ADRESSI SYVÄNNIEMEN KYLÄKOULUN PUOLESTA

Me allekirjoittaneet vastustamme Kuopion kaupungin hallituksen 4.7.2011 tekemää päätöstä § 3/299 lakkauttaa Syvänniemen kyläkoulu (Kempaanmäen ala-aste).

Syvänniemi on vireä ja kasvava kyläyhteisö. Asukkaita Syvänniemellä on tällä hetkellä noin 500 henkeä eli n. 125 taloutta. Kaavoitettuja tontteja on noin 50, joista valmiina kunnallistekniikan piirissä on yhteensä joreilut 10. Asukasmäärä on viime vuosina kasvanut tasaisesti. Merkittävä määrä asukkaistasuuntaa työhön Kuopion keskustan suuntaan. Kyläkoulussa on nykyisin n. 80 oppilasta ml. esikouluopetus.

Vetoamme Kuopion kaupungin valtuuston jäseniin päättäessänne Syvänniemen kyläkoulun kohtalosta, jotta huomioisitte syvänniemeläisten pientenkoululaisten inhimillisen koulutyön jatkumisen ilman pitkiä kuljetusmatkoja Karttulan koulukeskukseen.

Esitämme, että Syvänniemen koulun tulevaisuudesta päätettäessä huomioidaan myös Syvänniemen kokonaisvaltainen kehittäminen. Mikäli kyläkoulu lakkautetaan, tulee tämä muuttamaan kyläläisten ikärakennetta, jolla on myös vaikutusta Karttulan koulukeskuksen oppilasmäärään.

Lisätietoja nettisivuiltamme: www.syvanniemi.org