ADRESSI VEIKKOLAN JALKAPALLON KOTIKENTÄN PUOLESTA

Veikkolan jalkapalloilijat tarvitsevat kotikentän omalle kylälle. Se onnistuu pinnoittamalla Vuorenmäen syksyllä valmistuvan koulun kenttä jalkapallonurmella. Toteutusmalli on mietittynä ja sen edut ovat ilmeiset niin koululle, kunnalle kuin jalkapallolle.

Veikkolassa toimivissa jalkapalloseuroissa pelaa tällä hetkellä yli 450 lisenssipelaajaa. Määrä on kasvanut kahdessa vuodessa noin 200 pelaajalla ja kasvu jatkuu! Arvion mukaan pelaajia vuonna 2015 on jo yli 700. Liikunnan merkityksen eritoten kasvaville lapsille ja nuorille tunnemme kaikki. Mutta mitkä ovatkaan alueen vetovoimaisimman liikuntamuodon ja urheilulajin harrastusolosuhteet?

Me allekirjoittaneet, joukko Pohjois-Kirkkonummen alueen jalkapallojuniorien vanhempia, aktiiveja, junioreita, taustaväkeä ja jalkapallon ystäviä pyydämme kuntaa osoittamaan Vuorenmäen koulun hiekkakentän jalkapallonurmen rakentamispaikaksi.  Tällä ehdotuksellamme haastamme Kirkkonummen kunnan päättäjät tekemään viisaita päätöksiä alueemme nopeimmin kasvavan urheilulajin jalkapallon ja liikunnan parhaaksi.

MIKSI?

Veikkolassa ei ole ainuttakaan edes alasarjojen kriteerit täyttävää nurmi- tai keinonurmikenttää. Ainoa

mitoiltaan riittävä kenttä on kesällä erittäin pölyävä ja huonolla hoidolla oleva Veikkolan urheilupuiston hiekkakenttä. Sen käyttö jalkapalloon on rajattu muutamiin vuoroihin yleisurheilun kenttälajien harjoittelun vuoksi. Veikkolan koulun pieni hiekkakenttä sekä jääkiekkokaukalon hiekkakenttä soveltuvat lähinnä aivan pienimpien harrastajien harjoituspaikoiksi huhtikuusta syyskuuhun.

Toukokuun lopulta syyskuun alkuun harjoittelu on tapahtunut Navalan puistoalueen nurmella, joka on hoitoluokituksen ulkopuolella ja lähes luonnonvaraisen tilansa vuoksi kunnoltaan korkeintaan välttävä eikä kelpaa edes juniorisarjojen otteluihin.

Yhdelläkään edellämainituista kentistä ei ole alkeellisintakaan suojaa saati asianmukaisia pukeutumistiloja.

Keskeisimmällä paikalla oleva Veikkolaan valmistuvan Vuorenmäen koulun viereinen hiekkakenttä on jo toista kautta ollut kokonaan poissa käytöstä koulun rakennustyömaan takia.

Varhaissyksystä pitkälle kevääseen jalkapallon olosuhdeongelma korostuu, kun kaikki lajiharjoittelu-paikat on haettava muualta, yleensä varsin pitkien matkojen päästä.

Tämän seurauksena sadat pelaajat, vanhemmat ja valmentajat käyttävät syys-, kevät- ja talvikaudella laskujemme mukaan harjoitusmatkoihin 3 – 4 h joka viikko. Kun tämä kerrotaan pelaajien ja viikkojen määrällä on kyse kymmenistä tuhansista tunneista hukkaan heitettyä harjoitusaikaa vuosittain. Nuorimpien pelaajien harjoittelua joudutaan tämän vuoksi rajaamaan ja matkoihin kuluva aika on lasten ja nuorten kannalta pois tärkeistä asioista kuten läksyjen teosta ja levosta. Paitsi ajallisesti, ovat matkat merkittävä rasitus harrastajille myös taloudellisesti.

Asian yhteydessä ympäristönäkökohtiakaan ei voi vähätellä; pelkästään FC Wild ry:n toimihenkilöt joutuvat ajamaan harjoitusmatkoilla yhden talven aikana yhteensä lähes 200.000 km ja tuottavat noin 30 tonnin ”hiilijalkapallonjäljen”.

Tämän lisäksi harrastajat ”rahoittavat” väistämättä Kirkkonummen keskustan jalkapallonurmen vuorojen riittämättömyyden vuoksi muiden kuntien liikuntapaikkoja lähinnä Espoossa, Lohjalla ja Vihdissä.

On korkea aika ryhtyä toimiin asiantilan korjaamiseksi! Pohjois-Kirkkonummi ansaitsee ja tarvitsee ajanmukaisen oman kotikentän!

MITEN?

Me allekirjoittaneet pyydämme kuntaa osoittamaan Vuorenmäen koulun hiekkakentän jalkapallonurmen rakentamispaikaksi. Kenttä voidaan toteuttaa kunnan kannalta edullisesti, kun alueesta tehdään 10 – 15 vuoden maanvuokra- ja hallintaoikeussopimus jalkapallon erikoisseura FC Wildin kanssa. Tässä toteutusmallissa kunnan kustannukset ovat varsin kohtuulliset ja koostuvat seuraavista asioista:

a)               kentän rakennuttaminen; käytännössä lähinnä olemassaolevan pinnan muokkaus

jalkapallonurmella päällystämistä varten

b)               aitojen ja riittävän valaistuksen rakennuttaminen (osin jo olemassa)

c)               kentän hoitoon tarvittava asiantuntemus ja tarvittavien koneiden asettaminen

kentän hallinnasta vastaavan seuran käyttöön

FC Wild ry on valmis vastaamaan jalkapallonurmipinnoitteen hankinnasta, kentän hallinnasta ja ylläpidosta. Hankkeelle laadittu budjetti on realistinen, perustuu vastaaviin viimeaikaisiin toteutettuihun kenttähankkeisiin ja taustajoukkojemme sitoutumiseen omarahoitusosuuden kokoamisesta. Budjetin esittelemme erikseen sovittavalla tavalla Kirkkonummen kunnan päättäjille.

Hallintaoikeuden vastineena kenttä osoitetaan koulujen ja päiväkotien käyttöön arkisin klo 08 – 16 välisenä aikana vastikkeetta. Iltaisin kentän käyttäjiä ovat jalkapalloseuratoiminnan piirissä olevat joukkueet ja erityisvalmennusryhmät. Viikonloppuisin vuoroja tarjotaan myös muille palloilulajeille ja harrasteryhmille.

Ehdottamamme jalkapallonurmen toteutusmalli tarjoaa verrattomasti hyötyjä, mutta haittoja on vaikea etsimälläkään löytää.

Keskeinen sijainti vähentää oleellisesti matkustamiseen liittyviä riskejä, hyvä alusta pidentää jalkapallokautta noin 40 viikkoon vuodessa ja tekee harjoittelusta turvallista. Malli on kustannustehokkain sekä ympäristöystävällisin tapa tarjota sadoille harrastajille liikuntapaikka, jonka kiistattomia etuja ovat:

+                 Olemassa olevaa ja joka tapauksessa pinnaltaan uusittavaa kentän pohjaa ja perustuksia

voidaan hyödyntää jalkapallonurmen alustana ilman massiivisia ja kalliita maansiirtoja.

+                 Kenttä on arkisin koulujen ja päiväkotien monipuolisesti hyödynnettävissä, myös välitunti-

liikuntaan.

+                 Paikka on ”keskellä kylää” – eli kaikkien veikkolalaisten saavutettavissa kävellen tai pyöräillen.

+                 Muualta tuleville kentän lähellä on valmis pysäköintialue.

+                 Alue on iltaisin ja viikonloppuisin valvotusti käytössä ja seuran toimesta ylläpidetty.

+                 Ohjatun ja valvotun toiminnan vuoksi alue on turvallinen ja vähentää ilkivaltaa ja roskaamista.

+                 Pukusuojat ovat valmiina koulun yhteydessä.

+                 Ajanmukaiset puitteet tuovat mahdollisuuden kotiotteluiden ja turnausten, ym. kylää

elävöittävien tapahtumien järjestämiseen.

+                 Antaa mahdollisuuden luoda ympärivuotiset harjoitteluolosuhteet myöhemmin hankittavalla

kentän talvisaikaan kattavalla ylipainehallilla.

MILLOIN?

Mikäli asiassa tehdään pikainen myönteinen päätös, voidaan Vuorenmäen koulun piha-alueen ja hiekkakentän viimeistelyssä huomioida kenttäalueen päällystäminen jalkapallonurmella. Tämä voi FC Wild ry:n suunnitelman mukaan ja toimesta tapahtua heti seuraavana keväänä / kesänä 2012.

Aloitteemme on Suomen Palloliiton Visio 2020 –ohjelman mukainen ja hankkeen valmistelu sekä jatkototeutus tehdään tiiviissä yhteistyössä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Odotamme nyt kunnan päättäjiltä myönteistä suhtautumista ja päätöstä, joka on Veikkolan jalkapallon ja koko Kirkkonummen urheilun ja liikunnan parhaaksi!