Levemir-insuliinin korvattavuus turvattava

Ota yhteyttä adressin tekijään

Levemirin korvattavuus turvattu vuoden 2013

2012-12-21 11:15:30
Lääkkeiden hintalautakunta on eilisessä 20.12.12 pidetyssä kokouksessaan päättänyt, että detemirinsuliniin korvaus jatkuu vuoden 2013. Jatkohakemuksen yhteydessä hintalautakunta haluaa lisätietoja Levemirin taloudellisista ja hoidollisista vaikutuksista.
Tässä linkki päätösen lääkeiden hintalautakunnan sivuille:
Kiitos kaikille allekirjoittajille, olette olleet mukana tärkeässä vaikuttamistyössä!
Jatketaan yhdessä työtä diabeetikoiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

 


Johanna Häme-Sahinoja/Diabetesliitto

Jo yli 10 000 allekirjoitusta Levemirin puolesta

2012-12-20 13:16:22

Yli 10 000 suomalaista on yhdessä viikossa (13.12.–20.12.2012) allekirjoittanut verkkoadressin Levemir-insuliinin korvattavuuden puolesta. Adressin kommenteissa usea allekirjoittaja kertoo, miten on kokeillut muita saatavilla olevia perusinsuliineja, mutta detemirinsuliini on osoittautunut juuri heille parhaaksi insuliiniksi.

Erilaisia insuliineja tarvitaan

Insuliinihoidon toteutuksessa yksilöllisyys ja mahdollisuus soveltaa insuliinihoitoa tarpeen mukaan ovatkin erittäin tärkeitä. Markkinoilla olevat perusinsuliinit (detemir, glargiini ja NPH-insuliinit) ovat keskenään erilaisia, eivätkä ne Lääkelaitoksen luokittelussa ole keskenään vaihtokelpoisia valmisteita. Insuliinien vaikutusajat ja vaikutusprofiilit eroavat toisistaan merkittävästi.

Kaksi kirjallista kysymystä

Eduskunnassa esitettiin 19.12.2012 kaksi kirjallista kysymystä detemirinsuliinin korvattavuudesta (Antti Rantakangas, yhteensä 11 allekirjoittajaa, sekä Lea Mäkipää).

Kokonaiskustannukset nousevat selvästi

Diabetesliiton arvion mukaan detemirinsuliinista luopuminen voisi tuoda Kelalle noin 4,5 miljoonan euron vuotuiset lääkekulusäästöt, mutta muut terveydenhuollon kustannukset nousisivat ensimmäisenä vuonna jopa yli 30 miljoonalla eurolla (lääkkeen vaihdossa tarvittavat lääkäri- ja diabeteshoitajakäynnit). Insuliinien vaihdon jälkeenkin terveydenhuollon kokonaiskustannukset olisivat pysyvästi arviolta vähintään 6 miljoonaa euroa nykyistä suuremmat, muun muassa insuliinipumppujen lisääntyneen käytön vuoksi.

Lähes 40 000 diabeetikon käyttämän detemirinsuliinin Kela-korvattavuus päättyy 30.6.2013, mikäli Sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeiden hintalautakunnan päätös 5.12.2012 pysyy voimassa. Näistä 40 000 käyttäjästä suurin osa on lapsia, nuoria ja aikuisia tyypin 1 diabeetikoita, joille insuliini on välttämätöntä hengissä pysymiseksi. Myös tyypin 2 diabeetikot hyötyvät detemirinsuliinista.

Vetoamme kumpaankin osapuoleen

Diabetesliitto vetoaakin sekä Sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeiden hintalautakuntaan että detemirinsuliinin myyntiluvan haltijaan Novo Nordisk Farma Oy:hyn, että Levemirin korvattavuus saataisiin jatkumaan.


Johanna Häme-Sahinoja/DiabetesliittoJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.
Facebook
Tulisiko eläkeikää nostaa?