Stansvikin metsä säästettävä rakentamiselta

suojele_säästä_adressi2.jpg

Helsingin kaupunki on aloittamassa lokakuussa 2023 katujen rakentamisen Stansvikinkallion alueella puunkaadoilla ja louhintatöillä siitä huolimatta, että Stansvikinkallion asemakaavan alueella on edelleen käynnissä uudelleenarviointi metsäluonnon arvojen näkökulmasta.

Vetoamme Helsingin kaupunkiin sen puolesta, että katuja ei tässä vaiheessa toteuteta laajasti sillä oletuksella, että metsään rakennetaan myöhemmin, vaan odotetaan uudelleenarvioinnin tulos. Muistutamme myös, että Stansvikin metsään rakentaminen on vastoin kaupunkistrategian linjausta, jossa luvataan jättää arvokkaimmat metsäalueet rakentamisen ulkopuolelle.

Stansvikinkallion luontoarvoiltaan rikas ja virkistysalueena helsinkiläisille rakas metsä tulee säästää rakentamiselta. Metsän säilyttäminen on ainoa kestävän kaupunkisuunnittelun mukainen lopputulema. Vähintään katujen rakentamisessaa ja muissa rakentamiseen liittyvissä töissä tulee ottaa aikalisä, kunnes kaavan uudelleenarviointi on valmis.

Rakentamisen kaavoittaminen metsiin ei ole kestävää kaupunkisuunnittelua enää aikana, jona luontokadon ja ilmastokriisin huomioimisen tulisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa. Kaupunkimetsät tukevat kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia ja ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta, joka on uhattuna niin globaalisti kuin paikallisesti.

Virkistyskäyttöön säästetyissä kaupunkimetsissä luonnon monimuotoisuus on huomattavasti paremmalla tasolla kuin talousmetsissä, joita suurin osa Suomen metsistä on. Monimuotoisia kaupunkimetsiä säästämällä voimme torjua luontokatoa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Helsingin kaupunki luopuu rakennussuunnitelmista Stansvikin metsän osalta ja hyödyntää vain lähialueen metsättömän maa-alan rakentamiseen.  

 


Aino Juvonen, Luontoliiton Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Aino Juvonen, Luontoliiton Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…