Aito paperiäänestys eduskuntavaaleihin ilman vaalikonelaskentaa

Suomella on riski ajautua sotaan tulevalla hallituskaudella. Tekoälyn loikka tullee tekemään tarpeettomia suurista koulutettujenkin ihmisten joukoista.

 

Sodanuhan ja rakennemuutoksen vuoksi on varmistettava, ettei kevään 2023 eduskuntavaaleja kohtaan tulla esittämään vaalivilppiepäilyjä - kuten monin paikoin ulkomailla, joissa on ollut käytössä vaalikoneet ja vaalilaskurit.

 

Suomessa on jo entuudestaan käytössä paperinen lippuäänestys. Kerättyjä äänestystuloksia ei enää saa alistaa yksityiselle, kansainväliselle yrityskonsernille yhteenlaskettavaksi. Ulkopuolisen yrityksen rooli pitää rajata tarkasti pelkkään tulosten visualisointiin, vaikka tulosten odottaminen kestääkin tällöin kauemmin. Ulkoisen toimijan työtaakka keskitettynä yhteenlaskijana on mitätön, mutta lopputuloksen hienosäädön merkitys on suuri. Tämä on nyt nähty edellisistä eduskuntavaaleista.

 

Vaalien läpinäkyvyys pitää epäluottamuksen noustessa varmistaa, vaalisalaisuus säilyttäen. Ulkopuolista, varsinaista vaalitarkkailua Suomessa ei ole. ETYJ on tuottanut vain joitakin pinnallisia raportteja Suomen vaaleista. Mitä tahansa tulevalla kaudella päätetäänkin, pitää meillä kansalaisina kurimuksessa olla varmuus siitä, että tämä oli oma valintamme.

 

Kansalaisaktivisteilla ei ole tietoa, miten äänet siirretään tietokonejärjestelmiin ja kuinka luotettava järjestelmä on. Tietokoneohjelmien toimintaa ei voi tarkistaa. Ulkopuolisista valvojista ei ole tietoa. Jo vuoden 2015 eduskuntavaaleista raportoitiin epäkohdista, joissa ääniä oli menetetty tai annetut äänet eivät olleet siirtyneet tietokoneelle. Viime 8 vuoden aikana vaalilaskenta-yritysten omistus ja hallinta on entisestään kansainvälistynyt, keskittynyt ja järjestäytynyt. Vaikka Suomen maine vaaleissa on kunniakas, säteilee ulkomainen trendi meillekin. Näyttö vaalivilpeistä myös länsimaissa viime vuosilta on painava, muttei näyttöä ole otettu lainkaan esiin Suomen valtamediassa.

 

Vaalilaskennan pitää olla joka vaiheessa läpinäkyvä. Kuten aiemminkin, myös äänestyspisteiden kokonaisäänten lukumäärä pitää olla näkyvissä. Hylätyt äänet pitää kuvata. Hylättyihin ääniin pitää olla pääsy kaikkien rekisteröityjen puolueiden edustajilla. Numeroiden 1 ja 7 käyttö pitäisi kieltää, koska ne aiheuttavat eniten hylkäyksiä. Tämä olisi helposti toteutettavissa.

 

Kansalaisen pitää pystyä näissä vaaleissa varmistamaan jälkikäteen, onko hänet merkitty äänestäneeksi vai nukkujaksi. On olemassa pieniä vaalipiirejä, joissa yhtään ääntä ei ole rekisteröity ehdokkaalle siinä piirissä, jossa asianomainen oli häntä tai itseään äänestänyt.

 

Suomessa äänestyslippu on pelkistetty pahvilappu, eikä niitä ole varustettu riittävillä merkinnöillä. Äänestäminen tapahtuu lyijykynällä, joka mahdollistaa merkinnän muuttamisen myöhemmin joksikin muuksi. Kynien muuttaminen kuulakärkikynäksi olisi helppo toteuttaa.

 

Äänestyslaatikko ei ole muiden maiden tapaan läpinäkyvä. Tämä olisi muutettavissa läpinäkyvään muoviin vaalisalaisuus säilyttäen. Ei ole tiedossa, miten laatikoita säilytetään ennen tai jälkeen äänestyksen.

 

Valokuvaus on tällä hetkellä sallittu äänestyskopissa, joten äänten myyminen onnistuu. Äänenostaja voi vaatia äänestäjää todistamaan, mitä hän äänesti. Kansalaisia pitäisi suojella tältä painostukselta valokuvauskiellolla äänestyskopissa.

 

Kansalaisella pitäisi olla valitusväylä, jos tämä havaitsee vaalipetoksen. Uudelleenlaskennan yhteydessä ei saisi vaatia luottamuksellisuuspaperin allekirjoittamista tai periä kohtuutonta maksua.

 

Stalinin sanoin: "Äänillä ei ole väliä - vaan sillä kuka laskee äänet."

 

Luottamuksen menetys laillisuuteen johtaa anarkiaan. Solidaarisuus eri tavoin äänestävien kesken olisi entistä tärkeämpää kriisiaikaan laskeutuessa. Kaaoksen ajasta varoitus kuului: Jos "laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus" (Matteus 24).

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pauli Ojala voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…