Adressi pyörätien rakentamisesta Paattisille Säkyläntien varteen Tortinmäkeen saakka tai jopa Kurjenrahkan kansallispuistoon saakka

Vielä viime vuosikymmenellä Turun kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa suunnitelmissa oli rakentaa pyörätie (6,9km) Säkyläntielle Tortinmäkeen asti. Hinta arvio oli noin 2 miljoonaa euroa ja kiireellisyysluokka I. Perusteina puuttuva taajamayhteys ja vaarallinen liikenne (nopeustaso osin 100 km/h). Sittemmin vaikka pyöräilyn kehittämistä on vain entisestään lisätty on kyseinen suunnitelma pudotettu pois suunnitelmista.  

Kyseisellä tiellä on sattunut paljon kolareita ja rekkaliikenne on erityisen raskas.Pyörätien puuttuminen eriarvoistaa lapsia ja pitkällä tähtäimellä aiheuttaa syrjäytymistä. Koulu, harrastukset, nuorisotilat ja kaverit ovat kaikki saavutettavissa vain autolla. Lapsen itsenäisen ja turvallisen liikkumisen edistäminen on mahdotonta ilman pyörätietä. 

Turku puhuu paljon ennaltaehkäisystä, lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja alueiden tasa-arvoisesta kehittämisestä, mutta teot eivät täsmää puheita ainakaan Pohjois-Turun osalta. Turku käyttää valtavasti rahaa turhakkeisiin sekä imagon parantamiseen ja brändäykseen. Hyvin hoidetut työt antavat hyvän maineen, joten fokus ja resurssit tulisi suunnata aitoihin asioihin. 

Pyörätien rakentaminen Tortinmäkeen asti parantaisi alueen asukkaiden fyysistä terveyttä. Lapsiperheet ja nuoret pääsisivät vapaammin liikkumaan, mikä auttaisi heitä verkostoitumaan ja ennaltaehkäisisi syrjäytymistä ja masennusta. Se vähentäisi myös autoilua ja olisi siksi myös ilmastoteko.  

Nyt kun koronan myötä Kurjenrahkan kansallispuisto on vieläkin ahkerammassa käytössä, voisi pyörätien rakentaa samantien kansallispuistoon asti (yhteensä 14km). Se mahdollistaisi kaikille turkulaisille terveyttä ylläpitävän, ekologisen ja turvallisen reitin upeaan lähiluontoon. Tällaiseen isompaan laajasti hyödylliseen hankkeeseen olisi paremmat mahdollisuudet hakea rahoitusta myös ulkopuolelta. 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Turun kaupunki ottaa takaisin suunnitelmiinsa rakentaa kauan kaivatun pyörätien Säkyläntielle Tortinmäkeen asti tai jopa Kurjenrahkan kansallispuistoon saakka ja lähtee aktiivisesti viemään asiaa eteenpäin.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mimmi Ruusunen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…