Adressi ammatillisen koulutuksen koulutuspaikoista Lapissa

Perusopetuslaki turvaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen. Me lappilaiset vaadimme, että tämä oikeus kuuluu myös meille. Nuorisolain 8§:ssä meille annetaan oikeus tulla kuulluksi meitä koskevassa päätöksenteossa.

Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuspaikkojen leikkaustavoitteet vuosille 2013-2016 vaarantavat nuorten ja uudelleenkouluttautuvien aikuisten mahdollisuuksia päästä jatko-opintoihin Lapissa. Nämä toimenpiteet ovat taloudellisesti kasvavassa Lapissa lyhytnäköisiä ja johtavat syrjäytymisriskin kasvuun. Koulupaikkojen vähentäminen myös vaarantaa työllisyyden näkökulmasta ammattitaitoisten työntekijöiden saamisen yrityksiin ja muille työllistäjille. Me olemme huolissamme esittämistänne leikkauksista. Ammatilliseen koulutukseen on jo nyt Lapissa enemmän hakijoita, kuin paikkoja. Leikkaukset pahentaisivat tilannetta entisestään. Nyt leikattavaksi esitetään 25 % koulutuspaikoista, yhteensä 1695 vuoden 2013 tasoon verrattuna. Lisäksi on huomioitava, että jo nykyisellään Lapissa on pitkät välimatkat, jotka vain pitenevät koulutuspaikkojen siirtyessä etelään. Onko inhimillistä, että nuori ei pääse käymään kotiseudullaan tarpeeksi usein? Tämän myötä myös nuorten juurettomuus lisääntyy.

Perustuslaki 16§: Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Me allekirjoittaneet  toivomme aloituspaikkojen vähentämiseen kohtuullisuutta ja mahdollisuutta tulla kuulluksi.

 


Rovaniemen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Veikka Ylitalo    Ota yhteyttä adressin tekijään