Alavieskassa säilytettävä oma toimiva terveyskeskus

Pohteen johtavat viranhaltijat ehdottavat Alavieskan terveyskeskuksen koko toiminnan lopettamista. Alavieskan terveyskeskuksella on hyvin toimivat ja nykyajan vaatimukset täyttävät tilat. Kaikki tarpeelliset remontit ja huoltotyöt on tehty ajallaan. Rakennuksen koko on mitoitettu tarkasti kunnan asukkaiden tarpeita vastaavaksi. Esimerkiksi hammashoitolaan on hankittu uusi hoitoyksikkö pari vuotta sitten ja toinenkin yksikkö on vain viitisen vuotta vanha. Henkilökunnan sosiaaliset tilat ovat ajanmukaiset ja sijaitsevat äänieristyksen huomioiden sopivasti riittävän kaukana hoitohuoneista ja henkilökunnan taukotiloista. Potilaiden odotustilat ovat viihtyisät ja ajanmukaiset.

Terveyskeskuksen tilat ovat samassa rakennuksessa Alavieskan kunnantalon kanssa, sen toisessa siivessä, mikä on kustannusmielessä erittäin hyvä ratkaisu. Myöskin yhteistyö kunnan viranhaltijoiden ja terveyskeskuksen välillä on siten mutkatonta.

 

Henkilökunnan saatavuudessa ei ole ollut suuria ongelmia. Henkilökunnan vaihtuvuus on myös ollut erittäin vähäistä muihin vastaaviin tyopaikkoihin verrattuna. Esimerkiksi neuvolassa ja hammashoitolassa suurin osa on ollut erittäin pitkäaikaisia viranhaltijoita. Usea työntekijä on ollut jatkuvassa työsuhteessa Alavieskan terveyskeskukseen 40 vuotta. Se on osoitus hyvin toimivasta työyksiköstä.

Alavieskassa asuu paljon vanhusväestöä, lapsiperheitä ja sosiaalipalveluja tarvitsevia henkilöitä, joilla ei ole omaa autoa. Heille oman lähiterveyskeskuksen lopettaminen merkitsisi huomattavaa heikkenemistä palvelujen saatavuudessa.

Kokonaisuudessaan kun huomioi kaikki edellä luetellut asiat emme pidä Pohteen viranhaltijoiden esitystä Alavieskan terveyskeskuksen toiminnan lopettamisestta ollenkaan perusteltuna. 

             

Me allekirjoittaneet vastustamme Pohteen suunnitelmia lopettaa Alavieskan terveyskeskuksen toiminta ja vaadimme miettimään vaihtoehtoisia säästötoimia. 

Nämä allekirjoitukset toimitetaan Pohteen viranhaltijoille ja aluevaltuutetuille.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Reijo Talus voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…