Adressi Saaren koulun liikenneturvallisuuden puolesta

ADRESSI SAAREN KOULUN KOULUTEIDEN TURVALLISUUDEN PUOLESTA

 

Rovaniemen Saarenkylässä sijaitsevan Saaren koulun kouluteiden turvallisuus on pian merkittävästi heikentymässä alueen liikennemäärien lisääntyessä huomattavasti vuodenvaihteessa 2013-2014. Parhaillaan koulun viereen rakenteilla olevan Saaren päiväkodin avatessa vuodenvaihteessa ovensa n. 150 lapselle, liikennemäärien voidaan odottaa nousevan 70-120 ajoneuvolla Saaren koulun tieliittymässä kantatielle 81 (Kuusamontielle). Tämä liikennemäärän muutos tulee puurouttamaan jo muutoinkin koulujen alkamis- ja loppumisaikoina ruuhkaisen tieliittymän sekä välittömästi sen vieressä sijaitsevat lähitiet, erityisesti Kulppilantien. Liikenneonnettomuuksia liittymäalueella on viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut kolme kertaa, joista yksi johti henkilövahinkoihin.

Rovaniemeltä Kuusamon suuntaan kulkeva kantatie 81 on vilkkaasti liikennöity sillä elokuussa 2013 laaditun (Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen Tilaliikelaitoksen ja Lapin ELY-keskuksen rahoittaman) toimenpideselvityksen mukaan kantatiellä liikennöi 5934 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista 201 raskaan liikenteen ajoneuvoa. Koulu- ja päiväkotiliittymän pahentuva ruuhkautuminen tulee siten aiheuttamaan yleisempääkin liikenneturvallisuuden heikkenemistä kantatien ruuhkautuessa molempiin suuntiin mutta lasten koulutien turvallisuuden vaarantuminen on ongelmista suurin.

Päiväkoti tullaan siis avaamaan vuodenvaihteessa 2013-14 mutta alueen liikennejärjestelyille ei ole vielä tehty mitään, eikä mitään näytä myöskään olevan tapahtumassa lähiaikoina. Edellä mainitun toimenpideselvityksen jälkeen Rovaniemen kaupunki ei ole tehnyt asiassa minkäänlaisia päätöksiä vaikka asialla on kiire. Talvi lähestyy ja sen mukana liukkaat kelit. Aika toimia on nyt.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin, joilla Saaren koulun koululaisten kouluteiden turvallisuus saadaan taattua Saaren päiväkodin avautumisen jälkeen vuodenvaihteessa 2013-14.

 

Alueen kartta: http://kartta.rovaniemi.fi/Web/Default.aspx?layers=Kaavakartta&lon=Pohjakartta&loff=Asemakaava&lon=Ilmakuva%202011&cp=7380675,26491479&z=0.5&language=fin

 

Lista tämän adressin allekirjoittajista tullaan toimittamaan Rovaniemen kaupungin liikenneturvallisuudesta vastaaville tahoille lokakuun alussa 2013.