Adressi Päivi Räsäsen ministerinviran puolesta

Päivi Räsänen ei ehkä vetänyt oikeasta narusta, kun ehdotti ravintoloiden sulkemisaikoja aikaisemmaksi, mutta mielestäni Räsänen teki hatun noston arvoisen suorituksen, kun uskalsi puhua edes jostakin alkoholin seurannaisilmiöistä. Nykyajan politiikot kun ovat yleensä ympäripyöreitä mielipiteiltään, eivätkä uskalla oikeasti ottaa julkisesti asioihin kantaa, varsinkaan kun kyse on alkoholista. Alkoholin haittavaikutukset yhteiskunnalle ovat valtavan suuret, mutta miksi niistä ei voi, tai saisi puhua? Tämä adressi onkin osoitettu Päivi Räsäsen tueksi, vastavoimaksi adressille, joka vaati Räsäsen erottamista ministerin tehtävistään.

Alkoholin nauttiminen ja ravintolaillat ovat olennainen suomalainen rentoutumistapa, mikä ei ole itsessään väärin. Alkoholiin suhtautuminen yleisellä tasolla on kuitenkin Suomessa muuttunut viime vuosina mielestäni väärään suuntaan. Enenevissä määrin uutisoidaan esimerkiksi liikenneonnettomuuksista ja väkivaltaisista teoista, joissa alkoholilla on ollut vaikutusta asioiden kulkuun. Myös enenevissä määrin puhutaan nuorten päihdekierteistä ja syrjäytymisistä ja lähes aina näissäkin tapauksissa asian pohjalla tai lisukkeena on alkoholi. Kuitenkaan kukaan ei ota kantaa, varsinkaan korkealla taholla, itse alkoholin käytön hillitsemiseksi, vaan päättäjät puhuvat alkolukoista ja mitättömistä alkoholiveroista, millä ei ole oikeasti vaikutusta alkoholin käyttöön ja siihen suhtautumiseen. Mielestäni juuri alkoholiin suhtautuminen pitäisikin olla paria astetta vakavempaa Suomessa, jotta näitä haittailmiöitä saataisiin vähennettyä.

Jos ajatellaan vuosia taaksepäin, niin rattijuopumukset olivat harvinaisempia ja oikeastaan vain "tosijuoppojen" tekosia. Nykypäivänä tuntuu, että rattijuopumusta pidetään enintään pienenä hölmöilynä ja siitä on tullut ihmisille lähes tapa. Rattijuopumuksilla saatetaan jopa ylpeillä.

Nuoret käyttävät enemmän alkoholia, kuin ennen. Sen ei anneta kuitenkaan häiritä, vaan siitä tulee päivä päivältä normaalimpaa. Tämä vapaa alkoholin käyttö vie kuitenkin useita nuoria kokeilemaan kovempia aineita ja lopulta päihdekierteeseen. Tämä johtaa lähes aina myös syrjäytymiseen. Nuorten syrjäytyminen on Suomessa nykyään yksi suurimmista yhteiskunnallisista rasitteista.

Nämä ajatukset eivät ole varmasti parhaalla tavalla kiteytettynä ja asiota olisi varmasti voinut tuoda enemmän ja erillä tavalla esille, mutta suurin pointti tässä on kuitenkin se että annan täyden tuen Päivi Räsäselle, joka uskaltaa korkeassa virassa ottaa kantaa alkoholin yhteiskunnallisiin haittavaikutuksiin. Ei ole oikein, että jos joku julkisesti puhuu alkoholin käytön hillitsemisen puolesta, niin se tuomitaan. Alkoholilla on kuitenkin niin paljon haittailmiöitä, että on oikein että suhtautuminen siihen saadaan vakavemmaksi.

Jos olet jollakin asteella samaa mieltä näistä asioista, niin ole hyvä ja kirjoita adressi, jotta saadaan tuettua Päiviä ja muita henkilöitä jotka uskaltava ottaa esille yhteiskunnallisia vakavia asioita! Päivi on rohkea ja hyvä ministeri!