Adressi tuulivoimahankkeiden keskeyttämiseksi Pihtiputaalla

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaikki Pihtiputaan kunnan alueella sijaitsevat eri suunnitteluvaiheissa olevat tuulivoimahankkeet keskeytetään ainakin siihen siihen saakka, kunnes Suomeen on saatu voimaan tuulivoimalaki, joka säätelee tuulivoimarakentamiseen osallisina olevien tahojen vastuut ja velvollisuudet. Vastaava laki on voimassa ydinvoimalle ja vesivoimalle. Tuulivoimarakentamisen oikeudenmukaisuuden varmentamiseksi Suomen hallitus on kirjannut hallitusohjelmaan seuraavat toimenpiteet: purku- ja ennallistamisvelvoitteen käyttöönotto kattavasti ( mukaanlukien rahasto), tuulivoimatoimijoiden osallistuminen säätövoimasta huolehtimiseen omalla tuotannolla tai osallistumalla kapasiteettimekanismiin, YVA- rajan laskeminen kattamaan kaikki teolliset hankkeet ja maisema-arvioinnin vahvistaminen, johtokäytävien lunastuskorvauksien nosto sekä kansallisten etäisyyssääntöjen määrittely ja käyttöönotto. Pihtiputaan arvokkaan luonnon tasapainoa ja kuntalaisten ja loma-asukkaiden terveellistä, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä ei saa vaarantaa. 

Paperiadressiin nimienkeruu on aloitettu 22.6.2023. Vakuutan että en ole kirjoittanut nimeäni tämän adressin paperiversioon.

Muistathan vahvistaa allekirjoituksesi, Adressit.com:in lähettämässä sähköpostissa olevan linkin kautta.


Jaana Kälkäjä, Pihtiputaan asuinympäristöyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jaana Kälkäjä, Pihtiputaan asuinympäristöyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…