Varhaiskasvatuksen kriisi- Henkilöstölle paremmat työolot!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Adressi

2023-08-20 14:17:35

Hei! Adressiimme on vastattu. Liitän tähän vastauksen kopioituna! 

 

 

"Hei! Kiitos adressista! Esille tuomanne huoli varhaiskasvatuksesta on yhteinen ja aivan varmasti suhtaudumme siihen vakavasti. Teemme kyllä joka päivä työtä laadukkaan varhaiskasvatuksen mahdollistamiseksi, mutta meidän päätösvaltamme esimerkiksi resurssien lisäämiseksi on hyvin rajallinen. Tuomme päättäjille vahvasti esille varhaiskasvatuksen tarpeet, mutta toimimme niiden määrärahojen puitteissa, jotka kaupunginvaltuusto meille vuosittain päättää. Varhaiskasvatuksen henkilöresurssi on pitkälle lailla säädetty, joten siitä ei ole mahdollista säästää. Laki määrittelee myös lapsiryhmien maksimikoon. Myös lapsen tuen järjestämisen säätely on laissa tiukka. Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatukseen ei muutoinkaan ole kohdentunut erityisiä säästötoimia, joilla olisi vähennetty resursseja. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan nykyään huomattavassa määrin erilaisia hankkeita, joihin saadaan valtion rahoitusta ja joiden kautta päiväkodeissa työskentelee tavanomaisen henkilöstön lisäksi lisähenkilöstöä, jota aikaisempina vuosina ei ole ollut. Kunnasta riippuen olemme saaneet myös lisää henkilöstöresursseja lapsen tuen järjestämiseen sekä lasten kielen ja kulttuurin tukeen. Koulutetusta, kelpoisesta henkilöstöstä on kuitenkin pulaa, joka on meille kaikille varmasti tuttu asia. Pula on pahentunut viimeisten vuosien aikana, mutta sen juuret ovat joidenkin vuosikymmenien takana historiassa, jolloin varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävistä koulutusmääristä ei Suomessa huolehdittu ja riittävyyttä arvioitu. Nyt vasta tilanteeseen on valtionhallinnossa vähitellen herätty ja koulutusmääriä ryhdytty kehittämään sekä luomaan esimerkiksi monimuotokoulutusta korkeakouluihin. Pikaista ratkaisua tämä ei kuitenkaan tilanteeseen tuo. Kaikissa kunnissa tehdään työtä henkilöstön saatavuuden ja työolojen parantamiseksi. Pääkaupunkiseudun kunnissa on käytössä monenlaisia henkilöstöetuja, kuten työmatka-, liikunta- ja kulttuurietuja, harrastusryhmiä jne. Henkilöstölle järjestetään laajasti täydennyskoulutusta, on mahdollista saada työnohjausta, coachausta jne. Opiskelua ja urakehitystä tuetaan maksamalla kustannuksia, myöntämällä opintovapaita ja järjestämällä oppisopimuskoulutusta. Tätä kautta saadaan henkilöstötilannetta vähitellen paremmaksi. Käytössä on myös erilaisia palkitsemisen keinoja, henkilökohtaisia lisiä, kannustuslisiä ja kertapalkkioita. Pyrimme vaikuttamaan varhaiskasvatuksen henkilökunnan myönteiseen palkkakehitykseen, mutta päätösvaltaa palkoista meillä ei ole. Vanhemmilla on joka päivä mahdollisuus tuoda mielipiteensä esiin päivittäisissä kohtaamisissa, vasu-keskusteluissa sekä erilaisten kyselyjen ja palautekanavien kautta. He myös antavat paljon palautetta. Vanhempien näkemykset kehittämiskohteista ja huolista eivät ole meille vieraita. Tahtoa laadukkaan varhaiskasvatuksen edistämiseen meillä varmasti on. Taikasauvaa kaikkien asioiden korjaamiseen meillä ei valitettavasti ole. Työ kuitenkin jatkukoon!

 Ystävällisin terveisin, Miia Kemppi, varhaiskasvatusjohtaja, Helsingin kaupunkiVirpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, Espoon kaupunkiMikko Mäkelä, varhaiskasvatuksen johtaja, Vantaan kaupunki"

 


Anne Latvakoski

Adressin luovutus

2023-04-19 12:41:41

Hei!

Tänään 19.4.2023 on luovutettu Adressi:

Varhaiskasvatuksen kriisi- Henkilöstölle paremmat työolot!

Espoon varhaiskasvatuksen johtajalle Virpi Mattilalle,

Vantaan varhaiskasvatuksen johtajalle Mikko Mäkelälle ja

Helsingin varhaiskasvatuksen johtajalle Miia Kempille.

 

Seuraavin saatesanoin:

"Hyvä varhaiskasvatuksen Johtaja!

Haluamme tällä adressilla tuoda esiin huolen, joka näkyy päivittäin varhaiskasvatuksessa. Toivomme teidän, kunnan Johtajien asemassa ottavan huolemme vakavasti ja mahdollistavan kunnissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen laadun ja turvallisuuden. Resurssien puute ja alaan kohdentuvat säästötoimet ovat johtaneet koulutetun henkilöstön siirtymiseen pois alalta, mikä on luonut alalle osaamisvajeen ja sitä kautta alan kriisiytymisen. Työoloihin ja työssä viihtyvyyteen pitää ottaa kantaa heti. Toivomme teiltä kirjallista vastausta siihen, millä tavoin vastaatte alamme kriisiin pikaisesti?

yt. Anne Latvakoski ja Hanna Mäkiaho"

 

Jäämme odottamaan kirjallisia vastauksia päättäjiltä. Tiedotamme niiden sisällöstä!

Yt. Anne Latvakoski 

 


Anne LatvakoskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…