Varhaiskasvatuksen kriisi- Henkilöstölle paremmat työolot!

Vanhemmilla on vahva usko ja toive, että kaikki olisi varhaiskasvatuksessa hyvin, koska he haluavat, että lapsi on turvassa ja lapsi saa tarvitsemansa kasvatuksen. Varhaiskasvatuksenhenkilöstö tekee päivittäin paljon töitä, tämän tavoitteen eteen, mutta nykyisillä resursseilla se on haasteellista.

Me, vakahenkilöstö haluamme tuottaa laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta, mutta tarvitsemme lisää resursseja ja työoloihin parannuksia välittömästi. Laadukas varhaiskasvatus heijastuu suoraan lapsiin, positiivisena kasvuna ja oppimisena. Ensisijaisena ratkaisuna tähän kriisiin, pitää vakaan palauttaa avustavaa henkilöstöä, pysyväksi osaksi arkea. Avustava henkilöstö vapauttaa kasvatushenkilöstön, tekemään koulutustaan vastaavaa työtä lapsiryhmissä.

Vakan haasteet eivät tule selkeästi esiin asiakastyytyväisyyskyselyssä, jonka vastausprosentti oli pääkaupunkiseudulla vain vähän alle 30%. Koemme, että kysymysten asettelu ei ole antanut mahdollisuutta vanhempien tuoda esiin kehittämistoiveita ja huolia. Toivomme, että asiakastyytyväisyyskyselyn vapaatekstikentän kautta tulleet vastaukset julkaistaan, jotta niiden sisältämät kehittämisehdotukset ja palaute tulevat henkilöstön tiedoksi. https://static.espoo.fi/cdn/ff/j3PNJBkPO0jmX3Z1VFn3-R-QZKGs7_2R153DJRvwn9I/1674116107/public/2023-01/P%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudun%20varhaiskasvatuskysely%202022_Espoon%20tulokset.pdf

Adressin avulla haluamme tuoda esille varhaiskasvatushenkilöstön tarpeen parantaa alan työoloja. Työolojen parantuminen mahdollistaa koulutetun henkilöstön pysymisen varhaiskasvatuksessa ja jo alalta lähteneiden palaamisen alalle takaisin. Kannustamme myös uusia opiskelijoita kouluttautumaan alalle.

Allekirjoita adressi ja vaikuta antamalla äänesi kuulua. Adressi luovutetaan pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen johtajille 3.4.23

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Anne Latvakoski voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…