Adressi sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi niin, että lasten oikeudet terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön toteutuu Kotkassa

Kotkalaisten lasten vanhemmat vaatii, että kaikkien sisäilmaongelmista kärsivien perusopetuksen 0-9 luokkien opetus sekä lukiolaisten opetus siirretään välittömästi väistötiloihin, erityisesti kiirehtien niiden koulujen opetustiloja jotka vielä käyttävät sisäilmaongelmaista rakennusta. Mikäli terveitä väistötiloja ei löydy kunnan kiinteistöistä, on kunnan järjestettävä opetus tilapäisillä vuokrattavilla parakeilla.


Terveydensuojelulaki (763/94) määrittelee asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten päiväkotien ja koulujen olosuhteiden terveyshaitat. Asunnon ja muun sisätilan hengitysilman tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Lain 1§:n mukaan terveyshaitta on oire, sairaus tai sairastumisen vaara. Laissa ei edellytetä syy-yhteyden todistelua yksilötasolla, pelkkä terveyshaitan toteaminen riittää.

 

Vaadimme, että asiaan reagoidaan välittömästi ja suurella vakavuudella. Tiloja on tutkittu ja osaa remontoitu viime vuosina useaan kertaan laajasti ja on todettu, että tiivistystoimenpiteillä ei saada tarvittavaa vaikutusta sisäilman parantamiseksi. Oppilaiden oireilua esiintyy siinä laajuudessa, että tällä hetkellä käytössä olevat terveet tilat eivät riitä kaikille. Oireilu on aiheuttanut hyvin paljon poissaoloja, ja lasten ja nuorten terveydentila ja elämänlaatu ovat heikentyneet ja tämä huolestuttaa huoltajia.

Säännolliset oirekyselyt pitäisi tehdä parin kuukauden välein, Thl:n mukaan lapsi pystyy kertomaan sisäilman laadusta yhtä hyvin kuin aikuinen.


Sisäilmasairaus paranee vain altistusta välttämällä. Nykytilanteessa suuri osa lapsista on pakotettuja käymään sairaissa rakennuksissa, mikä aiheuttaa monille jatkuvia infektioita, päänsärkyjä, väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä, astmaa jne. Tämä heikentää paitsi oppimistuloksia ja kouluviihtyvyyttä, pitkään jatkuessaan myös murtaa monen lapsen terveyden niin, etteivät nämä lapset koskaan selviä työmarkkinoille. Parakkikoulujen vuokrakustannukset ovat varsin pieniä verrattuna siihen, mitä kustannuksia aiheutuu mahdollisista altistusten aiheuttamista myöhäisvaikutuksista. Terveyttä ei saa mitata rahassa.

 

Perusopetuslain mukaisesti oppilailla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Kunnan velvollisuus on taata perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen.

 

Pyydämme asian kiireellistä käsittelyä.

Kotkalaisten lasten vanhemmat

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Satu Purtilo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Pitäisikö Suomen myöntää Edward Snowdenille turvapaikka?