Levemir-insuliinin korvattavuus turvattava

Tiedoksi tilanne 21.12.2012: Levemir on saanut korvattavuuden vuodeksi 2013. Diabetesliitto seuraa tilannetta jälleen ensi vuoden lopussa, ja ryhtyy toimiin, mikäli tämän tai jonkin muun insuliinivalmisteen saatavuus on uhattuna. Kiitos kaikille yli 11 000 allekirjoittajalle, olette olleet tärkeä tuki tässä vaikuttamistyössä!

Levemir on melkein 40.000 diabeetikon käyttämä pitkävaikutteinen insuliini. Toista aivan samalla tavalla vaikuttavaa insuliinia ei ole markkinoilla. Insuliinin täydellisestä puutteesta kärsiville tyypin 1 diabeetikoille insuliini on välttämätöntä hengissä pysymiseksi. Näitä diabeetikkoja on ainakin puolet Levemirin käyttäjistä ja suurin osa lapsista ja nuorista, joilla on diabetes.

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on päättänyt, ettei Levemir ole oikeutettu Kela-korvaukseen kesäkuun lopussa päättyvän siirtymäajan jälkeen. Jos päätös ei muutu, Levemir muuttuu erittäin kalliiksi hankkia, ja suurin osa käyttäjistä joutuisi siirtymään muihin, huonommin sopiviin insuliineihin. On myös mahdollista, ettei Levemiriä ole lainkaan Suomesta saatavissa jos korvaus loppuu.

Päätöksen johdosta Diabetesliitto on lähettänyt hintalautakunnalle kannanoton korvattavuuden säilyttämiseksi.

Vaikka hintalautakunta hakee päätöksellään rahallista säästöä, yhteiskunnan kustannukset nousevat selvästi muualla terveydenhuollossa. Insuliinin vaihtamiseen liittyy lääkärikäyntejä ja uuden valmisteen toiminnan opettelua. Jos diabeetikon hoitotasapaino heikkenee, siitä voi seurata kiireellistä sairaanhoitoa vaativia hätätilanteita. Lisäksi huonompi hoitotasapaino aiheuttaa ajan mittaan vakaviakin lisäsairauksia, joiden hoito on monin verroin kalliimpaa kuin onnistunut perushoito. Myös sairauspoissaolot voivat lisääntyä ja työkyky heikentyä.

Yksi tapa ratkaista näitä ongelmia on insuliinipumppuhoito, joka sekin on kalliimpi kuin nyt uhattuna oleva Levemir-insuliini.

Emme ole asiassa lääketehtaan emmekä viranomaisen puolella. Vaadimme vain, että diabeetikot saavat sen lääkkeen, joka on heille välttämätön.

Yhdenkään diabeetikon terveyttä ei tule uhata välttämättömien lääkkeiden käyttömahdollisuuksia rajoittamalla.


Johanna Häme-Sahinoja/Diabetesliitto    Ota yhteyttä adressin tekijään