Adressi Lapuan yläkoulun nykyisen kunnon, turvallisuuden ja terveellisyyden selvittämiseksi

Lapuan kaupunki on luonut yleisesti mielikuvaa välittävänä perhekoon kaupunkina. Lapualla on ainoastaan yksi yläkoulu, johon kaikki lapualaiset lapset ja nuoret siirtyvät alakoulujensa jälkeen. Tämän vuoksi yläkoulun oppimisympäristö, sen turvallisuus ja terveellisyys koskettavat kaikkia lapualaisia lapsiperheitä. Lapualla on herännyt huoli yläkoulun nykytilasta, sen kunnosta ja terveellisyydestä. 

Me allekirjoittaneet, nykyiset ja tulevat Lapuan yläkoululaisten vanhemmat, yläkoulun työntekijät sekä muut lasten ja työntekijöiden sidosryhmät vaadimme, että Lapuan yläkoulun kosteus- ja sisäilmatekninen kunto selvitetään kokonaisuudessaan ja tutkimusten perusteella kiinteistön rakennuksista laaditaan olosuhdearviointi. Saatuja tutkimustuloksia tulee hyödyntää kunnallisen päätöksenteon ja mahdollisien toimenpiteiden kiireellisyyden arvioinnin tukena. 

Tämä adressi on avoinna 8.1.2023 asti, jonka jälkeen adressi luovutetaan Lapuan kaupunginvaltuustolle. 

Aiheeseen liittyvät lait ja asetukset: 


Hanna Vierinen ja Marjo Nurmenniemi    Ota yhteyttä adressin tekijään