Älkää siirtäkö lapsiamme Virkby skolasta Källhagenin kouluun

Lohjan kaupunginhallitus on esittänyt 8.5.2019 Virkkalan alueen ruotsinkielisen opetuksen siirtämistä Källhagenin koululle. Tämä tarkoittasi käytännössä Virkby skolan alakoulun siirtämistä Källhagenin yläkoulun. Kiinteistön yhteydessä toimii myös Virkby gymnasium.

Tällä adressilla vastustamme Virkby skolan oppilaiden siirtämistä Källhagenin kouluun.  

Oppilaiden siirtäminen Virkby skolasta Källhagenin kouluun on lyhytnäköinen ratkaisu, jonka käytännön toteutusta ei ole mietitty. Asiasta on tehty laskennallinen selvitys, jonka mukaan oppilasmäärä (n. 55 oppilasta) mahtuisi laskennallisesti Källhagenin koulun tiloihin mutta oppilasmäärän sijoittamiseen liittyviä käytännön toimenpiteitä siitä, miten luokkatilat tai piha todella soveltuvat kasvavaan oppilasmäärään ei ole selvitetty. Myöskään lapsiin kohdistuvia hyvinvointivaikutuksia ei ole selvitetty.

Päätöstä Virkby Skolanin oppilaiden siirtämisestä Källhageniin ei tule tehdä ilman selvitystä siitä, miten käytännön koulutyö todella järjestettäisiin ja millaiset kokonaisvaltaiset taloudelliset investoinnit tämä vaatisi puhumattakaan oppilaiden hyvinvointiin kohdistuvista vaikutuksista. Tutkimustietoa on olemassa siitä, että jos koulujen siirto ja yhdistäminen tehdään niin, ettei kaikkia vaikuttavia tekijöitä ei ole otettu huomioon, nousevat kulut säästöjen sijaan jopa nelinkertaisiksi johtuen hyvinvointia korjaavista kuluista.  

Vastustamme Virkby Skolanin oppilaiden siirtämistä Källhagenin kouluun, koska:

- Källhagenin koulua ei ole rakennettu yhtenäiskouluksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt suunniteltu 7-16 -vuotiaiden ja lukiolaisten yhteiselo ja heidän opinpolkunsa ei voi rakentua niin toimivaksi ja saumattomaksi, kuin jos koulu olisi alun perin suunniteltu ja rakennettu tätä toimivuutta ajatellen. Koulun muuttaminen tähän tarkoitukseen tarkoittaa lisää investointeja.

- Nykyinen Virkby Skolan koulurakennus on optimaalisessa käytössä ja rakennuksessa on riittävästi tiloja koulun tarpeisiin. Luokkahuoneiden lisäksi koulussa on ryhmähuone, tietokoneluokka, opettajanhuone, kirjasto, ruokala ja erityisopettajan huone sekä tilat terveydenhoitajaa ja koulukuraattoria varten. Kyseenalaistamme löytyykö Virkby Skolanille Källhagenin koulusta vastaavia tarkoituksenmukaisia tiloja, koska mitään selkeää suunnitelmaa tilojen osalta Virkby Skolanin oppilaille ei käsittääksemme ole olemassa. Källhagenin koulun tilojen tulisi vastata oppilaiden tarpeita oppilasmäärän kasvaessa, tämä tarkoittaa myös riittävää määrää wc-tiloja ja ylipäätään luokkatiloja pienille alakoululaisille.

Siirrossa ei ole mietitty tai selvitetty lapsivaikutuksia vaan toteutus pohjautuu puhtaasti taloudellisiin arvioihin. Lohjan kaupunki on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmassa, jolloin lasten etu tulisi ottaa mukaan päätöksenteossa. Kuka ottaa vastuun koulun siirtämisestä syntyvistä vaikutuksista, jotka kohdistuvat pieniin alakouluikäisiin lapsiin?

- Vanhempia huolettaa myös vanhempien oppilaiden vaikutus nuorempiin lapsiin. Alakouluikäisen ennenaikainen harppaaminen yläkoululaisten maailmaan vaikuttaa suuresti lapsen mahdollisuuteen olla lapsi. Yläkoululaisilta opittavat asiat luo alakouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen turvattomuuden tunnetta.

Koulutie Källhagenin kouluun mopoliikenteen ja parkkipaikan kautta ei ole alakouluikäiselle turvallinen.

Ruokalan kapasiteetti pitäisi selvittää, ettei mikään oppilasryhmä joutuisi syömään joko todella aikaisin, tai todella myöhään, kun oppilasmäärä kasvaisi nykyisestä.

Lapset viihtyvät nykyisessä kouluympäristössään Virkby Skolassa, piha on iso ja turvallinen ja se innostaa lapsia leikkimään ja liikkumaan, kun taas Källahagenin koulun piha on pieni ja epäkäytännöllinen eikä tarjoa sellaisenaan virikkeitä välituntileikkeihin. Källhagenin pihan rakentaminen alakouluikäisten käyttöön vaatisi lisää investointeja.

Virkby Skola on rakennuksena hyvä ja toimiva rakennus, jossa ei ole myöskään havaittu sisäilmaongelmia

- Prosessista ei ole tiedotettu vanhempia avoimesti, mikä ilmenee siinä, että vanhemmat joutuvat viime metreillä kiireessä ottamaan kantaa asiaan. Kaupungin strategiassa esitetty avoin ja asiakaslähtöinen tiedottaminen ei ole tässä tapauksessa toteutunut.

- Vanhempia, perheitä tai lapsia asiassa ei ole asiassa kuultu eikä käsittääksemme myöskään opettajia.

- Lohjan kaupunki ottaa vastaan valtionosuutta vapaaehtoisesta kaksikielisyydestä. Tällä rahalla olisi suotavaa taata laadukkaat ruotsinkieliset palvelut ja taata myös virkkalalaisille ruotsinkielisille ja kaksikielisille alakouluikäisille lapsille kestävä, hyvinvointia edistävä opinpolku heille tarkoituksenmukaisessa oppimisympäristössä eli Virkby skolassa.    

Ehdotamme Virkby Skolan säilyttämistä nykyisellään turvallisena alakouluikäiselle suunnattuna oppimisympäristönä, johon kyseinen rakennus on tarkoituksenmukainen.  

Virkby Skolan vanhemmat

Hem och Skola för Virkby skola rf