Adressi Satasairaalan kirjaston säilyttämiseksi

Tämä adressi on perustettu puolustamaan Satasairaalan kirjaston säilyttämistä.

Olemme huolissamme Satakunnan sairaanhoitopiirin suunnitelmista lakkauttaa Satasairaalassa sijaitseva lähikirjasto. Kirjasto on palvellut niin tuhansia sairaalan asiakkaita ja henkilökuntaa kuin myös lähialueen asukkaita. Myös sairaalakoulun ja ammattiopisto Luovin opiskelijat ovat käyttäneet kirjaston palveluja.

On hämmästyttävää, miten päätöksenteko kirjaston lakkauttamisesta on hoidettu. Nyt vaikuttaa siltä, että Satakunnan sairaanhoitopiiri on vedoten uuden psykiatrista hoitoa tarjoavan osaston rakentamiseen päättänyt vain ”jyrätä” kirjastotilan matalaksi ja sitten todeta, että uutta tilaa ei ole tarjolla. Uutta tilaa ei ole tosissaan edes yritetty etsiä, vaikka kirjaston merkitys sinänsä tunnustetaan.

Sairaanhoitopiiri ei voi toimia tällä tavalla. Sen on kysyttävä sairaanhoitopiirin jäsenkuntien näkemystä kirjaston jatkamisesta ja sen jälkeen päätös kirjaston jatkamisesta on asetettava päätöksentekoelinten käsittelyyn. Tällöin myös kuntalaisille annettaisiin todellinen mahdollisuus vaikuttaa asiassa.

Porin lähikirjastoyhdistys ry


Porin lähikirjastoyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Kannatatko ydinvoiman lisärakentamista?