Vetoomus Ähläm Sähläm-ohjelman poistamiseksi

Alkava viihdeohjelma "Ähläm Sähläm" loukkaa törkeästi suomalaisuutta, perinteisiä
arvojamme, sekä kaikkien vapaiden länsimaisten demokratioiden perustuslakeihin
kirjattuja inhimillisiä perusoikeuksia vapaasta ajattelusta ja mielipiteenvaihdosta.
Ohjelma pyrkii opettamaan suomalaisille, että jokin yksittäinen ideologia on kaiken
kritiikin yläpuolella, ja jo perusideallaan halveksii perinteiseen suomalaiseen
yhteiskuntaan kuuluvia tapoja ja traditioita.

Mikäli YLE:n aikomus valtion rahoittamana mediana on tuottaa tämänkaltaisia ohjelmia,
tulee YLE:n myös, kiinteästi demokraattisiin arvoihimme kuuluvana perusvaatimuksena,
tukea vapaata ja objektiivista tiedonvälitystä, sekä mielipiteenmuodostusta
tarjoamalla myös toisenlaisia näkökulmia yhteiskunnallisiin ideologioihin.
Edistäessään ohjelmatarjonnallaan ainoastaan yhdenlaista näkemystä
yhteiskunnallisista kysymyksistä, sekä niiden ratkaisumalleista YLE:n toiminta ei
valtion tukemana mediana täytä peruskriteerejä vapaasta tiedonvälityksestä. Tällöin
kyseessä on mielestämme erittäin vakavanlaatuinen demokraattisten perusarvojen
halveksunta ja laiminlyönti.

"Ähläm Sähläm" –ohjelma vie myös pohjaa länsimaissa suurella työllä saavutetun
sukupuolten tasa-arvoideologian alta alistamalla suomalaiset naiset afrikkalaisten
miesten muodostaman raadin arvioitaviksi, ja edistää näin ollen naisten
esineellistämistä, jota ollaan kaikin keinoin länsimaissa pyritty kitkemään.

YLE ei toiminnallaan ole osoittanut pystyvänsä tarjoamaan monipuolista ja
objektiivista yhteiskunnallisia kysymyksiä useammasta kuin yhdestä näkökulmasta
lähestyvää ohjelmavalikoimaa.
Näin ollen vaadimme "Ähläm Sähläm" -ohjelman lopettamista yksipuolisena
mielipiteenmuokkaajana.


Petteri Leppänen    Ota yhteyttä adressin tekijään