ymmärtää sitä, miksi mitään muuta vaihtoehtoa alueen kehittämiseksi ja mahdollistamiseksi ei ole haluttu missään vaiheessa projektia selvittää. Kenen tahtotila tämä on?


Alueen toimijoiden ja puolestapuhujien puolesta 
Marjaana Niskanen
0500211115
maniskan(at)gmail.com


Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25:n asemakaavan muutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ke 3.5.2023

2023-05-01 20:08:42

Pitkäkatu_25_kulttuurimiljöö_Jyväskylä_Mäkitupa_Mäkitorppa.jpgKuvassa nykynäkymä Pitkäkadun suunnalta Pitkäkatu 25:n pihapiiriin Mäkituvalle ja Mäkitorpalle. Vireillä olevan mukainen suunnitelma tulisi toteutuessaan peittämään näkymän pihaan ja suojeltuihin rakennuksiin sekä rajoittamaan tontin yksityiseen käyttöön.


Pitkäkatu 25:n asemakaavan muutosehdotus on kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä keskiviikkona 3.5.2023.
Kokouksen esityslistassa toimialajohtaja Kantosen ehdotus on, että kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Adressiin jätettyjen mielipiteiden ja suoraan saamamme palautteen myötä olemme kuitenkin entistäkin vakuuttuneempia siitä, että Pitkäkatu 25:n hyödyntäminen jatkossakin virkistys- ja kulttuurikäytössä antaa huomattavasti enemmän lisäarvoa ja viihtyisyyttä Mäki-Matin alueelle ja lähellä sijaitsevalle kaupungin keskustalle luoden myös vahvempaa vetovoimaa Jyväskylän kaupungille niin asukkaiden kuin matkailijojiden keskuudessa kuin tontin käyttö yksityisenä asuinalueena pienelle asukasmäärälle. Kaavahanke on palautettava uudelleen suunnittelupöydälle ja tonttia ei tule rajata ainoastaan yksityiseen käyttöön, eikä tuhota kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuista maisemaa niin runsaalla määrällä uudisrakennuksia. Jätimme ehdotuksesta yhteisen muistutuksen ja lisäksi olemme olleet sähköpostitse yhteydessä kaupunkirakennelautakunnan, kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston jäseniin ja esittäneet toiveemme perehtyä nykyiseen suunnitelmaan erityisellä harkinnalla sekä esittäneet myös vaihtoehtoisia ideoita alueen kehittämiseksi. Näillä ideoilla haluamme tuoda esiin, kuinka annetaan Pitkäkatu 25:lle mahdollisuus kehittyä yhdessä viereisen perhepuiston kanssa Jyväskylän helmeksi, joka tunnetaan ja josta iloitaan ulkomaita myöten – kaupungin yksi viimeisistä historiallisista puutalomiljöistä on sen varmasti ansainnut. Alueen potentiaali on ainutlaatuinen ja merkittävä, eikä sitä tule tuhota nykyisenkaltaisella kaavamuutoshankkeella. Nykyisessä suunnitelmassa ei ole selvitetty muita vaihtoehtoja alueen kehittämiseksi lainkaan tai kerrottu onko selvitetty, kuinka paljon suojeltujen rakennusten kunnostuskustannukset ovat.

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen 3.5.2023 esityslistaan pääset tutustumaan osoitteessa: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=15105 (kohta 93)

Tiivistelmään ehdotusvaiheen aikana annetuista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan antamaan vastineeseen pääset tutustumaan osoitteessa: https://www2.jkl.fi/kaavakartat/06_087/06_087ltk3palaute.pdf 
Alkuperäiset lyhentämättömät lausunnot ja muistutukset on mukana kaavaan liittyvässä päätöksenteossa ja nähtävillä asemakaavoituksessa (tieto lainattu ehdotusvaiheen palautekoosteesta, linkki edellä).

Kiitos kaikista antamistanne palautteista sekä yhteydenotoista ja toivomme teiltä aktiivisuutta asian suhteen edelleen. Jokaisen meistä on tärkeä olla yhteydessä päättäjiin ja asiaa hoitaviin tahoihin, mikäli joku asia projektin osalta mietityttää. Voitte olla suoraan yhteydessä myös meihin, kuulemme mielellämme esimerkiksi teidän ajatuksia sekä ideoita alueen kehittämisestä. Jatketaan edelleen myös asiasta kertomista omissa verkostoissamme, jotta saamme jaettua tietoa kaavahankkeesta sekä tästä adressista mahdollisimman laajasti.


Kiitoksin hyvää toukokuun alkua toivotellen,

Anja-Riitta Matilainen (pj.), Kuvataideyhdistys Kirjo ry 
Leena Järvinen (pj.) Jyväskylän Flamencoyhdistys 
Juha Kuurajärvi (pj.) Yläkulttuuri ry, makitorppa(at)ylakulttuuri.fi 
Pirjo Nousiainen, yrittäjä, Pitkäkadun Kukkatalo 
Arja Karppinen-Rekola, kuvataiteilija
Jarmo Hovi, muusikko 
Panu Koskimies, kuvanveistäjä
Tapio Laitinen, kuvantekijä, mediatyöntekijä 
Minttu Koponen, kuvataitelija
Marjaana Niskanen, tekstiiliartesaani


Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25 tilannetiedote 4.4.2023

2023-04-04 06:40:26

Pitkäkatu_25_kulttuurimiljöö.png

Kiitokset Pitkäkatu 25 miljöön puolesta allekirjoittaneille ja mielipiteensä jättäneille!
On ollut arvokasta saada teiltä runsas määrä näkökulmia asian tiimoilta! Emme ole saaneet vielä tietoa, missä vaiheessa asian käsittely tällä hetkellä on, mutta tiedotamme tästä heti lisätietoja saatuamme. Aihe on herättänyt paljon myös julkista keskustelua ja alle olemme koonneet viimeisimpiä julkaisuja, joissa asiaa on käsitelty. Linkit aiemmin julkaistuihin juttuihin löytyvät adressin ensimmäisestä tiedotteesta (lähetetty 13.2.2023). Osa teksteistä on maksumuurin takana, mutta osan pääsee lukemaan kirjautumatta.  

Juttu uusimmassa Jyväskylän Ylioppilaslehti Jylkkärissä 2/2023

https://www.jylkkari.fi/2023/04/osoitteessa-pitkakatu25/ (linkki juttuun)
https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/jyvaskylan_ylioppilaslehti (linkki näköislehteen)

Jutun yhteydessä on Keski-Suomen museon lausunnossa asiavirhe lauseessa, jossa sanotaan: ”Rakennuttajan on kunnostettava suojellut rakennukset ennen uudisrakentamista.” Tarkennuksena tähän suora lainaus Pitkäkatu 25 asemakaavaselostuksesta: ”Korttelialueen uudisrakennuksien rakennusoikeudesta voidaan käyttää enintään 50 %, jos tontin sr1 -merkittyihin rakennuksiin ei ole toteutettu kuntotutkimuksiin perustuvaa korjausta rakennuksen suojeluarvon säilyttämiseksi. Tontin uudisrakennusoikeus voidaan käyttää kokonaan, kun kuntotutkimukseen perustuva ja rakennuslupaa edellyttävä kattava korjaustyö on suoritettu.” Tämä tarkoittaa, että uudisrakentamisoikeudesta voidaan toteuttaa 50 % ja vasta tämän jälkeen rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia suojeltujen rakennusten korjaustöistä.   


Julkaistuja mielipidetekstejä Pitkäkatu 25 tilanteesta:

Todellinen rakennussuojelu on koko miljöön suojelua. Teppo Vihola (eläköitynyt museonjohtaja Jyväskylästä), Keskisuomalainen 1.4.2023, https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/5831608

Pitkäkatu 25:n kulttuurimiljöö voidaan säilyttää – tehdään se!
Leena Järvinen, Juha Kuurajärvi, Anja-Riitta Matilainen, Pirjo Nousiainen sekä Mäkituvan ja Mäkitorpan taiteilijat, Keskisuomalainen 28.3.2023, https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/5819933

Mäkitorppa on erittäin tärkeä kaupunkimme kulttuurielämälle.
Akseli Ekola (jyväskyläläinen eduskuntavaaliehdokas), Suur-Jyväskylän Lehti 23.3.2023, https://www.sjl.fi/paakirjoitus-mielipide/5805994

Minne menet Jyväskylä.
Jukka Laitakari (Jyväskylän Mäki-Matissa asuva emeritusprofessori, terveyden edistäminen), Suur-Jyväskylän Lehti 18.3.2023, https://www.sjl.fi/paakirjoitus-mielipide/5788489

Asukkaiden toiveita pitää kuulla. 
Tuulikki Väliniemi (jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu), Keskisuomalainen 14.2.2023, https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/5722687


Tuleva tapahtuma: Las Memorias Pasados- Pitkäkatu 25 sunnuntaina 16.4.2023 klo 12–16 

Mäkituvan ja Mäkitorpan taiteellisen ja kulttuurisen toiminnan ja toimijoiden jatkumista tukeva ja osallistava ilmaistapahtuma Pitkäkatu 25 kaavahanketta vastaan. Tapahtuman järjestää Jyväskylän Flamencoyhdistys Las Memorias Pasados-Pitkäkatu 25. Tule kuuntelemaan Jyväskylän Flamencoyhdistyksen toiminnasta Mäkituvalla ja mitä flamenco taiteenmuotona merkitsee ja mitä flamencotanssi on.
Tapahtuma Facebookissa ja tarkemmat sisällöt: https://www.facebook.com/events/216628120895138/
Lämpimästi tervetuloa paikan päälle!  

Tarvitsemme edelleen teidän kaikkien tukea, jotta asia saa riittävästi huomiota ja kaupungin päättäjät ymmärtävät alueen merkityksen kaupunkilaisten hyvinvointia sekä koko kaupungin vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä. Alueen maisemallista ainutlaatuisuutta on vaalittava ja säilytettävä myös tuleville sukupolville aidosti kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen.  

Kokoamme edelleen Pitkäkatu 25 Facebook-sivulle ajankohtaisia asioita sekä kaupunkilaisten mielipiteitä aiheeseen liittyen, tervetuloa seuraamaan ja keskustelemaan aiheesta! https://www.facebook.com/pitkakatu25/  

Pitkäkatu 25 kaava-aineistot https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1138

Ota asia puheeksi tuttavien ja ystävien kanssa ja jaa tietoa tilanteesta, joka tonttia nyt uhkaa. Ole yhteydessä päättäjiin. Otamme mielellämme myös viestejänne, ideoitanne sekä palautteitanne vastaan, kuinka voimme yhdistää voimavaramme ja osoittaa asian merkityksellisyyden.   

Huhtikuun alun terveisin Pitkäkatu 25:n pihapiirin toimijat ja puolesta puhujat  

Anja-Riitta Matilainen (pj.), Kuvataideyhdistys Kirjo ry; Leena Järvinen (pj.) Jyväskylän Flamencoyhdistys; Juha Kuurajärvi (pj.) Yläkulttuuri ry; Pirjo Nousiainen, yrittäjä, Pitkäkadun Kukkatalo; Arja Karppinen-Rekola, kuvataiteilija; Jarmo Hovi, muusikko; Panu Koskimies, kuvanveistäjä; Tapio Laitinen, kuvantekijä, mediatyöntekijä; Minttu Koponen, kuvataitelija; Marjaana Niskanen, tekstiiliartesaani


Marjaana Niskanen

Pitkäkatu 25 asemakaavamuistutukset jätettävä viimeistään 16.2.2023

2023-02-13 14:03:47

Hei ja kiitos tuestasi Pitkäkatu 25 kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön puolesta!

Huomioittehan, että vireillä olevaan asemakaavaan tulee jättää kirjalliset muistutukset viimeistään tulevana torstaina 16.2.2023 klo 15.00 mennessä. Kaava-aineistot sekä ohjeet muistutuksen jättämiseen löytyvät kaavan sivuilta https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1138
Toivottavasti saadaan tähän aktiivisuutta ja runsaasti näkökulmia. Kaava-aineistoihin perehtyminen vaatii aikaa ja panostusta, jaamme mielellämme myös heränneitä ajatuksia aiheesta. Adressin kautta ("ota yhteyttä adressin tekijään" toiminnon kautta) voitte jättää meille yhteydenottopyynnön tai muun viestin asiaa koskien.

Olemme saaneet huomata, että asia koskettaa monia ja että alue koetaan tärkeänä kulttuurihistorian säilymisen sekä kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta. Kiitos myös runsaasta määrästä sanallisia palautteita. Tarvitsemme edelleen avointa ja runsasta keskustelua asian ympärille. Tässä meidän kaikkien panos on tärkeä. Ollaan aktiivisia, keskustellaan, tutkitaan ja jaetaan tietoa avoimesti!

Tonttia käsittelevä juttu julkaistiin Keskisuomalaisessa 3.2.2023 (digi- ja printtilehti) otsikolla Kappale vanhinta Mäki-Mattia on jäämässä Jyväskylässä uudisrakennusten taakse – "Valtava maisemallinen tuho" https://www.ksml.fi/paikalliset/5699442

Tontin nykyisten toimijoiden mielipidekirjoitukset aiheesta helmikuussa 2023
Pitkäkadun kulttuurimiljöö kuuluu kaupunkilaisille! Keskisuomalainen 4.2.2023  https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/5694834
Pitkäkatu 25:n kaavamuutoksella heikot perustelut – koko miljöö ansaitsee suojelun! Suur-Jyväskylän Lehti 7.2.2023  https://www.sjl.fi/paakirjoitus-mielipide/5709038

Pitkäkatu 25 Facebook-sivua ja kuulumisia voitte seurata osoitteessa https://www.facebook.com/pitkakatu25

Toiveikasta ja aurinkoista helmikuun jatkoa kaikille!


Marjaana NiskanenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…