Hietaniemen rantaa tulee kehittää viheralueena ilman hotellia

Ota yhteyttä adressin tekijään

Adressin saatesanat Helsingin kaupunginvaltuustolle

2024-02-02 14:13:55

 

Hyvät adressin allekirjoittaneet

 

Tiedotan, että adressi - HIETANIEMEN RANTAA TULEE KEHITTÄÄ VIHERALUEENA ILMAN HOTELLIA - luovutettiin Helsingin kaupunginvaltuustolle 17.1. Mukana oli kaikkien nimikirjoitukset ja paneutuvat kommentit. Kiitos niistä! Merkittävyyttä kuvaa, että allekirjoittaneet edustivat tasapuolisesti kaupunkilaisia ja suomalaisia ilman taustalla olevaa yhteistä ideologiaa! Adressi jatkaa edelleen nimien ja kommenttien keräämistä. Hienoa, jos levitätte tietoa adressista.

Adressi jaettiin kaikille valtuutetuille sähköisenä 31.1. sekä samalla huolellinen kootut työvälineet auttmaan poliittisia päättäjiä.

Adressia luovuttamassa oli pieni ryhmä, mutta saimme asian hyvin välitettyä. Kiitos teille! Kaupunginvaltuuston edustusto antoi ajastaan puoli tuntia. Valtuutetut kiittelivät aktiivisuutta, lupasivat välittää tietoa valtuustoryhmilleen, keskustella asiasta ja ehkä olla myöhemmin yhteydessä. Kriittisyys alueen tilannetta kohtaan välittyi usealta suunnalta kuten jo aikaisemmissa tapaamisissa. Tekemällä adressista kuntalaisaloitteen varmistan, että kaupunginvaltuusto käsittelee asian. 

Adressin saateteksti seuraili aiheita, joista palaveerasimme pyöreän pöydän ääressä Hietsun Paviljongissa noin kymmenen paikalle ehtineen kanssa saman viikon maanantaina. Kiitos aktiivisuudesta! 

Saatetekstin ja työvälinelistan voi lukea täältä:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RqWES8O6O5aeOdxX1hBNMcB8sSR_D68K

 

Tiedotin tänään laajasti tiedotusvälineitä siitä, että adressi on luovutettu.

Taas uudestaan voi toivoa, että tiedotusvälineet kertoisivat alueen ajankohtaisuuksista niin, että lukijoille välittyisi heille vielä uutta tietoa perusteluineen, jota rakentava julkinen keskustelu  tilanteesta tarvitsisi voidakseen alkaa. 

 

valtuutetut_adressin_luovutus.jpg

Kaupunginvaltuuston puolesta adressin vastaanottaneessa edustustossa kaupungintalon aulassa oli paikalla Otto Meri (Kok.), Tuomas Rantanen (Vihr.), Tuomas Nevanlinna (Vas.), Mika Raatikainen (PS), Jenni Hjelt (SDP), Kalle Pusa ( RKP) ja Terhi Peltokorpi ( Kesk.).

adressi_kaupungin_talolla_21.jpg

adressi_kaupungintalolla_3.jpg

Kaupungintalon aulassa ennen adressin luovutusta. Lähes 3000 nimestä ja kommenteista muodostui  jo näyttävä adressi. 

 

Tunnelmallista kevättalvea,

Ulla Leppävuori,

adressin laatija

 


Adressin laatija Ulla Leppävuori

Adressi annetaan tänään kaupunginvaltuustolle klo 17.05.

2024-01-17 06:42:03

Adressi - Hietaniemen rantaa tulee kehittää viheralueena ilman hotellia- annetaan tänään 17.1. Klo 17.05- 17.20 Helsingin kaupunginvaltuustolle.  Adressi on kerännyt 2888 allekirjoitusta ja niiden kerääminen ja jatkuu myös tämän jälkeeen

 

 

Terveisin,

Ulla Leppävuori, adressin laatija,

p. 050 53 73 011


Adressin laatija Ulla Leppävuori

Muistutus- adressille tärkeä alkava viikko

2024-01-14 10:45:15

 

 

Tämä on lyhyt muistutus adressin - Hietaniemen rantaa tulee kehittää viheralueena ilman hotellia - tärkeästä tulevasta viikosta. Auttaisitteko tämän viestin saajat myös levittämään alla olevaa viestiä aiheeseen liittyville some- ryhmille sekä oman somen kautta? Apua tarvitaan, koska en ole somessa. Viesti on tarkoituksella muodossa, jonka voi kopioida sellaisenaan, mukaan voi halutessaan liittää esim. adressissa olevan kuvan.

Terveisin, adressin laatija 

 

Muistutus - Hietaniemen alueen tärkeä palaveri 15.1. ja adressin luovutus kunnanvaltuustolle 17.1.

Maanantaina on tiedotus- ja palaveritilaisuus Hietaniemen rannan vaihtoehtoisen suunnitelman edistämiseksi. Tilaisuuden tarkoitus on rakentavan yhteistyön ja ideoinnin kasvattaminen adressin kanssa samansuuntaisesti ajattelevien kesken. Aiheita mm. nykyiset suunnitelmat, alueen lupa- ja oikeusprosessien tilanne ja aloitettavien muutostöiden uhka, adressin luovutus kunnanvaltuustolle ja siihen liittyvä saatekirje sekä muut haluamanne aiheet.

Tervetuloa paikalle maanantaina 15. 1. klo 19. Hietsun Paviljonkiin, Hiekkarannantie 9. 

Järjestäjä Ulla Leppävuori

 

Lisää adressin tiedotteessa  https://www.adressit.com/a/393463

Adressi löytyy ja sen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.adressit.com/hietaniemen_rantaa_tulee_kehittaa_viheralueena_ilman_hotellia


Adressin laatija Ulla Leppävuori

Palaveri Hietsun Paviljongissa 15.1. ja adressin luovuttaminen 17.1.

2024-01-09 18:07:00

HIETANIEMEN RANNAN KEHITTÄMISTÄ VIHERALUEENA EDISTÄVÄN ADRESSIN TIEDOTE

Tässä on alueen viimeisimmät tärkeät uutiset sekä tietoa adressin luovuttamisesta virallisesti Helsingin kaupungin päättäjille. Olisi tärkeää, että jakaisitte eteenpäin tietoa adressista!

 

Maanantaina 15.1. klo 19. on Hietsun Paviljongissa adressin allekirjoittaneille tarkoitettu tiedotus- ja palaveritilaisuus.

Tervetuloa!

Palaverin luonne on avata Hietaniemen alueen nykyistä suunnittelua kriittisesti, perustellen ja ideoida tilanteen edistämistä rakentavasti ja määrätietoisesti. Tervetuloa kaikki, joilla on adressin kanssa samansuuntaisia näkemyksiä alueen kehittämisestä! Olisi arvokasta, jos mukaan pääsisi myös uusia henkilöitä, joilla on syvempää asiantuntemusta ja kokemusta näistä asioista. Tilaisuudesta lisää tiedotteen lopussa.

Adressi luovutetaan Helsingin kaupunginvaltuustolle kaupungintalolla keskiviikkona 17.1. hyvissä ajoin ennen klo 18 alkavaa kokousta. Myös tähän tilaisuuteen toivotan tervetulleeksi adressin allekirjoittaneet mahdollisimman laajalla joukolla, jotta kaupunkilaisten edustus olisi monipuolista ja totuudenmukaista! Adressi jatkaa allekirjoituksien keräämistä myös kaupunginvaltuustolle luovuttamisen jälkeen.

Ideoista, ajatuksista sekä adressin luovuttamisesta voi olla yhteydessä minuun myös suoraan lopusta löytyvien yhteystietojen kautta.

 

Seuraavista aiheista löytyy yksityiskohtaisemmin adressin jatkuvasti päivittyvästä tietolinkistä.

HIETANIEMEN RANTA-ALUEEN LUPAPROSESSIEN TILANNE

ELY- keskus myönsi Helsingin kaupungille vesiluvan Taivalsaareen ruoppausta, maantäyttöä ja maamassojen läjitystä varten. Kaupunginosayhdistys Töölön kaupunginosat ( Töölö ry.) ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ( Helsy ry.) ovat laatineet yhteisen  valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle lupaan liittyvien epäkohtien takia.

Hotelli-hanke on laatinut uuden asemakaavasta poikkeamislupahakemuksen.

Rakennuslupa on riippuvainen edellisistä .

Helsingin korkein hallinto-oikeus jätti valituksen puisto-ja katusuunnitelmasta käsittelemättä todeten etteivät kaupunkilaiset ole suunnitelmassa asianosaisia. Puistosuunnitelma on nyt lainvoimainen sen sisältämistä epäkohdista huolimatta.

 

ALUEELLA EDISTETTÄVIEN SUUNNITELMIEN SUHDE ADRESSIN TAVOITTEISIIN

Olisi kestämätöntä, mikäli kaupunki aloittaisi hotellia ennakoivan puiston rakentamisen nykyisessä tilanteessa, jossa hotellille vaadittavat lupa- ja oikeuskäsittelyprosessessit ovat kesken. Adressin laatijan esittämään viralliseen tietopyyntöön Helsingin kaupunki vastaa, että alueen muutostöiden suunnittelu aloitetaan vuoden alusta ja että tilanteessa tullaan käyttämään tarveharkintaa. 

Asemakaavan mukaisesti puiston ja hotellin suunnitelmat liittyvät kiinteästi toisiinsa, vaikka ovatkin erillisiä hankkeita.  Tämän takia puiston rakentamisen aloittaminen tarkoittaisi samalla myös peruuttamattomia ja hotellin lähtökohdista suunniteltuja muutoksia alueella. Adressin luovuttaminen on ajankohtaista koska poliittiset päättäjät tulee saada mukaan ja tietoiseksi tilanteesta.

 

YLEISEN AVOIMEN KESKUSTELUN PUUTTUMINEN ALUEEN TULEVAISUUDESTA JA KEHITTÄMISESTÄ

Adressin tavoite on ollut edistää avointa ja rehellistä julkista keskustelua alueen tulevaisuudesta, silti asia on jäänyt helsinkiläisille toivottua tuntemattomammaksi. Mikäli tämän tiedotteen vastaanottajilla on mahdollisuuksia edistää asian näkyvyttä tiedotusvälineissä, niin pyytäisin työskentelemään asian eteen nyt.

HS:n kaupunkitoimitus tuotti pettymyksen hiljattaisessa L- koon artikkelissa, joka oli antanut odotuttaa itseään kesästä asti. Adressin laatijan ja Töölö ry:n esittämä perusteltu kritiikki prosessin epäkohdista ja laajempi yhteys Helsingin kaupunkisuunnittelun ongelmiin jätettiin pois. Artikkeli ei jättänyt tilaa tai tarjonnut uusia resursseja rakentavalle keskustelulle, johon ei tuottanut muutosta myöskään huolellinen palaute faktan tarkistuksen yhteydessä.

Kylpylähotelli raivostuttaa osaa töölöläisistä – Tästä on kyse - Kaupunki | HS.fi

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000010065344.html

 

HIETSUN PAVILJONKI 15.1. KLO 19. 

Vapaamuotoisessa tilaisuudessa tarkastellaan alueen tilannetta ja suunnitelmia rakentavan kriittisesti. Mukana on myös luonnos tekstistä, joka annetaan poliittisille päättäjille adressi luovutuksen yhteydessä. Tule mukaan ideoimaan tai kuuntelemaan!

Hietsun Paviljonki sijaitsee osoitteessa Hiekkarannantie 9. Entisen kahvila- ja pukuhuonerakennuksen Hietaniemen uimarannan   tuntumassa ovat kylätaloksi huolella kunnostaneet sen nykyiset toimijat. Tilan käytöstä ei poikkeuksellisesti peritä vuokraa, mutta osallistujat voivat jättää halutessaan kompensaationa muutaman euron osallistumismaksun.

 

Kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle,

Ulla Leppävuori, 

adressin laatija

maisematilaatgmailpistecom

p. 050 53 73 011

 


Adressin laatija Ulla Leppävuori

Kaupungin suunnitelmissa on, että Hietaniemen puut kantavat ja pudottavat lehtensä viimeisen kerran !

2023-10-23 18:37:45

Lähetän tiedotteen tästä aiheesta, koska se ei ole yrityksistä huolimatta saanut tarvitsemaansa tilaa valtatiedotusvälineissä: jos kaupungin nykyinen suunnitelma toteutuu, niin Hietaniemen puut kantavat lehtiään ja pudottavat ne tänä syksynä viimeisen kerran.

 

Olen kuvannut alueen ruskaa viime päivinä, valokuvakooste löytyy tästä linkistä:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n72RE_IJbh8zuO8xvfNeTgER7uY1QIGj

Olkaa kaikki mukana edistämässä sitä, että puut myös ensi keväänä saavat uudet silmut!

 

Valokuvissa auringon rinnalla keltaiset lehdet valaisevat maastoa ja puiden harvenevat latvustot paljastavat tilan tuntua, joka jää kookkaiden puiden väliin. Sadepäivä on lyyrinen ja mietteliäs. Aiheella on surullinen puoli; kaupungin nykyisissä suunnitelmissa on aloittaa vuoden 2024 aikana alueen uudistus. Uutta puistoa varten puut kaadettaisiin alueelta, joka alkaa Oskar Merikannon puistikosta ja jatkuu Hietaniemen uimarantaan asti. Pystyyn jäisi ainoastaan koirapuiston ja mini-golfradan väliset vaahterat ja jälkimmäisen sisälle jäävä puusto. Rannan ja niemen ihanien eri-ikäisten lehtipuiden kaatuessa häviäisi alueelle pitkään kehittynyt monimuotoisuus. Sen paikalle tulisi suunniteltu ja jo alunperin lajiköyhempi puisto, jonka paikalle asettuminen veisi vuosikymmeniä.

 

Kaupungin sivuilla kerrotaan, että suunnitelmana on aloittaa alueen muutostyöt vuoden 2024 aikana, mutta jätetään kuvaamatta, mitä suunnitelma konkreettisesti tarkoittaisi alueen nykyiselle luonnolle. Tämä jää kaupunkilaisten ’itsensä löydettäväksi’ eli edellyttää suunnitelmapiirustusten tutkimista. Niemen maanpintaa korotettaisiin noin kahdella metrillä ja länsipuolta laajennettaisiin, rantoja pengerrettäisiin ja ruopattuun mereen rakennettaisiin tukirakenteita. Vesilupapäätöksen mukaan nämä tehtäisiin puiston ja hotellin stabiliteetin lisäämiseksi. Puiston kehittäminen ei kuitenkaan edellytä kuvattuja toimenpiteitä, vaan pelkästään hotellin stabiliteetti on niistä keskeisesti riippuvainen. Ranta-alueen maaperä ja rakennusolosuhteet ovat niin haastavat, että nykyisissä tulvariskien arviontisuunnitelmissa kehotetaan välttämään kaavoittamista tällaisille alueille. Tulvariskien ehkäisemiseksi edellä kuvatut toimenpiteet tehtäisiinkin veronmaksajien varoilla. Hotellikompleksi, jonka mittaluokka on aluelle selvästi ylimitoitettu edellyttäisi myös massiivisen työmaan ja -montun, jonka kanssa on mahdotonta säilyttää nykyistä puistoa. 

 

Myös puisto- ja katusuunnitelman projektipäällikkö Petra Rantalainen on puhelimessa varmistanut, että alueen puisto- ja katusuunnitelman toteutus alkaa heti kun päätös saa lainvoiman. Kaupungin tiedoksen perusteella vaikuttaakin siltä, että kaupungilla olisi jo varmuus siitä, että  kaupunkilaisten valitus Korkeimmassa oikeudessa on merkityksetön. (Valitus on luettavissa edellisessä tiedotteessa ja löytyy myös adressin sivuilta.) 

 

Katu-ja puistosuunnitelman aikataulussa epäkohtana on, että peruuttamattomat muutokset aloitettaisiin Hietaniemen alueella ennen kuin alueen kaikki vaadittavat lupaprosessit on käsitelty. Kesken ovat puisto- ja katusuunnitelman lisäksi myös hotellin kaavasta poikkeamislupa- ja rakennuslupa ja sille täysin oleellinen vesilupaprosessi. Koska aluetta kerrotaan suunnitellun kokonaisuutena, niin luonnollisesti alueen kaikkien lupien tulisi olla selvät, ennen kuin alueella aloitetaan peruuttamattomia muutoksia. Kokonaisuudessaan Hietaniemen alueen suunnitelmissa on runsaasti avoimia kysymyksiä siitä ovatko ne enää nykyisten kansallisten ja kansainvälisten ympäristö- ja luonnonsuojelulakien tai lähiaikoina tulossa olevan luontodirektiivin ennallistamisasetuksen mukaisia. Alueen nykyinen suunnitelma on myös Helsingin omien ympäristötavoitteiden vastainen. Epäjohdonmukaista on myös, että kaupunki joutui varsin ennenkuulumattomalla tavalla  vetämäät takaisin jo myöntämänsä päätöksen hotellille poiketa asemakaavasta. Puutteet löytyivät kaupunkilaisten valituksen avulla, jonka takia kaupunki on aloittanut tämän lupaprosessin nyt alusta. (Aiheesta kerrottiin tarkemmin edellisessä tiedotteessa.) Asemakaava yksinkertaisesti edustaa selvästi vanhentunutta ajattelua.

 

Ennen kaikkea alueen suunnitelmat ovat vastoin valtaosan kaupunkilaisista käsitystä siitä, mikä olisi tämän alueen aitoa kehittämistä. Kaupunki on aikaisemmin pyrkinyt kaatamaan puut niin, etteivät viime hetkellä asian ymmärtävät kaupunkilaiset pääsisi haittaamaan sitä. On mahdollista että Hietaniemen rannan puut pyritään kaatamaan kevättalvisena aamuna, samoin kuin männyt Hiekkarannantien remontin yhteydessä.

 

Tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen ja voimavaran, jotta edellä kuvattu ei toteutuisi. Levittäkää tietoa asiasta, ottakaa kantaa eri reittejä, pitäkää asiapohjaista keskustelua yllä ja kannustakaa allekirjoittamaan tämä adressi. Se on yksi yhteisistä työkaluista saada muutos aikaan ja suunnitelmat mielekkäiksi!

-

Korjaus tiedotteen 2. virheisiin: Pääosa hotellin huoneista koostuu yhdestä puumoduulista eikä kuten virheellisesti mainitsin kahdesta. Merkintä, jolla ilmoitetaan terassipaikkoje lukumäärä tarkoittaa arkkitehdin mukaan pelastuslaitoksen sallimaa henkilöiden enimmäismäärää ulkotiloissa, mutta että terassille tosin kyllä on suunniteltu paikkamäärä, joka sinne saadaan mahtumaan. (Virheistä ilmoittivat hankkeen arkkitehdit, joille lupasin korjata asia tiedotuksen kautta.)

-

 

Adressista löytyy linkki ympärivuotiseen kuvakoosteeseen Taivalsaaren alueelta.

Käyttehän syksyisessä Hietaniemessä!

 

Adressin laatija ja ylläpitäjä,

Ulla Leppävuori

 

 


Adressin laatija Ulla Leppävuori

Hietaniemen lupapäätösten käänteitä, etsitään yhteistyöhön vedenalaisen luonnon ja - rakentamisen sekä ympäristölainsäädännön asiantuntijaa!

2023-10-06 12:17:23

 

 

Hyvät adressin jo allekirjoittaneet!

 

Hietaniemen alueen lupaprosessi on edennyt sekä saanut myös merkillisistä käänteitä. Peräänkuulutan kirjeen kautta mukaan yhteistyöhön vedenalaisen luonnon ja vedenalaisen rakentamisen asiantuntijaa sekä ympäristölainsäädäntöön perehtynyttä henkilöä. Lopussa on linkkejä viime aikaiseen uutisointiin lehdistössä.

 

Ensimmäiseksi pyyntö; jakaisitteko tietoa adressista kaikin mahdollisin kanavin! Allekirjoituksien kartuttaminen on NYT tärkeää, jotta adressi päästäisiin luovuttamaan päättäjille. Allekirjoitusten määrä ei vielä kuvasta totuudenmukaisesti kaupunkilaisten mielipidettä, kuten jokainen meistä tietää. Auttakaa korjaamaan tilannetta! Adressia voi jakaa myös suoraan fb:ssä, twitterissä jne: 

https://www.adressit.com/hietaniemen_rantaa_tulee_kehittaa_viheralueena_ilman_hotellia

 

 

Lupaprosessien tilanne

 

 • VESILUPA /AVI on myöntänyt Helsingin kaupungille vesiluvan Taivallahden länsipuolen ruoppaamiseen ja maantäyttöön sekä vedenalaisiin pengerrys- ja tukirakenteisiin 29.9. 2023. Päätöksessä kerrotaan kohdassa 2.2.3.1: ’Alueelle perustetaan uimaranta jatkamalla nykyistä Hietarantaa. Ranta täytetään myös puiston ja hotellin stabiliteetin vuoksi’.  Päätös ( ja kaikki asiakirjat) löytyvät täältä: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2033737 Päätöksestä voi valittaa 6.11. 2023 asti. Valitusoikeus on alueen yhdistyksillä, ympäristöjärjestöillä sekä läheisten talojen osakkailla.

 

 • AESEMAKAAVASTA POIKKEAMISEN LUPAHAKEMUS ON PERUUTETTU/ Helsingin kaupungin lakimies on ilmoittanut 21.9. 2023 Hallinto-oikeudelle, että Helsingin kaupungin maankäyttö-johtajan 4.6. 2023 päätös hotellin asemakaavasta poikkeamista on ollut virheellinen. Asia on kaupungilta saatujen tietojen mukaan käynyt ilmi tilanteessa, jossa kaupunki on alkanut laatia poikkeamispäätöksestä tehtyyn valitukseen pyydettyä vastinetta Hallinto-oikeudelle. Valituksen laativat Töölön kaupunginosat ry ( Töölö ry), Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ( Helsy) ja Merikannontien taloyhtiöt. Valitus esitti, että asemakaavasta poikkeamisesta puuttuu useita kohtia, joille hotellihanke ei ole hakenut lupaa, vaikka näin kuuluisi tehdä, mm. huoneistohotelli toiminta. Valitus löytyy täältä: https://www.toolonkaupunginosat.fi/hallintovalitus-kylpylahotellista-huoneistohotelli/ Töölö ry:n uutisointi viimeisimmästä käänteestä: https://www.toolonkaupunginosat.fi/poikkeamispaatos-taivalsaaren-hotellista-myonnetty-virheelliseksi/

 

 • PUISTO- JA KATUSUUNNITELMAN LUPAPROSESSI/ Laadin alkuvuodesta valituksen Hallinto-oikeudelle Sigurd Froteruksen puisto- ja katusuunnitelmasta yhdessä Töölö ry:n ja Helsy:n kanssa. Perusteena oli mm. että suunnitelma sivuuttaa lainvastaisesti alueen luonto- ja ympäristöarvot. Hallinto-oikeus totesi, ettemme olisi asianosaisia valittamaan eikä käsitellyt valitusta. Tämän valituksen pohjalta olen laatinut valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka löytyy täältä: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gVwLmr4-oZiUWcO13f7jODMss8Z8uFEg

 

 

Asiantuntijoita yhteistyöhön

 

Tarvitsemme asiantuntijoita mukaan yhteiseen valitukseen vesilupapäätöksestä Vaasan Hallinto-oikeuteen. Asiantuntijaa tarvitaan tarkistamaan  päätöksessä olevia viranomaisten tulkintoja vedenalaisen luonnon sekä vedenalaisen rakentamisen riskiarvioista sekä alueen luonto- ja ympäristöarvojen asianmukaisesta huomioimista. Tarvitsemme myös asiantuntemusta ympäristölainsäädännön prosesseista vesilain sekä alueen kokonaistilanteen näkökulmasta. Toistaiseksi työ on ollut täysin talkootyötä, joka on perustunut asian merkittävyyteen, omaan sitoutumiseen ja alueen merkitykseen itselle ja yleisesti. Otan myös ideoita vastaan tavoista kerätä rahaa mahdollisiin kustannuksiin.

 

 

 

Alueen lupien kokonaistilanne

 

Alueen kokonaistilanteen osalta on oleellista kysyä, että parantaako alueen kunnostamiseksi vesiluvassa haetut toimenpiteet, jotka toteutettaisiin veronmaksajien rahoilla, alueen määriteltyä käyttötarkoitusta? Vai onko aluetta kehitetty pikemminkin hotellin näkökulmasta? 

 

Puisto- ja katusuunnitelman osalta on akuutti vaara, että jos myös KHO jättää valituksen käsittelemättä, alkaa tämän osuuden lupaprosessi olla käsitelty loppuun hyvin nopeasti. Kaupunki todennäköisesti toivoo aloittavansa peruuttamattomat muutokset eli esim. puiden kaadon alueella jo syksyn aikana! Asemakaavan lähtökohtana on ollut alueen yhtenäinen kehittäminen eli hotellin ja puiston suunnitelmaa on edistetty vuorovaikutteisesti. Tämän takia olisi kestämätöntä, että kaupunki alkaisi edistää muutostöitä maastossa, vaikka alueen nykyisen suunnitelman toteutumisesta ei vielä ole riittäviä päätöksiä ja niihin sisältyy selkeitä epäkohtia eli hotelli on epävarma. Poliittisilla päättäjillä on mahdollisuus arvioida alueen kokonaistilannetta. 

 

Ehdotan tukea Stansvikkiin, jota myös uhkaa akuutti vaara, että kaupunki aloittaisi  peruuttamattomat kallioiden räjäytykset ja puiden kaadon tieverkostoa varten, vaikka alueen tulevaisuuden uudelleen arviointi on kesken.

Adressi löytyy täältä https://www.adressit.com/stansvikin_metsa_saastettava_rakentamiselta

 

 

 

Hietaniemen alueesta lehdistössä

 

YLE  6.9. 2023

- Helsinki halusi paraatipaikalle rantahotellin, mutta kukaan ei tahtonut rakentaa sitä – sitten saksalaisyhtiö ilmoitti suunnitelmistaan

https://yle.fi/a/74-20047586

 - Yksi Helsingin upeimmista rantatonteista oli sata vuotta sitten saari, jolla tehtiin tapettia ja betonia – valokuvat näyttävät muutoksen

https://yle.fi/a/74-20048621

  

TÖÖLÖLÄNEN - LEHTI 24.9. 2023

Aika kuihdutti altaat- Töölö ry:n ja Ulla Leppävuoren tiedotustilaisuudesta

Hups! Ei tullut kylpylää, tulikin huoneistohotelli / Päätoimittaja Mikko Keski- Vähälän kolumni

Valveutuneisuuden puute uhkaa Hietaniemeä / Ulla Leppävuoren kolumni

 Artikkelit löytyvät täältä:

https://www.toolonkaupunginosat.fi/valveutuneisuuden-puute-uhkaa-hietaniemea-ja-estaa-alueen-kehittamista

  

ILTASANOMAT 6.10. 2023

Jyrki Lehtolan kolumni: Tätä on uusi uljas Helsinki- vanhusten tuhkasta nousee hotelli

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009903272.html?fbclid=IwAR3P51RUppwFcgUrjoXnCwM7_3rxvn35es6QzXh48lK-2XDXTonSYlw03rU

 

HELSINGIN SANOMAT 6.10. 2023

Helsingin rakentamisinto huolestuttaa - Mielipide 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009902279.html

 

 

 

Käyttehän ihailemassa Hietanieman alueella ja Taivalsaaressa kaunista syksyä!

 

Ulla Leppävuori, 

Adressin laatija ja ylläpitäjä


Adressin laatija Ulla Leppävuori

Hietaniemen alueen ajankohtaista ja kutsu tiedotustilaisuuteen

2023-08-31 13:54:20

Adressin allekirjoittaneet!

 

Tässä tiedote alueen ajankohtaisuuksista:konkreettisesti maastossa tapahtuvasta, lupaprosessien tilanteesta, yhteyksistä päättäjiin sekä kutsu tiedotustilaisuuteen.

 

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen keskiviikkona 6.9.2023, klo 18 Hietsun Paviljongin juhlasaliin, Hietaniemeen, osoite Hiekkarannantie 9. 

 

Tilaisuus pohjautuu alueen suunnitteluprosessin huolelliseen pitkäaikaiseen seuraamiseen, suunnittelumateriaaliin sekä paneutuvaan selvitystyöhön. Alueen suunnitelmien nykytilannetta avataan reilusti ja faktoin kaupunkilaisen ja kaupunginosayhdistyksen näkökulmasta. Tule toteamaan tilanne itse paikan päälle piirustuksista ja suunnitelmista! Järjestäjänä on Töölö ry yhdessä adressin laatijan kanssa.

 Alueen tilanteesta ei ole ollut mahdollista käydä laadukasta ja asianmukaista julkista keskustelua, koska riittävä tieto asian hahmottamiseksi puuttuu. Tilaisuuden tavoite on tämän asian korjaaminen, jonka takia järjestämme myös aikaisemmin päivällä tilaisuuden (klo 13) joka kohdentuu laajasti tiedotusvälineille. Auttakaa kannustamalla mahdollisia verkostossanne olevia toimittajia paikalle tai vinkatkaa allekirjoittanutta keitä vielä kutsua mukaan!

 Tiedotustilaisuuksien sisällöstä

https://www.toolonkaupunginosat.fi/tiedotustilaisuus-kylpylahotellin-uudet-vaatteet/

 

 

Hietaniemen alueella konkreettisesti tapahtuvaa

Helsingin rakennusvalvonta keskeytti Soul Argon maalämpöputkien koeporauksia Soulmade Oy:n hotellin maalämpöjärjestelmää varten. Kaupungin ympäristöpuoli oli antanut puiston puolelle luvat 21. - 25. 8. koeporauksiin. Helsingin kaupungin rakennuslakimiehen ja talotekniikkayksikön kanta oli, että koeporaukset vaativat aina luvan rakennusvalvonnasta. 

https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/ohjeet-rakennushankkeisiin/maalampo

Porauksista ei informoitu kaupunkilaisia paikan päällä.

Hiekkarannantien erillinen remontti valmistuu syksyn aikana. Kaupunki tiedotti alkukeväästä että urakka on tien peruskunnostus ja irrallinen alueen muusta suunnitelmasta, mutta remontin alkaessa sen tiedotettiin esivalmistelevan alueen laajempaa muutosta. 

Konkreettinen edistyminen alueella antaa kaupunkilaisille virheellisen vaikutelman muutokseen vaadittavista luvista ja ettei alueen tulevaisuudesta käytävä raikastava ja ajankohtaistava keskustelu olisi mahdollista. 

 

 

Suunnitelmia pyritään edistämään alueella oleellisten lupien ollessa edelleen kesken

Valitus Soulmade Oy:n luvasta poiketa asemakaavasta on Helsingin hallinto- oikeudessa ja katu- ja puistosuunnitelmasta on Korkeimmassa hallinto- oikeudessa. Valitukset löytyvät adressin tietoa yhteen keräävästä linkistä. Vesi- ja ruoppausluvan käsittely muistutuksineen ja valitusoikeuksineen on kesken AVI:ssa. Rakennuslupa on riippuvainen edellisistä.

 

Adressista tiedotettiin poliittisia päättäjiä (valtuustot ja kaupunkiympäristölautakunta) kevään tapaamisissa, joissa ilmeni, ettei poliittinen päätöksenteko ole pysynyt asiassa mukana tarvittavalla tavalla. Asian nostamista poliittiseen keskusteluun tullaan pyytämään nyt syksyllä, jolle myös usea päättäjä totesivat olevan tarvetta. 

 

Asia on palavan ajankohtainen! Toivon aktiivisuutta ja asian esillä pitoa. 

Hienoa, mikäli jaatte tietoa adressista ja kannustatte allekirjoittamaan sen!

 

Kaunista alkusyksyä!

 

 

 


Adressin laatija Ulla Leppävuori

Tiedote Hietaniemen ranta-alueen ajankohtaisista asioista kesäkuu 2023

2023-06-17 20:53:49

 

Hyvät adressin allekirjoittaneet!

/Tämä viesti tavoittaa teidät, jotka olette halunneet pysyä ajantasalla Hietaniemen tilanteessa.

 

Kiitos osallistumisesta! On oleellista, että vaikutatte yli 2000 adressin jo allekirjoittaneen joukossa. Nimikirjoitukset edustavat kaupunkilaisia monipuolisesti, joka kertoo asian merkityksellisyydestä.

 

Kuitenkin, kuten tiedämme - tähän mennessä kerättyjen allekirjoitusten määrä ei vielä anna totuudenmukaista kuvaa huolesta, joka kaupunkilaisilla on alueen tulevaisuudesta. Sen takia ja ennen varsinaisia tiedotteita, tässä teille pyyntö, että aktiivisesti levittäisitte tietoa adressista omia kanavianne pitkin heille, joita asia koskettaa, sekä kannustaisitte ja haastaisitte allekirjoittamaan ja tiedottamaan adressista edelleen eteenpäin. Olisi suotavaa, että tieto haarautuisi kesän aikana puun latvuston lailla. Tavoitteena on, että adressi kuvastaisi realistisesti ilmapiiriä ja olisi vaikuttamisen työkalu.

 

Adressista informoidaan päättäjiä jo 19.- 21.6, mutta allekirjoituksien kerääminen jatkuu. Allekirjoitukset luovutetaan päättäjille varsinaisesti vasta myöhemmin. Aktiivisuus on tärkeää nykytilanteessa, jossa kaupunki edistää alueen suunnitelmia. Adressia jakaessanne voitte myös käyttää tämän tiedotteen tiivistelmää nykytilanteesta.

 

 

Alueella on parhaillaan maisemalliset resurssit nähtävillä erityisellä tavalla

 

Kannustaisi käymään nyt paikan päällä. Taivalsaaren niemen rakenne ja maisemalliset lähtökohdat nousevat Seurasaaren selän maisemassa esille parhaillaan hienosti. Niemen alueelta on syksyllä poistettu veneiden talvisäilytys ja Hiekkarannantien peruskunnostukseen liittyen alueelta on poistunut parkkipaikka. Alueen edellytykset puistoksi ja monimuotoiseksi tasokkaaksi viheralueeksi ovat helposti todettavissa paikan päällä. Niemi on myös entistä suositumpi ulkoilualueena.

 

Kuvasarja alkukevään muuttumisesta alkukesäksi

Taivalsaari ja Taivallahden ranta huhti- toukokuu 2023 – Google Drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cVrd-xl0Keo1SPEVE2Easm67E8qMVzrH

 

 

Hietaniemen alueen suunnitelmien tilanne kesäkuussa 2023

 

Kuluvan vuoden aikana kaupunki on vienyt eteenpäin sekä Hietaniemen kylpylähotellin suunnitelmaa että sen lähtökohdista laajemman ranta-alueen muutosta eli alueen uutta puisto- ja katusuunnitelmaa. Hankkeen vaatimat lupaprosessit ovat edenneet virkamiesvalmisteluina valitettavasti ilman, että kaupunkilaisten muistutukset, mielipiteet ja valitukset olisivat vaikuttaneet päätöksiin. Hankkeesta on saatu myös täysin uutta tietoa, koska lupien suunnitelmat ja asiakirjat ovat lakisääteisesti julkisia.

 

Paalutetulle betonirakenteelle asettuvaan ristin muotoiseen rakennuskompleksiin tulisi kellari ja kolme kerrosta. Kellarissa olevat parkkipaikat vaikuttavat riittämättömiltä verrattuna suunniteltuun asiakasmäärään. Rakennuksen kokonaisilmettä määrittää puiset moduulit, jotka ovat olleet myös jo akkitehtuurikilpailun lähtökohta. Valmiit moduulit tuotaisiin Keski-Euroopasta. 185 hotellihuoneesta lähes kaikki koostuvat kahdesta vierekkäisestä moduulista, joita yhdistää oviaukko. Hotellin huoneistoihin on piirretty kylpyhuoneen lisäksi myös keittiö, joka antaa ymmärtää, että kyseessä olisi huoneistohotelli. Kylpylän hoitohuoneet ovat samanlaisia moduuleja. Alimman kerroksen avoimissa tiloissa olisi mm. ravintola, kuntosali, muovautuvia suljettavia tiloja sekä pieni uima-allas. Toinen pienempi allas sijaitsisi ulkona. Suunnitelmaan sisältyisi muutama eri kokoinen sauna. Sekä jo mainittu uima-allas, että ulkona olevat saunat, sijaitsisivat erikseen yleisestä puistosta rajatulla alueella. Asiakaspaikkoja olisi sisällä 2212 ja ulkona terassilla 1000 paikkaa. (Vertailun vuoksi: Senaatintorin jättiterassilla oli 700 paikkaa.) Terassi ja siihen liittyvä pizzakioski palvelisivat myös yleisen puiston käyttäjiä. Nämä tiedot ovat kesäkuussa hyväksytystä kylpylähotellin asemakaavan poikkeamishakemuksesta, josta on valmisteilla valitus. (Jo alunperinkin hotellin suunnittelu alueelle vaati asemakaavan muutoksen, koska alue oli alunperin varattu kaupunkilaisten virkistys- ja vapaa-ajan viheraalueeksi. Jo tuolloin asemakaavan muutos tuolloin vielä nykyistä maltillisemmalle hankkeelle sai laajaa ja asiantuntevaa vastustusta.)

 

Puisto, joka ulottuisi Merikannontietä reunustavista puista aina uimarannalle asti, rakennettaisiin uudelleen. Lähes kaikki puut ja koko alueen orgaanisuus tuhottaisiin, maanpintaa kohotettaisiin, muovattaisiin uudelleen ja suuri osa rannasta pengerrettäisiin. Tätä edellyttää myös hotellin tukirakenteet. Kesäkuun alussa päätetyn poikkeusluvan mukaisesti hotellin sakarat voisivat levitä entistä laajemmalle tarkoitukseen varatulle tontille, jolloin hotellin sijainti määrittää yhä enemmän niemeä. Poikkeusluvan mukaisesti hotelli myös sijoittuisi entistä korkeammalle merenpinnasta. Hotellin pystyisi edelleen kiertämään rantoja pitkin, mutta puisto vaikuttaisi hotellin pihalta. Puistoon sijoittuisi myös 20 hotellin maalämpökaivoa. Puiston alueella tuhoutuisi liito-oravan yhdysreitti. Nämä tiedot ovat puisto- ja katusuunnitelmasta, josta tehtyä valitusta Helsingin hallinto-oikeus ei käsitellyt vedoten siihen, ettei asianosaisuus toteutunut. 

 

Ruoppaus- ja maantäyttölupa on edelleen käsittelystä.

 

Kaikki suunnitelmat ja dokumentit vaativat huolellista paneutumista. Myös esim. kylpylähtotellin poikkeuslupahakemuksen oleellisin tiedosto on ns. ’puolijulkinen’ ja on saatavilla vain omaan käyttöön. Korvaavasta suppeammasta tiedostosta puuttuu selkeästi asiaa avaavaa ja tarvittavaa tietoa, mutta adressin kautta on lupa jakaa vain tätä tiedostoa. Adressin linkkeihin on lisätty ajankohtaisimmat tiedot lupien tilanteista, niihin liittyvät julkiset tiedostot sekä saadut päätökset.

 

 

Hankkeen kaari ansaitsee laajempaa huomiota syksyllä

 

Kuluvan vuoden aikana kaupunkilaisilla ei ole ollut mahdollisuutta vuorovaikuttaa alueen tulevaisuuteen. Alunperin viheralueena kaupunkilaisten harrastus- ja vapaa-ajan käyttöön kaavoitetun alueen käyttötarkoitus on elänyt noin kahdenkymmenen vuoden aikana astetittaisen muutoksen  nykyiseen tilanteeseen. Kylpylähotellin mielekkyyttä osana aikamme Helsinkiä ei ole vakavasti tarkastettu eikä asianmukaista aiheelle kuuluvaa julkista keskustelua käyty missään vaiheessa. 

 

Kylpylä on kutistunut ja hanke muuttunut (huoneisto?)- hotelliksi, jossa kaupunkilaisille  helposti lähestyttäväksi vaikuttaa jäävän vain jättiterassi. Hanke on edennyt virkamiesvalmisteluna asemakaavan tulkintaa äärimilleen venyttäen. Alueen kokonaistilanne on ollut poliittisen päätöksenteon tarkastelussa viimeksi alkuperäisen asemakaavasta poikkeusluvan yhteydessä 2004 (viereillepano)- 2009 (korkeimmassa hallinto-oikeudessa hyväksymisen jälkeen). Tämä asemakaava on määräävä viimeaikaisessa virkamiesvalmistelussa, mutta samalla sen toteuttamisen ehdoksi aikanaan kirjattu muistion sisältö on kokonaan haudattu. Alueen tilanne käväisi nopeasti poliittisen päätöksenteon pöydällä viimeksi tontin varauksen yhteydessä, jolloin asiasta ei käyty Töölö ry:n pyytämää yleistä keskustelua.

 

 

Harhaan johtavia mielikuvia

 

Kaupunkilaisilla on vielä mielikuvia, että alueelle oltaisiin rakentamassa maltillisen kokoista uudisrakennusta, joka edustaisi suomalaista tasokasta arkkitehtuuria ja jonka kehittelylle juuri tälle alueelle olisi tarjotut parhaat mahdolliset lähtökohdat. On myös mielikuvia, että kylpylä olisi aidosti rakennettu alueen asukkaiden tarpeita ajatellen ja saunat jopa yleisesti rannan käyttäjille. Olisi tärkeää, että hanke esiteltäisiin yleisessä keskustelussa reilusti ja rehellisesti olemassa olevista lähtökohdista. 

 

Koska alue on roikkunut pitkään osittain kaatopaikkana, osa kaupunkilaisista on menettänyt toivonsa kaupungin aitoon haluun kehittää aluetta. Osa hotellia kannattavista toivookin, että edes hotellin rakentamisen kautta kaupunki saisi alueen tilannetta jotenkin edistettyä. On toki valitettavan pessimististä, jos kaupunkia joudutaan 'kehittämään' tällaisista  lähtökohdista.

 

 

Viimeisimmät havainnekuvat

 

Adresssin etusivun loppuun on lisätty viimeiset julkiset havainnekuvat kylpylähotellista. Kuvat ovat asemakaavasta poikkeamisen hyväksytystä hakemuksesta.

 

 

Asiasta tiedotusvälineissä

 

Journalistinen lähetymistapa alueen tulevaisuuteen ei ole saanut tilaa vuoden 2022 aikana. Kuluvan vuoden aikana eri näkökannoista on kirjoittanut vain Huvudstadsbladet ja pitkin kevättä paikallislehti Töölöläinen.

 

Adressin näkökulma oli kevään aikana esillä lehdistössä:

 

Tavallisen töölöläisen mielipide, artikkeli tämän adressin laatijasta  | Töölöläinen 24.3. 2023

https://drive.google.com/drive/folders/1VfD29GwqVzgJ9lxmV8MBNdoPQyjJvQgp

 

Tölöbor vil stoppa badhotellet | Huvudstadsbladet 23.5. 2023

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d9rsipIFDF6JW5g13eehlTHmidOAr9C9

 

 

Annaleena Hakatien kolumni  | Töölöläinen 21.5. 2023

https://www.toolonkaupunginosat.fi/konttikylpyla-ja-huoneistohotelli-panostaa-pizzaterassiin-taivalsaaressa/

 

Osana suurempaa kokonaisuutta maininta aiheesta Helsingin sanomissa

 

Helsingin rannoille puuhataan muutosta, jonka mittakaavan vain harva ymmärtää |HS

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009487445.html

 

Helsingin rantoja ei saa myllätä pilalle - Mielipide | HS

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009517335.html

 

 

             

           /Adressin laatija toivottaa kaunista kesän jatkoa!

 

 

 

 

 

 


Adressin laatija Ulla LeppävuoriJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…