Vastustamme ajokorttiuudistusta!

Ajokorttilainsäädäntöön esitetään EU:n toimesta (ks. alla) Suomen oloissa järjettömiä muutoksia. Asiasta kertoi mm. Ilta-Sanomat.


Linkki Liikenne- ja viestintäministeriön palveluun:
http://www.lvm.fi/web/fi/lakihanke/view/885796


Ensinnäkin koko uudistusesitys on sekä kohtuuton että järjetön. Lyhyt siirtymäaika uuteen käytäntöön aiheuttaa kohtuuttomia ponnistuksia sekä rahallisesti että henkisesti meiltä ajokortillisilta. Erityisen hankalaksi uudistus muodostuisi raskaan liikenteen ammattilaisille, joiden pitäisi päivittää ajokorttinsa viiden vuoden välein vuodesta 2013 lähtien.
Vanhuksien tiukemmat kriteerit ja lyhyemmät uusimisvälit ajokortille vielä voi ymmärtää, mutta pelottavaa esityksessä on esim. D eli linja-autoluokan yläikärajan poistuminen.Kaiken kaikkiaan kyse lienee EU:n ja muiden tahojen sanelupolitiikasta ja rahastuksesta.
Esitänkin ajokorttiuudistuksen järkeistämistä ja siirtymäajan pidentämistä vuoteen 2033.
Kun allekirjoituksia on kasassa mahdollisimman paljon, adressi luovutetaan Liikenne- ja viestintäministeriöön liikenneministeri Anu Vehviläiselle."AJOKORTIN VOMASSAOLOAIKA LYHENEE


08.05.2009 13:11, päivitetty 08.05. 15:27


EU:n uusi ajokorttidirektiivi tuo muutoksia suomalaisten ajokorttien voimassaoloaikoihin.
Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä jätti esityksensä direktiivin mukaisista ajokorttilainsäädännön muutoksista ministeriölle perjantaina.
Liikennenministeriön työryhmä esittää, että henkilöauton, moottoripyörän ja mopon ajokortit olisivat voimassa 15 vuotta kerrallaan kunnes henkilö täyttää 70 vuotta. Sen jälkeen ajokortit uusittaisiin viiden vuoden välein, jolloin kortin uusinta edellyttää myös lääkärintarkastusta.
Kuorma- ja linja-auton ajokortit olisivat voimassa 5 vuotta. Kuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajan yläikäraja poistuisi.
Kun kortin haltija täyttää 45 vuotta, olisi ajokorttia uusittaessa aina esitettävä lääkärintodistus. Kuljettajan täytettyä 70 vuotta, ajokortti uusittaisiin enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Kaikissa ajokorttiluokissa valokuva tulisi uusittavaksi 15 vuoden välein. Samoin kaikissa luokissa luovuttaisiin 45-vuotiaiden näöntarkastusvelvollisuudesta.
Kaikki nykymallin mukaiset ajokortit on vaihdettava uusiin vuoteen 2033 mennessä.Tällöin Euroopan laajuisesti on käytössä yhtenäinen korkean turvatason ajokorttimalli.
Direktiivin mukainen ajokorttilainsäädäntö tulee voimaan tammikuussa 2013.
IS"
Terveisin


Lyde Lyytikäinen

Lyde Lyytikäinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Lyde Lyytikäinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö Suomen myöntää Edward Snowdenille turvapaikka?