Adressi Juokslahden, Kaipolan, Länkipohjan, Koskenpään koulujen säilyttämisen puolesta

Adressi Juokslahden, Kaipolan, Länkipohjan ja Koskenpään koulujen säilyttämisen puolesta

Arvoisat kuntapäättäjät,

Me allekirjoittaneet haluamme vedota teihin kyläkoulujen säilyttämisen puolesta. Kyläkoulu tarjoaa lapsillemme lähellä olevan, turvallisen ja läheisen oppimisympäristön. Pienessä koulussa opettajat ja oppilaat muodostavat tiiviin yhteisön, jossa jokainen tuntee toisensa ja jokaisella oppilaalla on mahdollisuus tuntea itsensä arvokkaaksi ja huomioiduksi. Lisäksi kyläkoulu luo turvallisuutta lapselle ja koko kyläyhteisölle.

Kyläkoulu on myös tärkeä osa paikallisyhteisöämme. Se toimii kohtaamispaikkana niin lapsille kuin aikuisillekin ja edistää yhteisöllisyyttä. Kyläkoululla järjestetään mm. harrastustoimintaa ja erilaisia tapahtumia, jotka vahvistavat kylän yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Myös koulujen yhteydessä olevat päiväkodit ovat tärkeä osa kylien lähipalveluita. Päiväkodin siirtyessä kauas voi perheille tulla kohtuuttoman pitkiä ajomatkoja saadakseen lapsen hoitoon, jolloin vanhempien jaksaminen arjessa heikkenee.

Kyläkoulun lakkauttaminen aiheuttaisi myös monien lasten koulumatkan kohtuutonta pidentymistä. Koulumatkojen pidentyessä aika lepoon ja palautumiseen sekä harrastamiseen vähenee ja asettaa lapset taajamassa asuviin verrattuna eriarvoiseen asemaan.

Toivomme, että päätös kyläkoulun säilyttämisestä tehdään huolellisen harkinnan perusteella faktoja apuna käyttäen ja että sen arvoa paikallisessa yhteisössä arvostetaan. Kiitos.

Kaikkien koulujen puolesta 


Saara Lahnamäki Juokslahden koulun vanhempainyhdistyksen pj.    Ota yhteyttä adressin tekijään