Alkoholin valmisteveroa nostettava

Alkoholiveron laskun myötä sen kulutus on kasvanut huomattavasti, mikä
taas aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia mm. terveydenhuollolle.
Suuri osa rikoksista tehdään päihtyneenä. Vammaisia lapsia syntyy
odottavien äitien alkoholinkäytön seurauksena, Perheitä hajoaa, ym..ym...

Alkoholin valmisteveroa tulisi nostaa niin pian kuin mahdollista.
En usko että se lisäisi alkoholin tuontia merkittävästi. Luulenpa ettei
kovinkaan useasti ulkomaille lähdetä pelkästään halvan viinan takia.
Uskon, että työpaikat alalla tulevat säilymään, kun aletaan valmistaa
etanolia biopolttoaineeksi.