Alakoulu ja esikoulu on säilytettävä Saimaanharjulla

Vastustamme Saimaanharjun alakoulun ja esikoulun siirtämistä Taipalsaaren kirkonkylälle.

Saimaanharju-Konstun ja lähialueen seutu on säilytettävä jatkossakin elinvoimaisena ja vetovoimaisena asuinpaikkana erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta.

Oman lähikoulun säilyttäminen on erityisesti pienille koululaisille elintärkeää.

Vetoamme Taipalsaaren päättäjiin, että talouden tasapainottamisohjelmassa otetaan huomioon lasten etu ja oikeudet, erityisesti Saimaanharju-Konstun ja lähialueiden lasten oikeus käydä omaa Saimaanharjun lähikoulua, jotta myös lähikouluperiaate toteutuisi ja lasten koulumatka olisi mahdollisimman turvallinen ja lyhyt.

Uskomme että päätös pitää alakoulu ja esikoulu Saimaanharjulla olisi koko Taipalsaarelle ja erityisesti Saimaanharju-Konstun ja lähialueiden tulevaisuuden ja kehittymisen kannalta merkityksellistä.

Nyt pitää tehdä kauaskantoisia päätöksiä, eikä toimia hätäisesti ja lyhytnäköisesti. Saimaanharju-Konstun ja lähialueiden tulevaisuutta ei saa kuihduttaa huonoilla päätöksillä.

Lasten hyvinvoinnin kustannuksella ei saa tehdä säästöjä. Lapsissa on tulevaisuus myös Taipalsaarella.

Vaadimme kuulemistilaisuutta ennen päätöstä tässä kouluverkko asiassa.

Saimaanharju-Konstun ja lähialueiden puolesta.

Saimaanharjun alakoulun ja esikoulun puolesta.

Heli Parta

Lapsiperheen äiti ja Saimaanharjun asukas

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Heli Parta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…