ADRESSI TAMPEREEN SEUDUN VINTTIKOIRARATATOIMINNAN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

ADRESSI TAMPEREEN SEUDUN VINTTIKOIRARATATOIMINNAN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 27.3.2024 päättänyt lopettaa Kaupissa sijaitsevan vinttikoiraradan toiminnan. Kokouksen päätöksessä esitetään Kaupin vinttikoiraradan muuttamista säilölumialueeksi. Tämä tarkoittaisi käytännössä koko keskisen Suomen ainoan vinttikoiraradan toiminnan päättymistä. 1960 -luvulta alkaen on Kaupin Vinttikoirarataa ylläpidetty talkootyövoimin ja erilaisin varainkeruutoimin. Nykyistä aluetta ovat vuosittain käyttäneet kymmenet tuhannet koiraharrastajat koirineen. Tämä erikoislaatuinen harrastusalue on myös maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu koiraharrastajien piirissä.

Kaupin vinttikoiraradalla on pidetty vinttikoirien ratajuoksun MM-kilpailut vuosina 2004 ja 2014. Joihin osallistui satoja harrastajia ympäri maailman. Pohjoismaiden mestaruuksista on myös kilpailtu Kaupissa useana vuotena. Kahden eri lajiliiton, Suomen Vinttikoiraliiton ja Greyhound Racing Liiton, ratajuoksukilpailuja pidetään useamman eri yhdistyksen järjestäminä Kaupin vinttikoiraradalla. Esimerkiksi vuonna 2023 juostiin 11 ratajuoksukilpailut mm. Suomen Vinttikoiraliiton Suomen mestaruuskilpailut sekä vuoden 2024 kilpailukalentereista löytyy 16 kilpailua Kaupissa. Jokaiseen kilpailuun osallistuu kymmenistä yli sataan koiraan perheineen, valmentajineen, omistajineen ja/tai kasvattajineen ympäri Suomen. Viikoittaisia vinttikoirien ratajuoksuharjoituksia pidetään sulan maan aikaan tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Näissä käy joka ilta kymmeniä harrastajia ympäri Suomen mm. Seinäjoelta ja Jyväskylästä asti. Heidän harrastusmatkansa pitenisi Hyvinkään tai Oulun radalle saakka, jos vinttikoiraratatoiminta Tampereen alueelta loppuu. Lisäksi Kaupin vinttikoiraradalla on vuosien aikana järjestetty useita koiranäyttelyitä ja muita koiratapahtumia pienistä alle kymmenen koiran tapahtumista suuriin satojen koirien tapahtumiin. Suurin Kaupin vinttikoiraradalla järjestetty koiranäyttely keräsi yli 1000 koiraa näytteille.

Me koiraharrastajat pyydämme Teitä ystävällisesti tukemaan Kaupin vinttikoiraradan tai Kaupin vinttikoiraradan kaltaisen harrastusalueen jatkumista Tampereen alueella.

Adressi toimitetaan Tampereen kaupungin pormestarille Kalervo Kummolalle sekä apulaispormestarille Matti Helimolle 10.4.2024. Siihen mennessä tulleet allekirjoitukset ovat viesti vinttikoiraradan tärkeydestä harrastajille. Tämän jälkeenkin adressi on avoinna allekirjoituksille.

 

ADDRESS FOR PRESERVATION OF SIGHTHOUND RACING TRACK ACITIVITIES IN THE REGION OF TAMPERE

Culture and leisure activities board of Tampere city has made decision to put down racing track activities from Kauppi at their meeting 27.3.2024. In the decision of the meeting is presented that Kauppi sighthound racing track will be changed preserved snow area. This would mean the end of the only sighthound track of middle area of Finland.   From 1960’s Kauppi sighthound racing track has been maintained with voluntary work and different fundraising activities. The area has been used tens of thousands of dog fanciers with their dogs. This special hobby area is well known and appreciated for dog fanciers around the world.

There has been arranged sighthound World racing championships in years 2004 and 2014. Which participated hundreds of sighthound enthusiast around the world. Also sighthound Nordic racing championships has been kept in Kauppi in several years. Two separate national associations, Finnish Sighthound Association and Greyhound Racing Association, arrange their track racing competitions at the Kauppi racing track. E.g. in the year 2023 there has been 11 track racing competitions including Finnish racing championship competition of Finnish Sighthound Association also there is 16 sighthound racing competitions in this year 2024. To every competition take part tens to over hundred sighthounds with their families, coaches, owners and breeders over the Finland. Weekly sighthound racing trainings organize in the time of molten earth in Tuesdays, Wednesdays and Thurdays. Every evening there is tens of enthusiasts over the Finland e.g. from Seinäjoki and Jyväskylä. Their distance to nearest racing track will grown to Hyvinkää or Oulu if racing track activities will end in Tampere region. Also during the years there has been arranged many dog shows and other dog events in the Kauppi racing track from small under ten dogs to big hundreds dogs events. The biggest dog show arranged in the Kauppi racing track collected over 1000 dog entries.

We, dog fanciers, kindly ask you to support continuation of Kauppi sighthound racing track or the place like Kauppi sighthound racing track in region of Tampere.

This address will delivered to mayor of Tampere city Kalervo Kummola and to deputy mayor Matti Helimo 10.4.2024. Signatures made until then are the message of importance of sighthound track for sighthound track racing enthusiast. After that day this address will be still open for signatures.


Mirve ja Kirsi Liius    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Mirve ja Kirsi Liius näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…