ADRESSI ITSENÄISEN TAIVASSALON JA ITSENÄISEN KUSTAVIN SEURAKUNTIEN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

ADRESSI ITSENÄISEN TAIVASSALON JA ITSENÄISEN KUSTAVIN SEURAKUNTIEN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA  

Me allekirjoittaneet seurakuntien jäsenet sekä muut seurakuntien palveluja käyttävät vastustamme Taivassalon ja Kustavin seurakuntien lakkauttamista ja niiden liittämistä Uudenkaupungin seurakuntaan.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on epäoikeudenmukaisesti virheellisiin faktoihin vedoten tehnyt aloitteen seurakuntien yhdistymisistä. Seurakuntien luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta on pyydetty lausuntoja asiaan, mutta näille ei ole annettu minkäänlaista arvoa eikä huomioitu mitenkään.

Sekä Taivassalon että Kustavin seurakunnan talous on vahvalla pohjalla, tuomiokapitulin virheellisistä väitteistä huolimatta. Kumpikin seurakunta on suunnitelmallisesti huolehtinut taloudestaan ja omaisuudestaan. Korjausvelkaisista rakennuksista on luovuttu ja käytössä olevat tilat palvelevat useita eri käyttäjäryhmiä. Seurakuntalaiset ovat aktiivisia ja toimintaa on.

Kustavin ja Taivassalon seurakuntien yhteistyö on esimerkillistä. Mahtaako vastaavaa olla jossain muissa seurakunnissa? Henkilöstö on paljolti yhteistä ja työhyvinvointi on pienissä yksiköissä hyvä. Tämä yhteistyö sai alkunsa tuomiokapitulin päätöksestä yhteisen kirkkoherran viran perustamisesta.

Tuomiokapituli kertoo sivuillaan toimintaansa ohjaavat seuraavat arvot: oikeudenmukaisuus, avoimuus ja kohtuullisuus. Ovatko nämä arvot toteutuneet tämän prosessin aikana?

Tämä adressi on allekirjoitettavissa 14.3.24 saakka, jonka jälkeen se toimitetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin. Tämän jälkeen adressia jatketaan kesään, myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan saakka, ja se toimitetaan tällöin kirkkohallitukselle.

MUISTATHAN VAHVISTAA ALLEKIRJOITUKSESI SÄHKÖPOSTISSASI!  

Kustavin seurakunta                                          Taivassalon seurakunta


Maarit Salminen, Taivassalon seurakunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Maarit Salminen, Taivassalon seurakunta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…