Adressi Valtatie 5:n parannushankkeen (Siilinjärvi-Pöljä-Alapitkä) vaihtoehto nro 5:n vastustamiseksi

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Valtatie 5:n parannushankkeen ratkaisuvaihtoehdot otetaan uudestaan arvioitavaksi, ja vastustamme vaihtoehto nro 5:n toteuttamista.

ELY-keskuksen esiintuoman suunnitelman mukaisesti tien parannushankkeen vaihtoehto 5 on kylämme ja sen asukkaiden kannalta epäedullisin. Esitetty tielinjaus tulee huonontamaan kylämme elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä, sillä nykyinen kylä on keskittynyt Valtatie 5:n varteen. Valtatie 5:n varrelta löytyy useita elinkeinoharjoittajia, mutta myös historiallisesti merkittäviä kohteita, kuten Pöljän pysäkki ja Kotiseutumuseo, jotka uusi tielinjaus kiertäisi täydellisesti. Tielinjaus tulee vahingoittamaan merkittävästi maa- ja metsätalousyrittäjiemme toimintaa jättämällä alleen runsaasti tähän tarkoitukseen käytettävää maa-alaa ja kulkemalla hyvin läheltä hevos- ja lypsykarjatiloja. Tielinjaus jättää alleen myös kyläläisille merkittävän ja säilyttämisen arvoisen maaseutumaiseman, jota mm. Hoikintien ja Mehtomäentien varressa voi nähdä. 

Tielinjauksen vaihtoehto 5 tulee kulkemaan kylämme läpi asutusalueen keskellä. Tie murjoisi pitkän asutushistorian muovaaman kylän luontaisen liikkumisen sekä toisi asukkaille merkittävät haitat. Samaan aikaan, kun huoli luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta nousee yhä enemmän esille, tällaiset tiehankkeet näyttäytyvät yhä haitallisempina. Tielinjaus vähentää kylämme asuinviihtyvyyttä mm. laajentamalla meluhaitta-aluetta. Tällä hetkellä pääsääntöiset melunlähteet junarata ja valtatie kulkevat lähellä toisiaan. Suunnitellun tielinjauksen lähelle jäävien asuintalojen arvo tulee myös tielinjauksen vuoksi laskemaan, ja se tulee jättämään alleen asuintalojen pihapiirejä.

Autoliikenteen kasvuun perustuvat suunnitelmat ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa. Hiilineutraali Pohjois-Savo linjaa liikenteeseen tavoitteeksi vähäpäästöisen työmatkaliikenteen suosimisen, jolloin parannetaan asutusalueiden joukkoliikennepalveluja ja edistetään vähäpäästöisiä liikuntamuotoja. Linjauksissa korostetaan esim. liityntäliikenteen kehittämistä. Tiehanke vaikuttaa auttamattoman vanhanaikaiselta ratkaisulta liikenteen turvallisuuden tai sujuvuuden kehittämiseksi.

Näemme kylällä, että valtatien parannus on tarpeellinen ja ajankohtainen, mutta vastustamme esiin nostettua vaihtoehtoa. Vuonna 2010 tehdyssä suunnitelmassa kyseinen vaihtoehto suljettiin pois jatkosta kustannussyistä; tielinjaus oli esityksistä kallein ja hyöty-kustannussuhde heikoin. Mikään ei ole muuttanut tilannetta niin radikaalisti, että jo kertaalleen kuopattua suunnitelma olisi perusteltua lähteä uudelleen ajamaan eteenpäin.  

Siilinjärven Pöljällä 24.08.2021

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Eija Savolainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…